De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 11 decembrie 2012

N-am

Tata n-are brutărie. Nici eu n-am. N-au nici ceilaţii fii, nici fiicele. N-avem ziar şi nici magazin de becuri. N-avem nicio firmă. Tata nu e director. Nici eu. Nici mama n-are SRL. N-avem avere. Nici finii şi nici naşii noştri n-au. N-au nici funcţii. N-avem nici dosare de turnători la CNSAS. N-avem nici tupeu. N-avem nici obiceiul să ne mănâncăm propriile fecale. Deci, n-avem. Deci, n-am. N-am. Nicio şansă. În politică.

joi, 29 noiembrie 2012

Salariile bugetarilor trebuie să crească cu 7,4%, de la 1 decembrie 2012.

OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale


Art. 1
(1)Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
(2)Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3)Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(4)În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Art. 2
(1)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
(2)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 3
(1)Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (4) şi la art. 13 lit. b) şi c) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1).
(2)Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 4
Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 5
Începând cu luna iunie 2012, contribuţia lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 6
Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de majorările salariale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 7
(1)În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii, sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.
(2)De prevederile alin. (1) beneficiază şi sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile de nivel olimpic în anul 2008 şi care nu au fost premiaţi, până la această dată, la nivelul cuantumului maxim al sumelor care le puteau fi acordate de cluburile sportive de care aparţin

DIAGNOSTIC. JOS PĂLĂRIA !

sursa: Ziarul Cuget Liber 

Interviu cu Sanda Oprea, cunoscut profesor al catedrei de fizică a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân Constanța.

"Aşa numita reformă a învăţământului este o spoială, care nu reformează nimic, pentru că nu se pleacă de la ceea ce dorim să facem cu învăţământul, adică la ce foloseşte. În final, care este ţinta noastră după ce copiii termină şcoala? Un astfel de demers de schimbare ar trebui să înceapă cu finalitatea: ce trebuie să ştie copilul la finalul a patru ani, opt ani ori 12 ani? Atâta timp cât nu ne-am propus ce să facem cu copiii noştri mai târziu, schimbăm degeaba pe parcurs, total fără rost, fără să se vadă de ce s-au produs aceste schimbări. Cel mai grav lucru mi se pare faptul că nu există o viziune. Fac constatări la testele PISA că suntem mai slabi la nivel european, dar ei nu-şi pun problema că stilul nostru de şcoală este altfel. Am tot auzit despre bacalaureat „Vai, ce rezultate slabe au fost!”. Da’ nu e obligatoriu să ia toată lumea baca-laureatul, nu e obligatoriu ca toată lumea să meargă în învăţământul superior. Pe de altă parte, este total inadecvat ca într-un liceu industrial, în care copilul ar trebui să înveţe o meserie, eventual să dea un bacalaureat tehnic, acesta să parcurgă aceeaşi programă cu unul de la un liceu real, respectiv fizică-matematică. După cum nu e normal ca un elev de la real să dea bacul la fel cu unul de la uman."
Articol integral în Ziarul Cuget Liber

marți, 20 noiembrie 2012

Fără aplauze

Motto: Între demnitatea de a pierde și pierderea demnității  


A pierde frumos, cu demnitate, cu fruntea sus nu e apanajul oricui. 
Și, când a pierde poate însemna și a ieși din scenă, ce poate fi mai frumos decât o plecare în aplauze? Milă celor care nu știu să piardă! Sărmani cabotini care, în meschinăria lor, nu pot să-și spună natural, cu simplitate nici măcar ultima replică.
Există oameni care, între o ieșire în aplauze și rolul celui care stinge lumina în sală, în lipsa spectatorilor, aleg varianta din urmă. Teatrul poate că e demult în faliment, dar...ce mai contează!?  Ei și-au spus ultimul monolog, și-au jucat ultimul rol; singuri; până la capăt. Și fără aplauze.


marți, 6 noiembrie 2012

Bani sunt. Mai trebuie dorinţă şi responsabilitate

Sunt bani pentru plata celor 5 procente din totalul sumelor obţinute prin hotărâri judecătoreşti. Unităţile de învăţământ împotriva cărora s-au obţinut hotărâri judecătoreşti  în anul 2012 vor calcula necesarul pentru plata celor 5 procente, îl vor cumula cu eventualele sume necesare pentru plata hotărârilor obţinute în anii anteriori şi neexecutate, iar suma finală va fi comunicată inspectoratului şcolar judeţean. 
Alte detalii, mai jos: 
vineri, 19 octombrie 2012

Monitorul Oficial - format electronic

Monitorul Oficial în format electronic poate fi consultat şi pe site-ul Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa

Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa este o asociaţe profesională care apară şi promovează interesele membrilor săi, consilieri juridici, fiind constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic şi Statutul profesiei de consilier juridic.
Liga Consilierilor Juridici este singura organizaţie profesională de gen din Judeţul Constanţa afiliată Ordinului Consilierilor Juridici din România.

miercuri, 10 octombrie 2012

Înalta Curte confirmă: salarii majorate pentru perioada ianuarie 2010-mai 2011


Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –  şedinţa din 8 octombrie 2012

Decizia nr. 11 în dosarul nr. 10/2012
Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova şi în consecinţă:
Stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar şi ale art. 30 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învăţământ, aflat în funcţie la data de 31 decembrie 2009, are dreptul, începând cu 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar calculat în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, stabilit în conformitate cu prevederile  Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr.221/2008.
Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.
Pronunţată, în şedinţă publică, azi 8 octombrie 2012.


sursa: Comunicatul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: http://www.scj.ro/comunicate2012/Comunicat_RIL%208%20octombrie%202012.htm

marți, 2 octombrie 2012

E dreptul tău: pretransferul prin schimb de posturi

Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar prin consimţământ între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2013 nu pot fi pretransferate prin schimb de posturi în baza consimţământului scris (Art. 143 ind. 3 alin. 5 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, aşa cum a fost modificată prin Ordinul nr. 4472 din 14 iunie 2012)

Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului, şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 2011 şi/sau 2012 care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) sau în baza punctajului, detaşare în interesul învăţământului, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică şi completărilor de normă pe perioadă nedeterminată, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi şedinţe publice de repartizare, monitorizarea concursurilor/testărilor organizate de unităţile de învăţământ în vederea ocupării posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar pe perioadă determinată, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, vor fi analizate în cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor şcolare.
(2) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză (art. 162 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, aşa cum a fost modificată prin Ordinul nr. 4472 din 14 iunie 2012)

vineri, 21 septembrie 2012

Liderul sindical din învăţământ participă la şedinţele CA

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 4925/2005, aşa cum acesta a fost modificat prin Ordinul nr. 5619/2010, la şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului de sindicat se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. La şedinţele consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ în care funcţionează clase de învăţământ gimnazial poate participa, fără drept de vot, cu statut de observator, şi un reprezentant al elevilor din clasa a VII-a sau a VIII-a.


vineri, 31 august 2012

Aceeași ordonanță cu altă pălărie. Alt guvern, alt stat de drept

După ce, în opoziție fiind, a criticat vehement amânarea până în 2016 a executării hotărârilor judecătorești obținute de bugetari până în 2011, Guvernul Ponta aplică aceeași măsură și pentru sentințele devenite executorii în anul 2012, care "scăpau" eșalonării impuse de Guvernul Boc. 
Astfel, prin art. 14 al Ordonanţa guvernului nr. 17/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 611/24.08.2012, se stabilește că: (1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012, se va realiza în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale cărei dispoziţii se aplică în mod corespunzător. (2)Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va efectua din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal".

Măsura, de altfel revoltătoare, este, în mod evident, neconstituționlă și în contradicție normele europene - se depășesc exigenţele de rezonabilitate pe care le reclamă garanţiile instituite prin Constituţia României dar, mai ales, prin art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul protocol adiţional.

Mai multe argumente AICI

vineri, 17 august 2012

Model plangere ITM-acordare compensare concediu - plata cu ora

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ...................................

Domnului Inspector ŞefDomnule Inspector Şef,


Subsemnatul ......................................, domiciliat în ............................................, legitimat cu B.I./C.I. seria .... nr. ............., vă sesizez următoarele:

Am fost salariat în cadrul unităţii de învăţământ............................., în perioada............................... în funcţia de.........................., în regim plata cu ora, având încheiat contract individual de muncă. 

În conformitate cu dispoziţile art. 10-16 din Codul muncii -republicat şi adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 15.553/1311/08.11.2011, pentru salariaţii din învăţământ salarizaţi la plata cu ora (în special pensionari) trebuie încheiate contracte individuale de muncă pe perioadă determinată (după caz, cu timp parţial).

În consecinţă, ca orice salariat, persoanele în cauză beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, în condiţiile stabilite de art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.
Pentru salariaţii la plata cu ora care nu au efectuat concediul de odihnă înainte de încetarea contractului individual de muncă, se aplică dispoziţiile art. 146(4) din Codul muncii – republicat: compensarea în bani (compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă).

Ţinând cont de acesete dispoziţii legale, la încetarea contractului individual de muncă am solicitat unităţii de învăţământ angajatoare compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, conform cererii înregistrate cu nr. ....../.........2012.

Cu toate acestea, unitatea de învăţământ refuză în mod nejustificat acordarea acestui drept recunoscut de lege şi contractul individual de muncă.
Precizez că nu m-am aflat în situaţia cadrelor didactice care au deja încheiat un contract individual de muncă cu normă întreagă şi care prestează activităţi care exced normei didactice, fiind remunerate pentru acestea în regim de plata cu ora. 

În consecinţă, vă rog să dispuneţi măsurile legale faţă de unitatea de învăţământ angajatoare, în vederea acordării compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat.
Data                                                                                                                Semnătura

Domnului Inspector Şef al ITM ..........................

marți, 14 august 2012

Cerere pentru acordarea compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat (salariaţi la plata cu ora)

Având în vedere că pentru salariaţii din învăţământ salarizaţi la plata cu ora (în special pensionari) trebuie încheiate contracte individuale de muncă cu timp parţial pe perioadă determinată (în acest sens-adresa MMFPS nr. 73/DCRM/31.01.2012), persoanele în cauză beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, în condiţiile stabilite de art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.  
Salariaţii la plata cu ora (în special pensionari) care nu au efectuat concediul de odihnă înainte de încetarea contractului individual de muncă, se aplică dispoziţiile art. 146(4) din Codul muncii – republicat: compensarea în bani (compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă).
Precizăm că nu ne referim la situaţia cadrelor didactice care au deja încheiat un contract individual de muncă cu normă întreagă şi care prestează activităţi care exced normei didactice, fiind remunerate pentru acestea în regim de plata cu ora.

Mai jos - un model orientativ de cerere pentru acordarea compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat. În curând, revin şi cun model de plângere către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Domnule director,


Subsemnatul ......................................, domiciliat în ............................................, legitimat cu B.I./C.I. seria .... nr. ............., salariat în cadrul unităţii de învăţământ............................., având încheiat contract individual de muncă pentru perioada ............................., în funcţia de.........................., în regim plata cu ora, vă rog să aprobaţi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, în conformitate cu art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.   


Data                                                                                              SemnăturaDomnului director al ............................................luni, 13 august 2012

15 august - zi nelucrătoare

În conformitate cu art. Art. 139 (1) din Codul muncii - republicat, 15 august - Adormirea Maicii Domnului - este zi de sarbatoare legală în care nu se lucrează.

joi, 9 august 2012

Pe urmele lui Funeriu la Strasbourg

O investigaţie realizată de Liliana Mihai, medic român în Franţa, fost jurnalist constănţean.  

Scurt remember:
- in data de 8 iulie 2011, Antena 3 difuza o stire bomba potrivit careia ministrul invatamantului la acea vreme, Daniel Petru FUNERIU ar fi luat bacalaureatul din a doua incercare;
- in data de 9 iulie 2012, dupa un an de scandal pe acest subiect, studiile ministrului, FUNERIU isi arata in direct la B1 TV, diploma de bacalaureat obtinuta la Liceul International "Les Pontonniers", la Strasbourg, in 1989;
- in februarie 2012 demisioneaza din functia de Ministru al Educatiei;
- pe data de 6 august 2012, este demis din functia de consilier prezidential pentru educatie, precum si din functia de membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman (unde fusese numit de Basescu, in mai 2012, inlocuindu-l pe Vasile TURCAN).
- in tot acest timp, presa romaneasca a intoxicat cititorii cu interviuri, declaratii, povesti mai mult sau mai putin lacrimogene despre viata, cariera si rezultatele exceptionale ale lui Daniel Petru Funeriu.
Vom retine din toata aceasta harababura o singura declaratie a acestuia, reprodusa de toate ziarele, televiziunile, blogurile, radiourile romanesti, referitoare la diploma de bacalaureat, si care este foarte importanta pentru cele ce urmeaza: "Am obţinut atunci note foarte, foarte mari la matematică şi fizică, note acceptabile la celelate materii. Nu mai ştiu notele. Am avut, cu un coleg al meu, cea mai mare medie de absolvire a bacalaureatului din liceu. A fost un bacalaureat de succes."
- in fine, va reamintesc doar ca am analizat si comentat si din punctul meu de vedere, pe blog, uimitorul traseu al lui Funeriu, anul trecut. Imi mentin parerea: prea multe neconcordante (a se citi minciuni) in explicatiile oferite de el. Articol integral pe blogul Lilianei Mihai. 

miercuri, 1 august 2012

Invitaţie

Pentru că e vacanţă pentru cei mai mulţi dintre voi şi momentele de destindere sunt mai dese decât de obicei, vă invit câteva clipe şi pe noul meu blog, dedicat fotografiei: www.emilian-avramescu.blogspot.com Sper să vă placă. Pentru început:

http://www.emilian-avramescu.blogspot.com 

miercuri, 25 iulie 2012

Suspect

Este cel puţin suspectă tăcerea liderilor sindicali naţionali în legătură cu participarea la referendum. Băsescu este personajul care a direcţionat cel mai dur atac din ultimii 22 ani împotriva sindicatelor, în special a celor din învăţământ. A îndemna membrii să iasă la vot nu înseamnă implicare politică şi nu înseamnă direcţionarea votului. Laşitatea n-ar trebui să facă parte din fişa postului a unui lider sindical. Şi nici duplicitatea.  

joi, 12 iulie 2012

Tribunalul Constanța admite în continuare acțiunile vizând corecta aplicare a Legii 330/2009

Tribunalul Constanța admite în continuare acțiunile formulate de S.L.S.I.P. Constanța și obligă unitățile de învățământ la calcularea şi plata drepturilor salariale cuvenite reclamanţilor începând cu 01.01.2010 şi până la data de 31.12.2010, cu luarea în considerare a salariului de bază aferent lunii decembrie 2009, aşa cum acesta a rezultat din aplicarea Legii nr. 221/2008.
De asemenea, obligă unitățile de învățământ la recalcularea salariului de bază ce se cuvine fiecărui reclamant, începând cu luna ianuarie 2011, conform prevederilor legii nr.285/2010 şi la plata diferenţelor dintre salariile astfel calculate şi cele efectiv încasate în perioada 01.01.2011 şi 13.05.2011.

vineri, 6 iulie 2012

Inspecția Muncii pregătește amenzi pentru directorii unităților de învățământ

Potrivit unor surse din cadrul Inspecției Muncii, actuala grilă de salarizare stabilită pentru personalul nedidactic, precum  și modul de calcul al salariului brut impus prin programul EDUSAL încalcă  H.G. nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată incepand cu anul 2012 - fapt ce va atrage amenzi usturătoare pentru directorii unităților de învățământ, în cazul în care situația nu va fi rezolvată la nivel guvernamental în termen de o săptămână.
Conform H.G. nr. 1225/2011, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit de Guvern (700 de lei).
În prezent, pentru anumite categorii de personal nedidactic, salariul de bază este stabilit sub 700 de lei. 

joi, 5 iulie 2012

Naveta. La instanţă. Cu roaba...

Dosar privind recuperarea decontului navetei pe un an, pregătit pentru instanţă. Asta pentru că şcoala şi salariaţii au respectat procedura. Ca la carte...
Vezi aici procedura


miercuri, 27 iunie 2012

Curtea nu e vinovată, Curtea își face meseria

Deciziile mereu controversate ale Curții Constituționale se "datorează" tot politicienilor din ultimii 22 de ani. Când faci din Curtea Constituțională o cutră politică, nu poți să te plângi că te înșeală când cu unul, când cu altul. Lamentările sunt acum de prisos. Modul de numire al judecătorilor, organizarea și funcționarea Curții Constituționale trebuie reformate. 

marți, 26 iunie 2012

Nu vă e jenă?

Of, cum se mai dau bine unii pe lângă domnul ministru Liviu Marian Pop și cum  nu-l mai slăbesc cu laudele în public! Și n-au trecut două luni de când îl boscorodeau pe la spate, criticându-i activitatea sindicală. Numai că atunci nu era ministru... Băi, cum de nu vă e jenă să fiți atât de fățarnici !? 

joi, 21 iunie 2012

Iar ne-ntoarcem?

E aproape sigur că doamna E. Andronescu se întoarce la Educație. Asta nu sună prea bine. Pentru că, pentru a da numai un exemplu, tehnic vorbind (și numai tehnic), proiectul legii educației promovat de doamna Andronescu mai acu' vreo 2 ani, în bucata (era să spun ciosvârta) de guvernare PSD-PDL, era la fel de prost ca actuala lege în vigoare.
Nici în primul mandat doamna ministru nu a strălucit - încă se vorbește cu regret în mediul preuniversitar despre "îngroparea" reformei Marga odată cu preluare guvernării de PSD, în anul 2000.

marți, 19 iunie 2012

Zâc șî io...

Io nu-s telectual șî no că mă bag, da' nu i-am zărit pă boerii aiștea cu papeon zvărcolindu-se din prințipiu când nu s-o țânut cont dă jalbele judecătorești păntru domnii învățători. Atunce n-or eșit în uliță de să-și fluture gâtlegăurile pentru stătutele de drept.

vineri, 1 iunie 2012

OUG 21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011


Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei timpurii, asigurării accesului egal la educaţie şi egalităţii de şanse, sporirii accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi a creşterii ratei de succes şcolar, prin asigurarea resursei umane calificate la clasa pregătitoare, în toate localităţile din mediul rural şi mediul urban,
având în vedere că, începând cu anul şcolar 2012-2013, în învăţământul primar funcţionează clasa pregătitoare, unde se impune a fi încadrat, cu precădere, personal didactic titular în învăţământul preuniversitar,
întrucât Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost precedată de efectuarea unui studiu de impact prin care să fie evaluate infrastructura şcolară, logistică, materialele didactice adecvate şi resursele umane necesare funcţionării normale a acestei clase, această lege fiind promovată prin asumarea răspunderii Guvernului, situaţia prezentă impune măsuri excepţionale, care nu pot fi luate decât modificând cadrul legislativ.
Luând în considerare programul naţional de formare continuă care urmează să fie derulat în luna iulie 2012 pentru cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2012-2013, precum şi necesitatea asigurării funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare şi a funcţiilor de conducere în casele corpului didactic, în anul şcolar 2012-2013, până la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii,
ţinând seama de gravele perturbări ce alterează actul educaţional din instituţiile de învăţământ de stat - organizarea şcolilor doctorale, îndeplinirea standardelor de acreditare/autorizare, asigurarea calităţii - începând cu anul universitar 2012-2013, ca urmare a diminuării drastice a numărului de conferenţiari şi profesori universitari, determinată de aplicarea măsurilor de pensionare forţată combinată cu imposibilitatea de promovare în astfel de funcţii, cauzată de introducerea obligatorie a condiţiei de abilitare, pentru îndeplinirea căreia sunt necesare realizarea unei teze de abilitare de către candidat şi achitarea unei taxe în cuantum de 1.500 de euro, în acelaşi timp, procedura de abilitare fiind costisitoare şi greoaie, dacă nu chiar imposibilă uneori, având în vedere că unii dintre membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare sunt cadre didactice la universităţi din Statele Unite ale Americii, Germania, Franţa, Elveţia, Olanda, Anglia etc.,
având în vedere faptul că, deşi Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a intrat în vigoare încă din februarie 2011, procedurile privind organizarea şi funcţionarea învăţământului superior nu au fost elaborate în vederea pregătirii deschiderii noului an universitar, iar fără adecvarea legislativă necesară se produc efecte perturbatoare cu consecinţe grave,
observând faptul că, în contextul celor de mai sus, sunt necesare modificări ale unor prevederi referitoare la efectivele de elevi la clasă şi la încadrarea şi stimularea personalului didactic şi didactic auxiliar, în caz contrar producându-se efecte perturbatoare cu consecinţe grave, precum: imposibilitatea încadrării la toate clasele pregătitoare a personalului didactic calificat; imposibilitatea asigurării funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, precum şi a funcţiilor de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare; instabilitatea încadrării cu personal didactic calificat, datorită părăsirii sistemului de învăţământ preuniversitar de către cadrele didactice titulare nevoite să facă naveta pe distanţe lungi sau aflate în imposibilitatea de a face naveta, întrucât prevederile legale actuale nu prevăd posibilitatea mobilităţii personalului didactic pe parcursul anului şcolar; supraîncărcarea personalului didactic titular, ca urmare a încadrării în plata cu ora cu un număr mare de ore peste norma didactică de predare de bază, întrucât prevederile legale actuale prevăd numai posibilitatea încadrării în plata cu ora pe parcursul anului şcolar,
întrucât învăţământul constituie prioritate naţională,
deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOL UNIC

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.

2. La articolul 158, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la finalul anului universitar 2012-2013, evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.

3. La articolul 160, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru anul universitar 2012-2013, numărul granturilor doctorale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se repartizează IOSUD prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. IOSUD repartizează şcolilor doctorale granturile doctorale prin competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii

4. La articolul 162, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012-2013, studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară

5. La articolul 193, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:
(91) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012-2013, programele de excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3).

6. La articolul 193, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012-2013 sunt finanţate din fonduri publice, ţinând cont de evaluarea realizată conform alin. (3), programe de licenţă, master şi doctorat în universităţile de stat menţionate la alin. (4).

7. La articolul 252, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Articolul 252
(1) Personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează dreptul dobândit la concursul naţional unic de titularizare, prin repartiţie guvernamentală sau prin orice altă formă legală.
(2) Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar titularizat după intrarea în vigoare a prezentei legi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul didactic prevăzut la alin. (1).

8. La articolul 252, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar.
(6) Pretransferul se realizează în aceeaşi localitate, în localitatea în care îşi are domiciliul cadrul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

9. Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
a)se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b)consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la concursuri de titularizare în anul 2011, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

10. La articolul 254, alineatele (11), (13), ( 16 ), ( 17 ) şi ( 19 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(11) În învăţământul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care organizează concursul. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de muncă se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(13) Candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori cu drept de practică, şi au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant sunt titulari în învăţământul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu aceştia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(16) Directorii unităţilor de învăţământ comunică în scris inspectoratului şcolar, imediat după concurs, următoarele situaţii:
a)angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pe posturi didactice a candidaţilor validaţi după concurs;
b)debutanţii care au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant şi pentru care consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situaţia în care aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ;
c)candidaţii participanţi la concurs şi nerepartizaţi;
d)posturile didactice şi orele rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităţii sau al consorţiilor şcolare.
(17) Inspectoratul şcolar centralizează la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti posturile didactice şi orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în ordinea stabilită prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(19) Posturile didactice rămase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului şcolar se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare sau prin plata cu ora, până la sfârşitul anului şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situaţia în care posturile didactice eliberate în timpul anului şcolar nu pot fi astfel ocupate, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.

11. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541, cu următorul cuprins:
Articolul 2541
(1) Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat în interesul învăţământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din unităţi/instituţii de învăţământ şi unităţi conexe, la solicitarea acestuia, precum şi pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar a conducerii unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe ale învăţământului preuniversitar, inspectoratelor şcolare şi caselor corpului didactic şi a funcţiilor de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare. Detaşarea în interesul învăţământului se realizează conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se realizează pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi, cu păstrarea calităţii de titular în învăţământul preuniversitar.
(3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după cum urmează:
a)prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară;
b)prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin decizie a inspectorului şcolar general.

12. La articolul 255, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată schimbarea gradului de invaliditate sau redobândirea capacităţii de muncă. Rezervarea catedrei/postului didactic încetează de la data emiterii de către medicul expert al asigurărilor sociale a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă.

13. La articolul 285, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012-2013, în învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la alin. (1).
14. La articolul 289, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (4), în cazul în care instituţiile de învăţământ superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu

Publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 31 mai 2012

joi, 31 mai 2012

Model orientativ pentru solicitarea reținerii cotizației sindicale pe statul de plata (EDUSAL)


                                                                                                         Nr. de înregistrare (intrare)*

Domnule Director,

Subsemnatul,............................................, salariat în cadrul unității de învățământ...................................., membru al Sindicatului ..........................................**, în temeiul art. 6 și 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social și al art. 1 din Ordinul comun al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Ministrului Administrației și Internelor - Ministrului Finanțelor Publice  nr.  4271/116/755 - 29.05.2012, prin prezenta solicit reținerea cotizației sindicale, în cuantum de ........ %***  din salariul brut/net, direct de pe statul de plată, prin intermediul aplicației EDUSAL, și virarea acesteia în contul ................................................. deschis la .................................... ****


Data                                                                                                            Semnătura


Domnului Director al unității de învățământ...........................................

* În mod obligatoriu, se solicită unității nr. de înregistare pe duplicatul (copia) cererii; 
** Se înscrie denumirea completă a organizației sindicale cu personalitate juridică;
*** Se înscrie procentul din salariul brut sau net ori, după caz, cuantumul fix al cotizației sindicale, în funcție de  prevederile statutare ale fiecărei organizații sindicale în parte;
**** Se înscrie contul bancar al organizației sindicale, unde urmează a fi virată cotizația.


Conform precizărilor SIVECO România, preluate de forumul ISJ Constanţa, sunt avute în vedere modificările aplicaţiei EDUSAL aduse prin versiunea 1.14.4, faţă de versiunea 1.14.3, precum şi art 1 al Ordinului comun amintit mai sus, care permite reținerea cotizației sindicale prin intermediul EDUSAL.

1. Au fost adăugate în nomenclatorul de “Reţineri şi deduceri” următoarele tipuri de reţineri şi deduceri: Sindicat, Rate bănci, CAR, cu următoarele menţiuni:
- Pentru înregistrarea reținerii cotizației sindicale vor fi obligatorii de completat următoarele câmpuri: Sumă, Dată cerere şi Număr cerere.
- Valoarea operată pentru sindicat nu va putea depăşi 1% din venitul brut, valoare deductibilă din baza de calcul a impozitului
- Pentru înregistrarea reţinerilor de rate bănci şi CAR va fi obligatoriu de completat câmpul Sumă.
2. Au fost create noi rubrici pe forma tipărită a statului de plată, fluturaşi, centralizator stat de plată pentru: Sindicat, CAR, Rate bănci.
3. Au fost rezolvate problemele de afişare pe rapoartele: Stat de plată, Raport pontaj lunar, Raport reţineri.
4. A fost inclusă în suma de pe ordinul de plată a contribuţiilor şi contribuţia de asigurări de sănătate pentru accidente de muncă şi boli profesionale din asigurări.


sursa: forumul ISJ ConstanţaPunct de vedere
Limitarea cuantumului cotizației sindicale la maximum 1% din venitul brut este discutabilă; legislația în vigoare se referă, de fapt, la maximul deducerii care se poate aplica asupra cotizației sindicale, deducere care nu poate depăși 1% din  venitul brut. Legea garanteză deplina libertate pentru organizațiile sindicale de a stabili cuantumul cotizației chiar și peste 1% din venitul brut. În acest sens,  art. 24 din Legea nr. 62/2011 stipulează în mod clar: cotizația plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal. Așadar, oricare ar fi cuantumul cotizației sindicale și oricare ar fi baza de calcul (venitul brut sau venitul net), calculul deducerii se raportează la venitul brut, fără ca această deducere să poată depăși 1% din venitul brut.

luni, 28 mai 2012

Calendar oficial echivalare ECTS/SECT colegiul/institutul pedagogic-3 ani

Calendarul activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

I. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, dosarele cu documentele justificative ale cadrelor didactice pentru care se aplică acest sistem de echivalare se depun la inspectoratele şcolare.
Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de echivalare prevăzute la art. 3 din Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, pentru categoriile de cadre didactice prevăzute la art. 1 din aceeaşi metodologie, întocmeşte situaţia centralizată, pe specializări, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea, formulează observaţii cu privire la dosarele verificate şi le transmite instituţiilor de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
II. În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani. cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare, sesiunea 2012, seria a 2-a, ordinea derulării activităţilor este următoarea:

1.Depunerea şi verificarea dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, seria a 2-a
Perioada: 28 mai - 15 iunie 2012


2.Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a situaţiei statistice pe specializări a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Termen: 22 iunie 2012


3.Afişarea listei cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ant, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Termen: 22 iunie 2012


4.Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă
Perioada: 25-29 iunie 2012


5.Transmiterea dosarelor complete, însoţite de observaţiile inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru evaluare şi eliberarea atestatelor de echivalare
Perioada: 6-20 iulie 2012


6.Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic
Perioada: 23 iulie - 26 octombrie 2012


7.Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu
Începând cu 1 noiembrie 2012

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 357 din data de 25 mai 2012


miercuri, 23 mai 2012

OUG nr. 19/2012 pentru recuperarea reducerilor salariale


Luând în considerare faptul că salariile şi alte drepturi de care beneficiază angajaţii din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice s-a aprobat recuperarea parţială a acestor diminuări,
având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care aceasta constată că măsura de restrângere a unor drepturi ale personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul iniţial al acestor drepturi, ţinând cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorări prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel încât să se asigure revenirea la nivelul salariilor în plată în luna iunie 2010, întrucât, potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, nu se pot promova acte normative care conduc la creşterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1
(1)Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
a)cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b)cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
(2)Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3)Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(4)În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.
Art. 2
(1)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
(2)Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 3
1)Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (4) şi la art. 13 lit. b) şi c) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1).
(2)Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 2,3% faţă de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 4
Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.
Art. 5
Începând cu luna iunie 2012, contribuţia lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.â
Art. 6
Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de majorările salariale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 7
În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii, sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.


-****-
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 340 din data de 18 mai 2012

S-a modificat Metodologia privind echivalarea învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licenţă
marți, 22 mai 2012

Salariaţii "la plata cu ora" au dreptul la plata/compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat

Având în vedere că pentru salariaţii din învăţământ salarizaţi la plata cu ora  (în special pensionari) trebuie încheiate contracte individuale de muncă cu timp parţial (vezi aici adresa Ministerului Muncii), persoanele în cauză beneficiază de concediu de odihnă în condiţiile stabilite de art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.
Pentru salariaţii la plata cu ora care nu au efectuat concediul de odihnă  înainte de încetarea contractului individual de muncă, se aplică dispoziţiile art. 146(4) din Codul muncii - compensarea în bani.  (Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă).

NORME METODOLOGICE din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ

Art. 2
(1)Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală dacă au prestat activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durată nedeterminată ori determinată, în tot cursul anului şcolar sau universitar.
(2)Cadrul didactic care a desfăşurat activitate la catedră o parte din anul şcolar/universitar are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporţional cu numărul lunilor lucrate în anul şcolar/universitar respectiv.
(3)În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar sau universitar, durata concediului de odihnă este proporţională cu perioada lucrată.
(4)Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului şcolar/universitar un anumit număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învăţământ dacă din însumarea zilelor respective rezultă 30 de zile calendaristice.
(5)Personalul didactic încadrat pe fracţiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) şi (3).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 723 din data de 13 octombrie 2011

marți, 15 mai 2012

Liviu Marian Pop - interimar la Educaţie

Ministrul Educaţiei, Ioan Mang, a demisionat din funcţie. Ministrul delegat pentru dialog social, domnul Liviu Marian Pop, a fost desemnat pentru a asigura interimatul, urmând să gestioneze şi organizarea examenului de Bacalureat 2012. Sinvlex îi urează succes !

luni, 14 mai 2012

Curtea de Apel Constanta sesizeaza CJUE cu o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare

Curtea de Apel Constanţa a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, adresând următoarele întrebări:

1. Prevederile art. 17 alin. 1, art. 20 şi ale art. 21 alin. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unor reduceri salariale precum cele operate de către Statul român prin Legea nr. 118/2010 şi Legea nr. 285/2010?

2. Dispoziţiile art. 15 al treilea paragraf din Convenţia europeană a drepturilor omului, în baza căruia Guvernul României era obligat să notifice secretarul general al Consiliului Europei despre intenţia luării măsurii reducerilor salariale şi de a preciza durata de timp prevăzută pentru aplicarea acesteia, trebuie interpretate ca fiind de natură să atragă invalidarea Legii nr. 118/2010 şi a Legii nr. 285/201

vineri, 11 mai 2012

Regulamentul colegiilor de disciplină MECTS - ISJ


Regulament privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene - aprobat prin Ordinul nr. 3866 din 2 mai 2012

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2
Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 3
(1)Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care a fost sancţionat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrat în unităţile de învăţământ, sancţionat în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sancţionare, în termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4
Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt organe administrativ-jurisdicţionale.

CAPITOLUL II: Răspunderea disciplinară

Art. 5
(1)Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
(2)Personalul didactic de predare şi de pregătire/instruire practică, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrat în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare, precum şi personalul de îndrumare şi control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit legii, contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

Art. 6

(1)Sancţiunea se stabileşte în funcţie de gravitatea abaterilor, de împrejurările în care au fost săvârşite, de urmările acestora, precum şi de comportamentul persoanei în cauză.
(2)Dacă de la data săvârşirii faptei ce constituie abatere disciplinară şi până la momentul aplicării sancţiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana în cauză nu mai poate fi sancţionată disciplinar.
(3)Sancţiunea se aplică şi se comunică prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinară.
(4)Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţei judecătoreşti este garantat.

CAPITOLUL III: Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a colegiilor de pe lângă inspectoratele şcolare

Art. 7
(1)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.
(2)Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este următoarea:

a)4 reprezentanţi şi un secretar al Colegiului, desemnaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
b)câte un reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicală din învăţământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.
(3)Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se propune un membru supleant.
(4)Componenţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - membrii titulari şi supleanţi - se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(5)În prima şedinţă a Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se aleg prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele.
(6)Şedinţa Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art. 8

(1)Membrii colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.
(2)Componenţa colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare este următoarea:
a)un inspector şcolar general adjunct;
b)2 inspectori şcolari;
c)un consilier juridic al inspectoratului şcolar - secretar al colegiului de disciplină;
d)câte un reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicală din învăţământul preuniversitar, reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi care există în judeţul respectiv.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în judeţele în care organizaţiile sindicale sunt afiliate doar la două din federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, componenţa colegiului de disciplină este completată cu şeful compartimentului audit din cadrul inspectoratului şcolar. Dacă la nivelul judeţului toate organizaţiile sindicale sunt afiliate la una dintre federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, colegiul de disciplină va avea un număr de 5 membri [membrii prevăzuţi la art. 8 alin. (2) lit. a), b) şi c) şi reprezentantul federaţiei sindicale respective].
(4)Pentru fiecare membru al colegiului de disciplină se propune un membru supleant.
(5)Componenţa colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar - membrii titulari şi supleanţi - se aprobă prin decizie a inspectorului şcolar general.
(6)În prima şedinţă a colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar se aleg prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele.
(7)Şedinţa colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar este statutară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

CAPITOLUL IV: Atribuţiile Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare

Art. 9
(1)Ca organe administrativ-jurisdicţionale, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene soluţionează contestaţia adresată de persoana sancţionată în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Colegiul de disciplină, prin hotărâre motivată, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor părţilor orale sau în scris, poate dispune următoarele:
a)admiterea contestaţiei;
b)respingerea contestaţiei.
(3)Prin hotărârea pronunţată colegiul de disciplină poate menţine sancţiunea aplicată, o poate diminua sau înlocui cu altă sancţiune mai uşoară sau o poate anula în totalitate.
(4)Dacă prin hotărâre se admite contestaţia şi se dispune reintegrarea în funcţie a contestatarului, colegiul de disciplină se pronunţă şi asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv.

Art. 10
(1)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este competent să soluţioneze contestaţiile conform art. 3 alin. (1).
(2)Colegiile de disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare sunt competente să soluţioneze contestaţiile conform art. 3 alin. (2).

CAPITOLUL V: Procedura soluţionării contestaţiei

SECŢIUNEA 1: Procedura soluţionării contestaţiei de către Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Art. 11
(1)Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului primeşte şi înregistrează contestaţia în registrul special de intrări-ieşiri al Colegiului, întocmeşte un dosar pentru fiecare cerere şi elaborează referatul cauzei.
(2)Referatul cauzei cuprinde următoarele elemente obligatorii: "părţile", "obiectul", "actul contestat", "susţineri în apărare", "acte la dosar", "constatări" şi "aspecte de elucidat".

Art. 12
(1)Secretarul Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului convoacă membrii acestuia şi citează părţile cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă. Intimatul este citat cu copie de pe contestaţia depusă.
(2)Preşedintele/Vicepreşedintele Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului constată îndeplinirea condiţiilor de cvorum necesare pentru desfăşurarea statutară a şedinţei acestuia şi conduce lucrările acestuia.

Art. 13
(1)La solicitarea părţilor, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.
(2)În situaţia în care, deşi au fost legal citate, părţile nu se prezintă, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului procedează la judecarea cauzei în lipsă, dacă aceasta a fost solicitată de una dintre părţi. În caz contrar, Colegiul dispune suspendarea soluţionării cauzei.

Art. 14
(1)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt obligaţi să stăruie în aflarea adevărului în vederea soluţionării contestaţiei şi pentru a pronunţa o hotărâre temeinică şi legală.
(2)Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept invocate de părţi în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor, Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în contestaţie sau în întâmpinare.
(3)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din oficiu, poate pune în discuţia părţilor excepţii de procedură sau de fond, precum şi administrarea de probe.
(4)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale.
(5)Membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au obligaţia de a se abţine de la orice acţiune prin care ar putea influenţa declaraţiile martorilor sau ale părţilor aflate în litigiu. De asemenea, este interzis membrilor Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să se antepronunţe.
6)Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, semnat de membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(7)După încheierea dezbaterilor, membrii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului hotărăsc motivat asupra contestaţiei, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor părţilor.
(8)Hotărârea se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 15

(1)Hotărârea Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se redactează, se motivează atât în fapt; cât şi în drept, se semnează de către secretarul şi preşedintele/vicepreşedintele Colegiului şi se comunică părţilor.
(2)Colegiul Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate amâna pronunţarea cel mult 7 zile, în vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amânării se consemnează în cuprinsul hotărârii.

Art. 16
Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum şi dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 17
Împotriva hotărârii Colegiului Central de Disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului partea nemulţumită se poate adresa cu acţiune la instanţa competentă - secţia specializată în soluţionarea conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

SECŢIUNEA 2: Procedura soluţionării contestaţiei de către colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare

Art. 18
Prevederile art. 11-15 şi 17 se aplică în mod corespunzător şi în cazul contestaţiilor pentru a căror soluţionare sunt competente colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor şcolare.

Art. 19
În cazul în care contestatarul este un membru al colegiului de disciplină de la nivelul inspectoratului şcolar, se respectă procedura prevăzută la art. 18, cu menţiunea că acesta nu participă la dezbateri şi nu are drept de vot.

Art. 20
Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum şi dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva inspectoratului şcolar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale

Art. 21
Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.

Art. 22
Membrii colegiilor de disciplină pot beneficia pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, în condiţiile legii.

Art. 23
Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 9 mai 2012