De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 30 septembrie 2009

La naiba !

Naiba ştie când şi dacă noua lege a educaţiei va intra în vigoare. Lucrurile stau cam aşa: dacă va intra în vigoare, nu prea se ştie cum şi cât de repede va fi aplicată, pentru că, se pare, ar mai fi nevoie de o sută, o sută şi ceva de acte normative subsecvente (ordine ale ministrului, metodologii, precizări etc). Prin urmare, dacă noua lege nu va putea fi aplicată, fie şi în anumite privinţe, din cauza lipsei reglementărilor subsecvente, ce acte normative vom aplica? Vechile acte normative, nu, pentru că sunt abrogate de noua lege în vigoare. Care lege, deşi este în vigoare, nu e funcţională. Ne vom întoarce la dreptul comun. Şi la cutumă...
La naiba, nu-i aşa că în ţara asta totul este, mă scuzaţi, pe dos?  

luni, 28 septembrie 2009

H.G. 956/2009 - nivelurile pentru valorile impozabile-impozite şi taxe locale 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Nivelurile prevăzute în anexă pentru impozitul pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
Art. 2
(1)În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut în anexă, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier internaţional.
(2)Nivelurile aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menţionat la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene a ratei de schimb dintre euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009.
Art. 3
Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale prezentei hotărâri.
Art. 4
(1)La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2010, Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se abrogă.

 Vezi anexă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 633 din data de 24 septembrie 2009


MECI anunţă că articolul din lege prin care se anulau sporurile a fost eliminat

M.E.C.I.: Sporurile profesorilor vor fi acordate şi în perioada septembrie - decembrie 2009 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării face precizarea că, în perioada septembrie - decembrie 2009, se vor acorda sporurile pe care profesorii le primeau până în prezent.
Drepturile la care fac referire unele adrese ale confederaţiilor sindicale din domeniul educaţiei naţionale se regăsesc atât la pct. 12 al art. 49, care prevede abrogarea unor acte normative la trei zile de la publicarea legii salarizării unitare, cât şi la pct. 40 al art. 48 al aceleiaşi legi, care prevede abrogarea unor drepturi la data de 1 ianuarie 2010.
Constatând eroarea materială, în urma discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale s-au operat corecţiile necesare, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Astfel, prevederile de la pct. 12 al art. 49 au fost preluate la pct. 40 al art. 48, care menţionează abrogarea unor acte normative începând cu data de 1 ianuarie 2010.
BIROUL DE PRESĂ M.E.C.I.


Comunicat F.S.L.I.

La două săptămâni de la sesizarea de către Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării în legătură cu prevederile Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice conform cărora, veniturile salariale ale personalului didactic se vor diminua substanţial pentru perioada urmatoare datorită anulării sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale prevăzute de Legea nr. 128/1997 şi de Contractul Colectiv de Muncă, Ministerul Educaţiei, printr-un comunicat de presă, recunoaşte existenţa acestei erori materiale şi asigură profesorii că ea este remediată.
În urma numeroaselor noastre demersuri şi după ce a fost anunţat calendarul actiunilor de protest, Guvernul Boc, pe ultima sută de metri înainte de trimiterea acestei legi spre promulgare, anunţă că articolul din lege prin care se anulau sporurile, a fost eliminat.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că această eroare materială din textul legii de salarizare a fost introdusă intenţionat, fiind o dovadă incontestabilă a faptului că Executivul este incapabil să asigure fondurile necesare acoperirii integrale a veniturilor salariale pentru angajaţii din învăţământ până la sfârşitul anului.
Având în vedere că reprezentanţii celor doua partide care formează actuala coaliţie aflată la guvernare nu mai sunt credibili, atâta timp cât aceştia nu şi-au onorat promisiunile şi nu şi-au respectat nici angajamentele scrise faţă de salariaţii din învăţământ, apreciem că această problemă va fi rezolvată, în momentul în care în Legea cadru de salarizare publicată in Monitorul Oficial, nu va exista un articol în care să se precizeze că sporurile vor fi anulate la 3 zile de la publicarea acestei legi in M.O..
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenţia actualei Puteri că acţiunile de protest anunţate se vor desfăşura, datorită poziţionării inacceptabile a funcţiilor pe care le ocupă personalul din educaţie în grila de salarizare şi a faptului că Guvernul a legiferat acordarea a 10 zile libere, fără plată, pentru perioada octombrie – decembrie 2009.
F.S.L.I., Departamentul de comunicare
Bucureşti 26.09.2009

joi, 24 septembrie 2009

"Sunteţi ca un mecanic de locomotivă beat !"


Crin Antonescu: Faceţi adevărate orgii, vă fugăriţi între dumneavoastră, o fugăriţi pe doamna Andronescu s-o aruncaţi pe geam, o ţine domnul Geoană de picioare, încercaţi să vă aruncaţi unii pe alţii!

"Sunteţi împreună cu Guvernul dumneavoastră ca un mecanic de locomotivă beat - nu luaţi în nume de rău - beat de euforie, beat de euforia reformei! Vă închipuiţi că după 20 de ani România beneficiază în fine de reformele lui Boc, că după 20 de ani reformaţi statul şi chefuiţi, domnule prim-ministru, împreună cu miniştrii dumneavoastră în locomotivă! Faceţi adevărate orgii, vă fugăriţi între dumneavoastră, o fugăriţi pe doamna Andronescu s-o aruncaţi pe geam, o ţine domnul Geoană de picioare, încercaţi să vă aruncaţi unii pe alţii! Dar vă anunţ cu durere, domnule prim-ministru, vagoanele s-au decuplat, vagoanele deraiază, oamenii trăiesc după "scapă cine poate, Dumnezeu cu mila!"", a clamat Antonescu, de la tribuna Parlamentului.

"Veniţi cu cifre extraordinare de-mi vine să-mi retrag semnătură după moţiune! E o fericire în România asta! Domnule prim-ministru, eu ştiu că luaţi cuvântul preşedintelui drept lege. Dar nu cumva credeţi că rapoartele prezidenţiale au devenit lege şi aţi tras ceva prafuri uşoare? Vă întreb cu tot respectul! Chiar aşa?! Chiar aşa de bine e în România, chiar aşa de bine este pentru profesori, pentru toate aceste categorii profesionale care vă cer măcar să staţi de vorbă? Nu se poate numai din locomotivă, şi mergeţi repede, dar mergeţi înapoi, cu viteză astronomică! Opriţi-vă, pentru că ţara cu adevărat e în vagoane!", a mai afirmat Antonescu.

miercuri, 23 septembrie 2009

Fals tratat despre profesionalism, şefie şi respect

Nu cer nimănui să mă respecte ca om. Nu, nu cerşesc acest privilegiu. Poate că nu-l merit. Poate că în viaţa privată sunt un imoral, un mincinos, poate că îmi bat nevasta sau arunc gunoiul pe fereastră, poate sunt un ciufut... Poate. 
Într-un singur moment, într-o singură postură a vieţii mele publice solicit răspicat respect: atunci când îmi exprim părerea de profesionist al dreptului. O fac, să mă iertaţi, cu lipsa de modestie pe care mi-o conferă 4 ani de facultate şi alţi 10 de experienţă. Atunci când vorbesc din această poziţie, îmi place să fiu ascultat. Cer din partea interlocutorului meu, indiferent pe ce treaptă socială sau ierarhică s-ar situa, minima decenţă de a-mi permite să-mi duc raţionamentul până la capat. Nu am pretenţia şi nici naivitatea că astfel voi convinge sau voi reuşi să-mi impun punctul de vedere. Am doar pretenţia de a fi ascultat şi auzit. Pentru că ştiu ce spun. Pentru că sunt platit să spun ce ştiu. N-am nevoie însă de respectul formal pe care unii îl acordă unui buletin oficial de ştiri - deşi, uneori, m-aş mulţumi chiar şi cu atât. Dar nici de "savuroasa" şi efemera "atenţie" pe care o acorzi unui talk-show cu Gigi Becali. Nu. Când vorbesc din postura de profesionist, nu fac talk-show. Nu glumesc. Nu e loc pentru aşa ceva în analiza facută pe un text de lege. Deci, cer încredere! Dreptul are şi el matematica lui, are teoremele şi axiomele lui de neînfrânt. Juriştii lucrează cu principii de drept, argumente de interpretare logică şi prezumţii absolute. Legea nu este o bucata de plastilină, aşa cum au impresia unii. În drept nu prea e loc pentru poezie. Legea e o proză complicată, uneori plictisitoare şi înşelătoare, legea e text rece, tăios. Legea e dură. Şi mai am o pretenţie: nu-mi place să fiu contrazis în probleme de drept, cu argumente ce ţin de ştiinţa aşezării în teren a unei echipe de fotbal sau cu argumente extrase din conspectul unei reviste de integrame. Îmi place să fiu combătut cu raţionamente de acelaşi calibru. Dar nu le refuz nici pe cele venite de la nivelul simţului comun, dacă sunt lansate cu sinceritate şi în spirit constructiv.  În ceea ce mă priveşte, acolo unde nu mă pricep, nu mă bag. E şi asta o formă de respect. Pentru celalalt profesionist, din faţa mea. 
Acest mesaj e adresat tuturor şefilor din România. Dar, în primul rând, acelora dintre ei, care au vazut prea multe filme americane cu avocaţi de succes şi procese răsunătoare. Acelora dintre ei, care au impresia că legea este o gumă de mestecat; şi de amestecat. Acelora dintre ei, care au impresia că managementul se învaţă din tabloide; sau la cursurile de perfecţionare, unde pauza de cafea este mai mare decât ora de curs. Acelora dintre ei, care cred că o echipă este ceva  legat de fotbal sau baseball. Acelora dintre ei, care cred că managementul participativ ţine de participarea la vreun cocktail. Acelora dintre ei, care confundă comunicarea cu o reclamă la telefonia mobilă. Acelora dintre ei, care confundă workshop-ul cu shopping-ul. Acelora dintre ei, care simt nevoia să-şi umilească subordonaţii, precum o făceau soldaţii cu recruţii, după ce, la rândul lor, fuseseră chinuiţi de alţii. Acelora dintre ei, care confundă bogăţia cu aurul. Acelora dintre ei, care nu ştiu să deschidă un computer. Acelora dintre ei, care caută tot timpul vinovaţi. Acelora dintre ei, care confunda noţiunea de e-mail cu noţiunea de website. Acelora dintre ei, care îşi înjură subalternii. Acelora dintre ei, care confundă efectul cu cauza, subiectul cu obiectul şi persoana cu funcţia. Acelora dintre ei, care şi-au cumpărat licenţa şi doctoratul. Acelora dintre ei, care nu pot trece peste frustrarea că nu au avut jucării atunci când erau mici. Acelora dintre ei, care şi-au vândut sufletul pentru a avea cu ce să-şi cumpere funcţia.
Acestora le recomand să citească. Să asculte. Să audă. Să privească. Apoi, să citească.  Măcar vreo câteva cărţi. Sau macar "propria" lucrare de licenţă. S-ar putea să fie uimiţi de ceea au scris.  Le recomand să înveţe. Nu e o ruşine ca un şef să înveţe. Nu e o ruşine când un şef greşeşte. Nu e o ruşine când un şef nu ştie. Ştim noi. Pentru asta suntem noi, subalternii, aici, lângă el. Apoi le recomand iar să citească. Chiar şi pe Google. Dacă nu ştiu ce-i aia Google, le explicăm noi.  Doar pentru asta existăm noi, subalternii. Poate că noi, subalternii profesionişti, nu ştim (ceva ce se numeşte deontologie nu ne lasă) să le ciripim mereu cuvinte frumoase în ureche. Da, noi, subalternii profesionişti, ştim că şefilor le place să le spui numai ceea ce ar vrea ei să audă. Dar uneori, ba chiar de multe ori, nu se poate - ceva ce se numeşte deontologie şi profesionalism nu ne lasă. Noi nu putem să le spunem mereu ceea ce vor ei să audă. Există alţi profesionişti pentru asta. Plătiţi şi ei, la rândul lor. Sunt curvele profesioniste; profesioniştii prostituţiei, fie ea legalizată sau nu. Şefii cărora le place să le spui mereu ceea ce vor ei să audă, să meargă la curve. Ele pentru asta sunt plătite. Noi, nu. 

Iar vouă, celorlalţi, dragii noştri şefi profesionişti, RESPECT!  Ca de la profesionist la profesionist.

luni, 21 septembrie 2009

Alte şi alte probleme, mereu probleme...

Ştiu că toată lumea este bulversată de informaţiile contradictorii legate de Legea educaţiei şi Legea salarizării unitare. Nu se ştie cu exactitate ce salarii şi ce sporuri vor fi învăţământ.
Peste toate acestea se adaugă alte şi alte disfuncţionalităţi cu care sistemul de învăţământ se confruntă zilnic. Iată câteva dintre cele mai importante probleme semnalate în ultima perioadă de cititorii sinvlex:

  1. Restanţe la decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, în conformitate cu art. 104 (3) din Legea nr. 128/1997;

                        Ce s-ar putea face

-  deplasarea reprezentanţilor sindicali la nivelul primăriilor şi al unităţilor de învăţământ respective  pentru discuţii cu membrii de sindicat, directori şi primari 

-   verificarea modului de îndeplinire a procedurii prealabile acordării decontului, precum şi iniţierea demersurilor privind eventuale acţiuni în instanţa pentru recuperarea acestor drepturi băneşti, în cazul în care membrii de sindicat solicită acest lucru

Vezi aici procedura ce trebuie respectată, un model de cerere decont şi alte detalii.

 

  1. Problemele apărute în practică în legătură cu:

a) cuantumul indemnizaţiei pentru salariaţii care se pensionează la vârsta standard 

b) cuntumul ajutorului pentru naşterea fiecărui copil

c) sursa finanţării acestor drepturi băneşti

Problemele apar din cauza lipsei de corespondenţă dintre C.C.M.N. Naţional şi C.C.M.N. de la nivelul inspectoratelor şcolare (în contextul inexistenţei unui C.C.M. la Nivel de Ramură Învăţământ), precum şi din cauza poziţiilor oficiale contradictorii ale conducerilor unităţilor de învăţământ, ale inspectortelor şcolare, precum şi ale  autorităţilor administraţiei publice locale.

Vezi aici interpretarea mea pentru cuntumul ajutorului pentru naşterea fiecărui copil (argumentele se aplică şi în cazul cuantumului indemnizaţiei pentru salariaţii care se pensionează la vârsta standard)

Ce s-ar putea face

- adoptarea unei hotărâri a Comisie Paritare I.S.J. – Sindicat(e), care să aibă în vedere clauzele superioare ale C.C.M.N. Naţional (salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin două salarii de bază avute în luna pensionării ; un salariu mediu pe unitate, plătit de aceasta mamei, pentru naşterea fiecărui copil)

- formularea de acţiuni în instanţă (cu riscul ca soluţiile instanţelor să fie contradictorii şi ele)

 

  1. Interpretarea şi aplicarea Ordinului MECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte

Ordinul a fost transmis în teritoriu chiar înaintea intrării în vigoare (publicarea în Monitorul Oficial), fără informarea/consultarea sindicatelor judeţene şi fără o prelucrare prealabilă, fapt ce a produs panică şi o serie întreaga de neînţelegeri şi nemuţumiri în rândul personalului didactic, mai ales cu privire la modul în care se va realiza plata orelor de consiliere şi orientare.

Ce s-ar putea face

-  discutarea Ordinului în cadrul Comisiei Paritare I.S.J.–Sindicat(e), în vederea aplicării lui unitare, la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ

 

  1. Interpretarea şi aplicarea Ordinului nr. 4595/2009 privind criteriile de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Ordinul ridică probleme de interpretare

Ce s-ar putea face

-  discutarea Ordinului în cadrul Comisiei Paritare I.S.J.–Sindicat(e), în vederea aplicării lui unitare, la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ

 

vineri, 18 septembrie 2009

Pleacă Ecaterina Andronescu?

Astazi, ora 12:26
Premierul Emil Boc a declarat astăzi că i-a cerut Ecaterinei Andronescu să revoce ordinul privind schimbarea directorilor de şcoli, precizând că refuzul de a da curs acestei solicitări va duce la remanierea acesteia - informează www.realitatea.net
Ieri, PD-L a cerut premierului să o revoce pe Ecaterina Andronescu de la conducerea Ministerului Educaţiei, dacă aceasta nu revine asupra deciziei de a demite toţi directorii de şcoli şi inspectorii numiţi prin detaşare.>>>citeşte mai departe>>>

Legea educaţiei - nimeni nu ştie care este varianta asumată


Asistăm în momentul de faţă la patru variante ale Legii educaţiei. Nimeni nu ştie care este varianta asumată şi nici varianta iniţiatorului, pentru că forma de pe site-ul Guvernului diferă de cea afişata pe site-ul Camerei Deputaţilor - se arată într-un comunicat al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. 
La o primă citire constatăm că doar titlul este acelaşi, numărul de articole fiind 331, 336 sau 353. Totodată, observăm modificări esenţiale faţă de varianta Codului educaţiei, discutată cu sindicatele, ceea ce ne face să fim convinşi că aplicarea acestei legi va fi una deficitară, incoerentă şi în detrimentul reformei sistemului de învăţământ - a declarat preşedintele  Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Aurel Cornea (sursa: www.fsli.ro)

joi, 17 septembrie 2009

Ocuparea funcţiei de director în învăţământ-text cuprins în Legea educaţiei

Text cuprins în Legea educaţiei naţionale, proiect asupra căruia Guvernul şi-a sumat răspunderea în Parlament

Art. 266 - Recrutarea, selecţia si angajarea personalului de conducere din unităţile de  învăţământ
(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ vacantează posturile de director si/sau
  de director adjunct, în condiţiile legii si cu aprobarea inspectoratului scolar si asigură
  publicarea posturilor în presa locală, la sediul inspectoratului scolar si al unităţii de
  învăţământ, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului.
(2) Funcţiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular în
sistemul naţional de învăţământ angajat în învăţământ prin contract de muncă pe perioadă
  nedeterminată, având cel puţin gradul didactic II si vechime la catedră de cel puţin 5 ani, care
  se distinge prin calităţi profesionale, manageriale si morale si care a obţinut în ultimii 5 ani
calificativul „foarte bine”.
  (3) Directorii si directorii adjuncţi trebuie sa fie buni cunoscători ai limbii romane, să posede
  competenTe lingvistice de nivel mediu în cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională,
  respectiv competenţe de nivel mediu în utilizarea calculatorului.
  (4) Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în anumite unităţi de învăţământ, se aplică în mod
  corespunzător următoarele condiţii suplimentare:
  a) în unităţile de învăţământ în a căror structură sunt incluse si clase ale învăţământului
  primar sau grupe de învăţământ prescolar, unul dintre directorii adjuncţi poate fi, după
  caz, institutor/institutoare, învăţător/învăţătoare sau educator/educatoare sau profesor
  pentru învăţământul prescolar sau învăţământul primar.
  b) în unităţile distincte de învăţământ în care funcţionează secţii cu predare în limba
  română si secţii cu predare în limba unei minorităţi naţionale, funcţiile de conducere se
  asigură atât din partea secţiei în limba română cât si din partea secţiei în limba
  minorităţii naţionale.
  c) în unităţile de învăţământ prevăzute la lit. b), cu un singur post de conducere, prin
  excepţie se numeste si un director adjunct de la altă secţie decât cea din care provine
directorul.
  (5) Ocuparea funcţiilor de director si de director adjunct se face în urma câstigării concursului
  organizat de consiliul de administraţie, cu participarea unui reprezentant al inspectoratului
  scolar si desfăsurat pe baza criteriilor de competenţă profesională si managerială.
 
218
  Metodologia concursului se stabileste de către Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării si se
aprobă prin ordin al ministrului.
(6) Eventualele contestaţii privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea
 funcţiilor de conducere din unităTile de învăţământ si/sau a rezultatelor acestuia se adresează
 presedintelui consiliului de administraţie, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor.
 Hotărârea este luată de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, este definitivă si
 nu poate fi atacată decât prin contestaţie la Tribunalul pe raza căruia funcţionează unitatea de
  învăţământ.
(7) Directorul unităţii de învăţământ este confirmat, în urma câstigării concursului, prin
 dispoziţie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judeţean pentru unităţile de
  învăţământ special pentru o perioadă de 4 ani, acestia verificând legalitatea concursului.
(8) În cazul în care primarul, respectiv presedinte al consiliului judeţean constată că nu s-au
respectat prevederile legale invalidează concursul si decide refacerea acestuia în termen de
maxim de 30 de zile.
(9) Pentru unităţile de învăţământ din municipiul Bucuresti ...( lipsă text)
(10) Directorul adjunct al unităţii de învăţământ este numit, în urma câstigării concursului, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de administraţie
al acesteia si cu consultarea consiliului profesoral, pentru o perioadă de 5 ani.
(11) Dacă postul de director nu se ocupă, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
numeste un director cu delegaţie, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), până la
organizarea concursului pentru ocuparea postului de director, dar nu mai târziu de sfârsitul
  anului scolar.
(12) Pentru exercitarea funcţiei de conducere în unitatea de învăţământ, directorul încheie
 contract de management educaţ
ional cu inspectorul scolar general si cu primarul, respectiv cu
 presedintele Consiliului judeţean pentru unităţile de învăţământ special. Contractul de
  management educaţional se încheie pentru o perioadă de 4 ani, cu evaluare anuală.
(13) Prevederile alin. (9) se aplică în mod corespunzător si pentru directorul adjunct, rolul
 inspectorului scolar general fiind preluat de directorul unităţii de învăţământ.
(14) Pentru exercitarea funcţiei de conducere în unitatea de învăţământ, directorul adjunct
încheie contract de management educaTional cu directorul unităTii de învăTământ. Contractul
de management educaTional se încheie pentru o perioadă de 5 ani, cu evaluare anuală.
 
219
(15) Activitatea managerială curentă a structurilor unităţ
ilor de învăţământ este asigurată de
 un cadru didactic coordonator, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), desemnat prin
 decizia directorului unităţii de învăţământ.
(16) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei
 juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Actul de numire se aduce la cunostinţă inspectoratului scolar pe raza căruia îsi desfăsoară
activitatea unitatea de învăţământ respectivă.
(17) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăţământului
 au dreptul de acces la toate documentele elaborate în vederea ocupării funcţiilor de conducere
 din unităţile de învăţământ.

 Potrivit art. 114 din Constituţia României:
(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.
(2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 113. 
(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. 
(4) În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.

În sfârşit, se face descentralizare !


Printr-un ordin al ministrului educaţiei, funcţiile de director neocupate prin concurs vor fi stabilite la Bucureşti. De către ministrul educaţiei. Felicitări !   S-a mai facut un mare pas înainte pentru descentralizarea reala a sistemului. Iar Steaua va câştiga Europa Ligue. Şi campionatul. Şi Cupa României


marți, 15 septembrie 2009

Directorul şcolii nu va mai fi membru de partid

Guvernul a aprobat peste 50 de amendamente dintre cele depuse de grupurile parlamentare la proiectul Legii Educaţiei Naţionale, a anunţat Ioana Muntean, purtătorul de cuvânt al Guvernului, la finalul şedinţei de guvern de ieri.

Unul dintre amendamentele acceptate stabileşte finanţarea, de către stat, a grădiniţelor şi învăţământului obligatoriu, clasele I-X, inclusiv pentru instituţiile de învăţământ particulare acreditate, pe principiul „finanţarea urmează preşcolarul sau elevul”.

Un alt amendament se referă la componenţa consiliului de administraţie al şcolii, care va cuprinde o treime cadre didactice, o treime reprezentanţi ai autorităţilor locale şi o treime reprezentanţi ai părinţilor. Consiliul de administraţie al şcolii va alege directorul, ca parte a procesului de descentralizare.

Directorul şcolii nu va putea să facă parte dintr-un partid politic pe durata mandatului, astfel încât „actualii directori care sunt membri de partid au termen 45 de zile pentru a opta între funcţia de director şi cea de membru de partid”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului. În plus, persoanele care ocupă o funcţie de demnitate publică nu pot exercita nici una dintre funcţiile de conducere din cadrul universităţii şi trebuie să aleagă între cele două funcţii.

Potrivit unui alt amendament, proiectele planurilor de şcolarizare pentru toate unităţile de învăţământ din aria geografică proprie vor fi aprobate pe baza unor analize de nevoi, realizate de consiliile locale, în ceea ce priveşte opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ sau alta, evoluţiile demografice, situaţia spaţiilor de şcolarizare şi a surselor de finanţare.

Programele şcolare vor acoperi maxim 75% din numărul de ore alocat disciplinelor, urmând ca 25% din ore să fie alocat cadrului didactic pentru individualizarea modului de predare, profesorul putând, astfel, să se focalizeze pe elev şi pe nevoile lui de învăţare.

Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu de 10 clase, la forma de zi, încetează la 18 ani. În acelaşi timp, pentru copiii şi tinerii capabili de performanţe deosebite vor fi create programe educative care să le respecte particularităţile de învăţare.

Un alt amendament important aprobat  de Guvern se referă la faptul că posturile naţionale publice de radio şi televiziune vor difuza, zilnic, cel puţin 4 ore de emisiuni cu caracter educaţional, a mai anunţat Ioana Muntean.

1 anAstăzi, de Ziua Internaţională a Democraţiei, sinvlex  împlineşte 1 an! Mii de gânduri bune miilor de cititori, fără de care sinvlex n-ar fi existat ! 

Legea nr. 223/2008 privind susţinerea învăţământului preşcolar

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Prezenta lege reglementează măsurile privind susţinerea învăţământului preşcolar.
Art. 2
Societăţile comerciale cu un număr minim de 200 de angajaţi pot înfiinţa în cadrul lor grădiniţe de copii.
Art. 3
Societăţile comerciale care înfiinţează în cadrul lor grădiniţe de copii dispun de autonomie organizatorică şi funcţională în ceea ce priveşte managementul acestora, în condiţiile legii.
Art. 4
(1)Societăţile comerciale care înfiinţează în cadrul lor grădiniţe de copii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul reinvestit în domeniul învăţământului preşcolar.
(2)Pentru investiţiile realizate se întocmeşte anual un raport, care se prezintă Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Art. 5
Grădiniţele înfiinţate se supun evaluării şi controlului, în condiţiile legii.
Art. 6
Metodologia de aplicare a măsurilor stabilite prin prezenta lege se elaborează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 7
Prezenta lege se aplică începând cu anul şcolar 2009-2010.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 739 din data de 31 octombrie 2008

luni, 14 septembrie 2009

Un început ca un sfârşit

Sub semnul sărăciei, al umilinţei, al incertitudinii, al dezamăgirii şi al trădării. Aşa începe noul an şcolar. Sub semnul prăbuşirii şi al neputinţei. Ceva ca un fum greu şi înecăcios pluteşte în aer. E un început ca un sfârşit. Nimeni nu mai ştie pentru a câta oară. Poate că ar trebui să fim optimişti într-o zi ca aceasta. Poate că ar trebui să vorbim sincer şi cu speranţă despre viitor şi despre copiii noştri. Despre dascălii noştri. Poate că unii dintre noi chiar o vor face. Unii chiar o vor face. Din şcoală în şcoală. Din circumscripţie în circumscripţie. Pentru asta şi-au luat liber.  
Dar ei nu sunt dintre noi. Ei nu traiesc cu noi; şi nici ca noi. Ei din asta trăiesc. Pentru ei, astăzi nu începe nimic. Şi, din păcate, nici nu se termină. 

sâmbătă, 12 septembrie 2009

AD FSR si S.I.P.A.”Muntenia” solicita sprijin european

Analizind prevederile Legii Unice de Salarizare a Bugetarilor, cit si contextul social, economic si politic in care acesta a fost lansata, Asociatia pentru Dezvoltarea Forumului Social Roman – AD FSR si Sindicatul din Invatamintul Preuniversitar Argesean “Muntenia”, apreciaza ca acesta este un document politic fortat si nerealist, care adinceste discrepantele dintre diversele categorii de salariati bugetari discriminind grav categorii precum profesorii, medicii si functionarii publici in raport cu altele, constituind astfel un potential factor de destabilizare sociala.
Legea Unica nu a fost conceputa ca urmare a bunavointei clasei politice autohtone, ci sub presiunea F.M.I. respectiv a Comisiei Europeane care, au actionat la rindul lor sub imperiul crizei financiare. Puterea a fost constrinsa sa grabeasca adoptarea acestei legi la pachet cu legile educatiei dupa valul dezvaluirilor din Mass Media privind salariile si pensiile opulente ale bugetarilor de lux, nimeni altii decit elemente intrinseci ale Puterii create de Puterea insasi. Legea Unica, similar Codului Educatiei, a fost conceputa in spatele usilor inchise in plina criza financiar-economica, fara o larga dezbatere publica si fara consultarea factorilor direct implicati si afectati si nici a reprezentantilor societatii civile – sindicatele, ONG-urile. Asumarea raspunderii Guvernului pe Legile Educatiei, a salarizarii unice si reorganizarea agentiilor guvernamentale pe data 15 Septembrie constituie in fapt un act de impunere care nu poate genera pace sociala.
Legea Unica mentine profesorii la unul din cele mai joase si umilitoare nivele de salarizare, cauzind prin efectele ei inghetarea si chiar micsorarea salariilor acestora. Prin aceasta se incalca atit prevederile Art. 47 alin (1) din Constitutie privind obligativitatea Statului de a asigura un trai decent tuturor cetatenilor, cit si cele din Art. 2 alin (1) din proiectul Codului Educatiei unde se mentioneaza ca “invatamintul constituie prima prioritate nationala”.
Pentru aceste motive, AD FSR si Sindicatul SIPA Muntenia sustin si se alatura protestului public organizat de Federatiile sindicale din sectorul public – F.S.L.I, “Spiru Haret”, F.E.N., SEDLEX, SANITAS, s.a. pe data de 15 Septembrie in capitala. Protestul va consta din pichetarea cladirii Parlamentului de catre sindicalisti in semn de protest fata de asumarea raspunderii Guvernului pentru legile respective.
Participind la Conferinta Sociala Reunita Europeana (Joint Social Conference) de la Brussels pe data de 14-15 Septembrie, conferinta organizata de CONFEDERATIA EUROPEANA A SINDICATELOR (ETUC), marile sindicate Europene: (CSC, FGTB, FSU, CGIL, VERDI, CGT, IG Metall), si reprezentanti ai societatii civile tocmai pe tema nedreptatilor sociale si a dumpingului social, reprezentantul AD FSR, in calitate de membru in comitetul de organizare al conferintei, si presedintele S.I.P.A. “Muntenia”, in calitate de invitat din partea ETUC, vor face cunoscut protestul sindicalistilor din Romania si vor solicita sustinerea acestuia de catre sindicatele de la nivel European.

Prof. Petre Damo,
Presedinte AD FSR
Prof. Adrian Voica,
Presedinte, S.I.P.A.”Muntenia”

miercuri, 9 septembrie 2009

Petiţia "Fără politicieni în şcoli la început de an şcolar"

Stimaţi politicieni,
Pentru că :
- deşi aţi susţinut cu toţii că învăţământul este domeniul cel mai important pentru dezvoltarea unei naţiuni, i-aţi acordat cea mai irelevantă atenţie;
- deşi aţi semnat cu toţii un « Pact naţional pentru educaţie » care avea ca punct de plecare « principiul » : « Bani contra reformă », acum pretindeţi să se facă reformă, prin asumare rapidă a legilor educaţiei, dar fără bani;
- deşi nu aveţi legătură directă cu învăţământul, vreţi să vă asumaţi răspunderea pentru legile unui domeniu foarte important, neimplicând, în această activitate, aşa cum ar fi absolut necesar, specialiştii din domeniu, care lucrează efectiv la catedră, care ştiu « pulsul şcolii » (liderii sindicali şi experţii din ministere au rupt demult legătura cu şcoala);
- deşi aţi recunoscut că activitatea educativă este cel mai prost remunerată, continuaţi să-i atribuiţi fondurile cele mai mici;
- deşi aţi votat în unanimitate legea majorării salariilor, pentru cadrele didactice, cu 50%, nu aţi pus-o în aplicare;
- deşi aţi afirmat că « în secunda doi » a guvernării, profesorii îşi vor primi salariile majorate cu 50%, retroactiv, în chiar aceeaşi secundă aţi afirmat că nu se mai poate, pentru că nu aveţi bani (numai pentru profesori, căci pentru alte categorii profesionale au fost);
- deşi ştiaţi prea bine că nu aţi acordat niciodată învăţământului 6% din PIB, atât cât era fixat prin lege, aţi luat sute de milioane acestui domeniu pentru a le acorda altor ministere (ultima rectificare bugetară, în urmă cu câteva săptămâni);
- deşi declaraţi adeseori că profesorii utilizează metode învechite în predare şi nu se adaptează la nou, le-aţi « taiat » şi cei 100 de euro din care-şi puteau procura cărţile sau suporturile electronice sau informatice necesare pregătirii activităţilor didactice;
- deşi ştiaţi prea bine că profesorii au salariile cele mai mici din sistem, nu le-aţi acordat, ca altor categorii de bugetari: tichete de masă, prime de concediu şi nu li s-a decontat: transportul, chiria, sau alte facilităţi, ca altor categorii profesionale;
- deşi cereţi ca şcoala, prin directori şi profesori să nu fie implicată politic, numiţi inspectorii şcolari şi ministrul învăţământului, strict pe criterii politice,

Vă rugăm ca în ziua de 14 septembrie, în care noi ne vom întâlni în şcoli cu elevii noştri şi cu părinţii acestora, pentru începerea unui nou an şcolar, să rămâneţi în birourile dumneavoastră, să vă ocupaţi de problemele mult mai importante pe care le aveţi şi să nu veniţi, ca personalităţi politice, într-un mediu pe care chiar dumneavoastra îl doriţi strict delimitat de viaţa politică. Aşa umili cum ne-a învăţat naţiunea că trebuie să fim - prin conducerea ei, de la comunism, până în zilele noastre - înţelegem că aveţi preocupări mult mai importante; spre exemplu pregătirea pentru asumarea, în 15 septembrie a legilor educaţiei, în aşa fel încât şcoala românească să nu mai fie o sursă de « tâmpiţi ». (Cerem scuze pentru citarea acestui cuvânt agresiv, pe care noi nu-l folosim: elevii nostri sunt numiţi, în cel mai rău caz, « corigenţi » sau « repetenţi ».) Vă rugăm, acordaţi acestei priorităţi atenţia şi timpul dumneavoastră şi nu veniţi în şcoli !
Va mulţumim pentru înţelegere !

Semnează aici petiţia "Fără politicieni în şcoli la început de an şcolar" !marți, 8 septembrie 2009

Ce trist !

sinvlex a urcat azi în primele 92 de site-uri din domeniul educaţie/învăţământ, monitorizate de www.trafic.ro,  cu 6.300 de afişări în săptămâna trecută.
De asemenea, conform BlogCounter.com, în mai puţin de un an,  sinvlex a înregistrat peste 72.000 de vizite.

***
Coincidenţă sau nu, ori simplă ironie a sorţii, tot astăzi am fost acuzat, de data aceasta oficial, de către o parte a conducerii sindicatului, că folosesc în mod abuziv denumire de "sinvlex", în ideea de a produce confuzie cu site-ul www.sinv.ro (un site nefuncţional în acest moment). 
De asemenea, s-a afirmat, că afişarea simpatiilor mele politice pe acest blog personal ar fi atras reproşuri din partea conducerii I.S.J. Constanţa, aducând astfel prejudicii imaginii şi prestigiului sindicatului tocmai prin asemănarea dintre sintagmele "sinv" şi "sinvlex". Iau sub beneficiu de inventar această idee, pentru că nu cred că cineva din conducera I.S.J. s-ar fi pretat la aşa ceva. Cred că actuala conducere a I.S.J. are preocupări mult mai serioase. Nu cred că cineva care ştie să citească româneşte ar putea face confuzie între sinv şi sinvlex, în condiţiile în care, încă de la lansarea blogului am precizat clar că acesta nu reprezintă o poziţie oficială a vreunei organizaţii sindicale, ci, strict, una personală. Am explicat ce înseamnă şi sinvlex: sindicate, învăţământ, lege. Am afişat clar, chiar în titlul blogului, că acesta este unul personal, neoficial şi independent, bazat doar dreptul la libera exprimare. Mă gândesc dacă nu cumva tocmai cuvântul  "independent" deranjează cel mai tare. Nu ştiu ce aş putea face mai mult.
Astăzi este o zi tristă. M-au acuzat oameni care, nu numai că nu au citit în viaţa lor un blog, dar nici nu ştiu măcar să deschidă un computer. M-au acuzat oameni care nici măcar nu mi-au citit blogul, dar în ciuda acestui fapt, s-au pronunţat.
Celor care m-au apărat, pentru că au fost şi asemenea OAMENI, le mulţumesc ! Ca şi tuturor cititorilor mei, căror a le promit în continuare articole utile. 


P.S.
www.sinv.ro  şi www.constanţa.sinv.ro sunt două proiecte pe care le-am inţiat tot eu, în anul 2004. Am întâmpinat atunci o opoziţie acerbă din partea unora dintre cei care acum mă acuză.   Totuşi, în 2004, Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa a fost prima organizaţie sindicală din învăţământ cu un site oficial de prezentare. Celălalt site, www.sinv.ro, s-a vrut un fel de portal al sindicatelor din învăţământ, fiind singurul site de gen care  acorda consiliere juridică în mod gratuit, prin e-mail. De aceste două site-uri m-am ocupat benevol până în anul 2007, când am renunţat, neavând suficientă susţinere din partea întregii conduceri. Din anul 2007 cele două site-uri au rămas neactualizate.
În septembrie 2008 am lansat sinvlex. L-am conceput ca pe un proiect personal, din dorinţa de a aduce cât mai multă informaţie utilă, de ordin juridic, membrilor de sindicat şi salariaţilor din învăţământ.

Dreptul la educaţie al copilului ***

*** extras din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
Educaţie, activităţi recreative şi culturale
Art. 47
(1)Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa îi permita dezvoltarea, în conditii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii sale.
(2)Parintii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educatiei care urmeaza sa fie data copiilor lor si au obligatia sa înscrie copilul la scoala si sa asigure frecventarea cu regularitate de catre acesta a cursurilor scolare.
(3)Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere încuviintarea instantei judecatoresti de a-si schimba felul învataturii si al pregatirii profesionale.
Art. 48
(1)Ministerul Educatiei si Cercetarii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si inspectoratele scolare si unitatile de învatamânt, ca institutii ale administratiei publice locale cu atributii în domeniul educatiei, sunt obligate sa întreprinda masuri necesare pentru:
a)facilitarea accesului la educatia prescolara si asigurarea învatamântului general obligatoriu si gratuit pentru toti copiii;
b)dezvoltarea de programe de educatie pentru parintii tineri, inclusiv în vederea prevenirii violentei în familie;
c)organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care nu pot raspunde la cerintele programei scolare nationale, pentru a nu intra prematur pe piata muncii;
d)organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au abandonat scoala, în vederea reintegrarii lor în sistemul national de învatamânt;
e)respectarea dreptului copilului la timp de odihna si timp liber, precum si a dreptului acestuia de a participa liber la viata culturala si artistica;
f)prevenirea abandonului scolar din motive economice, luând masuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul scolar, cum sunt: hrana, rechizite, transport si altele asemenea.
(2)În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de catre cadrele didactice, de a fi informat asupra drepturilor sale, precum si asupra modalitatilor de exercitare a acestora. Pedepsele corporale în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise.
(3)Copilul, personal si, dupa caz, reprezentat sau asistat de reprezentantul sau legal, are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii si de a se adresa în acest sens conducerii unitatii de învatamânt, în conditiile legii.
(4)Cadrele didactice au obligatia de a semnala serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.
Art. 49
(1)Copilul are dreptul la odihna si vacanta.
(2)Copilul trebuie sa beneficieze de timp suficient pentru odihna si vacanta, sa participe în mod liber la activitati recreative proprii vârstei sale si la activitatile culturale, artistice si sportive ale comunitatii. Autoritatile publice au obligatia sa contribuie, potrivit atributiilor ce le revin, la asigurarea conditiilor exercitarii în conditii de egalitate a acestui drept.
(3)Autoritatile publice au obligatia sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, locuri de joaca suficiente si adecvate pentru copii, în mod special în situatia zonelor intens populate.

luni, 7 septembrie 2009

Proiectele de lege pe care Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament

Premierul Emil Boc se va prezenta, pe 15 septembrie, în Parlament, pentru a anunţa asumarea răspunderii pe cele trei pachete de legi, a anunţat  liderul PD-L, Gheorghe Flutur. După şedinţa din Parlament în care Guvernul îşi asumă răspunderea, parlamentarii au la dispoziţie trei zile pentru a depune o moţiune de cenzură. Dacă moţiunea cade, legea este considerată adoptată. În cazul în care moţiunea este adoptată, Guvernul este demis.

Guvernul a transmis Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale proiectul legii de salarizare unitară în sectorul bugetar, vineri, chiar înainte de ultimele discuţii cu sindicatele. Aceasta dovedeşte că Executivul era decis să nu schimbe ceva semnificativ în conţinutul legii sau al anexelor după şedinţa de miercuri, când, conform premierului Emil Boc, au fost acceptate „foarte multe amendamente” din partea ministerelor. Vineri, sâmbătă şi chiar şi duminică au mai avut loc discuţii cu sindicatele, apoi într-un cerc restrâns (premier, miniştrii Muncii, Justiţiei, Educaţiei şi specialişti din Finanţe). Dar prea multe nu s-au mai schimbat faţă de varianta prezentată de ziarul Gândul, în ediţia de sâmbătă-duminică -  informează ziarul Gândul

1. Legea Educaţiei Naţionale 

2. Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

sursa: www.gov.ro

 

vineri, 4 septembrie 2009

AGIRO ia în considerare boicotarea anului şcolar

Comunicatul  Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România


Dacă legile educaţiei vor continua să conţină prevederi discriminatorii şi aberante în privinţa încadrării în învăţământul primar şi preşcolar, învăţătorii şi educatoarele iau în considerare boicotarea începutului de an şcolar

 După recentul nostru congres, la care au participat atât Domnul Preşedinte Traian Băsescu cât şi Doamna Ministru Ecaterina Andronescu, nu am fost ţinuţi la curent dacă au fost sau nu preluate propunerile noastre. Nu cunoaştem deci prevederile de ultimă oră ale legilor educaţiei pentru care Guvernul doreşte să îşi asume răspunderea.

Dacă forma finală a acestor legi va conţine în continuare anomalii demne de teatrul absurdului, discriminări crase în încadrarea la diferite cicluri de învăţământ, o lipsă suspectă de transparenţă a actului decizional prin interzicerea rolului de observator a asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, vom face apel către cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar să nu intre la clasă până ce se vor corecta acele prevederi care umilesc un mare segment din slujitorii şcolii.

            a)Nu cerem măriri salariale de 50%.

            b)Înţelegem constrângerile financiare ale momentului.

            c)Cerem însă prevederi drepte, după logica bunului simţ.

d)Fiindcă legea va guverna sistemul de învăţământ pentru mult timp, credem că merită să apelăm chiar şi la această măsură extremă pentru a avea o lege dreaptă în litera şi spiritul ei.

e)Se dorea un concediu de 10 zile neplătit. Noi pledam atunci şi acum, ca în cazul că situaţia economică este atât de disperată, să se apeleze la reduceri temporare cu un anumit procent a tuturor salariilor noastre, iar la cursuri să participăm 100% conform programei şcolare. Am înţeles însă că se caută tot felul de soluţii care duc la scăderea calităţii actului educativ şi preluarea inegală a poverii acestor reduceri de buget între categorii de dascăli. La neintrarea la clasă vom apela doar dacă legea nu va ţine cont de propunerile noastre. Abia atunci se va ajunge, iată, la nedoritul de noi ,,concediu,, neplătit prin lipsa noastră de la catedră.

Propunerile noastre pentru care congresul din 27-30 august ne-a dat mandat imperativ să le susţinem sunt pe masa celor care decid soarta învăţământului.

IATĂ, PE SCURT, SOLICITĂRILE NOASTRE:

1. Încadrare şi salarizare egale la muncă şi studii egale. S-a ajuns la situaţii aberante ca în preşcolar şi primar, lucrând chiar la aceeaşi clasă, să fie salarizat mai bine cel cu studii mai puţine. Învăţătorii şi educatoarele licenţiate sunt o resursă importantă în sistemul de învăţământ şi nu mai acceptă să fie încadraţi în mod diferit faţă de colegii profesori la număr egal de ore, la nivel egal de studii, la efort egal din punct de vedere metodic şi ştiinţific, uneori predând la aceeaşi clasă. Legea trebuie să fie dreaptă în litera ei şi să îndrepte actualele discriminări. Dacă bugetul nu ajunge pentru o corectă salarizare, guvernanţii pot aplica reduceri temporare cu anumite procente întregului corp didactic. Nu acceptăm amânări în implementarea unei corecte încadrări şi nu acceptăm ca doar asupra celor din primar şi preşcolar să se pună povara constrângerilor financiare. Faceţi o lege dreaptă, iar dacă resursele nu ajung aplicaţi regula de trei simplă asupra tuturor salariilor ca instrument de implementare a curbelor de sacrificiu!

2. Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice să aibă rol consultativ în luarea deciziilor atât la nivel ministerial, cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ, conform articolului 9 din Constituţia României  «patronatele, sindicatele şi asociaţiile profesionale contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor». Nu cerem rol de decizie, nu cerem fonduri sau salarii. Solicităm doar rol de observator. Cu cât deciziile se iau mai descentralizat, cu atât mai mulţi actori prezenţi la luarea lor pot fi un factor potenţial de prevenire a erorilor şi abuzurilor. Nu credem că ar fi cineva căruia să îi fie teamă de prezenţa încă a unei persoane atunci când se iau decizii. Nu credem că are cineva ceva de ascuns încât să se opună implementării în lege a articolului constituţional amintit şi al trendului european al creşterii rolului mediului asociativ.

3. Discriminare pozitivă în ce priveşte reprezentarea şi finanţarea atât a minorităţilor etnice cât şi a etnicilor români în localităţi din România în care aceştia sunt minoritari.

4. Să se prevadă în lege că şcolile şi cadrele didactice de etnie română de peste hotare trebuie să facă interesul MECI şi al Inspectoratelor Şcolare Judeţene (acestea din urmă sunt multe chiar la câţiva km de aceste comunităţi şi pot ţine o bună legătură cu şcolile româneşti de peste frontieră). Articolul 7 din Constituţie care afirmă sprijinul statului român pentru etnicii români de peste hotare trebuie să fie dezvoltat şi în Codul Educaţie. Toate acestea cu respectarea legislaţiei statului respectiv şi a acordurilor bilaterale şi internaţionale la care acel stat este parte. În respectivele comunităţi româneşti de peste hotare dacă şcoală de limbă română nu e, nimic nu e.

Acestea sunt solicitările noastre. Avem încă încredere că în orele şi zilele următoare, aceste solicitări pe care le-am prezentat argumentat şi detaliat celor în drept pot fi cuprinse în textul final al legii şi aşteptăm să ni se comunice dacă se intenţionează acest lucru. Dacă legile educaţiei vor continua să conţină prevederi discriminatorii şi aberante în privinţa încadrării în învăţământul primar şi preşcolar luăm în considerare lansarea unui apel pentru boicotarea începutului de an şcolar la ciclul primar şi preşcolar.

Magistraţii au refuzat să împartă dreptatea pentru salarii mai mari, noi suntem gata să înţelegem constrângerile financiare temporare şi curbele de sacrificiu, dar nu suntem dispuşi să acceptăm nedreptăţi într-o lege care va guverna viitorul societăţii.

Viorel Dolha

preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Ordinul nr. 4666/2009-aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS (modifică Ordinul nr. 3.628/2008)

În temeiul art. 19 şi 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. I
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 21 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Direcţia generală învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ superior menţionate în anexele nr. 1 şi 2 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

Anexe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 603 din data de 1 septembrie 2009

joi, 3 septembrie 2009

Emil Boc: vom avea o creştere mai accelerată a salariilor profesorilor

sursa: www.gov.ro
Declaraţia de presă susţinută de primul-ministru Emil Boc, la finalul şedinţei de Guvern

Am încheiat şedinţa de guvern şi o să vă prezint câteva concluzii, urmând ca, în continuare, colega mea să vă răspundă la restul întrebărilor. Guvernul a decis să îşi asume răspunderea în faţa parlamentului pe trei proiecte de lege. Proiectele cu privire la care guvernul îşi va asuma răspunderea sunt următoarele: 1) proiectul de lege privind educaţia naţională; 2) proiectul de lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 3) proiectul de lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea Acordului-cadru cu Comisia Europeană şi FMI. Câteva cuvinte despre fiecare proiect de lege.
Proiectul de lege privind educaţia naţională.
Încă din start vreau să fac precizarea că acest proiect de lege privind educaţia naţională are ca punct de plecare Pactul Naţional pentru Educaţie, aşa cum este el precizat în programul de guvernare, şi strategia, educaţia şi cercetarea pentru societatea cunoaşterii, elaborată (această strategie), în baza Pactului, de către Comisia Miclea şi care face parte din programul de guvernare. Principalele axe care au fost preluate din programul de guvernare, din Pactul Naţional pentru Educaţie şi din Strategia "Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii" sunt următoarele: în învăţământul preuniversitar şi educaţia permanentă, în primul rând, învăţământul obligatoriu este de zece clase, dar avem şi obligativitatea grupei pregătitoare. În al doilea rând, curriculumul este centrat pe cele opt competenţe /cheie/ agreate la nivelul UE, ce practic vor schimba din temelii modul în care vor învăţa copiii noştri din manualele, care vor fi axate nu pe aspecte cantitative, ci pe aspecte calitative, să înveţe cum să înveţe, să li se dezvolte spiritul creativ, să nu mai fie doar o masă amorfă care trebuie să recepteze informaţii cantitative, ci, dimpotrivă, învăţământul să îi formeze pentru viaţă şi să îi pregătească cu abilităţi de comunicare, cu abilităţi digitale, specifice secolului în care trăim şi, nu în ultimul rând, cu spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, cu creativitate şi imaginţie şi mai puţin accent pe ceea ce avem acum, şi anume cât mai multă informaţie, cât mai mult material pentru a toci, aşa cum eram obişnuiţi să spunem. Acum avem bibliotecă virtuală, putem lua de pe internet informaţiile. Important este să ne formăm şi să formăm copiii noştri ca şi oameni şi să îi învăţăm cu deprinderile specifice societăţii în care trăim.
Trei, aplicarea principiului: finanţarea urmează elevul şi pentru învăţământul privat, nu numai pentru cel de stat. Statul susţine calitatea educaţiei, indiferent de tipul de capital al furnizorului de educaţie. În al patrulea rând, schema de finanţare a învăţământului preuniversitar este modernă şi eficientă şi are la bază trei tipuri de finanţare: a) finanţarea de bază, în funcţie de costuri standard per elev sau preşcolar; b) finanţarea complementară, pentru investiţii şi c) finanţarea suplimentară pentru premierea şcolilor, inclusiv sau de performanţă.
În al cincilea rând, constituirea bibliotecii şcolare virtuale, prin care toţi elevii vor avea acces la toate resursele de învăţare în format digital. În al şaselea rând, evaluarea prin teste de tip internaţional. În al şaptea rând, evaluarea după fiecare ciclu curricular, pentru stabilirea planurilor individualizate de învăţare, adică, de la grădiniţă şi continuând cu învăţământul gimnazial şi secundar, părintele va primi în permanenţă un raport cu privire la evoluţia educaţională a copilului. Acest portofoliu educaţional va urmări copilul pe toată perioada de învăţare, vom putea să corectăm şi vom putea să îl îndrumăm spre cea mai bună profesie pe care o poate avea, vom putea să îi corectăm din timp eventualele lacune pe care le are. Punem accentul pe aspectul formativ al educaţiei copilului, adică nu ne interesează doar să reproducă, cum este acum, nişte informaţii, ci ne interesează să vedem formarea lui în timp şi, unde are probleme, să îl ajutăm pentru a le putea corecta. În al optulea rând, aşa cum spuneam, introducerea portofoliului de educaţie permanentă. În al noulea rând, constituirea şi competenţele consiliului de administrare a şcolilor au fost astfel concepute astfel încât să asigure eficienţa conducerii şcolilor. În al zecelea rând, constituirea consorţiilor şcolare pentru a facilita mobilitatea cadrelor didactice în cadrul sistemului de învăţământ şi a le proteja de impactul declinului demografic. În al unsprezecelea rând, alocarea a 7% din PIB pentru educaţie la toate nivelurile, asta înseamnă şi învăţământul preuniversitar, dar şi cercetarea. 6% pentru învăţământ, 1% pentru cercetare, deci în total 7%. Doisprezece: mecansime de recunoaştere a învăţării nonformale şi informală. Treisprezece: accentul pus pe educaţia timpurie, şi aici amintesc obligativitatea grupei pregătitoare, înfiinţare centrelor de resurse pentru părinţi în cadrul grădiniţelor, evaluarea formativă comprehensivă. În al paisprezecelea rând, stimularea educaţiei permanente. În al cincisprezecelea rând, utilizarea unui post public TV şi a unui post public de radio pentru educaţia permanentă. În al şaisprezecelea rând, stabilirea bazei legale pentru Programul "Şcoală după şcoală". În al şaptesprezecelea rând, depolitizarea directorilor de şcoli. În al optisprezecelea rând, curriculumul la decizia şcolii este de 20% în învăţământul preuniversitar. Asta ce înseamnă? Că 20% din ce vor învăţa copiii noştri se va stabili la nivel local de către şcoală, consiliu de administraţie, comunitatea economică, consiliul local, adică toţi cei care cunosc cel mai bine particularităţile locului şi de ce specialişti au nevoie să formeze în comunitatea respectivă. 60% este curriculum naţional, 20% curriculum opţional, adică dintr-o listă de materii se aleg un număr, iar 20% rămâne la decizia şcolii. Este un pas extrem de important şi pe această descentralizare a ceea ce vor învăţa copiii noştri, şi să fie mult mai aplicat, şi care să ţină cont de nevoile copiilor, de nevoile şcolii, de nevoile comunităţii, de nevoile noastre, ale tuturor.
În privinţa învăţământului superior au fost preluate în Legea educaţiei naţionale, din Pact şi Strategie, aşa cum am menţionat, următoarele lucruri cel puţin: 1) diferenţierea universităţilor în patru categorii; 2) creşterea autonomiei universitare, prin împuternicirea Senatului, să se stabilească structura internă a universităţilor; 3) înfiinţarea Registrului Matricial unic, care este o bază de date electronică, cu toţi studenţii, de la toate universităţile acreditate, care face transparent traseul lor educaţional şi împiedică falsificarea diplomelor; 4) finanţarea multianuală pe cicluri de studii; 5) constituirea Codului Naţional al Calificărilor; 6) sistem de împrumuturi pentru studenţi; 7) încurajarea cercetării ştiinţifice universitare, de exemplu, 30% din valoarea grant-ului de cercetare obţinut prin competiţie, acordat în momentul semnării contractului şi nu se modifică cuantumul regiei, pe parcursul derulării grant-ului; 8) definirea răspunderii publice a un iversităţilor şi penalizările asociate, dacă se face abuz de autonomie şi se încalcă răspunderea publică. Adică aici am pus sancţiuni precise pentru ceea ce înseamnă depăşirea limitelor autonomiei universitare, mergând de la suspendarea rectorului până la desfiinţarea universităţii. Adică chestiuni precise şi punctuale şi care vor scoate definitiv din practica românească genul de activităţi "Spiru Haret", care au dat şi dau încă atâtea bătăi de cap multor studenţi, părinţi şi cadre didactice. În al nouălea rând, elaborarea Codului de Etică, raportul anual al rectorului privind repectarea eticii şi anularea concursurilor obţinute prin plagiat sau pe bază de incompatibilităţi. Este foarte clar că oricine a realizat un plagiat îşi pierde titlul universitar, indiferent în ce fază se află şi pe ce post există, iar în acelaşi timp există un raport anual al rectorului cu privire la starea universităţii şi modul în care etica universitară este respectată. În al zecelea rând, ierarhizarea programelor de studiu. În al unsprezecelea rând, implementarea opţională, la nivel de cartă, a sistemului managerial în conducerea universităţilor. Asta ce înseamnă? Că senatele universităţilor, prin cartă, vor putea decide ce tip de conducere universitară promovează: sistemul colegial sau sistemul managerial. În al doisprezecelea rând, se înfiinţează un sistem de indicatori statistici, prin care se monitorizează permanent starea învăţământului superior. În al treisprezecelea rând, se elimină condiţiile de vechime pentru ocuparea poziţiilor didactice în învăţământul superior, pentru cei care provin din învăţământul superior. Cu alte cuvinte, nu va mai exista o condiţie de vechime pentru a ajunge lector, conferenţiar universitar sau profesor universitar. Criteriile care vor prevala vor fi cele care vor ţine cont exclusiv de performanţa academică, de capacitatea de a produce lucrări ştiinţifice, de capacitatea de a avea recunoaştere internă şi internaţională, indiferent de vârsta pe care o ai. Vechimea în funcţie nu mai este un criteriu absolut, de care să depindă promovarea unei persoane. Este o mutaţie iarăşi substanţială, fundamentală, în ceea ce înseamnă evoluţia învăţământului superior românesc. Adică un om competent nu va trebui să aştepte să treacă anii fizici pentru a ajunge în vârful ierarhiei universitare, după cum simpla trecerea timpului nu va conduce la obţinerea unui titlu universitar. Vei obţine un titlu universitar dacă ai performanţă academică şi ştiinţifică, pentru că asta înseamnă, în ultimă instanţă, să faci învăţământ superior. Şi acest lucru va schimba, repet, din temelii învăţământul superior din România. În al paisprezecelea rând, o persoană nu poate ocupa de rector sau decan mai mult de două mandate, punct, fără alte completări, fără alte adăogiri, aşa cum au existat până acum. Vârsta legală de pensionare în învăţământul universitar este cea potrivit legii, iar profesorii universitari şi profesorii universitari conducători de doctorat pot să continue activitatea maxim până la vârsta de 70 ani, dar cu aprobarea anuală a Senatului universităţii, în funcţie de performanţa academică şi evident de resursele financiare pe care universitatea le are la dispoziţie. Sunt câteva - repet - dintre prevederile pe care le-am avut în vedere şi pe care le-am trecut. Evident, Legea educaţiei naţionale cuprinde şi multe alte aspecte, la care voi face referire în zilele următoare.
În privinţa celui de-al doilea proiect de lege, şi care se referă la Legea salarizării unice, pot să vă spun că - şi în cazul acestui proiect de lege, ca şi în cazul proiectului care vizează Legea educaţiei naţionale, s-au formulat foarte multe amendamente în cadrul şedinţei de guvern şi care vor fi incluse în proiectul ce va fi înaintat Parlamentului, în vederea asumării răspunderii. În privinţa Legii salarizării unice, aş vrea doar să subliniez două lucruri. În primul rând, că nu vom mai avea 39 de legi ale salarizării personalului bugetar din România, ci vom avea o singură lege, corectă şi care elimină discrepanţele şi privilegiile din sistem. În al doilea rând, raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu este de 1 la 12. Şi, în al treilea rând, poate cel mai important este că nimeni nu pierde din drepturile salariale în plată, nici cei din Justiţie nu pierd, o dată cu aplicarea Legii salarizării unice. Asta ce înseamnă? Că vom avea o creştere mai accelerată a salariilor acelora care se află astăzi la baza piramidei - vorbim aici de profesori, vorbim de medici, de funcţionari publici - şi vom avea de-a face cu o îngheţare la nivel de vârf a drepturilor salariale existente, până când raportul va fi de un 1 la 12 între cel mai mic şi cel mai mare salariu. A fost o formulă pe care am găsit-o în Guvern şi colegii noştri o vor implementa, pe baza amendamentelor depuse. Aşa cum am spus, nimeni să nu piardă din drepturile salariale pe care le are în plată, repet, inclusiv pentru cei care lucrează în sfera Justiţiei (...)
Acest proces de reformă a statului va continua cu promovarea şi a altor proiecte de lege, printre care amintesc în esenţă legea care vizează reforma sistemului de pensii, legea descentralizării şi impunerea standardelor de cost, legea responsabilităţii fiscale şi, evident, adoptarea codurilor de procedură penală şi a codului de procedură civilă, ca o continuare a actualelor coduri adoptate în momentul de faţă şi publicate în Monitorul Oficial.  

miercuri, 2 septembrie 2009

Ziua zero barat

Azi e o zi obişnuită. Azi nu e ziua zero. Nici pentru noi, nici pentru coaliţie. Azi e 2 septembrie 2009 şi-atât.  Undeva plouă, altundeva e soare. Aici, cineva se naşte, dincolo, cineva moare. Azi e o zi obişnuită. Coaliţia va merge înainte până după prezidenţiale şi, poate, mai departe, indiferent ce varianta a codului educaţiei va fi scoasă la mezat. Azi e o zi obişnuită. Să nu ne punem în ea mai multe speranţe decât ne-am pus în cea de ieri sau ne vom pune în cea de mâine. Doar nu credeţi că ăstora le pasă de educaţie şi codul educaţie ! Doar nu credeţi că le pasă de noi!  Totul e doar un pretext. Un pretext pentru ca ei să-şi justifice existenţa, indemnizaţiile, funcţiile, sinecurile, partidele.
Lor, ăstora care se scuipă în fiecare zi la TV, pentru ca mai apoi să-şi lingă reciproc flegmele în numele vreunei frăţii de afaceri cu statul, nu le pasă. Pentru ei, noi suntem un zero.  Nu vă puneţi, oameni buni, prea multe speranţe în ziua de azi, chiar de blestematul ăsta de cod va fi adoptat sau nu. Nu vă puneţi prea multe speranţe în ziua de azi, căci mâine îl vor modifica prin ordonanţă de urgenţă. Poimâine îl vor abroga şi vor face altul. Mai mare, mai frumos, mai gros, mai găunos.  Doar nu credeţi că le pasă de noi. Azi e 2 septembrie; şi nu e ziua zero nici pentru ei, nici pentru noi.  Zero suntem noi; în ochii lor bulbucaţi şi în mintea lor rătăcită.
***
Într-o zi, care va fi una obişnuită, precum cea de azi, 2 septembrie 2009, noi, noi toţi vom conştientiza că  matematica n-ar există fără zero. Şi nici toate socotelile lor. Tare mi-aş dori ca ziua aceea să fie mâine !
 

Primăria Medgidia: nu sunt bani pentru decontul navetei

Vizită, săptămâna trecută, la Primăria Medgidia. Discuţii pe tema restanţelor decontului pentru navetă. Nu sunt şanse ca problema să se rezolve pe cale amiabilă, pentru că, ni s-a spus clar, nu există bani. Atunci când vor fi, dacă vor fi, restanţele vor fi onorate. Probabil că se va ajunge la instanţa de judecată, dacă cei în cauza vor dori. Chestiune  de timp (cel puţin câteva luni). 

marți, 1 septembrie 2009

Despre examinările medicale periodice

În perspectiva începerii noului an şcolar şi a necesităţii efectuării examinărilor medicale periodice şi la angajare, reamintesc faptul că acestea trebuie făcute pe cheltuiala angajatorului/finanţatorului, respectiv inspectoratele şcolare judeţene/unitatea de învăţământ/consiliul local.

Pentru a fi valabile, aceste examinări medicale (inclusiv cele psihologice) se realizează în cadrul unui cabinet autorizat de medicina muncii. Adeverinţele eliberate de medicii de familie nu sunt relevante. Examinarea se finalizeză cu emiterea unei fişe de aptitudine, completată numai de către medicul de medicina muncii, unde se bifează una dintre menţiunile: apt, apt condiţionat, inapt temporar, inapt (vezi aici formularul fişei de aptitudine).

De asemenea, precizez că, în conformitate cu art. 45(1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, solicitarea de către conducerile unităţilor şcolare de sume de bani de la salariaţi în vederea efectuării acestor examinări este interzisă, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Precizările de mai sus au la bază următoarele:

1. Obligaţiile generale ale angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - sunt reglementate de dispoziţiile Codului muncii, completate şi dezvoltate de cele ale Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În cadrul ansamblului dispoziţiilor privind securitatea şi sănătatea în muncă un loc deosebit de important îl ocupă prevederile referitoare la protecţia salariaţilor prin serviciile medicale. În acest sens, Codul muncii stabileşte câteva principii referitoare la protecţia salariaţilor prin serviciile medicale:
- obligaţia angajatorilor de a asigura accesul salariatilor la serviciul medical de medicină a muncii;
- interdicţia de a se costitui obligatii financiare pentru salariati în contextul măsurilor privind securitatea si sănătatea în muncă;
- obligativitatea efectuării de către salariaţi a examenelor medicale la angajare şi periodic, în funcţie de specificul locului de muncă, pe cheltuiala angajatorului
. (alte detalii privind legislaţia aplicabilă)
.
2. Dispoziţiile art. 167  din Legea învăţământului nr. 84/1995
(1)Unitatile de învatamânt preuniversitar de stat functioneaza ca unitati finantate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza îsi desfasoara activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.
(2)Finantarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat cuprinde: finantarea de baza si finantarea complementara.
(3)Finantarea de baza asigura desfasurarea în conditii normale a procesului de învatamânt la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale. Finantarea de baza se asigura prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de învatamânt, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.
(4)Finantarea complementara asigura cheltuieli de capital, cheltuieli sociale si alte cheltuieli asociate procesului de învatamânt. Finantarea complementara se asigura din bugetele locale si din alte surse, potrivit legii.
.............................................................................
(6)Finantarea complementara cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:
 g) cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din învatamântul preuniversitar de stat, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit;

***
De precizat că, în acest moment, nicio reglementare legală nu stabileşte care sunt examinările medicale care se efectuează gratuit.

Şi de reţinut că, în orice situaţie, salariaţii din învăţământ nu trebuie să suporte costurile acestor examinări medicale din banii proprii.