De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 31 august 2009

Ştie cineva în ţara asta?

Amânarea începerii anului şcolar sau prelungirea vacanţei de iarnă?
Guvernul îşi va asuma răspunderea pe codul Andronescu sau pe compilaţia Miclea-Andronescu?
Legea salarizării unice va creşte sau va micşora salariile din învăţământ?
Rămâne Ecaterina Andronescu la M.E.C.I. sau va fi înlocuită?

Forme fără fond

Am rămas profund dezamăgit de discuţiile privind proiectul codului educaţiei, purtate vineri, la palatul Copiilor din Constanţa, în prezenţa ministrului Ecaterina Andronescu. Cu excepţia câtorva intervenţii,  luările de poziţie au fost anemice şi s-au axat pe aspecte nesemnificative sau marginale.
Oricum, o dezbatere serioasă nici n-ar fi putut avea loc, pentru că nu aşa trebuie să se desfăşoare un asemenea demers. Nu într-o oră şi jumătate şi nu între 300 de oameni deodată. Sunt convins că mulţi ar fi avut ce să spună, dar mă îndoiesc că în asemenea condiţii mesajul lor ar fi fost receptat corect. Nişte grupuri de lucru ar fi fost cu adevărat utile şi eficiente. Ceea ce s-a întâmplat vineri a fost, de fapt, un fel de şedinţă; pe alocuri, una de partid. A fost un mod de a mima  şi de a bifa dezbaterea.   
Marele pericol pe care îl aduce acest cod este acela al legiferării unor forme fără fond. Dincolo de faptul că este extrem de stângaci sistematizat, proiectul conţine multe prevederi care n-au nicio legătură cu realitatea şi care, se va dovedi, sunt inaplicabile în viitorul apropiat şi mediu. Asta în situaţia în care codul va intra vreodată în vigoare în această formă. Lucru de care eu mă îndoiesc. Mai este timp pentru o dezbatere serioasă. 

vineri, 28 august 2009

Sinvlex sunt eu şi eu sunt liberal. E dreptul meu

1. Sunt liberal prin definiţie şi aşa voi rămâne, indiferent câte partide liberale sau pseudoliberale se vor naşte, vor muri sau vor subzista. Sunt liberal nu pentru că nu sunt democrat, creştin, socialist sau naţionalist, ci pentru că pot fi toate acestea la un loc, dacă morala, legea, raţiunea, bunul simţ şi conştiinţa o cer. Sunt liberal pentru că aşa vreau eu. Şi pentru că pot. Sunt liberal pentru că încerc să gândesc liber şi pentru că îmi place şi îmi asum minunata iluzie că pot gândi liber. Sunt liberal în numele onoarei, al legii şi al adevărului. Sunt liberal pentru că aşa vreau eu, fie că mă voi afla în afara sau înăuntrunul vreunui partid liberal, care se va naşte, va muri sau va subzista vreodată. Sunt liberal pentru că, privind prin mine însumi ca printr-o fereastră, îi văd şi încerc să-i înţeleg şi pe ceilalţi.
Asta aş vrea să ştie şi să înţeleagă (dacă pot) cei care s-au coborât până la nivelul la care mi-au cerut, direct sau indirect, să-mi reprim ideile politice pe propriul meu blog. Acesta este propriul meu blog ! Sinvlex sunt eu. Şi pe propriul meu blog scriu ce vreau eu. Pentru că e dreptul meu! Pentru că pot. Asta aş vrea să ştie şi să înţeleagă cei care mă atacă în mod subversiv, nu pentru că se tem de mine şi de blogul ăsta, ci pentru că se tem de adevăr şi de propria lor făţărnicie.
Eu ştiu că de aproape un an încoace liberalii nu mai sunt la modă (mai ales cei cu carnet). Dar eu nu simt nevoia să fiu în pas cu moda. Care, oricum, e trecătoare. Aşa vreau eu. E dreptul meu!
.
2. Sinvlex nu este o instituţie şi nu se confundă cu nicio instituţie. Nu trebuie confundat cu nicio instituţie sau organizaţie. Nici măcar cu organizaţia pentru care lucrez. De câte ori trebuie să mai repet toate astea? Am spus-o răspicat aici şi aici. Sinvlex sunt eu, cu toate calităţile şi defectele mele. În care includ şi opţiunile politice. Şi pe care mi le asum deschis şi în totalitate.
Iar ideea - repet, subversivă - că denumirea acestui blog ar prejudicia imaginea S.L.S.I.P., întrucât s-ar confunda cu denumirea sindicatului sau cu site-ul sindicatului (www.sinv.ro), ar putea fi acceptată doar de către cei care nu ştiu să citească sau au ceva cu mine. Asemănarea dintre "sinv" şi "sinvlex" este, păstrând proporţiile, cam aceeaşi cu asemănarea dintre "Coca-Cola" şi "Pepsi-Cola". Sinvlex este un acronim care înseamnă sindicate-învăţământ-lege. Unde se produce confuzia cu acronimul S.L.S.I.P.?
Deci, sinvlex merge mai departe ! E dreptul meu ! Şi da, sunt liberal !

joi, 27 august 2009

Ecaterina Andronescu la Constanţa

Pentru vineri, 28 august, se anunţă vizita la Constanţa a ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Ar putea fi ultima "descindere" la malul mării  a doamnei Andronescu, în calitate de ministru al Educaţiei, ţinând cont de faptul că, în ultimele zile, se vorbeşte  tot mai mult despre inevitabila destituire a acesteia. Unde-ar fi norocul...

miercuri, 26 august 2009

Structura anului şcolar 2009-2010

Ordinul nr. 4356/2009

În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1
(1)Anul şcolar 2009-2010 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare.
(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a)Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 de săptămâni de cursuri şi 3 săptămâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
b)Pentru clasa a X-a a şcolii de arte şi meserii, pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare, şi pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 178 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/stagiului de pregătire practică pentru dobândirea experienţei în condiţii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de colaborare cu partenerii sociali.
c)Pentru clasa a XI-a - anul de completare şi pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.
d)Pentru clasa a XI-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare, şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile. Ultimele două, respectiv 3 săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, respectiv 14 iunie- 2 iulie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.
e)Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.
Art. 2
Anul şcolar 2009-2010 începe pe data de 1 septembrie 2009, se încheie pe data de 31 august 2010 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri - luni, 14 septembrie 2009 - vineri, 18 decembrie 2009 în perioada 2 - 8 noiembrie 2009, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţă - sâmbătă, 19 decembrie 2009 - duminică, 3 ianuarie 2010
Cursuri - luni, 4 ianuarie 2010 - vineri, 29 ianuarie 2010
Vacanţă intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2010 - duminică, 7 februarie 2010
Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 8 februarie 2010 - vineri, 2 aprilie 2010
Vacantă - sâmbătă, 3 aprilie 2010 - duminică 11 aprilie 2010
Cursuri - luni, 12 aprilie 2010 - vineri, 11 iunie 2010
Vacanţa de vară - sâmbătă, 12 iunie 2010 - duminică, 12 septembrie 2010
Art. 3
În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
Art. 4
(1)Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2009- 2010 se susţin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009.
(2)Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2009- 2010 se susţin, de regulă, până la data de 14 mai 2010.
Art. 5
(1)În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2)Aprobarea modificării structurii anului şcolar menţionate la alin. (1) se acordă în condiţiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la art. 1, precum şi ale posibilităţii ca toţi elevii să participe fără restricţii la examenele de bacalaureat şi de absolvire.
Art. 6
Calendarul examenului naţional de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
Art. 7
Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
Ecaterina Andronescu
 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 529 din data de 31 iulie 2009

marți, 25 august 2009

Ordinul 4595/2009-criteriile de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă criteriile de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Criteriile sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Începând cu anul şcolar 2009-2010, evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se va face pe baza criteriilor de performanţă aprobate prin prezentul ordin.
(2)Fişele de post, fişele de evaluare şi alte documente necesare evaluării cadrelor didactice se elaborează şi se aprobă până la începutul anului şcolar 2009-2010.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
Ecaterina Andronescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 554 din data de 10 august 2009
.
ANEXA nr. 1: CRITERII DE PERFORMANŢĂ pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Prezenta propunere de criterii vizează creşterea calităţii educaţiei prin stabilirea clară a responsabilităţii cadrului didactic, atât din perspectiva calităţii, cât şi din cea a iminentei descentralizări a sistemului de învăţământ.
I.Baza legală
Evaluarea cadrului didactic, inclusiv a performanţei profesionale, se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cele mai importante fiind cuprinse în următoarele acte normative:
- Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 149;
- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - art. 50, 51 şi 52;
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005 - art. 19, 21, 31, 43, 44;
- Standardele ocupaţionale pentru "Educatoare", "Învăţător/Învăţătoare", "Profesor-gimnaziu şi liceu";
- alte prevederi specifice existente, stabilite prin ordine de ministru, metodologii, instrucţiuni şi regulamente.
II.Baza metodologică
Procedura de evaluare a cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile legislaţiei menţionate mai sus, cuprinde:
- autoevaluarea;
- evaluarea colegială (în catedră/comisie metodică);
- evaluarea de către consiliul de administraţie.
Evaluarea cadrului didactic se realizează anual, după încheierea anului şcolar, în două etape:
- completarea fişei de evaluare de către cadrul didactic respectiv (autoevaluare), de către şeful direct (evaluarea colegială, după caz, a responsabilului de comisie metodică, şefului de catedră, directorului adjunct etc.) şi de către conducătorul unităţii;
- interviul de evaluare - în faţa consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în care se va completa fişa finală de evaluare, prin medierea diferenţelor existente între cele 3 aprecieri; pe baza dovezilor prezentate se va stabili calificativul final.
Pentru fiecare etapă vor fi luate în considerare şi rezultatele evaluărilor externe din perioada analizată (prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională), dacă acestea există.
III.Instrumentul (fişa) de evaluare
Acest instrument stabileşte domeniile de evaluare, criteriile de performanţă şi punctajul aferent fiecărui domeniu.
În baza principiilor descentralizării, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte:
- indicatorii de performanţă aferenţi fiecărui criteriu;
- punctajul alocat fiecărui criteriu.

O.G. nr. 10/2009 -dreptul la continuarea studiilor pentru studenţii ID

Dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1
(1)Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002, încetează şcolarizarea pentru toate specializările/ programele de studii/autorizate provizoriu/acreditate la forma de învăţământ la distanţă.
(2)Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti demarează, în primul semestru al anului universitar 2009-2010, procedurile necesare pentru asigurarea unei conduceri cu rector confirmat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, potrivit legii.
(3)Instituţia de învăţământ superior prevăzută la alin. (1) este monitorizată special, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pe o perioadă de 3 ani, cu scopul de a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4)Pe perioada monitorizării prevăzute la alin. (3), Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti organizează examenele de licenţă potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
Art. 2
Absolvenţii Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti la specializarea de Drept, cu o durată de 3 ani şi cu 180 de credite, au dreptul de a-şi completa studiile la 4 ani şi cu 240 de credite la specializări/programe de licenţă de drept acreditate.
Art. 3
(1)Studenţii ciclului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în perioada 2005-2008 la specializări/programe de studii organizate la forma de învăţământ la distanţă au dreptul de a-şi continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi studenţii ciclului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în perioada 2005-2008 la specializări/programe de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
Art. 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va recunoaşte diploma obţinută de absolvenţii prevăzuţi la art. 3, care susţin şi promovează examenul de licenţă în condiţiile prezentei ordonanţe.
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 581 din data de 20 august 2009

sâmbătă, 22 august 2009

Un fel de dil mizerabil

Prof. Gabriela Badea
.
(...) Nu ştiu dacă vă mai aduceţi aminte, dar cam aşa s-a întâmplat - un fel de dil mizerabil prin care profesorii au renunţat, zice-se, la grevă, în mai, când eram noi toţi hotărâţi, şi ca lucrurile să fie credibile că legea salarizării ăleia unice discutată intens cu sindicatele atunci, şi care ne avantaja şi pe noi, LEGEA DECI, se va aplica, se semneaza pactu' mamii mele. Noi ne-am enervat pe sindicate, că din nou ne-au vândut şi-au renunţat la grevă, iar ei au zis c-au făcut-o pt că pactu' s-a semnat special pt legea salarizarii unice care e avantajoasa pt noi. Aşadar, prin mai, greva nu se mai făcea, noi visam la legea salarizării unice, când vom avea şi noi coeficienţii lu' peşte prăjit, iar io mă bucuram atâta că nici nu mai ştiam să număr, atâtea puncte şi puncticele aş fi avut, ehei, şi-atâta cu mine!!!!!!ŞI ŢEAPĂ DE ŢEAPĂ CA LA NOI, LA PROFESORI!!!! Grevă nu facem, că noi credem în pact şi-n legea salarizării unice care ne avantajează, şi-ntr-o zi, măre, iese pogea cel eficient şi taie dintr-un pix 40% din mirobolanţii coeficienţi, până să ne dezmeticim bine, sindicatele şi noi, încep zvonurile de concedieri în sistem prin iulie, apoi pe august vin concedierile din cauza reducerilor de ore din planurile-cadru şi a comasării claselor, iar acu apar măreţele de liste de coeficienţi, unde noi suntem ultima găină de la aprozar!!! Acu, să stăm strâmb şi să judecăm drept : n-am făcut grevă, c-am semnat pactul ce ne asigura o lege a salarizării relativ corectă pt noi, această lege sare în aer prin reducerile de 40%, reduceri în învăţămât tot s-au făcut, cu toate că pactul spunea că nu se vor face, iar actuala propunere de lege a salarizării unice nu numai că nu ne mai asigură vreun plus, ci ne scade şi nefericitele-alea de salarii pe care le avem în momentul de faţă!!! Îmi spune cineva ce vom câştiga noi, propriu-zis, din tot acest circ, în afară de nervii pe care ni-i facem constant???? Nu ştiu dacă aţi auzit o vorbă mai neaoşă, dar ni se potriveşte perfect : şi bătuţi, şi cu banii luaţi, cam aşa ne cheamă!!!! SINDICATE AVEM? ÎNTREB DOAR DE CURIOZITATE.
prof. Gabriela Badea
.

vineri, 21 august 2009

De ce nu se implică I.S.J. Constanţa?

Când are de gând Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa să se implice în rezolvarea problemei deconturilor restante pentru personalul didactic navetist din mediul rural? Sunt situaţii în care colegii noştri nu şi-au primit banii din luna ianuarie. 

Educaţia nu este o problemă de cadre sau bani

Educaţia nu este o problemă de cadre sau bani. Toţi zic că aveam o educaţie foarte bună înainte de '89, că uite ce rezutate aveam; dar eu cred că asta e fals ! Înainte de '89 oamenii învăţau pentru că era unul din puţinele feluri de a te diferenţia de ceilalţi, de a avansa pe scara socială. Deci, sistemul era la fel de prost, dar oameniii chiar erau interesaţi de şcoală (măcar unii dintre ei). Ceea ce e acum e rezultatul a zeci de ani de prostie. 
Iulius Ionescu

joi, 20 august 2009

Şi eu sunt membru de sindicat. Trebuia !

M-am înscris în sindicat. Sunt membru cotizant. Zece ani am considerat că n-ar fi tocmai potrivit să fac parte din sindicatul pentru care lucrez. Mi-am spus că nu e deontologic, că nu e moral, că nu e corect etc. Însă, de curând, am ajuns  la concluzia că e mai bine să devin membru de sindicat. Lupta se poate duce şi mai bine de aici, din interior. E o luptă cu sistemul, cu inerţia, cu prejudecaţile, cu meschinăriile, cu opacitatea, cu diletantismul, cu interesele personale şi reaua-credinţă. Acum, spre disperarea unora, pot să-mi spun părerea nu doar ca simplu subordonat, pasibil de a fi sancţionat sau concediat, ci şi ca membru  de sindicat. Acum sunt la mijloc şi drepturile, şi interesele, şi banii mei. 
Sunt onorat să fac parte din Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa.

miercuri, 19 august 2009

Teatrul absurdului în învăţământul primar

În problema încadrării în învăţământul primar există de mai mulţi ani nişte anomalii demne de teatrul absurdului. Avem speranţa că Doamna Ministru Andronescu şi legiuitorul vor corecta aceste crase şi de neînţeles discriminări. Situaţia hilară şi tragică în acelaşi timp o voi descrie doar prin exemple concrete.
.
Viorel Dolha
preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Cazul A.
1.La clasa I din scoala X de la 12 la 13 predă educaţia fizică doamna profesoară M.T. care este absolventă de liceu industrial urmat de 3 ani de facultate de educaţie fizică făcuţi la ID în ultimii ani. Dumneaei este platită ca profesor.
2.La aceeaşi clasă I, în aceeaşi zi, celelalte ore le predă doamna învăţătoare C.S. care este absolventă a 6 ani de liceu pedagogic urmat de 4 ani de facultate de educaţie fizică înainte de 1989 şi de un masterat în management educaţional făcut în ultimii ani. Doamna învăţătoare este plătită conform legii în vigoare doar ca institutor.
De ce la aceeaşi muncă, la aceeaşi clasă (doar discipline diferite) şi la studii chiar mai temeinice învăţătoarea este încadrată inferior colegei ei?
3.La şcoala vecină orele de educaţie fizică le ţine învăţătoarea clasei S.R care este absolventă a 5 ani de liceu pedagogic urmat de 3 ani de facultate de educaţie fizică făcuţi la ID în ultimii ani. Doamna învăţătoare este plătită conform legii în vigoare doar ca institutor. De ce doamna învăţătoare SR este încadrată doar ca institutor şi plătită mai puţin decât doamna profesoară MT deşi predau aceeaşi disciplină, ambele la clasa I (şcoli diferite), iar studii orice om normal ar realiza că doamna învăţătoare are mai multe şi nu invers?
Să nu credeţi că este vreo eroare a directorului de şcoală. Nu. Aşa prevede legea. De ce? Fiindcă sfidând buna cuviinţă şi profitând de bunul simţ al învăţătorilor nimeni nu a vrut să îndrepte aceste recorduri de aberaţii şi nedreptăţi în privinţa încadrarii în învăţământul primar.
Cazul B.
1.La clasa a IV-a A din scoala Y de la 11 la 12 predă opţionalul ,,Educaţie pentru cetăţenie democratică” (în completarea catedrei sale de cultură civică) domnul profesor H.N. care este absolvent de liceu agricol urmat de 3 ani de facultate de drept făcuţi la ID şi a unui modul de pregătire pedagogică tot la ID la USH în ultimii ani. Dumnealui este platit ca profesor.
2.La clasa a IV-a B, în aceeaşi zi, la aceeaşi oră predă educaţia civică domnul învăţătar D.V. care este absolvent a 4 ani de liceu pedagogic urmat de 5 ani de facultate de drept la Babeş-Bolyai la FF înainte de 1989 şi de un masterat în management educaţional făcut în ultimii ani. Domnul învăţător este plătit conform legii în vigoare doar ca institutor.
De ce la aceeaşi muncă, la aceeaşi clasă şi la studii chiar mai temeinice învăţătorul este încadrat inferior colegului său profesor?
Cazul C:
1.La clasa a III-a din scoala Z predă religie profesorul I.H. care este absolvent de liceu alimentar urmat de facultatea de teologie. Dumnealui este platit ca profesor.
2.La aceeaşi clasă, la celelate ore predă doamna învăţătoare E.G. care este absolventă a facultăţii de pedagogie a învăţământului primar şi preşcolar. Doamna învăţătoare este încă plătită conform legii în vigoare doar ca institutor.
De ce la aceeaşi muncă, la aceeaşi clasă şi la studii similare învăţătoarea este încadrată inferior colegei sale?
Cazul D:
1.La clasa a IV din scoala Ţ de la 8 la 9 predă limba engleză doamna profesoară I.G. care este absolventă de liceu textil urmat de 3 ani de facultate de limbi străine făcuţi la ID în ultimii ani. Dumneaei este platită ca profesor.
2.La aceeaşi clasă a IV-a, în aceeaşi zi, ora următoare predă limba română doamna învăţătoare M.M. care este absolventă a 5 ani de liceu pedagogic urmat de 4 ani de facultate de filologie înainte de 1989 şi de un masterat în management educaţional făcut în ultimii ani. Doamna învăţătoare este plătită conform legii în vigoare doar ca institutor.
De ce la aceeaşi muncă, la aceeaşi clasă, la discipline din aceeaşi arie curriculară şi la studii chiar mai temeinice învăţătoarea este încadrată inferior colegei ei profesoare?
3.La şcoala vecină orele de limbă engleză le ţine învăţătoarea clasei V.R care este absolventă a 4 ani de liceu pedagogic urmaţi de 3 ani de facultate de limbi străine făcuţi la ID în ultimii ani. Doamna învăţătoare este plătită conform legii în vigoare doar ca institutor. De ce doamna învăţătoare VR este încadrată doar ca institutor şi plătită mai puţin decât doamna profesoară IG deşi predau aceeaşi disciplină, ambele la clasa a IV-a (şcoli diferite), iar studii orice om normal ar realiza că doamna învăţătoare are mai multe şi nu invers?
Alte cazuri:
De ce un profesor absolvent de liceu teoretic urmat de facultatea de inginerie şi a unui modul de pregătire pedagogică la ID este încadrat ca profesor şi plătit mai bine când predă opţionalul ,,mâini îndemânatice,, (în completarea catedrei sale de educaţie tehnologică) la clasa a I decât învăţătorul aceleeaşi clase care a urmat liceul pedagogic şi aceeaşi facultate de inginerie şi predă şi el abilităţi practice din aria curriculară educaţie tehnologică?
De ce un profesor absolvent de SAM urmat de facultatea de matematică la ID este încadrat ca profesor şi plătit mai bine când predă opţionalul ,,matematică distractivă,, (în completarea catedrei sale de matematică) la clasa a II-a decât învăţătorul aceleeaşi clase care a urmat liceul pedagogic şi aceeaşi facultate de matematică şi încă un masterat în pedagogie şi predă la aceeaşi clasă celelalte ore între care şi matematica?

Exemplele pot continua. Încadrarea în învăţământul primar trebuie aşezată după principiul ,,aceeaşi încadrare la muncă egală şi studii egale”.

Învăţătorii nu mai suntem dispuşi să tolerăm asemenea inechităţi. Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România propune pentru eliminarea inechităţilor următoarele condiţii de studii pentru ocuparea funcţiilor didactice:
a)Învăţători şi educatori să fie încadraţi cei cu studii medii (liceul pedagogic ori o şcoală medie echivalentă.
b)Profesori cu studii sperioare de scurtă durată să fie încadraţi cei care au absolvit colegiul universitar pedagogic sau liceul pedagogic ori o şcoală echivalentă, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de scurtă durată”
c)Profesor cu studii superioare de lungă durată să fie încadraţi cei care au absolvit Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar sau liceul pedagogic ori colegiul pedagogic ori o şcoală echivalentă urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată”
d)Pentru viitor, după această aşezare corectă şi asimilare a diferitelor studii pe care au avut în timp posibilitatea legală să le urmeze cei din primar, trebuie îmbunătăţit tipul de formare iniţială pentru cariera didactică.
e)O propunere este ca aceste studii ale viitorilor profesori să fie posibile doar la zi.
f)O altă propunere este încurajarea unei formări iniţiale mai lungi (liceu pedagogic + învăţământ superior), fără a fi obligatorie, a celor care doresc să îmbrăţişeze cariera didactică prin discriminarea pozitivă a absolvenţilor liceelor pedagogice prin scutirea de a mai obţine cele 30 de credite ale departamentelor pentru pregatirea personalului didactic ale instituţiilor de învăţământ superior pe care le-ar urma ulterior.
Un cadru didactic care urmează 4 ani de liceu pedagogic + o facultate va fi mai bine pregătit pentru a preda decât unul care după liceul agricol urmează o facultate la ID.

În pachetul de legi elaborat de comisia prezidenţială de specialitate se dau soluţii mai radicale decât cele propuse de noi în acest document. Specialişti de marcă în ştiinţele educaţiei şi personalităţi care cunosc temeinic sistemul de învăţămât propun in privinta incadrarii la art 49 o ,,recunoaştere a învăţării nonformale şi informale care să îi certifice pe educatori/educatoare, institutori/institutoare şi învăţători/învăţătoare din învăţământul preşcolar şi primar, ca profesori în învăţământul preşcolar şi primar”. Nu este deloc deplasat atunci când noi cerem acum ca să se recunoască măcar studiile universitare urmate după absolvirea liceului pedagogic pentru o încadrare ca profesor în învăţământul preşcolar şi primar.

Comisia prezidentiala, pe baza unor studii temeinice si ulterior liderii federatiilor sindicale au fost convinsi că liceele pedagogice au asigurat o formare de calitate introducând în Strategia „Educatie si Cercetare pentru Societatea Cunoasterii” (la punctul 4. 5) următorul text ,,De pilda, in momentul de fata, invatatorii absolventi de liceu pedagogic sunt mult mai prost platiti desi prestatia lor didactica la clasa este adeseori mult mai buna decat a absolventilor de invatamant superior.”

Învăţătorii ne-am săturat de atâtea promisiuni care nu s-au concretizat. Ne-am săturat să ne tot laude şi bată pe umăr mulţi dar să se tot amâne egala noastră încadrare la studii egale cu profesorii.

O ultimă speranţă ne punem în viitorul Cod al Educaţiei care să repare aberaţiile la care s-a ajuns în privinţa încadrării în actuala legislaţie.

Viorel Dolha
preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

preluare de pe  Forumul profesorilor

marți, 18 august 2009

Codul Educaţiei - un pomelnic legislativ

Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu a declarat că respinge ideea, potrivit căreia a peticit actuala legislaţiei iar noul cod al Educaţiei este o reglemenatare suprareglementată.
Din păcate, exact aşa arată proiectul codului - o mega compilaţie, conţinând zeci de articole controversate sau niciodată aplicate, copiate din actuala legislaţie sau ajustate în mod nefericit, ori "inovaţii" utopice, ce nu vor putea fi puse niciodată în practică. 
Oricum, din punctul meu de vedere, proiectul Codului Educaţiei este un dezastru de tehnică legislativă. Arată ca un pomelnic legislativ. De exemplu, Drepturile personalului (altă exprimare nefericită) sunt "executate" într-un singur articol (155), conţinând nu mai puţin de 30 de alineate. Mai rar aşa ceva....
Colac peste pupăză, sub titlul "Reforma structurală a societăţii româneşti. Modernizarea României prin educaţie," astăzi şi mâine, la Camera Deputaţilor, sunt dezbătute toate proiectele de lege ale învăţământului: cel al fostului ministru Adomniţei, cel al Comisiei Miclea şi cel al ministrului Andronescu. 
În 10 august, Guvernul a anunţat că îşi asumă răspunderea în faţa Parlamentului pentru o serie de legi, printre care şi cele ale educaţiei. Naiba ştie care vor fi acestea !
 
Vezi proiectul Codului Educaţiei - varianta Andronescu

Codul Educaţiei - diletantism (II)

În proiectul noului Cod al Educaţiei, la art. 255(15),  a fost copiat  şi actualul art. 104 (3) din Legea nr. 128/1997:

Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzatoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă (...)

Deşi am semnalat în mai multe rânduri necesitatea acestei clarificări, nici de data aceasta nu a fost definită sintagma "locuinţă corespunzătoare." Nu s-a facut trimitere nici măcar la Legea nr. 114/1996 care defineşte, în general, noţiunea de locuinţă. Lipsa unei asemenea clarificări a dat administraţiilor locale posibilitatea de a oferi personalului didactic, în bataie de joc, drept locuinţă, tot felul de grajduri comunale şi hrube insalubre. Refuzul celor în cauză de a accepta o asemenea umilinţă a fost folosit de administraţiile locale drept pretext pentru a refuza, la rândul lor, acordarea decontului pentru naveta. 

Poate că doamna ministru nu cunoaşte acestea lucruri, dar cum se face că şi ceilalţi coechipieri au uitat?

Vezi proiectul Codului Educaţiei - varianta Andronescu

 

 

 

luni, 17 august 2009

Codul Educaţiei - diletantism (I)

Spuneam acum câteva zile că aspectele legate de finanţare sunt esenţiale în elaborarea noului Cod al Educaţiei. La o primă lectură a secţiunii dedicate în acest proiect finanţării  (art. 46), constat că textul actual, cuprins în Legea învăţământului, a fost copiat aproape în integralitate.
Aşadar, este menţinut un text prost, ambiguu, care a provocat extrem de multe controverse în practică, un text aproape ininteligibil pentru majoritatea covârşitoare a administraţiilor locale, care l-au speculat după bunul plac, în funcţie de interes şi, mai mereu, în detrimentul şcolilor şi al salariaţilor din învăţământ. 
Iată un exemplu, ales la întâmplare:
.
Alininiatul (8) al art. 46 din proiect stabileşte că finanţarea de bază cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal, respectiv salarii,
examinarile medicale şi evaluarile
psihocomportamentale periodice prevazute de lege
, premii şi distincţii;
Mai jos, la aliniatul (9), se spune că finantarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:
e) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învaţământul preuniversitar de stat, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
f) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătaţii în muncă (...)
.
Să mă lămurească cineva, cu trimitere la reglementările legale în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă, unde este diferenţa între "examinarile medicale si evaluarile psihocomportamentale periodice prevazute de lege- cuprinse la finanţarea de bază şi examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învaţământul preuniversitar de stat"- cuprinsă la finanţarea complementară ?
Din umilele mele cunoştinţe, nicio diferenţă. Deşi se face referire la acelaşi tip de cheltuieli şi la acelaşi tip de examinări, se stabilesc surse de finanţare diferite - o dată finanţarea de bază, o dată finanţarea complementară. Două prevederi care se bat cap în cap, menţinute, văd, şi în textul actual.
Iar sintagma "cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit" este absolut ridicolă; pentru că, pe de o parte s-a dovedit inaplicabilă, iar pe de altă parte pentru că, potrivit legii, examinările medicale periodice şi la angajare nu sunt gratuite. Acestea se efectuează contra cost, în cabinetele autorizate de medicina muncii. Într-adevăr, aceste costuri trebuie suportate de către angajator şi nu de către salariat, dar asta nu înseamnă că sunt gratuite. 
Spre exemplu, în condiţiile legii, efectuarea examenului psihologic al personalului din învăţământul preuniversitar (personal didactic) trebuie să se realizeze în mod obligatoriu anual şi numai în cadrul unui cabinet de medicina muncii, de către un specialist atestat în acest sens (fişa 138 din Normele generale de protecţie a muncii - Ordinul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 508/2002, respectiv Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 933/2002.
Amănunte despre modul în care ar trebui să se desfăşoare examinarea medicală în învăţământul preuniversitar, într-un articol mai vechi, aici.

sâmbătă, 15 august 2009

Comunicat de presa AD FSR

Asociatia pentru Dezvoltarea Forumului Social Roman (AD FSR) isi exprima profunda ingrijorare fata de unele prevederi ale proiectului Statului personalului didactic in forma in care acesta a fost elaborat de Ministerul Educatiei si facut public recent in mass media, considerindu- le unilaterale, abuzive, discriminatorii si neconstitutionale. Astfel, prevederi precum cea a testarii psihologice anuale obligatorii a profesorilor sub sanctiunea desfacerii contractului de munca si cea legata de comportamentul extra-scolar al acestora, chiar daca sint, subliniem pentru a nu fi intelesi gresit, pertinente si necesare, sint prin comparatie cu alte categorii de cetateni unilaterale, abuzive, discriminatorii si neconstitutionale.Caracterul unilateral si abuziv rezulta din faptul ca aceste prevederi sint de fapt impuse prin forta fara o consultare prealabila, profitindu-se de perioada de vacanta, si, mai ales, din faptul ca cei care le promoveaza nu se supun lor.Caracterul discriminatoriu al acestor prevederi rezulta din Art. 2 alin. (1), (2), (3), (4) si (6) din O.G. 137/2000 republicata: ‘prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de […] categorie sociala, […], precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restringerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul […] social si cultural sau orice alte domenii ale vietii publice’.Caracterul neconstitutional al respectivelor prevederi rezulta din Art. 16 alin. (1), respectiv (2) din Constitutia Romaniei: ‘Cetatenii sint egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari; Nimeni nu este mai presus de lege’.Analizind limbajul discursului aferent sus-mentionatelor prevederi din proiectul Statului personalului didactic, retinem agresivitatea si tonul inchizitorial ce induc subliminal idea de decredibilizare si legat de aceasta elementul punitiv. Per ansamblu se genereaza o imagine negativa care submineaza valoarea si rezultatele intregului corp profesoral din Romania. Chiar daca au existat pe alocuri, greselile unor dascali nu au fost mai grave sau mai numeroase decit cele comise de clasa politica si inaltii demnitari responsabili de intreaga tara.Pentru eliminarea elementelor de nelegalitate enumerate si a tensiunilor sociale pe care le-ar putea induce, si pentru asezarea societatii pe baza respectarii statului de drept, AD FSR propune o initiativa legislativa care sa contina aceleasi prevederi privind testarea psihologica obligatorie anuala si limitarea comportamentului extra-profesional la perimetrul bunului-simt si a moralei decente sub sanctiunea pierderii definitve a functiei respectiv a locului de munca, legea vizind toti demnitarii incepind cu presedintele, ministrii, paralamentarii, europarlamentarii, ambasadorii, secretarii de stat, si terminind cu directorii institutiilor de stat, prefectii, primarii si consilierii locali. Necesitatea unei asemenea legi in interesul national este prea-evidenta daca privim retrospectiv la maniera defectuoasa de gestionare a crizei in Romania, la ambiguitatea si minciuna discursului politic, la nesfirsitele scandaluri de frauda si coruptie, la iesirile in decor ale unor demnitari de inalt rang, la esecurile diplomatiei romane pe unele spatii precum Rusia, cit si la scandalurile cu tenta sexuala din unele ambasade. Credem ca daca unele categorii socio-profesionale cum sint profesorii, pilotii de aeronave, capitanii de nave, militarii, pilotii de incercare, s.a. sint testati psihologic regulat deoarece desfasoara activitati care prin natura lor pot afecta fast sau nefast pe cei din jur, cu atit mai mult se impune ca demnitarii ce sint responsabili de destinele a milioane de oameni sa se supuna anual la un asemenea test. Mai credem ca un refuz al clasei politice si a demnitarilor de se supune normalitatii si Constitutiei prin aceea de a nu fi mai presus de lege si de ceilalti, ar echivala cu un raspuns pe care nu il comentam aici.Facem apel la sindicatele din invatamint sa sprijine o asemenea initativa legislativa care ar putea avea ca efect nu numai insanatosirea vietii sociale, ci si credibilizarea clasei politice.
Ing.Prof. Petre Damo
Presedinte AD FSR

vineri, 14 august 2009

Va demisiona Ecaterina Andronescu?

Dacă Ministerul Finanţelor nu renunţă la ideea de a scădea cu până la 25% veniturile personalului didactic, prin proiectul Legii Unice a Salarizării, va demisiona Ecaterina Andronescu? 

joi, 13 august 2009

Andronescu către Sârbu: actualele propuneri conduc la o reducere a salariilor şi veniturilor actuale cu până la 25%

Domnului Ministru, Marian Sârbu
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale


Stimate Domnule Ministru,

Vă transmitem mai jos principalele observaţii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu privire la coeficienţii cuprinşi în grila de salarizare, a personalului bugetar, care se află în discuţie.
Constatăm cu o deosebită îngrijorare că actualele propuneri conduc la o reducere a salariilor şi veniturilor actuale cu până la 25%, în condiţiile în care această lege nu ar fi trebuit să conducă la scăderi salariale (Anexa 1).
Personalul din învăţământ este plasat din punct de vedere al coeficienţilor de salarizare în jumătatea inferioară a grilei – coeficientul maxim, al profesorului universitar cu 40 de ani vechime, este 5,85.
Ierarhia între ramuri este total bulversată, faţă de orientările iniţiale, fără respectarea principiilor stabilite şi a importanţei prin echivalare a funcţiilor din ramuri de activitate diferite.
Pentru debutanţi, categorie de cadre didactice a căror salarizare ar fi trebuit să conducă la creşterea atractivităţii profesiei, reducerile sunt enorme şi eterogen aplicate:
 Învăţător debutant: reducere cu 20%;
 Asistent universitar debutant: reducere cu 7%.
Ciclul trei al studiilor universitare, studiile doctorale, nu este luat în considerare. Structurarea pe cicluri, realizată în cadrul procesului Bologna, reprezintă un element de bază în ceea ce priveşte integrarea ţării noastre în Aria Europeană a Învăţământului Superior şi un angajament faţă de Uniunea Europeană.
În condiţiile reducerilor preconizate, trebuie să spunem, cu îngrijorare, că reformele de care sistemul de educaţie are atât de mare nevoie devin imposibile.
Cu speranţa că propunerile noastre vor fi luate în considerare, Stimate Domnule Ministru, vă asigur de toată consideraţia mea.


Ecaterina ANDRONESCU

Ministrul Educaţiei


preluare: http://liviumarianpop.blogspot.com/

Lider sindical până la moarte. Şi dincolo de ea

Baronii sindicali îşi pregătesc nemurirea în funcţie. Proiectul de modificare a legii sindicatelor, propus de cele cinci confederaţii sindicale, introduce posibilitatea ca pensionarii să poată adera la o organizaţie sindicală.
Manevra nu este nicidecum una atât de generoasă precum ar părea. Scopul ei ascuns este acela de a permite mahărilor sindicali să-şi păstreze funcţiile, chiar şi după pensionare.
În prezent, legea sindicatelor nu permite sindicalizarea pensionarilor. Din organizaţiile sindicale pot face parte doar salariaţii, persoanele încadrate în muncă, persoanele care exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii şi persoanele în curs de calificare. Asta nu i-a împiedicat pe unii lideri naţionali să se menţină în poziţii cheie după ieşirea la pensie. Spre exemplu, cel puţin la nivelul a două federaţii sindicale din învăţământ legea a fost încălcată, prin realegerea în funcţie a unor persoane care nu mai aveau demult calitatea de salariaţi. La fel şi în cazul unor lideri judeţeni. Prin noul proiect de lege se urmăreşte, probabil, oficializarea acestor situaţii.
Este evident pentru toata lumea că, de 20 de ani încoace, mişcarea sindicală din România este condusă de aceiaşi oameni. Schimbările care s-au produs din când în când nu au avut loc la vârf şi, în cele mai multe cazuri, au reprezentat în fapt doar mutări strategice, făcute în interes personal sau de grup. Iar ieşirile de "bunăvoie" din mişcarea sindicală ale unor lideri au fost doar pretext pentru intrarea în lumea la fel de nebuloasă a politicii. Evident, aceste tranzacţii s-au bazat pe principiul cerere-ofertă. Un troc avantajos pentru ambele părţi, mai puţin pentru membrii de sindicat, marfa scoasă la licitaţie de partea sindicală.
Dar, pentru că în politică nu e loc pentru toată lumea, iar unii sunt incapabili să practice până şi cea mai veche şi mai uşoară meserie din lume (la politică mă refer), a "profesa" ca lider sindical până la moarte (şi dincolo de ea) e singura (şi sigura) soluţie. 
N.B.
Sper că este evident pentru toată lumea că acest articol nu este îndreptat împotriva pensionarilor de bună-credinţă şi nici împotriva dreptului constituţional al acestora de a se asocia în mod liber.
 

marți, 11 august 2009

Codul Educaţiei- Codul lui Da Vinci

Am spus, încă de la început, că sunt sceptic în privinţa adoptării Codului Educaţiei. Pe de o parte pentru că îl consider doar un pretext pentru campania la prezidenţiale, iar, pe de altă parte, pentru că nu am încredere în modalitatea de lucru aleasă pentru definitivarea acestui proiect. Graba cu care se discută Codul va duce, în final, la adoptarea unui text care, cu singuranţă, va naşte discuţii şi interpretări. Nu cunosc care este componenţa echipelor de lucru implicate în aceste discuţii, dar, din informaţiile pe care le deţin, nu prea avem de-a face nici cu cei mai pricepuţi jurişti în domeniu şi nici cu cei mai buni specialişti în finanţare. Două elemente esenţiale pentru reuşita acestui demers. Este posibil ca acest Cod al Educaţiei să conţină, pe fond, foarte multe principii corecte. Va fi însă în zadar dacă acestea vor fi transpuse în formulă juridico-economică în mod greşit sau ambiguu. Ar fi interesant de aflat în ce măsură echipele de lucru au cunoştinţă despre tehnica de redactare a unei legi, în ce măsură textele convenite au legătură cu realitatea crudă din teritoriu. 
Dacă va fi adoptat, fie prin asumarea răspunderii, fie prin dezbatere parlamentară, Codul Educaţiei va naşte, în continuare, multe contradicţii.
Pericolul este acela de a face din Codul Educaţiei un nou Cod al lui Da Vinci. 

Bugetarii - 10 zile de concediu fără plată

Adriean Videanu a confirmat informaţia, conform căreia Executivul a convenit cu FMI să-i trimită pe angajaţii din sectorul bugetar, pentru zece zile, în concediu fără plată, în perioada octombrie-noiembrie.
Fondul Monetar Internaţional pare că s-a înţeles cu Guvernul să arunce problema tăierilor dureroase în 2010. Experţii Fondului au comunicat oficial că acceptă deficitul de 7,3% din PIB, dar cer reduceri de cheltuieli de 0,8% din PIB - un miliard de euro. Executivul va decide singur de unde taie.  În 2010, reducerile trebuie să fie de 3 miliarde de euro. 

luni, 10 august 2009

Boc despre legile educaţiei

Emil Boc, primul ministru al României:

"Discutăm de 2 ani de zile de diverse forme şi modalităţi, din aprilie am discutat în şedinţe de Guvern, am discutat cu doamna ministru despre necesitatea adoptării acestui pachet de legi. Am cerut 14 august termen pentru finalizarea acestor legi. Mai avem 3 săptămâni la dispoziţie să le dezbatem şi să le punem într-o formă bună. Începe anul şcolar şi trebuie odată şi ca reforma aceasta a Educaţiei să fie încheiată, ca oamenii, părinţii, copiii să ştie foarte clar să ştie ce îi aşteaptă pe următorii 5-10-15 ani în domeniul Educaţiei şi nu fiecare adoptă măsuri arbitrare într-o formă sau alta. Concomitent cu această lege a Educaţiei se realizează şi descentralizarea reală pe care o aşteaptă şi administraţiile locale".

Ordinul nr. 3410/ 2009 a intrat în vigoare

ORDIN nr. 3410 din 16 martie 2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi


În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Începând cu anul şcolar 2009-2010, la clasele a IX-a - a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filierele teoretică şi vocaţională, se aplică planurile-cadru de învăţământ aprobate în anexele nr. 1 şi 2*).
Art. 4
Planurile-cadru pentru clasele a IX-a - a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filierele teoretică şi vocaţională, sunt structurate pe următoarele componente: trunchi comun - TC, curriculum diferenţiat - CD, curriculum la decizia şcolii - CDŞ. În trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat sunt cuprinse alocările orare corespunzătoare tuturor disciplinelor de învăţământ care se studiază în mod obligatoriu în cadrul unei specializări. Curriculumul la decizia şcolii cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ.
Art. 5
(1)În cazul profilurilor şi specializărilor din cadrul filierelor teoretică şi vocaţională pentru care se organizează învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, în planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a de liceu se include, în cadrul ariei curriculare "Limbă şi comunicare", disciplina Limba şi literatura maternă.
(2)Disciplinelor Limba şi literatura maternă şi Limba şi literatura română li se alocă acelaşi număr de ore, cu aceeaşi poziţie în planul-cadru de învăţământ - în trunchiul comun sau în curriculumul diferenţiat.
(3)Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este la decizia şcolii.
Art. 6
(1)Planurile-cadru ale învăţământului liceal includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea.
(2)La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele disciplinei Religie, în acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină.
Art. 7
(1)În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei Limba modernă 1, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).
(2)Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 8
(1)În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina Limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).
(2)La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o (una) oră pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea disciplinelor Geografie - în clasa a IX-a, Istorie - în clasa a X-a şi Elemente de cultură şi civilizaţie - în clasele a XI-a şi a XII-a, specifice spaţiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria curriculară "Om şi societate" şi sunt predate în Limba modernă 1. Orele pentru studiul disciplinelor menţionate se alocă din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ).
(3)Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 9
În învăţământul liceal se pot organiza clase de matematică-informatică, intensiv informatică. La aceste clase, pentru disciplina Informatică se alocă 3 ore pe săptămână din cadrul curriculumului la decizia şcolii. Cele 3 ore alocate pentru studiu se realizează în laboratorul de informatică, pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 10
(1)În situaţia în care orele alocate disciplinelor specifice menţionate la art. 7-9 şi la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale nu pot fi asigurate integral din trunchiul comun (TC), curriculumul diferenţiat (CD) şi prin alocarea de ore din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ), diferenţa de ore necesare se alocă prin depăşirea numărului maxim de ore prevăzute în planul-cadru pentru specializările respective.
(2)Pentru buna funcţionare a claselor prevăzute la art. 7-9, conducerile unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare răspund direct de asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice pentru aceste clase, fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învăţământ respectivă.
Art. 11
(1)Pentru constituirea şi pregătirea formaţiilor sportive şi/sau artistice ale şcolilor, participante la competiţiile interşcolare, se alocă, în afara orarului zilnic, în funcţie de resursele materiale şi umane ale unităţii de învăţământ, un număr de câte două ore pe săptămână pentru o formaţie sportivă şi/sau artistică. Aceste ore intră în norma didactică de predare a profesorului şi se înregistrează în condică.
(2)La solicitarea scrisă a elevilor, în învăţământul liceal, exceptând specializările din cadrul profilului sportiv, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurile sportive se desfăşoară cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic, cu elevi proveniţi de la mai multe clase. Orele alocate ansamblurilor sportive intră în norma didactică de predare a profesorului şi se înregistrează în condică.
(3)Numărul ansamblurilor sportive, al formaţiilor sportive şi/sau artistice ale şcolii, precum şi criteriile de constituire a acestora se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea catedrelor de specialitate.
Art. 12
Activitatea cuprinsă în aria curriculară "Consiliere şi orientare" intră în atribuţiile personalului didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte. Activitatea dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.
Art. 13
(1)Planurile-cadru de învăţământ cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 sunt parte integrantă a curriculumului naţional şi reprezintă ofertă centrală obligatorie - în cazul tuturor profilurilor şi specializărilor din cadrul filierelor teoretică şi vocaţională.
(2)inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund de aplicarea integrală şi corectă la clasă a planului-cadru de învăţământ în vigoare, corespunzător filierei, profilului şi specializării.
Art. 14
(1)Pentru învăţământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a - a XIII-a, rămân în vigoare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul seral.
(2)Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.051/2006 rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul şcolar 2009-2010 se află în:
a)clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii;
b)clasa a XI-a, anul de completare;
c)clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;
d)clasele a XII-a şi a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.
Art. 15
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 16
Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală Învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-
Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Ecaterina Andronescu
 
Anexe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 545 din data de 5 august 2009

miercuri, 5 august 2009

FuturEnergia

 "FuturEnergia"- „Energia este viitorul nostru“ este un program şcolar coordonat de European Schoolnet împreună cu PlasticsEurope, asociaţia fabricanţilor de mase plastice. Programul urmăreşte să încurajeze elevii să conştientizeze importanţa optimizării consumului de energie şi să se informeze în legătură cu rolul materialelor reciclabile, ca de exemplu masele plastice, în economisirea energiei pentru asigurarea unui viitor sustenabil.

Participarea elevilor Şcolii nr. 29 "Mihai Viteazul" Constanţa la
Chatul nr. 7 "Energy technologies of the Future"

Profesorul universitar dr. I.M. Dharmadasa de la Universitatea Sheffield Hallam din Marea Britanie a fost invitatul chatului nr. 7 organizat de European Schoolnet. La acest chat şcoala noastră a fost reprezentată de următorii elevi: Brănescu Bogdan, Dragomir Mircea, Fraico Ciprian, Mihalcea Ionuţ, Sibef Irina, Ginara Cristina, Ivan Andreea, Anghel Denisa, Belu Gabriela, Ion Alexandra, Moglan Alexandra, Arghiropol Ioana, Filip Mădălina, Vişan Andreea, Matei Diana, Coman Livia sub îndrumarea prof. Aurora Făgăraş, prof. Mariela Mincu şi prof. Mirela Roşioru.
Întreaga activitate s-a desfăşurat în laboratorul de informatică prin conectarea unui calculator prin Internet desediul European Schoolnet din Bruxelles unde se aflau reprezentanţii PlasticsEurope alături de invitatul de onoare profesorul universitar dr. I.M. Dharmadasa. Toată activitatea s-a derulat prin formularea de întrebări privind viitorul tehnologic al surselor de energie pe care elevii noştri le-au adresat în limba engleză invitatului. Trebuie să evidenţiem implicarea deosebită a elevului Brănescu Bogdan, în prezent elev în clasa a VIII-a A, pentru dăriurea şi competenţa de care a dat dovadă în derularea întregului chat.

Talentul Ioanei Capotă recunoscut la Bruxelles în cadrul programului FuturEnergia

Programul educaţional „Energia este viitorul nostru“ (FuturEnergia) 2007-2008 a constat într-un set de activităţi şi concursuri online, axate pe trei teme principale: eficienţa energetică, protejarea climei şi eficienţa resurselor.
Juriul a decernat premii unui număr de 17 echipe de elevi care au participat la cele trei concursuri: Portretul eroului FuturEnergia, Adventurile eroului FuturEnergia şi Vrei să fii erou?. Câştigătorii au reprezentat şcoli din zece ţări: Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Pe lângă personalul de la PlasticsEurope şi European Schoolnet, la ceremonia de decernare a premiilor din 17 septembrie 2008 au participat şi câţiva membri marcanţi ai Parlamentului European, precum şi oficiali de la Comisia Europeană.
În cadrul acestui program european, eleva Ioana Capotă, în prezent elevă în clasa a VI-a A, a obţinut locul I la concursul „Aventurile supereroului FuturEnergia” cu lucrarea intitulată "Aventurile eroinei FuturEnergia la iarbă verde". Performanţa Ioanei Capotă este cu atât mai valoroasă cu cât la această competiţie europeană au participat elevi din 27 de ţări ale Europei. Ioana este, de altfel o binecunoscută artistă, lucrările realizate de ea ocupând în mod constant locuri fruntaşe la competiţii.
Astfel, în 17 septembrie 2008 a avut loc, la sediul PlasticsEurope din Bruxelles, expoziţia posterelor câştigătoare. Lucrările tuturor câştigătorilor au fost compilate într-o carte de benzi desenate de către artistul plastic belgian Sylvie Hancisse. Această carte intitulată „Toghether to save energy and the planet"-"Împreună să salvăm energia şi planeta", a fost distribuită gratuit tuturor participanţilor, fiind un material care face parte din colecţia PlasticsEurope pentru secolul XXI.
Performanţa Ioanei Capotă este astfel rodul unui talent de excepţie promovat în mod competent la nivel naţional şi european de către profesor Mirela Roşioru.
Ioana Capotă ne a mărturisit că în momentul aflării rezultatului a fost extrem de bucuroasă. Într-un fel se aştepta să câştige „ceva”, conştientă fiind de talentul ei, dar nu chiar locul I. „Am fost foarte încântată de cartea de benzi desenate şi de faptul că în ea mi-am regăsit desenul meu (...). M-am bucurat mult când am văzut "Supereroina FuturEnergia la iarbă verde" trimisă de cei de la PlasticsEurope sub forma unui poster de o mărime impresionantă. Abia aştept să fie afişat în şcoală...”
Ambiţioasa şi talentata elevă este hotărâtă să participa şi anul viitor la competiţia europeană organizată de PlasticsEurope şi European Schoolnet şi, de ce nu, să câştige din nou.

„Toghether to save energy and the planet" - "Împreună să salvăm energia şi planeta"

Este titului cărţii de benzi desenate realizată de PlasticsEurope în care se regăseşte şi desenul Ioanei Capotă. Pentru a învăţa cum să conservăm energia şi să ne păstrăm planeta curată vă invităm să citiţi această carte pe care o puteţi găsi la Biblioteca şcolii.

prof. Mirela Roşioru

duminică, 2 august 2009

În timp ce tu dormeai-un remake în regia M.E.C.I.

În timp ce ministrul Ecaterina Andronescu & comp, lucrând la Codul Educaţiei, visează că examenele elevilor se vor desfăşura pe internet chiar şi în cele mai îndepărtate cătune (unde abia a ajuns curentul electric), sute de şcoli sunt deconectate de la reţea din cauza faptului că primăriile nu mai au bani pentru plata abonamentelor.
Despre original:
While You Were Sleeping (1995) - În timp ce tu dormeai