De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 17 octombrie 2013

Învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar au dreptul la plata orelor de educaţie fizică efectuate în plus faţă de norma didactică

Într-o speţă dedusă judecăţii, Tribunalul Constanţa a stabilit miercuri, 16.10.2013, că unitatea de învăţământ este obligată să plătească învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar orele de educaţie fizică efectuate în plus faţă de norma didactică de predare, în situaţia în care predarea acestor ore nu este asigurată de profesori cu studii superioare de specialitate
Precizăm că, potrivit art. 263 (7) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.
Astfel, predarea orelor de educaţie fizică este exclusă din cadrul activităţilor didactice de predare pe care trebuie să le efectueze în mod obligatoriu profesorii pentru învăţământul primar (învăţătorii/institutorii). Aceasta nu reprezintă o diminuare a timpului de muncă  de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână, întrucât activitatea profesorilor pentru învăţământul primar se completează, în mod corespunzător, cu alte activităţi dintre cele prevăzute  -  evaluare, pregătire metodico-ştiinţifică, activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ etc.
În conformitate cu  art. 15(3)  din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învăţământ Preuniversitar,  orele de educaţie fízică predate de învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământ primar, care nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, pot fi remunerate în sistem de plata cu ora, ca personal necalificat.

        În concluzie, faţă de dispoziţile legale arătate:
  • orele de educaţie fizică nu pot fi incluse în norma didactică de predare a învăţătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învăţământul primar;
  • orele de educaţie fizică prestate astfel peste norma didactică trebuie remunerate în regim de plată cu ora ( personal necalificat)

Addenda

Şi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, chiar şi în contextul normelor permisive cuprinse în Legea nr. 128/1997 (aşa cum aceasta a fost modificată prin Legea nr. 149/2007), opinia Ministerului Educaţiei, transpusă şi în practică, a fost aceea că orele de educaţie fizică nu pot fi incluse în norma didactică a învăţătorilor şi, ca atare, efectuarea acestora urmează a fi remunerate în plata cu ora.
Astfel, potrivit Adresei nr. 35254/2007 a Ministerului educaţiei, Cercetării şi Tineretului, învăţătorii rămân încadraţi pe post pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate, în conformitate cu art. 43 lit b) din Legea nr. 128/1997 privin Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, având obligaţia de predare a disciplinelor prevăzute în planurile cadru de învăţământ în vigoare pentru fiecare clasă din învăţământul primar, indiferent de numărul de ore care le revin, cu excepţia disciplinelor care trebuie predate de profesori cu studii superioare de specialitate la învăţământul primar: religie, limbă modernă şi educaţie fizică.