De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 23 septembrie 2011

E dreptul tău: ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământul preşcolar/primar

Art. 248 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
................................................. 
(3) Cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor şi care au dobândit formal, nonformal sau informal competenţe profesionale până la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, respectiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaştere şi echivalare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(4) Absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenţă, li se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar.

Potrivit art. 14 din Anexa 1 a Ordinului MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar.  

Vezi model de cerere pentru încadrarea ca profesor învăţământ primar/preşcolar 

miercuri, 21 septembrie 2011

Criminalii statului de drept

Potrivit www.realitatea.net, Comisia de Buget a Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, un raport preliminar favorabil privind O.U.G. 71/2009, prin care termenul de plată a drepturilor câştigate în justiţie de bugetari va fi extins până în 2016, iar valoarea procentelor de returnare a banilor va fi modificată.
Astfel, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31 decembrie 2011, se va realiza astfel: în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu, în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu, în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu, în anul 2015 plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu, în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
Înainte de această modificare a O.U.G. n.r 71/2009, sumele devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009 erau plătite în felul următor: în anul 2010 se plăteau 34% din valoarea titlului executoriu, în 2011- 33%, în 2012 tot 33%.
Raportul urmează a fi remis plenului pentru dezbatere şi adoptare. Camera Deputaţilor este for decizional.

E dreptul tău: dreptul la concedii fără plată

În învăţământul preuniversitar

Art. 255 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
...................................... 
(8) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.

Art. 279 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze/să continue studiile are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa unităţii şcolare prin consiliul de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective.

În învăţământul superior

Art. 304 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
...................................... 
(10) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ, care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa conducerii instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, a consiliului de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective.
(11) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăţământ poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de învăţământ superior, cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă.
(12) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăţământ.

marți, 20 septembrie 2011

E dreptul tău: dreptul la securitate al personalului didactic

Art. 272 - Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

(1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.
(3)Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
(4)Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
(5)Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).

miercuri, 14 septembrie 2011

Instituirea prin lege a unei singure organizaţii profesionale a consilierilor juridici – o necesitate

Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa a transmis tuturor parlamentarilor constănţeni o solicitare privind acordarea sprijinului necesar modificării legii profesiei, în sensul instituirii unei organizaţii profesionale unice a consilierilor juridici.
La 8 ani de la adoptare, Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic se dovedeşte lipsită de eficienţă, fiind, în mare măsură, inaplicabilă şi nocivă pentru un corp profesional care numără peste 30 de mii de membri.
În mod cu totul nefiresc şi în totală contradicţie cu normele europene şi modul de organizare a altor profesii juridice, pentru consilierii juridici nu există în acest moment un set unitar de criterii şi standarde de exercitare a profesiei sau un cod deontologic unic.

Actuala reglementare, care permite infiinţarea a sute de organizaţii profesionale, duce la slăbirea şi la deprofesionalizarea corpului consilierilor juridici şi prejudiciază interesele statului român. Astfel, sub pretextul slabei pregătiri a consilierilor juridici şi al lipsei unor standarde profesionale unitare, foarte multe instituţii şi autorităţi publice alocă sume uriaşe pentru externalizarea serviciilor juridice, deşi beneficiază de departamente juridice şi consilieri juridici salarizaţi. Această situaţie a fost caracterizată ca fiind foarte gravă şi de Curtea de Conturi a României, într-un recent raport remis Parlamentului.
În consecinţă, Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa solicită parlamentarilor tuturor partidelor politice să sprijine demersul Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România privind instituirea unei organizaţii profesionale unice a consilierilor juridici, cu atribuţii de reglementare a profesiei, în limitele legii. 
Demersul ar urma să se concretizeze într-o iniţiativă legislativă a Ministerului Justiţiei, elaborată în urma consultării organizaţiilor profesionale ale consilierilor juridici.

vineri, 9 septembrie 2011

"Băsescu se teme de manifestările străzii. Cum va fi protejat Palatul Cotroceni"


Noile reglementări propuse de MAI vor intra în vigoare la mijlocul acestei toamne. Deși sunt de așteptat proteste sindicale, acestea nu mai au forță, odată ce mișcarea sindicală a fost compromisă și divizată. Extrem de vulnerabili din cauza afacerilor personale sau familiale, liderii sindicali vor continua manevrele păguboase din anii trecuți: fragmentarea protestelor, ca să pară că nu sunt destui oameni în stradă;orientarea mitingurilor spre parlament sau guvern, astfel încât protestele să se desfășoare în piețe mari, fără impact imagologic. Astfel, liderii sindicali sunt acoperiți față de membri (am organizat proteste), dar și față de regim, căruia nu-i cauzează probleme. Puterea nu se teme de aceste proteste în sine, cât de perspectiva ca membrii de sindicat să pornească, de la aceste manifestări organizate, proteste spontane împotriva Palatului Cotroceni. Așa s-a întâmplat în septembrie 2010 cu mitingul polițiștilor.  >>> Articol complet>>> 

sâmbătă, 3 septembrie 2011

Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru statistică !

M.E.C.T.S., prin I.S.J., cere situaţia hotărârilor judecătoreşti. Nu se precizeză în ce scop, aşa cum ar fi normal.  Să sperăm că demersul nu este doar unul pur statistic.  Deşi... nu m-ar mira.  

Citez de pe forumul I.S.J. Constanţa:
În atenţia conducerii unităţii de învăţământ / contabil(sef) / secretar(sef)
Vă rugăm ca până la data de 30.08.2011 ora 17.00 să transmiteţi în mod centralizat pe centre financiar-bugetare sau unităţi cu personalitate juridică sumele neplătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul şi municipiul Constanţa, care au devenit executorii 
în perioada 01 ianuarie 2011 - 31 august 2011.