De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 23 februarie 2010

La nivelul şcolilor atitudinea este pasivă, de aşteptare a intervenţiei statului.

Ana-Maria Iana face parte dintr-o generaţie de aur a S.N.S.P.A. După ce a terminat Facultatea de Comunicare a revenit pentru un master în Management Educaţional şi Comunicare Instituţională, pe care l-a absolvit în 2007. În continuare, un fragment din lucrarea ei de dizertaţie (pe care am putea să o considerăm lucrare de doctorat , atât este de complexă şi de documentată), lucrare care tratează tema comunicării organizaţionale în şcolile româneşti.
Conferenţiar universitar dr. Diana-Maria Cismaru, coordonatorul lucrării

În majoritatea instituţiilor şcolare româneşti de stat, comunicarea nu se desfăşoară conform unui plan strategic, real, inspirat de nevoile reale ale publicurilor-ţintă ale organizaţiei sau care să aibă la bază obiective prestabilite. De cele mai multe ori, comunicarea externă este aleatorie, iar efectele sale sunt întâmplătoare. Suporturile comunicaţionale sunt reduse şi sunt corelate sporadic cu planul de dezvoltare al acestor organizaţii. Deşi şcolile prezintă periodic către inspectorate şcolare sau minister planul de dezvoltare instituţională, am observat (din zecile de planuri de dezvoltare şcolară studiate) că subcapitolul destinat comunicării este redus adesea la prezentarea, pe scurt, a tematicii şedinţelor consiliului profesoral. Totodată, în multe cazuri, aceste planuri au folosit doar ca instrument al managerului şcolar, utilizat de acesta în momentul înscrierii la concursul un nou mandat de director.
Toate studiile dedicate efectelor descentralizării au dovedit mari probleme de comunicare între şcoală şi comunitate. Şcoala nu consideră autorităţile locale ca parteneri în analiza nevoilor educaţionale şi adesea nu îşi concepe oferta educaţională conform condiţiilor concrete din fiecare comunitate. De multe ori, comunitatea este chemată să susţină financiar un proces pe care nu-l înţelege în totalitate. Comunicarea cu administraţia locală se reduce, de regulă, la probleme administrative: solicitări de fonduri pentru cheltuielile curente, întreţinere, reparaţii ş.a. Administraţia locală nu este implicată în politica educaţională a şcolii, iar comunicarea este strict formală. Autorităţile locale şi reprezentanţii comunităţii sunt invitaţi doar la evenimente formale – deschiderea anului şcolar, şedinţele consiliului de administraţie şi aproape niciodată la activităţi informale (excursii, serbări etc.).
În general, la nivelul şcolilor nu există un comportament de prospectare a pieţei şi a resurselor locale: atitudinea este pasivă, de aşteptare a intervenţiei statului. La o analiză mai generală, pot fi identificate mai multe puncte critice ale sistemului educaţional românesc. Astfel, în ce priveşte finanţarea învăţământului, pe care nu o pot neglija, cel mai adesea organizaţiile şcolare din sistemul de stat sunt subfinanţate (spre deosebire, de pildă, de şcolile private). Finanţarea şcolilor de stat este dependentă de nivelul local de dezvoltare, ceea ce duce la polarizare: resurse mari în localităţi bogate şi resurse limitate în localităţi sărace. De asemenea, şcolile depind şi de relaţiile dintre autorităţi şi reprezentanţii şcolii sau de interesele de grup locale, iar veniturile extrabugetare depind de nivelul de dezvoltare al localităţii, de veniturile populaţiei, dar şi de relaţiile cu persoane-cheie care pot acorda finanţare organizaţiilor şcolare.

Ana-Maria Iana 
Fragment din lucrarea de disertaţie Şcolile româneşti şi comunicarea externă (preluare http://dianacismaru.wordpress.com/ )

luni, 22 februarie 2010

Întâlnirea Departamentului Juridic al F.S.L.I.


Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ – Departamentul Juridic organizează  întâlnirea consilierilor juridici şi a membrilor Departamentului Juridic, în perioada 25-28 februarie 2010, la Bucureşti.
Vor fi dezbătute următoarele subiecte:
 •   Legea 330/2009/O.U.G. 1/2010
 • Încadrarea şi salarizarea profesorilor pentru învăţământul primar/preşcolar - Legea nr. 387/2009
 •  Situaţia acţiunilor în instanţă privind aplicarea Legii nr. 221/2008
 • Situaţia C.C.M. Ramură Învăţământ
 • Decizia C.C. nr. 983/2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 5 din O. G.nr. 15/2008   - consecinţe
 • Normarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic, urmare a comasării unităţilor de învăţământ
 • Art. 10 din Legea nr. 329/2009
 • Îndemnizaţia pentru mediul rural şi diferenţierea pe zone geografice şi localităţi - H.G. nr.1613/2009
Tematica este rezultatul propunerilor membrilor Biroului Operativ F.S.L.I. din 13 ianuarie 2010 şi are drept scop final identificarea unor soluţii juridice unitare pentru rezolvarea problemelor enunţate, la nivelul tuturor sindicatelor afiliate.

duminică, 21 februarie 2010

Încă un premiu major pentru filmul românesc

La gala Festivalului de Film de la Berlin, lungmetrajul Eu când vreau să fluier, fluier, în regia lui Florin Şerban, a primit Jury Grand Prix - Silver Bear/ Marele Premiu al Juriului - Ursul de Argint şi distincţia Alfred Bauer, oferită pentru noi perspective în arta cinematografică.  
Pelicula Honey, în regia lui Semih Kaplanoglu, a primit, sâmbătă seara, Ursul de Aur pentru cel mai bun film în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.

Proiect educaţional

Titlul proiectului: CĂRTICICA MEA DE SUFLET
Tipul proiectului: transcurricular (arii curriculare vizate: Limbă şi comunicare, Om şi societate, Arte)
Iniţiatori ai proiectului:
 • FUNDAŢIA ”SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI” – CONSTANŢA (tel. 0241 66  53 54; site: www.scoalabrancoveneasca.ro
Persoana de contact care poate da relaţii despre desfăşurarea proiectului: înv. Virginia Neacşu ( tel. 0726 31 44 02; e-mail: neacsu_virginia@yahoo.com).
Colaboratori:
 • ARHIEPISCOPIA TOMISULUI
 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN - CONSTANŢA
 • CURTEA BRÂNCOVEASCĂ – CONSTANŢA
 • RADIO  DOBROGEA – CONSTANŢA

Grupul ţintă:
- Elevi ai claselor I-VI, ai şcolilor participante, preşcolari ai grădiniţelor participante;
- Cadre didactice : educatori, învăţători, profesori de religie coordonatori;
- Părinţi.
Durata proiectului: 1 semestru ( 8 februarie 2010 –  15 iunie 2010)

joi, 18 februarie 2010

Cine o consiliază pe doamna consilier?

Aseară, la TV, doamna Vergu, vorbind despre cazul schimbului de palme dintre un poliţist şi o profesoară, ne-a lămurit cum stă treaba cu procedura cercetării disciplinare în învăţământul preuniversitar. Şi a facut-o cu multă convingere, de pe poziţia specialistului din minister, invocând prevederile Statutului personalului didactic. Problema e că a spus prostii. Doamna Vergu încă nu ştie că sancţiunile disciplinare sunt stabilite de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ şi nu de consiliul de administraţie, aşa cum domnia sa a afirmat cu seninătate. Mai mult, doamna Vergu a sugerat că profesoara  în cauză (aflată acum în concediu medical) ar putea fi cercetată şi, eventual, sancţionată, în lipsă, fără a fi audiată. Ei bine, nu, doamnă consilier, nu merge nici aşa. În rest, s-ar putea să aveţi dreptate...

miercuri, 17 februarie 2010

Notele M.E.C.T.S. privind aplicarea Legii nr. 221/2008 sfidează hotărârile judecătoreşti

Având în vedere notele transmise în mod subversiv şi nelegal de M.E.C.T.S. cu privire la modul de punere în aplicare a sentinţelor judecătoreşti prin care se recunoaşte dreptul personalului didactic de a beneficia de majorările salariale prevăzute de Legea nr. 221/2008, postez mai jos replica transmisă de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar "Ion Neacşu" Buzău, care, din punctul meu de vedere, demontează conţinutul aberant al acestor adrese.


luni, 15 februarie 2010

Procese câştigate de S.L.S.I.P. în dosare având drept obiect punerea în aplicare a legii privind majorarea salariilor personalului didactic

Soluţii pronunţate de Tribunalul Constanţa în dosare având drept obiect punerea în aplicare a legii privind majorarea salariilor personalului didactic, începând cu 01.10.2008. Lista urmează a fi actualizată periodic. 


Sentinţe pronunţate în data de 10.02.2009
 • ŞCOALA CU CLASELE I - VIII NICHITA STĂNESCU MERENI 
 • ŞCOALA CU CLASELE I - VIII EMIL GÂRLEANU BĂRĂGANU 
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII PEŞTERA 
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII DUNĂRENI
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII DRĂGHICI TUDORAN  CIOBANU
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII TÎRGUŞOR 
 • GRĂDINIŢA SF. MARIA CUMPĂNA
 • LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIŢĂ TECHIRGHIOL 
 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 12 MEDGIDIA
 • GRĂDINIŢA CU ORAR NORMAL NR. 7 MEDGIDIA 
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ION JALEA CONSTANŢA
 • GRĂDINIŢA P.P. ABC CONSTANŢA 
 • GRĂDINIŢA NR. 32 NĂSTUREL CONSTANŢA  
Sentinţe pronunţate în data de 12.02.2009 
 • ŞCOALA CU CLASELE I - VIII FÂNTÂNELE
 • ŞCOALA CU CLASELE I - VIII PLOPENI
 • GRUPUL ŞCOLAR CUMPĂNA
 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CUMPĂNA
 • ŞCOALA CU CLASELE I - VIII SEIMENI
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII SILIŞTEA
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII MIHAI VITEAZU
 • LICEUL TEORETIC NEGRU-VODĂ

Sentinţe pronunţate în data de 15.02.2009 

 • GRĂDINIŢA NR. 22 CONSTANŢA 
 • GRĂDINIŢA P.P. - O.S. NR. 44 CONSTANŢA
 • GRĂDINIŢA P.P. STELUŢELE MĂRII CONSTANŢA 
Sentinţe pronunţate în data de 17.02.2009 
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TORTOMANU
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GENERAL SCĂRIŞOREANU 
 • ŞCOALA CU CLASELE I - VIII PECINEAGA
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CHIRNOGENI
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII NICOLAE MARLOI SARAIU
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII SĂCELE 
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII PANTELIMON
 • GRUPUL ŞCOLAR CARSIUM HÂRŞOVA 
 • GRUPUL ŞCOLAR CARSIUM HÂRŞOVA 
 • GRĂDINIŢA CĂSUŢA POVEŞTILOR NR.25 CONSTANŢA
 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 MEDGIDIA
 • ŞCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 37 CONSTANŢA
Sentinţe pronunţate în data de 19.02.2009 
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII DELENI
 • GRUPUL ŞCOLAR OSTROV
 • COLEGIUL AGRICOL POARTA-ALBĂ
 • ŞCOALA CU CLASELE I - VIII HORIA
 • ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII DELENI
 • GRĂDINIŢA TIC - PITIC HÂRŞOVA 
 • LICEUL TEORETIC I. COTOVU HÂRŞOVA

Sentinţe pronunţate în data de 22.02.2009
 • GRĂDINIŢA CIP ŞI DALE CONSTANŢA 
 • GRĂDINIŢA P.N. NR. 40 CONSTANŢA 
 • GRĂDINIŢA P.N. NOROCEL CONSTANŢA
 • GRĂDINIŢA P.P. NR. 46 CONSTANŢA 
 • GRĂDINIŢA P.P. CĂSUŢA DE TURTĂ DULCE CONSTANŢA
 • LICEUL TEORETIC MURFATLAR
 • GRĂDINIŢA P.P. NR. 19 CONSTANŢA
 • GRĂDINIŢA P.P. NR. 2 CONSTANŢA
 • GRĂDINIŢA NR. 7 ROBOŢEL CONSTANŢA 
 • GRĂDINIŢA P.P. NR. 33 CONSTANŢA 
 • COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC C. BRĂTESCU CONSTANŢA 
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII FERDINAND CONSTANŢA
 • GRĂDINIŢA PERLUŢELE MĂRII CONSTANŢA
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ION MINULESCU CONSTANŢA
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 6 NICOLAE TITULESCU CONSTANŢA
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DR. CONSTANTIN ANGHELESCU CONSTANŢA
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII JEAN BART CONSTANŢA 
 • ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZU CONSTANŢA
  Soluţia Tribunalului Constanţa în aceste dosare:
  Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 
  Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâţii Consiliul Local şi Primar
  Admite în parte acţiunea. 
  Obligă pârâţii unitatea de învăţământ, Consiliul Local şi Primarul la calcularea drepturilor salariale rezultate din aplicarea Legii nr. 221/2008 şi plata către reclamanţi (membri de sindicat - n.n.) a diferenţelor dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite pentru perioada 01.10.2008 – 31.12.2009, actualizate cu indicele de inflaţia la data plăţii efective, corespunzător perioadei efectiv lucrate în unitatea de învăţământ. 
  Respinge cererea formulată în contradictoriu cu Inspectoratul Judeţean Constanţa ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 
  Definitivă şi executorie de drept.  

  sâmbătă, 13 februarie 2010

  Tribunalul Constanţa a admis o nouă serie de acţiuni privind majorarea salariilor personalului didactic

  După precedentul favorabil obţinut încă din octombrie 2009 de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, Tribunalul Constanţa a admis miercuri, 10 februarie, o nouă serie acţiuni având drept obiect punerea în aplicare a legii privind majorarea salariilor personalului didactic, începând cu 01.10.2008.
  Instanţa a obligat unităţile de învăţământ, consiliile locale şi primarii mai multor comune la calcularea drepturilor salariale rezultate din aplicarea Legii nr. 221/2008 şi plata către reclamanţi a diferenţelor dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite pentru perioada 01.10.2008 – 31.12.2009, actualizate cu indicele de inflaţia la data plăţii efective, corespunzător perioadei efectiv lucrate în unitatea de învăţământ. Sentinţele sunt definitive şi executorii de drept. 
  Prin aceleaşi sentinţe, Tribunalul Constanţa a respins cererile formulate în contradictoriu cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, ca fiind îndreptate împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.
  În aceste condiţii, urmează ca sentinţele să fie puse în executare doar de către unităţile de învăţământ, primari şi consiliile locale.
  Pe rolul Tribunalului Constanţa se mai află alte aproximativ 100 de dosare având acelaşi obiect, iar alte aproximativ 100 urmează a fi înregistrate în săptămânile următoare.

  vineri, 12 februarie 2010

  Propunerile AGIRo privind încadrarea profesorilor pentru învăţământ preşcolar/primar  Proiectul Ordinului de Ministru ,,privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar” perpetuează unele discriminări demne de teatrul absurdului între cadrele didactice din ciclul primar şi preşcolar.
  În şcoli se face vorbire de apelul la instanţă, la sesizarea consiliului naţional pentru combaterea discriminării, de refuzul de a intra la clasă, de adunări în faţa sediului MECTS.
  Proiectul de ordin de ministru nu prevede că salarizarea profesorilor în învăţământul primar şi preşcolar se face la nivelul salarizării profesor S deşi legea 387/2009 şi art 38 din legea 330/2009 prevăd acest lucru. O asemenea precizare în ordinul de ministru ar face ca directorii să aplice corect legislaţia în vigoare. Pentru mulţi directori nu este suficient ca această precizare să fie făcută doar la conferinţa de presă a MECTS. Trebuie introdusă explicit în ordinul de ministru.
  Forma postată pe site-ul MECTS a proiectului de ordin de ministru, exclude de la dreptul de a fi încadrate ca profesor în învăţământul primar/preşcolar cadre didactice care au absolvit unele specializări în învăţământul superior. Anexele gen ,,liste negre” ale proiectului în cauză socotesc în mod arbitrar ca nefiind specializări care dau dreptul la carieră didactică unele specializări care de fapt se regăsesc în ,,Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul de ministru nr. 6052/ 14 12 2009”. În acest centralizator sunt cuprinse toate specializările care în România dau dreptul la carieră didactică în învăţământul preuniversitar. Dacă forma finală a ordinului de ministru va menţine aceste anexe se instituie o condamnabilă discriminare şi actul ar fi atacabil în justiţie.
  Proiectul de ordin de ministru nu este în acord cu legea 387/ 2009 şi art 3, 6, 11, 13 31, 32 şi 38 din legea 330/ 2009 ca să nu mai vorbim că ignoră punctul 4.5 din Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii”.
  Proiectul de ordin de ministru ignoră disciplinele din învăţământul preuniversitar: educaţie antreprenorială, economie, economie aplicată, economia întreprinderii, educaţie economică, educaţie europeană.
            Anexele 1, 2, 3 din proiectul de ordin elimină unele specializări din profilul pedagogic cu toate că ele permit sa fii profesor ignorând O.M.6052/ 14 dec 2009 care prevede că acestea trebuie avute la bază de către profesorii de educaţie civică, cultură civică etc.
  Proiectul de ordin de ministru ignoră că la ciclul primar se predă educaţie civică şi în clasa a III-a şi în clasa a IV-a, iar ministerul educaţiei prin Domnull Ministru Hărdău recomanda în ORDINUL nr. 5208/25.09.2006 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale Drepturile omului şi Educaţie europeană. Opţionalul Consiliere si orientare aprobat de  Dl Ministrului Hărdău prin ordinul Nr. 5286 / 09.10.2006
            Proiectul de O.M. ignoră că la educaţie civică este organizată singura olimpiadă naţională pentru ciclul primar.
  Proiectul de O.M. ignoră Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei făcută ţărilor membre cu privire la educaţia pentru cetăţenie democratică (16 octombrie 2002) şi Declaratia Conferinţei permanente a Miniştrilor Europeni ai Educaţiei (Atena, 10-12 noiembrie 2003).
  Proiectul ignoră existenţa la ciclul primar a opţionalului ,,Educaţia economică,, introdus de domnul Ministru Hărdău. Dacă prezentul ordin rămâne în actuala formă, înseamnă că peste noapte, în România gândirea economică nu mai trebuie dezvoltată.
  Proiectul ignoră că în programele şcolare la clasele I-IV la istorie, educaţie civică, geografie s-au introdus capitole consistente (III-,,Comunitatea internationala,,; IV ,,Societate si stat ,Organizarea statala a societatii. Instituţii democratice ale statului român, Naţiunea. Comunitatea internaţională; iar în programa de Istorie aprobată in mandatul Hărdău apare textual ,,realţii internaţionale,,. Să nu mai pomenim de ORDINUL Domnului Ministru Hărdău nr. 5208/25.09.2006 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina opţională Educaţie europeană (curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar)
  Prin anexele sale proiectul exclude specializarea relaţii internaţionale şi studii europene ignorând şi recomandările cuprinse în Comunicatul final “Coeziune socială si calitate –o provocare pentru educaţie”, adoptat de a patra Conferinţă a Miniştrilor Europeni ai Educaţiei (Bucureşti, 18 – 20 iunie 2000).
  Trecerea pe lista neagră a specializării ,,comunicare şi relaţii publice,, este inexplicabilă când există o întreagă arie curiculară cu aproape acelaşi nume, iar un dascăl fără abilităţi în comunicare este ca o pasăre fără aripi.
  Trecerea pe lista neagră a specializării asistenţă socială vine în contradicţie cu clamatele preocupări pentru elevii cu cerinţe speciale şi integrarea elevilor din comunităţi defavorizate.
  Propunerea noastră este să se renunţe la anexele 1, 2, 3.
  De 20 ani sintagma ,,liceu pedagogic,, a fost interpretată ca însemnând de fapt şi alte şcoli care au pregătit în timp învăţători şi educatoare (institut pedagogic, şcoală pedagogică postliceală, colegiu pedagogic etc) chiar dacă textul unor acte legislative prevedeau expres sau nu ,,liceu pedagogic sau şcoli echivalente”.
  Există în proiectul de O.M. încă o prevedere cel puţin hilară. Absolvenţii colegiilor universitare pedagogice sunt dezavantajaţi faţă de absolvenţii liceelor pedagogice!!!! Ar fi comic şi strigător la cer. Aceştia, chiar fără să fi urmat alte specializari ar trebui încadraţi ca profesori fiindcă studiile lor sunt ,,UNIVERSITARE” şi cu atât mai îndreptăţiţi sunt dacă după colegiu au mai urmat şi o altă specializare.
  Absolventii şcolilor postliceale pedagogice sau ai institutelor pedagogice trebuie sa fie asimilaţi CEL PUŢIN celor cu liceu pedagogic fiindcă aceştia au după liceu studii pedagogice.
  Trebuie neapărat să se introducă în ordinul de ministru sintagma ,,absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau ai unor şcoli echivalente liceului pedagogic”, formulă deja consacrată.
  Ordinul de ministru trebuie urgent semnat dar într-o formă care să aducă necesarele precizări privind salarizarea şi care să nu instituie discriminări absurde între cadrele didactice.


  Material transmis de Asociaţia Generală a Invăţătorilor din România

  miercuri, 10 februarie 2010

  Preşedintele AGIRo ameninţă cu demisia

  COMUNICAT DE PRESĂ
   AGIRo salută apariţia în decembrie 2009 a legii 387 care anulează discriminările de ani de zile care încadrau până acum doar ca institutori învăţătorii şi educatoarele cu studii superioare. Această lege pune în aplicare prevederi exprese ale Strategiei „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” elaborată de comisia prezidenţială al cărei vicepreşedinte a fost chiar Domnul Ministru Funeriu în ale cărui principii solide şi desăvârşit profesionalism avem mare încredere. Salutăm şi esenţa proiectului de Ordin de Ministru ,,privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar” care vine să pună în aplicare aminita lege.
  Cineva din MECTS are însă interesul de a şifona imaginea Domnului Ministru Funeriu. S-au introdus în proiectul de ordin nişte anexe gen ,,liste negre”, iar sintagma ,,liceu pedagogic sau şcoli echivalente,, consacrată de 20 de ani lipseşte din textul proiectului de ordin. Astfel, în mod arbitrar unii colegi care au fost pregătiţi ca învăţători sau educatoare în şcoli pedagogice care în timp au avut alt nume decât liceu pedagogic (institute pedagogice, şcoli normale etc) riscă să fie mai slab încadraţi datorită acestei ,,scăpări”. Angajaţi ai MECTS care doresc să îi facă deservicii ministrului, în dispreţ faţă de centralizatorul semnat în decembrie de Domnul Funeriu în care sunt cuprinse toate specializările care în România dau dreptul la carieră didactică în învăţământul preuniversitar, vin şi exclud unele specializări perpetuând unele discriminări demne de teatrul absurdului între cadrele didactice din ciclul primar şi preşcolar.
  În cazul în care ordinul de ministru va fi semnat în actuala formă, preşedintele AGIRo îşi va înainta demisia din funcţia de învăţător. Va rămâne preşedinte al asociaţiei (funcţie neretribuită) şi va continua să pledeze pentru eliminarea discriminărilor din sistem şi a umilinţelor pe care sunt pe cale să le sufere în continuare unii dascăli cât timp va avea girul celor 49 de asociaţii/sucursale judeţene/de sector.
  Preşedintele AGIRo speră că nu va fi nevoit ia această decizie extremă şi are ferma convingere că Domnul Ministru Funeriu va face cuvenitele modificări ale proiectului de ordin şi că nu îşi va lega numele de un document care să nu fie pe deplin drept, corect şi inatacabil.
    Viorel Dolha 
  Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

  Informare - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ


  INFORMARE
  Şedinţa Comisiei de Dialog Social - Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  - 9.02.2010
       
              1. Se dă aviz favorabil Proiectului Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar (vezi aici Anexa)
             Având în vedere prevederile Legii nr.387/ 2009, salarizarea acestei categorii de cadre didactice va fi similară, începând cu data 1 ianuarie 2010, cu cea a profesorilor S. Modul în care vor fi salarizate celelalte categorii de cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar va fi stabilit în Legea Educaţiei Naţionale şi în Legea nr.330/ 2009.
    
                2. La  Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor 1/21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învţăământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice reprezentanţii F.S.L.I. au fost singurii care s­-au abţinut deoarece, nu au fost simplificate domeniile, disciplinele şi modulele, posibilitatea de titularizare fiind limitată.
              3. Se aprobă, de principiu, înfiinţarea unei subcomisii de Dialog Social din domeniul cercetării ştiinţifice, urmând să se stabilească componenţa acestei comisii după aprobarea organigramei M.E.C.T.S.  
                 
                4. Pentru Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral se pot trimite propuneri până vineri, 12.02.2010, pe adresa F.S.L.I., s-au pe adresa: zoica.vladut@yahoo.com.
                5.  a) Reprezentanţii F.S.L.I. au cerut explicaţii legate de stadiul aplicării OUG 114/2009 şi au solicitat emiterea unui proiect de act normativ care să fie aprobat de guvern sau parlament pentru a exista posibilitatea legală de a se acorda salarii compensatorii pentru cei salariaţii din învăţământ disponibilizaţi. Nu am primit nici un răspuns la această cerinţă. 
                 b) Totodată, s-a reamintit secretarului de stat, domnul Cătălin Baba, că F.S.L.I. a înaintat o adresă ministerului prin care s-a solicitat emiterea unui ordin de ministru care să stabilească normele metodologice de salarizare în învăţământ, având în vedere că începând cu data de 1.01.2010 a intrat în vigoare Legea nr. 330. Răspunsul a fost că se lucreză la aşa cva.
               c) F.S.L.I. nu a primit răspuns la problemele legate de aplicarea art. 34 din Legea 330, precum şi la întrebarea dacă directorii   unităţilor de învăţământ de învăţământ din localităţile izolate vor primi sporul de izolare, având în vedere că H.G. nr. 1613/2009 prevede că acest spor se acordă personalului didactic de predare calificat.
                d) În legătură cu viitoarea Lege a Educaţiei, reprezentanţii M.E.C.T.S. au afirmat că aceasta se va discuta la nivelul ministerului( fără să precizeze când), după care o să fie discutată la nivelul guvernului în şedinţa de mâine sau de săptămâna viitoare,iar până în data de 3 martie va fi înaintată Parlamentului pentru dezbatere.

   PRIM-VICEPREŞEDINTE
   Simion HANCESCU

  Bucureşti, 9.02.2010
  sursa: www.fsli.ro 

  marți, 9 februarie 2010

  Director speriat de primar. Primar speriat de proces. Membri de sindicat speriaţi de director

  Directorul unei şcoli din Judeţul Constanţa face presiuni asupra membrilor de sindicat pentru a renunţa la judecată în procesul intentat în vederea aplicării Legii nr. 221/2008 privind creşterea salariilor personalului din învăţământ. Se pare că directorul, la rândul său, este presat de primar; care primar este furios pentru că a fost chemat în judecată alături de inspectoratul şcolar şi unitatea de învăţământ şi, pierzând procesul, ar trebui să facă rost de bani. Primarul ameninţă cu retragerea sprijinului pentru şcoală. Poate chiar cu retragerea sprijinului politic pentru director. Zic "poate", nu ştiu... Directorul, el însuşi membru de sindicat şi reclamant în proces, parcă ar da înapoi. E liber s-o facă.
  Însă membrilor de sindicat din şcoala respectivă, liberi şi ei să decidă cum vor crede de cuviinţă, nu le-aş recomanda să renunţe. S-ar putea să regrete amarnic peste câteva luni, când toţi ceilalţi vor fi câştigat procesele. 
  luni, 8 februarie 2010

  H.G. nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  Art. I
  Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1.La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Nu au obligaţia de a înfiinţa registru misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentanţele, consulatele generale şi consulatele oficiale."
  2.La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
  "(21) La angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză.
  (22) Elementele prevăzute la alin. (2) lit. e) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă."
  3.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4
  (1) Angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat."
  4.La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) În cazurile menţionate la art. 3 alin. (21) şi (22), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul angajatorul cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariat, respectiv la data încetării contractului individual de muncă al acestuia."
  5.La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
  "d) neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru anterior începerii activităţii;
  e) completarea registrului cu date eronate."
  6.La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) cele prevăzute la lit. a)-c), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  b) cea prevăzută la lit. d), cu amendă de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de muncă neînregistrat, fără ca valoarea cumulată a amenzii, determinată de numărul efectiv de astfel de contracte, să depăşească cuantumul de 20.000 lei;
  c) cea prevăzută la lit. e), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei."
  7.La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.
  Art. II
  Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri.
  Art. III
  Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  -****-
   Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 45 din data de 20 ianuarie 2010


  TEXTUL ACTUALIZAT AL H.G. nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor (cuprinde modificările de mai sus)
  Art. 1
  Prezenta hotarâre stabileste metodologia de întocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, înregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente în legatura cu acesta.
  Art. 2
  (1)Încadrarea în munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, numai prin încheierea unui contract individual de munca, în temeiul caruia persoana fizica, în calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.
  (2)Fiecare angajator are obligatia de a înfiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit în continuare registru, si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
  (3)Angajatorii care au înfiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta încadrarii personalului prin încheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta înfiintarii registrului.
  (4)Nu au obligatia de a înfiinta registru misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale.
  Art. 3
  (1)Registrul se întocmeste în forma electronica.
  (2)Registrul se completeaza în ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
  a)elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);
  b)data angajarii;
  c)functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din România (COR) sau altor acte normative;
  d)tipul contractului individual de munca;
  e)data si temeiul încetarii contractului individual de munca.
  (21)La angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se înregistreaza în registru cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre salariatul în cauza.
  (22)Elementele prevazute la alin. (2) lit. e) se înregistreaza în registru la data încetarii contractului individual de munca.
  (3)Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca în format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:
  a)prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;
  b)prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;
  c)prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca în format electronic, însotit de o adresa de înaintare semnata de angajator.
  (4)Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, transmise de angajatori la inspectoratul teritorial de munca, se tine într-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.
  (5)Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului în format electronic si în functie de aceasta.
  Art. 4
  (1)Angajatorii au obligatia de a transmite registrul în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre primul salariat. 
  (2)Angajatorii care la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri au încadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, dupa caz, registrul în forma electronica, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.
  (3)Dupa îndeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) si (2), angajatorii vor transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi au sediul sau domiciliul, numai în cazul în care intervin modificari ale elementelor prevazute la art. 3 alin. (2).
  (4)Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul angajatorul, în cazurile mentionate la alin. (3), în termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificari ale elementelor prevazute la art. 3 alin. (2).
  (5)În cazurile mentionate la art. 3 alin. (21) si (22), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul angajatorul cel târziu în ziua lucratoare anterioara începerii activitatii de catre salariat, respectiv la data încetarii contractului individual de munca al acestuia.
  Art. 5
  Unitatile fara personalitate juridica ce au competenta înfiintarii registrului au obligatia de a transmite registrul, în termenele prevazute la art. 4, la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi desfasoara activitatea, cu îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta hotarâre.
  Art. 6
  Registrul se pastreaza în forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica.
  Art. 7
  (1)Angajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
  (2)Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii în registru.
  (3)La solicitarea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana împuternicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente în dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea în munca, în meserie si în specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal.
  (4)Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra în conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor îndelungata si corespunzatoare.
  Art. 8
  (1)Constituie contraventii urmatoarele fapte savârsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
  a)neînfiintarea registrului si/sau netransmiterea acestuia în forma electronica la inspectoratul teritorial de munca în termenele si forma prevazute de prezenta hotarâre;
  b)refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul în forma electronica, precum si dosarul personal al salariatilor;
  c)necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotarâri.
  d)neînregistrarea contractelor individuale de munca în registru anterior începerii activitatii;
  e)completarea registrului cu date eronate.
  (2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a)cele prevazute la lit. a)-c), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  b)cea prevazuta la lit. d), cu amenda de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de munca neînregistrat, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei;
  c)cea prevazuta la lit. e), cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei.
  (3)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
  Art. 9
  Prevederile art. 8 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Art. 10
  (1)Inspectia Muncii adopta solutia tehnica privind registrul în forma electronica si aplicatia informatica pentru completarea si transmiterea registrului de catre angajatori.
  (2)Aplicatia informatica este distribuita angajatorilor care au obligatia de a înfiinta registrul.
  Art. 11
  Registrele înfiintate si înregistrate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori.
  Art. 12
  (1)Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 31 decembrie 2006.
  (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
  -****-


  Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 172 din data de 22 februarie 2006