De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

despre blog

  • Conţinutul blogului are caracter pur informativ şi nu se substituie publicaţiilor oficiale. Unele articolele   de pe acest blog  (în special cele postate în anii anteriori) pot face trimitere la acte normative care nu mai sunt în vigoare.  

  • Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele neconcordanţe sau erori care pot apărea, la un moment dat, între conţinutul blogului şi informaţiile reale/oficiale. Este denunţată expres orice responsabilitate profesională sau de altă natură faţa de orice persoană, cu privire la orice consecinţă ce rezultă din faptul acţiunii sau inacţiunii bazate în întregime sau în parte pe opiniile/textele de pe acest blog. 
  • Acesta nu este un blog oficial. sinvlex nu reprezintă poziţia Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (al cărui salariat sunt), ci o poziţie personală, bazată pe dreptul constituţional la libera exprimare. O postură pe care mi-o asum în totalitate.
  • sinvlex este un acronim pentru "sindicate-învăţământ-lege" şi nu trebuie confundat cu www.sinv.ro - portalul sindicatelor din învăţământ sau www.constanţa.sinv.ro - site-ul oficial al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar.