De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 21 septembrie 2012

Liderul sindical din învăţământ participă la şedinţele CA

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 4925/2005, aşa cum acesta a fost modificat prin Ordinul nr. 5619/2010, la şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului de sindicat se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. La şedinţele consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ în care funcţionează clase de învăţământ gimnazial poate participa, fără drept de vot, cu statut de observator, şi un reprezentant al elevilor din clasa a VII-a sau a VIII-a.