De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 29 noiembrie 2012

Salariile bugetarilor trebuie să crească cu 7,4%, de la 1 decembrie 2012.

OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale


Art. 1
(1)Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
(2)Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3)Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(4)În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Art. 2
(1)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
(2)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 3
(1)Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (4) şi la art. 13 lit. b) şi c) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1).
(2)Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 4
Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 5
Începând cu luna iunie 2012, contribuţia lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 6
Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de majorările salariale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 7
(1)În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii, sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.
(2)De prevederile alin. (1) beneficiază şi sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile de nivel olimpic în anul 2008 şi care nu au fost premiaţi, până la această dată, la nivelul cuantumului maxim al sumelor care le puteau fi acordate de cluburile sportive de care aparţin

DIAGNOSTIC. JOS PĂLĂRIA !

sursa: Ziarul Cuget Liber 

Interviu cu Sanda Oprea, cunoscut profesor al catedrei de fizică a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân Constanța.

"Aşa numita reformă a învăţământului este o spoială, care nu reformează nimic, pentru că nu se pleacă de la ceea ce dorim să facem cu învăţământul, adică la ce foloseşte. În final, care este ţinta noastră după ce copiii termină şcoala? Un astfel de demers de schimbare ar trebui să înceapă cu finalitatea: ce trebuie să ştie copilul la finalul a patru ani, opt ani ori 12 ani? Atâta timp cât nu ne-am propus ce să facem cu copiii noştri mai târziu, schimbăm degeaba pe parcurs, total fără rost, fără să se vadă de ce s-au produs aceste schimbări. Cel mai grav lucru mi se pare faptul că nu există o viziune. Fac constatări la testele PISA că suntem mai slabi la nivel european, dar ei nu-şi pun problema că stilul nostru de şcoală este altfel. Am tot auzit despre bacalaureat „Vai, ce rezultate slabe au fost!”. Da’ nu e obligatoriu să ia toată lumea baca-laureatul, nu e obligatoriu ca toată lumea să meargă în învăţământul superior. Pe de altă parte, este total inadecvat ca într-un liceu industrial, în care copilul ar trebui să înveţe o meserie, eventual să dea un bacalaureat tehnic, acesta să parcurgă aceeaşi programă cu unul de la un liceu real, respectiv fizică-matematică. După cum nu e normal ca un elev de la real să dea bacul la fel cu unul de la uman."
Articol integral în Ziarul Cuget Liber

marți, 20 noiembrie 2012

Fără aplauze

Motto: Între demnitatea de a pierde și pierderea demnității  


A pierde frumos, cu demnitate, cu fruntea sus nu e apanajul oricui. 
Și, când a pierde poate însemna și a ieși din scenă, ce poate fi mai frumos decât o plecare în aplauze? Milă celor care nu știu să piardă! Sărmani cabotini care, în meschinăria lor, nu pot să-și spună natural, cu simplitate nici măcar ultima replică.
Există oameni care, între o ieșire în aplauze și rolul celui care stinge lumina în sală, în lipsa spectatorilor, aleg varianta din urmă. Teatrul poate că e demult în faliment, dar...ce mai contează!?  Ei și-au spus ultimul monolog, și-au jucat ultimul rol; singuri; până la capăt. Și fără aplauze.


marți, 6 noiembrie 2012

Bani sunt. Mai trebuie dorinţă şi responsabilitate

Sunt bani pentru plata celor 5 procente din totalul sumelor obţinute prin hotărâri judecătoreşti. Unităţile de învăţământ împotriva cărora s-au obţinut hotărâri judecătoreşti  în anul 2012 vor calcula necesarul pentru plata celor 5 procente, îl vor cumula cu eventualele sume necesare pentru plata hotărârilor obţinute în anii anteriori şi neexecutate, iar suma finală va fi comunicată inspectoratului şcolar judeţean. 
Alte detalii, mai jos: