De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 22 decembrie 2010

27 decembrie, zi nelucrătoare

În conformitate cu art. 26(4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Invăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, ziua de 27 decembrie este zi nelucrătoare.

marți, 21 decembrie 2010

OUG 113 - certificatul de deces al statului de drept

Aceasta este o nouă ordonanţă de urgenţă semnată de profesorul de drept constituţional, zis şi primul ministru, Emil Boc! Pentru România, această ordonaţă de urgenţă are valoarea unui certificat de deces al statului de drept. 
Nu-mi pun speranţe în Curtea Constituţională, nu mai cred în această instituţie. 


miercuri, 15 decembrie 2010

Spre 400

387. Acesta este astăzi  numărul cererilor de intervenţie depuse sau care urmează a fi depuse de S.L.S.I.P. în interes alăturat membrilor de sindicat din Municipiul Mangalia, chemaţi în instanţa de Primar pentru a returna contravaloarea tichetelor cadou primite în anul 2008.  

vineri, 10 decembrie 2010

670 de lei - valoarea salariului minim brut pe ţară

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 Art. 1.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora. 
Art. 2. 
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1. 
Art. 3
(1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 4
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abroga.
Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decembrie 2010


joi, 9 decembrie 2010

Proiectul Codului dialogului social - atac la mişcarea sindicală !

În esenţă, proiectul Codului dialogului social se remarcă printr-o redactare defectuasă, atât din punct de vedere al tehnicii legislative, cât şi din punct de vedere al chestiunilor de fond pe care incercă să le introducă sau să le modifice.Atrag atenţia, în mod deosebit, următoarele aspecte menite să îngreuneze/îngrădească drepturile şi libertăţile sindicale şi desfăşurarea normală şi echitabilă a relaţiilor de muncă şi a dialogului social:
1) Impunerea, în mod surprinzător, a unui aşa numit “mandat solemn” (noţiune nedefinită), necesar declanşării de către organizaţiile sindicale a acţiunilor în instanţă formulate în numele membrilor; acest fapt va naşte interpretări şi va împiedica exercitarea unei funcţii esenţiale a sindicatelor, aceea de a acţiona în numele membrilor săi.
2) Introducerea unor formalităţi inutile şi complicate cu privire la înregistrarea şi dobândirea personalităţii juridice ale organizaţiilor sindicale
3) Impunerea a obligaţiei de distribuire către formele asociative de organizare sindicală a cotizaţiei plătite de membrii de sindicat: 30% către federaţie şi 10% catre confederaţie. Acest fapt va duce, inevitabil, la tensionarea şi scindarea mişcării sindicale (se încalcă principii constituţionale şi europene elementare privind dreptul de proprietate, dreptul de asociere şi independenţa organizatorică şi patrimonială a sindicatelor). Similar, ridică probleme art. 23 din proiect.
4) Diminuarea substanţială a protecţiei acordate de lege liderilor de sindicat.
5) Introducerea unor criterii şi a unei proceduri extrem de complexe şi de birocratice privind obţinerea reprezentativităţii sindicatelor, negocierile colective, definirea şi declanşarea conflictelor colective de muncă, declanşarea grevei. În acest context, actuala legislaţie privind contractele colective şi conflictele de muncă, apreciată oricum ca fiind destul de restrictivă, pare mai flexibilă şi mai explicită în raport cu prezentul proiect.
6) Nu rezultă cu claritate dacă proiectul Codului dialogului social este corelat cu proiectul privind modificarea Codului muncii.

Concluziile aparţin Departamentului Juridic al F.S.L.I. 

miercuri, 8 decembrie 2010

Încă 200 de procese. Deocamdată.

200. Acesta este numărul cererilor de intervenţie formulate (deocamdată) de S.L.S.I.P. în interes alăturat membrilor de sindicat din Municipiul Mangalia, chemaţi în instanţa de Primar pentru a returna contravaloarea tichetelor cadou primite în anul 2008. Numărul cererilor de intervenţie nu se va opri aici, atingând, probabil, câteva sute.