De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 24 noiembrie 2016

Vineri, 2 decembrie 2016 - zi liberă pentru salariații din sectorul public

Ziua de vineri, 2 decembrie 2016, este zi liberă pentru salariații din sectorul public, după cele două zile nelucrătoare de sărbătoare legală, de 30 noiembrie şi 1 decembrie, respectiv după Sfântul Andrei și Ziua Națională a României - se arată într-un comunicat al Guvernului României.
Potrivit prevederilor hotărârii adoptate, ziua de 2 decembrie va fi recuperată sâmbătă, 17 decembrie 2016, sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 16 decembrie 2016.

Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activității.

De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 2 decembrie 2016 şi nici participanților în aceste procese.

Totodată, dispozițiile nu se aplică angajaților din cadrul Trezoreriei statului care desfășoară activități stabilite prin Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

sursa: www.gov.ro  

miercuri, 23 noiembrie 2016

Orele de educaţie fizică efectuate de învăţători nu se cuprind în norma didactică

Potrivit Deciziei nr. 32 pronunțate în dosarul nr.2407/1/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a stabilit că:
În interpretarea dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin.(4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5451/2013 şi art. 8 din Ordinul nr. 4895/2014, orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora şi se plătesc, separat, cu ora. Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă și urmează a fi publicată în Monitorul Oficial.

Notă:
Conform art. 263(7) din Legea nr. 1/2011, în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

luni, 21 noiembrie 2016

1 Iunie este zi nelucrătoare

Prin Legea nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ziua de1 iunie a fost declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

În acest moment, art. 139 din Codul muncii are următorul cuprins:

(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- 1 iunie;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.


joi, 3 noiembrie 2016

Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor a fost reintrodus

LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:
"- Art. 191
(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/indemnizaţia de încadrare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific sau conducătorul instituţiei apreciază că pregătirea doctorală este utilă compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea persoana respectivă;
b) nu a beneficiat de acordarea acestui spor sau nu i-a fost introdus în salariul de bază, potrivit reglementărilor legale anterioare, ca sumă compensatorie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare, începând cu luna următoare aprobării cererii."
2.După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:
"- Art. 371
(1) Salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.
(2) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face potrivit anexei nr. VIII la prezenta lege, majorate cu 10%.
(3) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (2) rezultă un salariu de bază mai mic, se menţine în plat: cuantumul salariului de bază avut la data expirării contractului colectiv de muncă.
(4) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţaţi integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale precum şi al celor aflate în coordonarea prim-ministrului şi al celor aflate sub controlul Parlamentului, nou-înfiinţate beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la prezenţi lege, majorate cu 10%."
3.La anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ", capitolul II "Unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare", litera b "Funcţii de execuţie", după punctul 3 al notei se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. Pentru funcţiile de execuţie de cercetare ştiinţifică din domeniul agricol se acordă 6 clase de salarizare succesive suplimentare."

Art. II
Pentru persoanele care ocupă funcţii de execuţie de cercetare ştiinţifică în domeniul agricol şi beneficiază de 6 clase de salarizare succesive suplimentare, salariul de bază se stabileşte corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III
La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri Fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completării» ulterioare, se abrogă.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 876 din data de 2 noiembrie 2016