De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 25 aprilie 2016

Suma compensatorie pentru titlul științific de doctor obținut după data 31 decembrie 2009

După cum rezultă din Adresa Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, suma compensatorie pentru titlul științific de doctor ar trebui acordată și personalului care a obținut acest titlu după data de  31 decembrie 2009.luni, 18 aprilie 2016

A treia zi de Paşti - zi nelucrătoare plătită


Potrivit art. 28(4) din CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, prima, a doua şi a treia zi de Paşti sunt zile nelucrătoare.
 
Potrivit art. 145(3) din Codul muncii, sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 
Precizăm că, în conformitate cu art. 41(5) din Constituția României dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate. 
De asemenea, potrivit art. 229(4) din Codul muncii, contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispozițiilor legale, constituie legea părților. 

 

miercuri, 6 aprilie 2016

Creşterile salariale neacordate în anul 2008 vor fi plătite chiar și în lipsa hotărârilor judecătorești

Toți salariații care fac parte din categoria personalului didactic și didactic auxiliar vor beneficia de creşterile salariale neacordate prin Legea nr. 221/2008, respectiv Legea nr. 330/2009, chiar și în situația în care nu  au obținut hotărâri judecătorești în acest sens.
Legea a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților - cameră decizională: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=14839

Vom reveni cu detalii.

marți, 5 aprilie 2016

Înalta Curte de Casație și Justiție: prin decizie a organelor de expertiză medicală se înţelege rezultatul evaluării medicului de medicina muncii

Potrivit Deciziei nr. 7/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în interpretarea dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului), se înţelege rezultatul evaluării medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fişa de aptitudine, necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu atribuţii legale în acest sens.

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Art. 61 - Codul muncii
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:
..........................................................
c)în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;