De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 29 ianuarie 2009

Cum stăm cu negocierea Contractului Colectiv de Muncă

 
Comunicatul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Cerere pentru decontarea contravalorii călătoriilor pe mijloacele de transport în comun - model orientativ

Către
Consiliul Local al Comunei/Oraşului.............................
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ........................Domnule Primar/Director,
 

Subsemnatul, ............................................., având funcţia didactică de ...................., în cadrul unităţii de învăţământ ................................., în temeiul  INSTRUCŢIUNILOR  nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, publicate în Monitorul Oficial nr. 12/17.02.2011 solicit decontarea contravalorii călătoriilor pe mijloacele de transport în comun *** din localitatea de reşedinţă .............. la locul de muncă .................... şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna …………………, zilele de .................... anul …………….., conform pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Anexez prezentei factura/abonamentul/biletele de călătorie având seria/nr ................

Data .................
Semnătura ....................


*** După caz, se poate solicita şi:
Decontarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ.
În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.

**** Pentru cerere se va solicita număr de înregistrare de la consiliul local; în cazul refuzului de înregistrare a cererii, aceasta, împreună cu documentele de transport anexate va fi transmisă prin poştă, cu confirmare de primire.
***** Recomandăm solocitantului să păstreze copii ale documentele de transport anexate.
****** De acest decont beneficiază şi personalul didactic auxiliar.

miercuri, 28 ianuarie 2009

Proiectul Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ.

Acest document este doar un proiect. Textul final al acestui document se negociază între federaţiile sindicale reprezentative şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Este denunţată expres orice responsabilitate profesională sau de altă natură faţa de orice persoană, cu privire la orice consecinţă ce rezultă din faptul acţiunii sau inacţiunii bazate în întregime sau în parte pe acest document.
Proiectul conţine şi ultimele propuneri de îmbunătăţire aduse de sindicatele afiliate F.S.L.I. din: Constanţa, Argeş, Iaşi, Prahova, Maramureş şi Vâlcea (în special adnotările cu roşu).
Proiectul poate fi consultat aici.

duminică, 25 ianuarie 2009

"Îți dau cu laptopul în cap și îți bag imprimanta pe gât dacă ies rău la inspecție"

preluare de pe blogul skeptical eye

M-am hotărât să nu mai tac. Pur și simplu. Am decis să mă prevalez de dreptul meu constituțional de a-mi spune opinia. Dacă mi se va cere, îmi voi dezvălui și identitatea, nu mi-e rușine de numele meu și de ceea ce sunt. În orice situație, voi fi eu însumi și îmi voi asuma răspunderea pentru tot ce afirm. Nu e nevoie să mi se intercepteze convorbirile și e-mail-urile. Le predau de bună voie. Nu particularizez. Relatez pe scurt o întâmplare banală. Care exprimă România profundă. Grație tehnologiei, în era informaticii, hârțogăria poate compromite cariera unui om. Scriind un fișier în Office 2007, font Tahoma, programele antice nu au reușit să imprime fișierul. Reacția: “Am Vista, am Office 2007, nicio imprimantă nu l-a scos, deși m-am chinuit cu laptopul de două zile.” Răspunsul onorabilei “doamne” director: “Îți dau cu laptopul în cap și îți bag imprimanta pe gât dacă ies rău la inspecție!” În afară de mizeriile convenționale și de tradiționala mătreță, un director de școală poate produce și o idee autentic inteligentă? Vreau să văd o schimbare în învățământ. Și să nu mai văd directori înscăunați pe viață. Două mandate a câte 4 ani sunt suficiente. De ce un președinte este împiedicat să candideze după două mandate, iar un director de liceu poate să se înscăuneze pe viață?

preluare de pe blogul skeptical eye

vineri, 23 ianuarie 2009

Îmi pare rău, am avut dreptate

Într-un articol din 18 decembrie îmi exprimam îndoiala în legătură cu mult trâmbiţata intenţie a noii puteri de a aplica majorarea salarială promisă în campania electorală personalului didactic. Spuneam atunci că, după ce vor fi ridicat ambele mâini în Parlament pentru votarea majorării, noul premier şi noul (vechi) ministru al educaţiei vor apărea într-o seară la TV să ne explice că nu mai sunt bani. Îmi pare rău că am avut dreptate. Astazi, la ceas de seară, Guvernul a anunţat că va mări salariile în 2009 doar ca să acopere inflaţia. În planul anticriză nu apare nimic despre creşterile salariale promise pentru învăţământ.  
Conform ziarului Gândul, la o lună de la preluarea mandatului, premierul Emil Boc nu ştie cu cât va majora salariile şi pensiile. Abia joia viitoare, în şedinţa de guvern, se va lămuri această chestiune, odată cu aprobarea proiectului de buget pe 2009. Atât cheltuielile de personal, cât şi cele pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii vor fi limitate la un nivel apropiat celui din ultimii doi ani prin bugetul pe 2009.

joi, 22 ianuarie 2009

Semisindicalism

Articolul de faţă a pornit de la un schimb principial de replici, ce a avut şi are loc pe forumul educaţional. Mai exact, aici. Tema discuţiei: Al cui este sindicatul? Al membrilor de sindicat, al liderilor sau al directorilor ?
Din capul locului trebui să precizez că poziţia mea nu este îndreptată, în niciun caz, împotriva directorilor unităţilor de învăţământ ci, din contră, vizează leadership-ul sindical din învăţământ.
Evident, sindicatul este (sau ar trebui să fie) numai al membrilor de sindicat. Cu asta toata lumea ar trebui să fie de acord şi nu cred că sunt prea multe de spus. Mergând pe firul întrebării, înseamnă că sindicatul nu poate fi al liderilor şi nici al directorilor. Rămâne pe altă dată să încercăm să demonstrăm de ce sindicatul nu este al liderilor... În principiu, acest aspect a fost abordat într-un alt articol, aici.
Să vedem de ce sindicatul nu poate fi şi al directorilor.
Pentru simplul fapt că un director care îndeplineşte şi calitatea de membru de sindicat se află într-un foarte clar conflict de interese. Ţine de o logică (nu doar juridică) elementară. Atâta vreme cât reprezintă oficial, în virtutea legii şi a contractului de management, interesele angajatorului/inspectoratului şcolar, este evident că nu poate fi şi membrul sindicatului din care fac parte ceilalţi salariaţi. Ţine, dacă vreţi, şi de morală şi de bunul simţ şi de onestitate. Să ne înţelegem: directorul unităţii de învăţământ stă la aceeaşi masă cu sindicatul, dar nu pe aceeaşi parte. În plus, dreptul de asociere, consfinţit constituţional, permite oricând înfiinţarea unui sindicat al directorilor din unităţile de învăţământ.
Însă, problema nu e că există directori membri de sindicat, ci cui îi convine şi cine întreţine această situaţie anormală? Nu cumva acesta este un sindicalism cu jumatăţi de masură? Nu cumva situaţia asta mai indică ceva, şi anume faptul ca unii lideri sindicali din unităţile de învăţământ sunt foarte slabi? Se ştie că de multe ori ei sunt numiţi/impuşi de către directori. Sunt directori care constituie ei înşişi grupe sindicale în şcoli; şi sunt foarte aplaudaţi, pentru că o grupă sindicală în plus, înseamnă un număr mai mare de sindicalişti, deci un fond mai mare strâns din cotizaţie; dar şi o şcoală cu un lider sindical marionetă (pe la colţuri i se spune "omul directorului"). Asta aserveşte sindicatul acelui director; dacă directorul se supără, desfiinţează grupa sindicală (cazuri reale). Mai bine să ne bucurăm că, astfel, ne creşte numărul membrilor de sindicat. Dar ne facem că nu observăm că scade calitatea actului sindical. Iată ce numesc eu semisindicalism.
Pe de altă parte, să fim serioşi, orice director va fi pus într-o zi să aleagă între ceea ce-i cere sindicatul şi ceea ce-i cere/impune inspectoratul. Strict juridic, el nu are decât o singură opţiune: să facă aşa cum spune inspectoratul. Altfel, se ştie ce riscă. E drept, cunosc şi directori care riscă. Şi fac ceea ce spune sindicatul. De cele mai multe ori, paradoxal, aceşti directori nu sunt şi membri de sindicat.
Mai greu e cu liderii de grupe sindicale care nu fac nici ce spune sindicatul, nici ce spune inspectoratul, ci ceea ce spune... directorul. Asta numesc eu semisindicalism.
P.S.
Conform Ghidului OECD, un conflict de interese implică un conflict între datoria faţă de organizaţia în care îşi desfăşoară activitatea şi interesele personale ale unui angajat, în care angajatul are interese în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa necorespunzator îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor de serviciu.
a se vedea si:

marți, 20 ianuarie 2009

Noutăţile zilei despre salariile din învăţământ

Noutăţile zilei despre salariile din învăţământ. Video: Ecaterina Andronescu, Aurel Cornea, Gheorghe Isvoranu etc
sursa: http://www.realitatea.net/

Boc

Aseara, la "Naşul", premierul Boc, în faţa naţiunii. Nu comentez, pentru că am adormit după primele 5 minute - perioadă în care domnul Boc era încă la introducere.

Modificări: Legea învăţământului - Statutul personalului didactic

LEGE nr. 296 din 14 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statului personalului didactic
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul capitolului III al titlului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL III: Conducerea instituţiilor şi a unităţilor de învăţământ"
2.După articolul 145 se introduc două noi articole, articolele 1451 şi 1452, cu următorul cuprins:
"Art. 1451
(1) Unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie.
(2) Structurile şi funcţiile de conducere ale unităţilor de învăţământ particular, atribuţiile, modul de constituire, durata mandatelor şi limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, în concordanţă cu prevederile legale.
Art. 1452
(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular este condusă de consiliul de administraţie, prezidat de preşedinte sau de directorul unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului de administraţie este, de drept, reprezentantul desemnat al persoanei juridice finanţatoare.
(2) Directorul unităţii de învăţământ particular exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii şi cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
(3) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ particular este format din personalul didactic de predare din unitatea respectivă, reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, având rolul şi atribuţiile specificate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii.
(4) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Actul de numire se aduce la cunoştinţă inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară.
(5) Directorii unităţilor particulare destinate activităţilor extraşcolare sunt numiţi de persoana juridică finanţatoare."
Art. II
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La articolul 21, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Actul de numire se aduce la cunoştinţă inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară."
2.La articolul 51, după alineatul (61) se introduce un nou alineat, alineatul (62), cu următorul cuprins:
"(62) Veniturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului didactic din unităţile de învăţământ privat se stabilesc prin negociere între conducerea persoanei juridice finanţatoare şi persoana în cauză, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii şcolare."
****
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
****
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 789 din data de 25 noiembrie 2008

joi, 15 ianuarie 2009

Ordonanţa care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat este neconstituţională

Ordonanţa care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat este neconstituţională. Decizia a fost luată astăzi de judecătorii Curţii Constituţionale(CCR). Sub incidenţa ordonanţei declarată neconstituţională, intrau şi patru judecători ai CCR. Este vorba despre Aspazia Cojocaru, Ion Predescu, Nicolae Cochinescu şi Acsinte Gaspar, judecători care primesc şi pensie, şi salariu, în condiţiile în care CCR are în total nouă judecători.(I.C.)

Ministerul Inovării Pretextelor cu Eşarfă Mov

Văd că Ministerul Educaţiei a devenit şi al Inovării. Adevărul e că în materie de inventică ministerul ăsta a demonstrat cel mai bine în ultimii 20 de ani că aşa ar trebui să-i fie numele. Fiecare ministru care a trecut pe-aici a fost un inventator în sine: teze unice, legislaţie şcolară la pachet, sporuri cuprinse în coeficienţii de multiplicare şi aşa mai departe...
Cele mai inovative au rămas însă pretextele invocate de-a lungul timpului pentru salariile de mizerie din învăţământ şi pentru nerespectarea drepturilor consfinţite de lege.
Până acum, nici doamna Andronescu nu prea se dezminte. E şi normal, Politehnica a dat ţării acesteia muuuulţi inventatori. Brevetaţi...
Deocamdată se profilează o serie de inovaţii cum ar fi plata cu ora într-un minut şi majorarea salarială cu reducere de 50% inclusă. Bonus: o eşarfă (cu puţin mov) din partea doamnei Andronescu.

miercuri, 14 ianuarie 2009

Criteriile/subcriteriile de evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit în Judeţul Constanţa

Fişele/criteriile/subcriteriile de evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit în Judeţul Constanţa pot fi accesate aici. Pentru "nume utilizator" şi "parolă" folosiţi cititor
Criteriile au fost aprobate în şedinţa Comisiei Paritare din data de 13.01.2009.

marți, 13 ianuarie 2009

C.A.R. Învăţământ Constanţa - alternativă avantajoasă a creditului bancar

Măsurile de creditare impuse de BNR au îngreunat obţinerea împrumuturilor, în special pentru persoanele cu venituri mici sau medii. Singurele oferte ce vin, în prezent, din partea băncilor, sunt cele la produse de economisire. Pentru acestea, dobânzile au fost mărite de mai toate institutiile de creditare, în ideea atragerii de economii de la populaţie.
Cu toate acestea, nevoia multor persoane de a obţine bani nu este satisfacută, motivul principal fiind neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, ceea ce se traduce, de multe ori, printr-un salariu mic.
Instituţie cu o tradiţie de zeci de ani, Casa de Ajutor Reciproc Învăţământ Constanţa reprezintă o alternativă foarte avantajoasă a creditului bancar. Membrii C.A.R Învăţmânt Constanţa pot obţine împrumuturi rapide, cu o dobândă mult mai mică decât cea practicată de bănci (1,5% aplicată la soldul rămas la împrumut în fiecare lună adică 9,75 % pe an). Pentru amănute privind condiţiile de înscriere şi de creditare, puteţi consulta noul site oficial al Casei de Ajutor Reciproc Învăţământ Constanţa - www.car-invatamant.blogspot.com

Cotele de contribuţie de asigurări sociale pe anul 2009

Ordonanţa de urgenţă nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
Extras
Art. 2
(1)În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
a)28% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 9,5% datorată de angajaţi şi 18,5% datorată de angajatori;
b)33% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 9,5% datorată de angajaţi şi 23,5% datorată de angajatori;
c)38% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 9,5% datorată de angajaţi şi 28,5% datorată de angajatori.
(2)În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 899 din data de 31 decembrie 2008

Cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate pe anul 2009

Ordonanţa de urgenţă nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
Extras

Art. 1

(1)Pentru anul 2009, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:
a)5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b)5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c)10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 899 din data de 31 decembrie 2008

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani

Ordonanţa de urgenţă nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
Extras
Art. 12
1. Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 899 din data de 31 decembrie 2008

luni, 12 ianuarie 2009

Arta de a linge unde ai scuipat

Anii de graţie 2002-2003. Îmi amintesc cu câtă ardoare a susţinut Marian Sârbu, ministrul muncii şi solidarotăţii sociale la acea vreme, eliminarea convenţiilor civile. Atunci, sub guvernarea social-democrată, a fost adoptat noul cod al muncii, perceput de presă şi de organizaţiile patronale ca un act normativ exagerat de protectiv pentru salariaţi. Una dintre marile lovituri date patronilor de noul codul muncii a fost interdicţia de a mai utiliza convenţiile civile în relaţiile de muncă. Tot Marian Sârbu este cel care semnează Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă.
Anul de graţie 2009. Marian Sârbu, actualul ministru al muncii, susţine cu tărie şi senină obstinaţie utilizarea convenţiilor civile în relaţiile de muncă.
Ce spunea Marian Sârbu în 2002-2003: aici şi aici
Ce spune Marian Sârbu acum: aici
P.S.
O trupă de soldaţi statea la masă. Bulă vrea să meargă la toaletă. Ca să nu îi ia ceilalţi mâncarea, scuipă în farfurie şi lasă un bilet lângă: "Am scuipat în farfurie". Când se întoarce Bulă de la budă gaseşte completarea: "Şi noi...".

joi, 8 ianuarie 2009

Penibil, doamna Andronescu !

Absolut penibile prestaţiile doamnelor Ecaterina Andronescu şi Sulfina Barbu, seara trecută (8 ianuarie), la Realitatea TV, încercând să explice şi să justifice ordonanţa de urgenţă privind interdicţia cumulului pensiei cu salariul.
Ministra Educaţiei a bâjbâit printre argumente, dovedind că nu cunoaşte reglementările specifice învăţămânului în legătură cu plata cu ora şi situaţiile în care aceastea se aplică.
La rândul ei, Sulfina Barbu, total confuză, introduce nefericit în discuţie noţiunea de persoana fizică autorizată şi produce una şi mai gogonată în legătură cu forţa juridică a actelor normative şi raportul dintre acestea.

Ordonanţa privind cumulul pensiei cu salariu - contestată de Avocatul Poporului

Curtea Constituţională va judeca în 15 ianuarie contestaţia Avocatului Poporului. Din surse judiciare, se pare că Avocatul Poporului s-a sesizat din propria iniţiativă şi nu la cererea liberalilor. Norica Nicolai, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că liberalii vor solicita Avocatului Poporului să se sesizeze la CCR în legătură cu OUG care interzice cumulul pensiei cu salariul.
Interdicţia de a cumula pensia cu salariul echivalează practic cu o expropriere, susţine Avocatul Poporului, Ioan Muraru, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate a OUG care interzice cumulul pensiei cu salariul primit de la stat."Salariul şi pensia fiind bunuri proprietate privată, protejate de articolul 44 din Constituţie şi Primul Protocol Adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, interdicţia de a cumula pensia cu salariul echivalează practic cu o expropriere", arată Ioan Muraru, invocând articolul din Constituţie care prevede că "nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire".
"Este de reţinut că dreptul la muncă al unei persoane nu poate forma obiectul vreunei îngrădiri sau limitări, fiecare persoană fiind liberă să muncească în măsura posibilităţilor sale fizice şi intelectuale pe care doar singură le poate aprecia", mai arată Ioan Muraru în motivarea excepţiei, publicată pe site-ul Avocatului Poporului. Continuare...
Textul integral al excepţiei de neconstituţionalitate invocate de Avocatul Poporului poate fi vizualizat la adresa www.avp.ro - secţiunea "comunicate de presă" - 8 ianuarie

miercuri, 7 ianuarie 2009

Se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante în sistemul bugetar. Cum rămâne cu învăţământul?

La întâlnirea cu ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, profesorii i-au smuls promisiunea că Ordonanţa 230/2008, care interzice pensionarilor să mai lucreze la stat, nu se va aplica şi în învăţământ.
„Avem norocul că în O.U.G. se dă un termen de graţie de 15 zile până când să fie pusă în aplicare. Iar doamna ministru ne-a spus că în următoarea şedinţă de Guvern va ridica această problemă şi o să-i explice premierului că trebuie să scoată domeniul educaţiei din ordonanţă. Sunt 6.000 de posturi afectate, dar pensionari sunt mai mulţi“, spune Gheorghe Isvoranu, preşedintele „Spiru Haret“.
O altă ordonanţă criticată de sindicalişti este cea prin care s-a suspendat ocuparea prin concurs/examen a posturilor vacante (vezi mai jos O.U.G. 223/2008 - n.n.). Ministrul Educaţiei le-a găsit soluţia, spun liderii sindicali: „Va atenţiona Guvernul şi ne vom putea prevala de Statutul cadrului didactic sau de «posturi vacante», pentru că sunt mii de posturi ocupate cu suplinitori şi ar însemna că nu mai scoatem (la concurs - n.r.) nici un post la primăvară şi să-i trimitem pe copii acasă“, spune Isvoranu.
Legat de creşterea salariilor profesorilor, ministrul Educaţiei a declarat că majorarea va fi cuprinsă în proiectul de buget, apreciind însă... (continuarea aici)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
Luând în considerare presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe, necesitatea susţinerii creşterii economice şi reducerii inflaţiei, precum şi asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finanţării proiectelor de infrastructură şi a cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei României la bugetul comunitar,
având în vedere opiniile şi recomandările Comisiei Europene, dar şi ale agenţiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice,
rezultă că pentru evitarea riscurilor semnalate este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare.
Întrucât toate acestea vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1
(1)Până la data de 31 decembrie 2009 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv a posturilor scoase la concurs sau examen, dar a căror procedură de ocupare nu s-a finalizat, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi de subordonare a acestora.
(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea posturilor unice ale căror atribuţii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităţilor şi instituţiilor publice.
(3)La propunerea ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, numai în cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba exceptarea de la prevederile alin. (1).
(4)Ocuparea prin concurs sau examen a posturilor prevăzute la alin. (2) şi alin. (3) se va face, în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

Art. 2
(1)Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi de subordonare a acestora, au obligaţia să prevadă în proiectul de buget pe anul 2009 cheltuieli pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii cu cel puţin 15% mai mici decât cele aprobate pentru anul 2008 pentru această natură de cheltuieli.
(2)Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să prevadă în proiectul de buget pentru anul 2009 cheltuieli pentru achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică, maşini şi echipamente cu 50% mai mici decât cele aprobate pentru anul 2008 pentru această natură de cheltuieli.
(3)În cazuri temeinic justificate şi în limita cheltuielilor bugetare aprobate, ordonatorii de credite pot efectua achiziţii de bunuri peste limita de 50% prevăzută la alin. (2), cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 3
Se exceptează de la prevederile art. 1 şi 2 structurile, autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate în luna decembrie 2008 şi în anul 2009.

Art. 4
(1)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate în anul 2008 prin hotărâri ale Guvernului bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital rămase neutilizate la finele anului se restituie la bugetul de stat.
(2)Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează până la data de 8 ianuarie 2009.
-****-

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Gabriel Oprea


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 899 din data de 31 decembrie 2008

Perfecţionare - formare continuă - grade didactice

33% majorare salarială - doar în condiţiile alocarii a 6% din PIB pentru Educaţie

Profesorii vor primi, anul acesta, salarii mai mari cu 33% dacă Educaţia va beneficia de 6% din PIB, însă majorările vor fi condiţionate şi de introducerea unor criterii de performanţă pe care dascălii să le respecte, începând cu anul şcolar 2009-2010. În urma întâlnirii, de ieri, cu liderii sindicali, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu a anunţat că sistemul va beneficia de o salarizare diferenţiată, parametrii urmând a fi stabiliţi în perioada imediat următoare: „În cele 6% din PIB vom cuprinde creşterile salariale prevăzute de legea în vigoare şi vom forma echipe, împreună cu sindicatele pentru elaborarea criteriilor pentru creşterea performanţei sistemului, simultan cu creşterile salariale. ncepând cu semestrul al II-lea vom pilota aceste criterii iar în anul şcolar 2009-2010 le vom introduce în tot sistemul, astfel încât, la sfârşitul anului să avem o evaluare”. Un punct delicat s-a dovedit a fi majorarea cu 50% a lefurilor prevăzută pentru profesorii universitari, variantă neagreată de Ecaterina Andronescu, ministrul precizând că va negocia în continuare cu sindicaliştii, în vederea găsirii unei soluţii care să mulţumească ambele tabere. De cealaltă parte, însă, Răzvan Bobulescu, preşedintele Federaţiei „Alma Mater”, rămâne ferm pe poziţii, subliniind totodată că legea trebuie aplicată pentru toată lumea: „S-a tot spus că profesorii universitari, care sunt cele mai calificate cadre didactice primesc salarii prea mari. Nu este adevărat. Creşterea cu 50% a salariilor înseamnă o încărcare bugetară de sub 0,2% din PIB, prin urmare nu se pune problema ca aceasta să nu aibă loc”.
Continuarea aici...
sursa: www.gandul.info

marți, 6 ianuarie 2009

Boc lasă DEX-ul orfan

Zeci de cercetători în etate din institutele Academiei Române vor fi nevoiţi să aleagă între pensie şi locul de muncă. Revizuirea Dicţionarului Academiei - în pericol de împotmolire.
Măsurile împotriva crizei economice, întreprinse de guvernul Boc ar putea arunca România într-o criză culturală. Ţintind cele câteva sute de „pensionari de lux” din Apărare şi Interne, care încasează şi salarii, executivul pune în pericol apariţia unor lucrări academice de căpătâi precum Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX), diversele atlase lingvistice şi finalizarea Dicţionarului Academiei, opere la care lucrează în prezent zeci de cercetători care au trecut de pragul pensionării. În biblioteca Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan” din Bucureşti două doamne cu părul cărunt rasfoiau, ieri, în linişte, câteva cărţi. Nu vor să vorbească despre zvonul care circulă în ultima vreme, cum că vor trebui să aleagă între salariu şi pensie şi care le enervează vizibil. Continuarea aici...
sursa: www.gandul.info

luni, 5 ianuarie 2009

Indemnizaţia pentru creşterea copilului: minim 800 de lei - maxim 4000 de lei

Executivul a decis plafonarea indemnizaţei pentru mame la trei salarii medii. În cifre, indemnizaţia va avea valoarea maximă de 4.000 de lei
"Am decis plafonarea indemnizaţiei pentru mame în felul următor: nicio mamă care este angajată nu va primi mai puţin de 8 milioane de lei vechi, dar nu mai mult de 40 de milioane de lei vechi. Această plafonare corespunde principiului solidarităţii", a anunţat premierul Emil Boc, în urma şedinţei de Guvern.
Potrivit calculelor realizate, plafonarea indemnizaţiilor realizează o economie de circa 150 de milioane de euro la bugetul statului, a anunţat primul ministru.
Înainte de şedinţa de la Palatul Victoria, Marian Sârbu anunţase că Legea mamelor fi aplicată de la 1 ianuarie, dar cu plafonarea indemnizaţiei pentru femeile cu venituri mari.
În prezent, un salariu mediu net ajunge la valoarea de 1.327 lei.

sâmbătă, 3 ianuarie 2009

Pensionarii - doar plata cu ora?

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, intenţionează ca, începând cu toamna viitoare, să acopere deficitul de cadre didactice din şcoli doar prin plata cu ora a dascălilor care au depăşit vârsta pensionării.
Doamna Andronescu a declarat în exclusivitate pentru „Gândul” că MECI evaluează în prezent care este situaţia exactă a cadrelor didactice din învăţământ, urmând ca săptămâna viitoare să fie anunţate măsuri concrete: „Nu avem încă o statistică exactă pentru că, la preluarea mandatului, funcţionarii din minister erau în minivacanţă. Săptămâna viitoare voi avea rezultatele evaluării dar, deocamdată, pot spune că aproximativ 15% din orele ţinute de cadrele didactice suplinitoare sunt acoperite prin plata cu ora şi cumul. În toamnă, dacă nu vom reuşi să acoperim posturile vacante, vom apela la pensionari dar nu le vom acorda normă întreagă, ci vom merge pe sistemul plăţii cu ora. Nu va mai exista cumul, adică nu vom mai avea profesori pensionari pe care să-i plătesc ca şi cum ar fi angajaţi în şcoala în care predau”.
sursa: www.gandul.info