De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 20 octombrie 2011

Decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport, din nou în actualitate.

În ultma perioadă sosesc tot mai multe întrebări despre decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru personalul didactic. 
AMĂNUTE, SFATURI ŞI FORMULARE MENITE SĂ VĂ AJUTE ÎN OBŢINEREA ACESTUI DREPT (chiar pe calea instanţei de judecată, dacă va fi nevoie), GĂSIŢI: AICI
De reţinut că implicarea directorului şi a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sunt esenţiale.

miercuri, 12 octombrie 2011

Ce facem?

După votul Camerei Deputaţilor, prin care se amână din noul executarea hotărarilor judecatoreşti, cred că singura şansă este legată de RADICALIZAREA mişcării sindicale. Când spun RADICALIZAREA, spun RA-DI-CA-LI-ZA-REA, nu altceva. E clar că presiunea ar trebui mutată de la Palatul Victoria - sediul decorativ al puterii - spre Palatul Cotroceni şi Curtea sa. Constituţională. Căci, dacă şi amânarea aceasta trece de Curte   (lucru foarte posibil, având în vedere rolul politic pe care îl joacă acum aceasta instituţie fundamental apolitică), nu ştiu ce mai rămâne de facut... Dar ceva trebuie făcut. Ceva trebuie să facem ! Altfel, suntem cu toţii complici la masacrarea statului de drept în România. Cu toţii, să nu ne ascundem după deget! Avem cu toţii o parte de vină. Vina de a accepta în tăcere şi  nemişcare. Şi aplecaţi, cu căciula în mână. 

marți, 11 octombrie 2011

Măsuri tranzitorii. Modificarea prelungirii schimbării.

Deci, asta-i tot ce poate M.E.C.T.S.? E 11 octombrie 2011 - metodologiile ar fi trebuit să fie gata şi în vigoare (adică publicate în Monitorul Oficial) de două zile. Toate!
sursa: monitoruloficial.ro 

luni, 10 octombrie 2011

Aşa nu !

Simulacru de decizie de sancţionare, emisă într-o şcoală constanţeană. Documentul încalcă flagrant legea. Indiferent dacă persoana în cauză este vinovată sau nu, Colegiul de disciplina de pe lângă I.S.J. va fi obligat să anuleze înscrisul. Înscrisul nu îndepliniste conditiile de fond si de formă cerute de lege pentru a se constitui într-o de decizie de sanctionare. Potrivit 252(2) din Codul muncii – republicat, sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

joi, 6 octombrie 2011

Plata drepturilor câştigate în instanţă, amânată cu acordul I.S.J. Constanţa

Documentul este, evident, lipsit de orice temei legal, iar ingerinţa I.S.J. în cadrul procedurii privind punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti irevocabile  este flagrantă (sursa documentului: forum www.isjcta.ro)


marți, 4 octombrie 2011

Legea s-a născut, legea a murit. Trăiască metodologia !

Tendinţa şi nevoia subiectului de a reduce starea tensională şi a realiza echilibrul cognitiv necesar, fie prin obţinerea unor noi informaţii congruente cu cunoaşterea iniţială, fie prin schimbarea atitudinii subiectului faţă de obiectul, situaţia, evenimentul dat sunt ceea ce psihologia socială a definit ca disonanţă cognitivă
Nu prea îmi stă în fire să spun oamenilor ceea ce ar vrea ei să audă, pentru că nu îmi permit asta ca profesionist. Aşa s-a întâmplat şi azi. N-am avut ce face - trebuia să spun lucrurilor pe nume. Doar pentru asta ne adunasem. Dar, probabil că exact o disonanţă cognitivă au resimţit cei doi domni directori azi, în momentul în care, în faţa unei săli arhipline, mi-au smuls microfonul din mână pentru a-şi impune clasicul discurs despre preeminenţa în faţa LEGII a metodologiilor, instrucţiunilor, circularelor şi a altor fiţuici venite de la minister. Chiar şi atunci când acestea răstălmăcesc flagrant LEGEA, cum se întâmplă în prezent.
E păcăt că, după atâta tam-tam făcut în favoarea independenţei organizatorice şi manageriale a şcolilor, unii rămân, cu orice preţ, sclavii directivelor. 
Eu, azi, am încercat doar să-mi spun părerea. Şi nu din postura neavenitului. Pentru asta, un strop de respect aş fi meritat. N-am fost lăsat să vorbesc. Dar nu-i cu supărare, la noi, în învăţământ, au succes discursurile frumoase. Chiar dacă sunt despre neputinţă - nu-i spun incompetenţă, că unii ar sări imediat de fund în sus şi, în timpul ăsta, nu se ştie, cineva le-ar putea trage SCAUNUL. Şi ce s-ar face ei fără scaun....!?
Aşadar, Legea s-a născut, Legea a murit! Trăiască metodologia ! Şi teoria! Cea a disonanţei cognitive.

REFREN: Fals tratat despre respect

  

luni, 3 octombrie 2011

Model de cerere pentru încadrarea ca profesor învăţământ primar/preşcolar

Domnule Director,

Subsemnatul, ............................................................., salariat în cadrul unităţii de învăţământ ..................................................., în funcţia de ............................. (educator/educatoare/institutor/învăţător), în temeiul dispoziţiilor art. 248(4) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, şi al art. 14 din Anexa 1 a Ordinului MECTS nr. 3753/2011*, vă rog să aprobaţi încadrarea mea în funcţia didactică de profesor pentru învăţământul primar/preşcolar şi modificarea salariului de încadrare în mod corespunzător, începând cu data de 01.09.2011.

Menţionez că sunt absolvent al Liceului Pedagogic/Şcolii Postliceale Pedagogice/Colegiului Universitar de Institutori**................................., promoţia .................., conform diplomei de  ......................... nr. .........................., eliberată la data de ..........................(anexată prezentei), precum şi al Facultăţii de ......................................, Universitatea .........................................,   conform diplomei de licenţă ..................................... nr. .........................., eliberată la data de ..........................(anexată prezentei)***.

Data                                                                                                               Semnătura 
  
*  Potrivit art. 14 din Anexa 1 a Ordinului MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar.

** sau al altor şcoli echivalente
**  este necesar ca  ciclul de licenţă/diploma de licenţă să fie absolvit/obţinută până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, adică 09 februarie 2011.   

N.B.  La depunerea cererii este esenţial să se solicite număr de înregistrare (pe cel de-al doilea exemplar al cererii, care rămâne în posesia solicitantului). Refuzul unităţii de a primi cererea sau refuzul de a o înregistra reprezintă o încălcare a legii.