De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 27 aprilie 2012

Întrebarea (aproape retorică) a săptămânii

Dacă trece Guvernul Ponta, mă întreb câţi directori şi câţi inspectori se vor declara disidenţi U.S.L. prin I.S.J. Constanţa. N-ar fi nimic nou în Ţara Minunilor... Ştiu eu unul care e mereu Iepurele Alb.

E oficial: 30 aprilie 2012, zi liberă. Dar se va recupera în ziua de 5 mai

Hotărârea nr. 370 din 24 aprilie 2012 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi liberă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 30 aprilie 2012 se stabileşte ca zi liberă.
(2) Ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1) se va recupera în ziua de 5 mai 2012.
(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. 

Art. 3
Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2012 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4
Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 272 din data de 24 aprilie 2012


luni, 23 aprilie 2012

Este necesară abrogarea ordonanţei de urgenţă care eşalonează plata drepturilor salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti

Concluzia s-a desprins în urma audierii publice intitulate Statul de drept se dă în rate? Evenimentul s-a desfăşurat în data de 21 martie 2012, la   Bucureşti şi a fost iniţiat şi organizat de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa, CENTRAS Constanţa, Asociaţia Educatoarelor şi Institutorilor din Grădiniţele Constănţene, în parteneriat cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, cu sprijinul şi consultanţa tehnică a Academiei de Advocacy din Timişoara. Proiectul a fost adus la cunoştinţa opiniei publice prin diseminarea unei documentaţii cuprinzând o chemare la acţiune, motivaţia acestui demers, bibliografia, procedura de desfăşurare a audierii, îndrumarul de elaborare a unei depoziţii, regulamentul de desfăşurare şi agenda evenimentului de audiere publică.
Conform metodologiei audierii publice, persoanele/ instituţiile interesate în a-şi exprima opiniile au formulat în scris punctele de vedere sau alte soluţii decât cele propuse de iniţiatori sub forma unor depoziţii. S-au colectat 24 de depoziţii scrise din care 14 au fost prezentate verbal în faţa publicului prezent la audiere. Depoziţiile au avut ca autori salariaţi din învăţământ, sănătate, administraţie publică, cadre didactice universitare, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale judeţene şi naţionale, reprezentanţi ai mediului politic (deputaţi PSD, PNL), reprezentanţi ai societăţii civile (avocaţi, asociaţii patronale).

În urma analizei opiniilor formulate în cadrul depoziţiilor depuse la Comisia de iniţiere şi a celor susţinute verbal, precum şi a documentaţiei care a stat la baza fundamentării motivaţiei de a organiza o consultare publică a părţilor interesate, se pot desprinde câteva idei sintetice cuprinse în cele ce urmează:

luni, 2 aprilie 2012

Instanțele judecătorești pot trece peste legea de eșalonare a executării hotărârilor judecătorești

Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, controlul obiectiv realizat de Curtea Constituţională nu exclude posibilitatea instanţelor judecătoreşti de drept comun de a efectua o analiză nemijlocită, directă, de compatibilitate a respectivelor dispoziţii cu cele ale Convenţiei, în raport cu situaţia particulară a fiecărei speţe, ca obiect al încălcării reclamate în fiecare litigiu, tocmai pentru a se verifica in concreto păstrarea justului echilibru între interesele statului şi cele ale reclamanţilor.
Rămâne, așadar, la aprecierea instantelor de executare să analizeze și să decidă daca, în cadrul procedurii de executare a unor astfel de titluri executorii, prevederile art. 1 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 71/2009, cu modificările și completarile ulterioare, aduc sau nu atingere drepturilor  protejate de Convenția europeană a drepturilor omului.
Decizia Înaltei Curți vizează cauzele având un obiect ce implică incidenţa acestor texte (contestaţii la executare formulate împotriva actelor de executare ori împotriva refuzului executorilor judecătoreşti de a începe executarea silită, cereri de validare a popririi etc.) şi statuarea diferită asupra compatibilităţii acestor norme cu principiile conţinute în art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul Protocol adiţional, astfel cum aceste principii au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Decizia Înaltei Curti de Casație și Justiție nr. 1/16.01.2012 privind soluționarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 210 din 29.03.2012