De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 31 august 2010

Ministerul modifică în mod nelegal structura consiliului de administraţie al şcolii

Recentul Ordin nr. 4.717/23.08.2010 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ încalcă flagrant Legea învăţământului, stabilind o altă structură a consiliului de administraţie, diferită de cea impusă de lege. În mod nepermis,  Ordinul nr. 4.717/23.08.2010 adaugă la lege, reglementând situaţii care nu au fost avute în vedere de autoritatea legiuitoare (Parlamentul). 


Potrivit  art. 145 din Legea învăţământului nr. 84/1995, Consiliul de administraţie al unităţii de învaţamânt este format din:
1) director
2) director adjunct
3) reprezentantul consiliului local
4) reprezentantul primarului
5) reprezentanti ai parintilor
6) 1-5 reprezentanti ai cadrelor didactice
7) reprezentantul agentilor economici
8) un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior

Se poate oserva că, într-o primă situaţie, Ordinul exclude reprezentantul agenţilor economici  din structura obligatorie a consiliului de administraţie (deşi legea nu permite o asemenea posibilitate), incluzând însă contabilul sau contabilul şef *** al unităţii de învăţământ, persoană/funcţie care nu a fost avută în vedere de lege.  
De asemenea, deşi legea nu permite acest lucru, Ordinul impune ca, pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri şcolare din satele care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice să fie facută de către cadrul didactic coordonator al structurii - fapt ce încalcă dreptul cadrelor didactice şi al consiliului profesoral de a-şi alege toţi reprezentanţii în consiliul de administraţie; astfel, este contrazisă atât legea, cât şi paragraful anterior al ordinului.
În mod nelegal, Ordinul vorbeşte despre prezenţa în consiliul de administraţie a reprezentantului asociaţiei de părinţi, în condiţiile în care legea face trimitere la reprezentantul părinţilor. Între cele doua noţiuni - reprezentantul asociaţiei de părinţi şi reprezentantul părinţilor - nu există identitate. Ordinul încalcă astfel şi dreptul constituţional al persoanelor la libera asociere, pentru că induce obligativitatea constituirii asociaţiilor de părinţi la nivelul unităţilor de învăţământ, întrucât permite numai reprezentanţilor acestor asociaţii (şi nu reprezentanţilor părinţilor în ansamblul lor, cum ar fi legal) participarea la consiliul de administraţie.

Adoptarea acestui ordin este un simulacru de tehnică legislativă, este  încă un exemplu de incompetenţă şi reacredinţă.

*** Dacă memoria nu mă înşeală, în învăţământul preuniversitar, funcţia de contabil a fost înlocuită demult cu cea de administrator financiar.  Cu toate acestea, Ordinul vorbeşte despre contabil şi contabil şef.  

vineri, 27 august 2010

Cât mai acceptăm să înghiţim rahatul portocaliu?

La ordinele demente, dospite în laboratoarele diareicului partid care conduce astăzi România, I.S.J. Constanţa a iniţiat pe şest, fără niciun fel de informare sau consultare prealabilă a comisiei paritare, acţiunea de desfiinţare a zeci de locuri de muncă din unităţile de învăţământ. 
Prin comasarea şi închiderea unor şcoli, mulţi salariaţi vor deveni şomeri, afectat fiind, în primul rând, personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 
Deşi a promis iniţial că se va consulta cu sindicatele în acestă privinţă, pentru a se indentifica soluţii de redistribuire a persoanelor vizate de concediere, conducerea inspectoratului şi cea a ministerului a ordonat directorilor să taie în carne vie, fără să ofere alternativă. Şi, cu toate astea, nu văd nicio revoltă, n-am auzit ca vreun director să fi demisionat în semn de protest faţă de o asemenea măsură. Vorbesc de revoltă pe faţă, căci mulţi sunt cei care cârcotesc pe la colţuri şi se plâng la sindicat, cerând soluţii. 
Cu onoare, curaj şi demnitate încercăm să ne opunem, domnilor directori ? Împreună !


miercuri, 25 august 2010

Am fost un dobitoc. Dar nici chiar aşa...

După logica infailibilă a domnului Băsescu trebuie că sunt şi eu unul dintre mulţii dobitoci care l-au votat în 2004. Tot după părerea domniei sale, rămân un dobitoc şi pentru că nu l-am votat în 2009. Aş îndrăzni să afirm însă, cu riscul de a-l contrazice pe domnul preşedinte, că, totuşi, chiar atât de dobitoc, încât să-l fi votat şi în 2008, nu pot fi nici măcar eu. Voi ce credeţi?

miercuri, 11 august 2010

Ce mai zice Băsescu? Zice că profesorii sunt mai bine plătiţi decât el

Nu mă pot abţine să nu comentez revoltat noua tâmpenie debitată de primul matelot al ţării la postul public de radio. Băsescu a răspuns unui profesor titular la un liceu care se plângea că primeşte doar 927 de lei lunar, că dacă ar socoti, ar constata că e mai bine plătit decât el. Toţi am avut salarii mici în anumite etape ale carierei noastre. Dânsul are 16 ore pe săptămână. Eu muncesc 16 ore pe zi. Dacă ar face socoteala pe oră, s-ar putea să constate că e mai bine plătit decât mine, a declarat Traian Băsescu.
Preşedintele dă dovadă, încă o data, de cinism, încercând în mod subversiv, prin tehnica intoxicării, să întoarcă opinia publică împotriva cadrelor didactice, mutând dezbaterea de la problemele reale cu care se confruntă învăţământul. Traian Băsescu minte pe postul naţional de radio, afirmând că un profesor munceşte doar 16 ore pe săptămână, confundând (voit sau nu) norma de predare (care, apropo, ca regulă este de 18 ore pe săptămână) cu timpul de lucru săptămânal; care este de 40 de ore şi pentru cadrele didactice, aşa cum este pentru orice salariat cu normă întreagă. Lucrul acesta ar trebui explicat clar opiniei publice şi m-aş fi aşteptat ca sindicatele să reacţioneze imediat. Mai ales că asemenea afirmaţii au mai fost făcute şi anterior de către unii politicieni. N-ar strica o dezbatere publică pe această temă.

Iată ce spune legea despre timpul de muncă al unui cadru didactic:

Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

În învăţământul preuniversitar, atât în cazul personalului nedidactic, cât şi în cazul personalului didactic sau didactic auxiliar, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Pentru personalul didactic, durata timpului de muncă rezultă din însumarea activităţilor prevăzute de art. 42-47 din Legea nr. 128/19987 coroborat cu prevederile Ordonanţei nr. 103/1998 privind structura normei didactice, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 109/1999 şi art. 12 din C.C.M.U.N.R.Î.

Astfel, norma didactică a personalului de predare din învăţământul preuniversitar cuprinde :
a) activităţi didactice de predare-învăţare, de educaţie, de instruire practică şi de evaluare, conform planurilor de învăţământ (exemplu : 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul preuniversitar secundar, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Legea nr. 128/1997, 24 de ore pentru maiştrii instructori) ;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi activităţi de educaţie, complementare procesului de învaţământ (săptamânal, 9 ore de pregătire si 3-4 ore de activităţi ştiinţifico-metodice, 2 ore de comunicare cu familiile elevilor, 4-5 ore de evaluare a elevilor, inclusiv prin participarea la consiliile profesorale ale şcolii şi ale claselor, 1 oră de dirigenţie, 1-2 ore de serviciu pe şcoală).

Dezbaterea privind curricula şi manualele şcolare

Imagini de la dezbaterea privind curricula, manualele şcolare şi implicaţiile noii legi a educaţiei. Constanţa, 11 august 2010. A participat deputatul Adriana Săftoiu, vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor.joi, 5 august 2010

Tribunalul Constanţa confirmă: de la 01.01.2010 salariile ar fi trebuit majorate cu 34%

Un preşedinte de care mi-e silă !

Mă întreb dacă vreuna dintre fiicele domnului Traian Băsescu a debutat la locul de muncă, având un salariu mai mic decât cel al femeii de serviciu. Din propria-i mărturisire de aseară  înţeleg că domnia sa aşa a păţit la început de carieră, acum 30-40 de ani, în perioada comunistă, şi nu s-a supărat. Prin urmare, nu-i nicio problemă că un tânăr profesor păţeşte la fel în anul 2010, într-o ţară membră a Uniuniii Europene. Un argument imbecil, care denotă cinism, lipsă de respect şi lipsă de raţiune. Deci, din spusele întâiului matelot al ţării, a fi cadru didactic debutant, cu un salariu mai mic decât cel al femeii de serviciu, este un fel de virtute. Probabil că domnul preşedinte habar n-are ce salariu ridică lunar o femeie de serviciu dintr-o şcoală (dacă ştie, e cu atât mai grav). E vorba despre salariul minim pe economie, undeva pe-acolo. Deci, după logică lui Băsescu, e firesc, iată, ca un profesor debutant să câştige mai puţin decât salariul minim pe economie. Ce tupeu inimaginabil !

Poate că acesta este preşedintele României, dar ăsta nu este preşedintele meu! Un preşedinte de care mi-e silă ! Mi-e silă !