De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 29 aprilie 2009

Ecaterina Andronescu: "nici un profesor nu va primi salariul diminuat"

 „Vin de la ministerul Finanţelor şi am discutat cu dl. ministru Pogea. Foarte clar trebuie să fie că nu se va diminua salariul niciunui cadru didactic. Nici un profesor nu va primi salariul diminuat. Ministerul Educaţiei are fonduri până la sfârşitul acestui an“, a declarat ministrul Educaţiei, dna. Ecaterina Andronescu pentru ziarul "Gândul".
În privinţa aplicării Ordonanţei de urgenţă de blocare a posturilor şi de ocupare a doar 15% din cele vacante, Andronescu spune că această prevedere nu se aplică dascălilor. „Dacă mi se pensionează 10.000 de profesori, eu încadrez tot 10.000 de alte cadre didactice pentru că nu pot desfiinţa clasele.“

marți, 28 aprilie 2009

Salariile tuturor bugetarilor îngheaţă până la sfârşitul lui 2009

Premierul Emil Boc a anunţat că Executivul a prelungit până la 31 decembrie 2009 actele normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, dar a precizat că, în măsura în care vor exista resurse financiare, nu este exclusă majorarea salariilor mici.
Cei afectaţi de îngheţarea salariilor sunt:
personalul contractual din sectorul bugetar
funcţionarii publici
personalul contractual din unităţile sanitare publice
personalul din sistemul sanitar-veterinar
personalul militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
personalul civil din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
personalul din justiţie
controlorii financiari din cadrul Curţii de Conturi
personalul din educaţie
sursa: www.realitatea.net


Etapele declanşării unei greve legale în învăţământ

Greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilităţile de soluţionare a conflictului de interese prin procedurile prevăzute de prezenta lege şi dacă momentul declanşării a fost adus la cunoştinţă conducerii unităţii de către organizatori cu 48 de ore înainte.

Aşadar, pentru declanşarea unei greve legale în învăţământ, federaţiile sindicale reprezentative trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Sesizarea M.E.C.I. cu privire la existenţa premiselor declanşării unui conflict de muncă - urmare a blocării negocierilor contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ (etapă obligatorie);

Sesizarea se va face în scris, cu precizarea revendicărilor salariaţilor, inclusiv a motivării acestora, precum şi a propunerilor de soluţionare.

În situaţia în care M.E.C.I. nu a răspuns la toate revendicările formulate sau, deşi a răspuns, sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se consideră declanşat.

2. Sesizarea  Ministerul Muncii în vederea concilierii (etapă obligatorie);

În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale desemnează delegatul său pentru participare la concilierea conflictului de interese.

În cazul în care, în urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la soluţionarea revendicărilor formulate, părţile vor definitiva contractul colectiv de muncă, conflictul de interese fiind astfel încheiat.

În situaţiile în care acordul cu privire la soluţionarea conflictului de interese este numai parţial, în procesul-verbal se vor consemna revendicările asupra cărora s-a realizat acordul şi cele rămase nesoluţionate, împreună cu punctele de vedere ale fiecărei părţi referitoare la acestea din urmă.

3. Greva

Hotărârea de a declara greva se ia de către organizaţiile sindicale reprezentative participante la conflictul de interese, cu acordul a cel puţin jumătate din numărul membrilor sindicatelor respective.

Notă:

Conflictele de interese pot fi declansate în urmatoarele situatii:
a)unitatea refuza sa înceapa negocierea unui contract colectiv de munca, în conditiile în care nu are încheiat un contract colectiv de munca sau contractul colectiv de munca anterior a încetat;
b) unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati;
c) unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, cu toate ca negocierile au fost definitivate;
d) unitatea nu îsi îndeplineste obligatiile prevazute de lege de a începe negocierile anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca.
e) în caz de divergenta la negocierea anuala obligatorie privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca (situaţia în care se află în acest moment federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ).

Despre conflictul de muncă şi grevă, pe larg, aici

luni, 27 aprilie 2009

Chemarea străbunilor: coaliţia P.S.D.-P.D.L.

Extras din Ordonanţa de urgenţă nr. 37 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice - publicată în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 22 aprilie 2009

Art. II
(1)La articolul 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Numirea inspectorului şcolar general, a inspectorului şcolar general adjunct şi a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. Inspectorul şcolar general şi directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul educaţiei, cercetării şi inovării un contract de management educaţional pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde direcţiile şi obiectivele din strategia pe educaţie, în concordanţă cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea condiţiilor din contractul de management educaţional de face trimestrial."
(2)Contractele de management educaţional încheiate în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în derulare încetează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

.
Este incredibil cu câtă nonşalanţă îşi dă cu stângul în dreptul acest guvern condus de eminetul jurist Boc.  Deciziile luate în materie juridico-legislativă sunt de-a dreptul hilare, sfidând principii elementare de drept şi morală.
Politizarea făcută de guvernul Tăriceanu a fost evidentă pentru toata lumea, dar macar a fost mascată prin manevre juridice ceva mai "inteligente".
În numele unui neverosimil program de guvernare, decredibilizat total prin neaplicare, coaliţia de la guvernare loveşte cu leuca în tot ce i se pare ei că îi stă în cale.  
Acestea sunt reflexe atavice de tip fesenisto- bolşevic, pe care coaliţia nu poate să şi le reprime. Nici nu are cum -"chemarea străbunilor" este mult prea puternică.
În cazul directorilor unităţilor de învăţământ va fi, evident, o vânătoare de vrăjitoare. Politizare pe faţă, în dulcele stil clasic C.A.P.-ist, după cum vor dicta interesele colhozurilor judeţene de partid şi cele ale brigadierilor şefi.
 

sâmbătă, 25 aprilie 2009

Ecaterina Andronescu la Consiliului Naţional al F.S.L.I.

preluare de pe blogul Sindicatului Învăţământ Tutova Bârlad

La invitaţia conducerii FSLI, ministrul educaţiei, doamna Ecaterina Andronescu a participat la şedinţa Consiliului Naţional al FSLI din data de 24 aprilie 2009. Pe parcursul a aproximativ două ore a răspuns la întrebările adresate şi a prezentat unele din intenţiile domniei sale pentru perioada următoare. Vă prezentăm, sintetic, intervenţia doamnei ministru.

Schimbări la conducerea inspectoratelor şcolare
„Nu am porniri de a face schimbări politice. Doar schimbări pentru a creşte performanţa. Unii inspectori şcolari generali au prezentat directorilor altceva decât s-a cerut de la minister. Voi merge din judeţ în judeţ pentru a mă întâlni cu directorii de şcoli. Schimbările nu vor afecta şi directorii de şcoli.”
Noi credem că, în perioada imediat următoare, la conducerile inspectoratelor şcolare vor fi numite persoane noi. Nu va scăpa nici un judeţ. Problema este dacă persoanele ce vor fi numite vor fi selecţionate pe criteriul competenţei !

Bugetul MECI

„PIB-ul are astăzi o altă valoare estimată. Nu ştim cât va fi în a doua jumătate a anului. Este un an foarte dificil din punct de vedere financiar, dar vă asigur că sistemul nu va fi pus în dificultate. Avem asigurări că vor fi bani suficienţi pentru salarii până la sfârşitul anului. Vă rog şi vă cer să cheltuim cu mai multă responsabilitate banul public.”
În legătură cu cheltuirea banului public, adresaţi-vă administraţiei locale şi inspectoratelor şcolare !

Legea 221 din 2008
„Legea 221 a fost omorâtă de O.U.G. 151 a lui Tăriceanu. Nu am renunţat nici o clipă, dar mi-e foarte greu acum să spun când şi în ce măsură economia va permite creşteri salariale. Aş fi cel mai fericit om să vă spun de când cresc salariile. Vom face încercări succesive, se aşteaptă, după data de 5 mai, o revigorare economică.”
Parcă în campania electorală spuneaţi cu totul altceva…

Legea salarizării unitare în sistemul bugetar
„Sper ca Ministerul Muncii şi Guvernul să aibă puterea de a înscrie învăţământul pe o grilă corespunzătoare profesional. Aşezarea pe o grilă corectă ar putea însemna o creştere salarială mai mare în următorii ani.”
Noi sperăm ca şi MECI, nu numai noi, sindicatele, să susţină mai puternic aşezarea pe orizontală a profesorului la nivelul real al importanţei sociale a muncii.

Descentralizarea
„În procesul de descentralizare suntem sprijiniţi şi de experţii Băncii Mondiale. Calendarul impus de B.M. este ca până pe 5 mai să elaborăm principalele criterii. Nu putem ca până pe 5 mai să stabilim formula de finanţare şi să intrăm cu ea din anul şcolar următor. Nu doresc prin descentralizare o politizare a învăţământului. Sunt îngrijorată, dar nu mă sperie până la capăt.”
Şi noi suntem foarte îngrijoraţi şi credem că vom asista la o politizare nemaiîntâlnită dacă nu se iau măsuri ferme.

Legile învăţământului
„Pachetul de legi se încearcă a fi finalizat în cele mai bune condiţii. Sunt de părere că trebuie să avem o singură lege a învăţământului, care să fie aplicabilă 10-12 ani. Doresc ca aceste legi să le facem împreună, cu cât mai multă înţelepciune şi să le promovăm cât de repede vom fi în stare.”
Noi avem puţin altă părere, proiectele de lege există deja de mult timp, ele ar trebui rediscutate rapid şi trimise la parlament.

Modificări la mişcarea personalului didactic
„De anul acesta se aplică transferul rural-urban, gimnaziu-liceu. Avem în acest moment 68.000 de suplinitori, lucru care nu dă sistemului stabilitate şi calitate. Sunt optimistă în ceea ce priveşte efectele acestei ordonanţe.”
Aici suntem de acord. Dar să nu uităm că această modificare a statutului s-a făcut numai în urma solicitărilor noastre repetate şi nu la iniţiativa ministerului !

Desfiinţarea S.A.M.- urilor
„S.A.M.-urile nu au fost desfiinţate. Nu au primit anul acesta cifră de şcolarizare pentru că specializările nu erau cerute pe piaţa muncii. Timp de un an vom pregăti cifrele de şcolarizare pentru anul viitor cu acele specializări care sunt cerute pe piaţa muncii.”
Până la anul mai este mult şi multe se pot întâmpla. Sperăm ca să nu uitaţi până atunci, sau poate vă răzgândiţi, sau poate…

Educaţia fizică la licee
„Până acum în planurile-cadru am avut un număr diferit de ore de educaţie fizică. Nu mai există mişcare sportivă de masă şi bază de selecţie pentru sportul de performanţă. Condiţionăm completarea normei profesorului cu cele 2+1 ore din afara planului-cadru care nu se acordă decât dacă aceste ore se fac (există echipe, ansambluri sportive). Vor apărea documente în curând. Doresc să reluăm competiţiile la nivelul şcolii, mişcarea sportivă de masă.”
Ne-aţi ameţit de tot cu orele acestea care ba sunt obligatorii, ba sunt facultative, ba intră în normă, ba… Credem că nu v-ar strica puţin sport, doamna ministru !

Au fost abordate şi alte aspecte, i s-au adus la cunoştinţă doamnei ministru probleme cu care ne confruntăm în judeţe. De asemenea, doamna ministru a prezentat unele din intenţiile sale în ceea ce priveşte formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, modificările care se vor face în curriculum etc. Permanent ne-a solicitat colaborarea în realizarea reformei învăţământului. În general, intenţii frumoase, dar noi mai vrem şi şcoli mai frumoase, şi condiţii de muncă mai bune, şi salarii mai atractive, şi multe altele...

blogul Sindicatului Învăţământ Tutova Bârlad

joi, 23 aprilie 2009

Condiţii privind angajarea şi avansarea personalului în funcţii

Hotărârea nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare
ANEXA Nr. 12 

1.Angajarea personalului intr-o unitate bugetara se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unitatii.
2.In vederea participarii la concurs, persoanele care urmeaza sa se angajeze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :
- sa fie cetatean roman. In anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, ale celorlalte intitutii centrale sau locale ale administratiei publice ori ale institutiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, in functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetateni straini;
- sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu functia pentru care candideaza;
- sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamint, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei;
- sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.
3.In cadrul fiecarei unitati bugetare, conducerea unitatii constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor.
Din comisie fac parte, in mod obligatoriu, seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia si, daca este cazul, 2-3 specialisti din invatamintul superior de specialitate, din unitati de cercetare de profil din ministerul ori din celelalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice coordonatoare. Reprezentantii numiti in comisie din afara unitatii bugetare vor fi desemnati de conducatorul institutiei unde sint incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii comisiei si un secretar ce va fi numit de conducatorul unitatii. Secretarul raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevazute de lege.
4.Posturile vacante existente in statul de functii al unitatilor bugetare vor fi scoase la concurs, in functie de necesitatile fiecarei unitati bugetare, publicarea facindu-se, dupa caz, intr-un ziar central, local sau prin afisarea acestora la sediul unitatilor respective, cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.
5.O data cu publicarea posturilor vacante se vor publica si data si locul sustinerii concursului, precum si modalitatile de informare privind conditiile de participare prevazute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.
6.Tematica pentru concurs se va intocmi de organele de specialitate din fiecare minister, institutie centrala sau locala a administratiei publice sau va fi avizata de o comisie speciala de angajare, pregatire si avansare a personalului ce se organizeaza la nivelul fiecarui minister, institutie centrala sau locala a administratiei publice, in conditiile stabilite de ministrul ori conducatorul institutiei centrale sau locale a administratiei publice.
7.Concursul consta dintr-o proba scrisa, o proba orala sau interviu.
Probele scrise si orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.
La medii egale obtinute la probele scrise si orale, comisia va stabili candidatul reusit in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare si altele).
Pentru functiile de paza, de deservire si de intretinere a curateniei, stabilite de conducatorul unitatii, concursul va consta intr-o proba practica.
8.Dosarele cuprinzind notele obtinute de candidati la concurs impreuna cu toate actele acestora vor fi depuse la presedintele comisiei de angajare, pregatire si avansare din ministerul, institutia centrala sau locala a administratiei publice in structura carora se afla unitatea. Verificarea dosarelor se va face in termen de 5 zile de la primirea acestora.
Rezultatul verificarii se comunica unitatii, care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. In termen de 3 zile de la afisare se pot face eventuale contestatii. Contestatiile se analizeaza si se solutioneaza de conducerea ministerului sau a institutiei centrale sau locale a administratiei publice si se comunica petitionarului in termen de 5 zile.
Dupa confirmarea, de catre ministere, celelalte institutii centrale sau locale ale administratiei publice, a rezultatelor obtinute la concurs, se fac comunicarile catre candidatii reusiti si catre persoanele care urmeaza sa fie angajate.
9.Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sint obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmind sa se comunice urmatoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
10.Conditiile prevazute la pct. 8 si 9 se aplica si specialistilor angajati pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanta deosebita pentru o perioada determinata, in situatia in care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unitatii.
11.Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.
Daca, la sfirsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic, ale conducatorului unitatii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecuta pe un post de executie vacant potrivit pregatirii si competentei sau, dupa caz, i se desface contractul de munca.
12._
(1)Promovarea in functiile de director general, director, respectiv de adjunct si asimilatele acestora, se face prin concurs din rindul specialistilor care se incadreaza in gradul profesional I, II sau III.
La concursul pentru functia de conducere se au in vedere urmatoarele elemente de apreciere :
- rezultatele obtinute la concursul sustinut pentru ocuparea functiei de executie in care este incadrat, precum si in activitatea desfasurata pina la data concursului;
- calitatile de organizator si conducator al unor lucrari sau activitati;
- calitatile de asigurare a unui climat favorabil de munca in colectivul pe care urmeaza sa-l conduca;
- capacitatea de a lua decizii.
Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei functii de conducere sint de competenta celui care organizeaza concursul.
Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Daca, la sfirsitul perioadei de proba, persoana respectiva s-a dovedit corespunzatoare va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. In cazul in care, in perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face fata sarcinilor ce-i revin in functia de conducere respectiva, aceasta va fi trecuta in functia de executie avuta anterior sau in alta echivalenta.
(2)Prevederile de mai sus se aplica si in cazul conducatorilor unitatilor de invatamint, cercetare, sanitare, de cultura si ai altor unitati care ar urma sa fie alesi conform statutelor sau altor reglementari specifice domeniilor respective.
(3)Criteriile pentru angajarea si avansarea in grade si trepte profesionale, precum si pentru promovarea in functii superioare a personalului de specialitate din unitatile de invatamint, cerecetare, sanitare, de cultura si organelor administratiei publice se stabilesc prin statute sau alte reglementari specifice acestor institutii.
13.Pentru personalul care trece de la o institutie la alta din functii cu salarii fixe sau intre limite pe functii la care salariilor sint stabilite pe gradatii, incadrarea se face pe postul vacant respectiv pina la gradatia care sa-i asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.
Personalul încadrat pe gradatii, trecut dintr-o unitate bugetara în alta unitate bugetara pe aceeasi functie, grad sau treapta profesionala, prin acordul între conducerile celor doua unitati si cu consimtamântul persoanei în cauza, se încadreaza la gradatia avuta, daca se aplica acelasi nivel de salarizare, sau la o gradatie care sa-i asigure un salariu de baza apropiat de cel avut, atunci când se aplica un nivel inferior de salarizare.
(la data 20-mai-1996 punctul 13. din anexa 12 completat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 324/1996 )
14.In urma unor reorganizari ale institutiilor publice, dispuse prin acte normative, personalul caruia i se mentin atributiile va putea fi reincadrat pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii, care sa-i asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizarii.miercuri, 22 aprilie 2009

Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic se realizează şi din mediul rural în cel urban

Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obţinut media minim şapte la concursul de titularizare sau dacă avea media minim şapte la repartiţia guvernamentală, stabileşte o Ordonanţă de Urgenţă adoptată astăzi de Guvern. Aceeaşi regulă se aplică şi personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare
Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi între nivelurile de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii cinci ani.
Aceste reglementări au scopul de a fluidiza mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a precizat, în cadrul şedinţei de Guvern, că aceste reglementări vizează cadrele didactice care au obţinut titularizarea prin participarea la examenele naţionale.
Un alt element de noutate al actului îl reprezintă compatibilizarea sistemului de educaţie din România în ceea ce priveşte condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar cu sistemele europene de educaţie (procesul Bologna). Pentru învăţământul preuniversitar şi, respectiv, primar se introduc funcţiile de profesor educator şi, respectiv, profesor învăţător pentru absolvenţii primului ciclu Bologna.

sursa: Guvernul României – Biroul de presa

Data: 22.04.2009

F.S.L.I.: Ministerul Muncii încearcă să iasă din incapacitatea de a găsi soluţii prin minciună

 
 

Statutul personalului didactic actualizat la zi (XV)

TITLUL VII: Pensionarea personalului didactic
Art. 126
(1)Personalul didactic beneficiaza de pensie pentru munca- depusa si limita de varsta, de pensie pentru pierderea capacitatii de munca, de pensie suplimentara si de alte drepturi de asigurari sociale, in conditiile legii.
(2)Membrii de familie pot beneficia, in conditiile legii, de pensie de urmas.
Art. 127
(1 ) Personalul didactic poate fi pensionat numai la data incheierii anului scolar sau universitar.
(2)Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic se poate face si in timpul anului scolar sau universitar, cu aprobarea inspectoratului scolar, respectiv a senatului universitar.
(3)Personalul didactic poate fi pensionat la cerere, cu 3 ani inainte de limitele de varsta prevazute de legislatia in vigoare, daca are o vechime in invatamant de cel putin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani barbatii.
(4)Cadrele didactice pensionate pot desfasura activitati didactice, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora, dupa implinirea varstei de pensionare.
Art. 128
Personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat cu gradul didactic l sau cu titiul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare la cerere, cu avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant exprimat in urma votului nominal deschis si cu aprobarea anuala a inspectoratului scolar.
Art. 129
(1 ) Profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor pot ramane in activitate pana la varsta de 65 de ani.
(2)La implinirea varstei de pensionare, profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor, cu exceptiile prevazute in titlul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale, care dovedesc competenta profesionala deosebita, pot fi mentinuti ca titulari in functia didactica, la cerere, cu acordul consiliului facultatii si cu aprobarea anuala a senatului universitar, prin vot nominal deschis pana la implinirea varstei de 70 de ani.
(3)Profesorii universitari, membri ai Academiei Române sau ai academiilor de stiinte organizate pe domenii stiintifice, înfiintate prin lege, pot ramâne în activitate ca titulari, ceea ce înseamna cu norma întreaga în învatamânt, pâna la vârsta de 70 de ani. Peste aceasta vârsta pot fi mentinuti în activitate numai cu acordul institutiei în care lucreaza, prin prelungiri anuale.
Art. 130
Personalul didactic care a desfasurat activitati didactice in conditiile stabilite la art. 128 si 129 beneficiaza de o recalculare suplimentara a pensiei; potrivit legii.


marți, 21 aprilie 2009

Deci, nu sunt bani pentru tichete cadou şi la Constanţa?

Daca in urma cu un an Primaria Constanta a cheltuit pe cafelele si ceaiurile pensionarilor 74.000 de lei, anul acesta plateste peste 720.000 de lei, adica de zece ori mai mult.
Primarul Radu Mazare vrea sa spuna ca, in numai un an, o cafea s-a scumpit de zece ori. Asta desi distribuitorul a ramas acelasi, fosta firma a pesedistului Ovidiu Chirca, om de baza al echipei Mazare, scrie Ziua de Constanta .
Serviciul de instalare a automatelor de preparare a bauturilor calde a fost atribuit tot SC Prodigy Corporation. Primaria Constanta instiinta, prin anuntul publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice pe 24 decembrie 2008, ca este in cautarea unui furnizor de ceaiuri si cafele si pentru 2009.
Dupa ce a dat sfoara in tara printr-o licitatie deschisa ca este in cautarea unui furnizor de ceaiuri si cafele, pe 20 februarie contractul a fost atribuit tot firmei Prodigy Corporation, singura care a fost interesata de oferta.
Valoarea estimata pe care municipalitatea era dispusa sa o ofere contra cafelelor pe un an ale pensionarilor, era de 666.900 lei fara TVA. Asta in contextul in care, in 2008, Primaria Constanta a dat pe cafelele seniorilor aproximativ 75.000 de lei. Ceea ce inseamna ca anul acesta, municipalitatea reprezentata de Radu Mazare mai mult decat estimase initial pe "tratatiile" principalilor votanti ai actualului primar, avand in vedere ca suma finala este de 720.000 de lei.
sursa: www.ziuaconstanta.ro

 

duminică, 19 aprilie 2009

Campionii României işi cer orele de educaţie fizică !

Am crezut intotdeauna (si voi crede si de acum inainte) ca greselile pe care le infaptuim noi, adultii, sunt mai scuzabile daca nu aduc efecte negative asupra copiilor.
Cand esti factor de decizie intr-un domeniu precum EDUCATIA, trebuie sa masori de mii de ori inainte de a incepe croiala proiectului. Nu ai voie sa te lasi presat de timp, de contabil sau (si mai grav) de seful de partid. Asta pentru ca o decizie eronata pe care ai luat-o va lasa sechele asupra celor ce trebuie, vrand-nevrand, sa simta efectele acelei masuri.
Reducerea orelor de educatie fizica in invatamantul preuniversitar este una dintre proaspetele masuri adoptate de MECI prin ordinul doamnei Ecaterina Andronescu. Aceasta decizie face parte din lunga campanie de reduceri pe care o poarta guvernul si care cuprinde si etapa de diminuare a numarului de ore pe care le va studia un elev intr-o saptamana la scoala. Acelasi guvern, care ne-a promis in campanie investitii de miliarde de euro in resursa umana imediat dupa ce vor ajunge la putere.
Sa fie oare o masura inteleapta? Poate doar daca privesc din postura unui contabil care nu are copii si care uraste pana si mersul pe jos. Dar daca stam stramb (asa cum stau multi din tinerii Romaniei din cauza problemelor la coloana vertebrala) si judecam drept, este clar ca aceasta masura nu-i decat o aberatie si, fara teama de a exagera, o voi numi un atentat la sanatatea copiilor nostri scolari.
De faptul ca efectele acestei masuri vor fi catastrofale nu ne-am dat seama doar noi profesorii sau parintii, ci si tinerii elevi. "Nu orele de educatie fizica ne suprasolicitau domnule profesor”, imi spun elevii mei. “Dimpotriva. Ne relaxau, ne dadeau alt tonus. Dupa ore in care eram supusi unui efort mental, era binevenita o ora de relaxare fizica. Ideal era cate o ora in fiecare zi, nu doar una pe saptamana.”
Doamna ministru, e clar, nu se pricepe la toate aceste aspecte.
Dar dvs. ce ziceti, stimati consilieri? Or avea copiii dreptate?
Pai ... cam au. Si nu putina. Stiti cu totii ca atunci cand activitatea se desfasoara preponderent in plan mental, refacerea se face in plan fizic, prin activitate fizica, exact cum spun copiii acestia. Si dvs, stimati consilieri, mai cunoasteti importanta celor doua obiective majore ale educatiei fizice – mentinerea unei bune stari a sanatatii si obisnuirea elevilor cu practicarea miscarii in timpul liber.Dar pot fi oare atinse aceste obiective in 50 de minute pe saptamana? Specialistii domeniului zic ca nu. Mai conteaza ce zic ei, daca nu sunt nici ministri si nici consilieri de ministri ?
Copiii continua insa sa isi spuna punctul lor de vedere. Asa cum cred si cum o pot face ei mai bine.
Duminica, 12 aprilie 2009, a avut loc la Bucuresti , Finala Campionatului National de Volei Sperante, pentru copiii sub 15 ani. Componentii echipei Clubului Sportiv Scolar C.F.R. Bucuresti au evoluat in aceasta competitie imbracati in tricouri ce au avut inscriptionate pe piept mesajul: “DATI-NE ORELE DE EDUCATIE FIZICA!” Gestul lor a fost indelung aplaudat de toti cei prezenti in sala de concurs: parinti, colegi, parteneri de intrecere, arbitri, spectatori. Initiativa lor i-a impulsionat si mai tare si pana in final au castigat competitia, devenind campionii Romaniei la aceasta categorie de varsta.
Ei si-au facut datoria si ne-au transmis noua, adultilor, mesajul lor. Nu stiu ei cine exact trebuie sa le dea orele de educatie fizica inapoi: ministrul educatiei? Prim ministrul? Parlamentul? Dar ne-au tras un semnal de alarma.
E de datoria noastra acum sa transmitem “strigatul” campionilor Romaniei mai departe si sa nu ramanem insensibili la dorinta lor. Poate cineva va remedia aceasta nedreptate. Macar guvernul viitor, macar urmatorul ministru al educatiei.
P.S. Toata stima pentru gestul frumos si indraznet al componentilor echipei Clubului Sportiv Scolar C.F.R Bucuresti: Cornel Miron, Andrei Nitu, Bogdan Dobre, Gabriel Guluta, Lucian Fredorin, Claudiu Dumitru, Alexandru Koti, Razvan Valeanu, Costin Enache, Corneliu Pirnea, Andrei Alexandru, Gabriel Vilceleanu, George Dumitra, Daniel Ionescu.
Profesor Sorin Dragne,
Clubul Sportiv Scolar C.F.R. Bucuresti


 miercuri, 15 aprilie 2009

80% dintre sindicalişti-boicotarea examenelor naţionale, 60 % - grevă

Potrivit rezultatelor parţiale ale referendumului printre membrii FSLI din 14 judeţe privind acţiunile de protest, aproximativ 80% dintre sindicalişti vor boicotarea examenelor naţionale, iar 60 % susţin declanşarea grevei generale.
Aurel Cornea, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că s-au primit rezultatele referendumului printre sindicaliştii din 14 judeţe. "În proporţie de peste 80% au fost pentru boicotarea examenelor naţionale, iar circa 60% au optat pentru greva generală", a declarat Aurel Cornea. Continuare>>>


luni, 13 aprilie 2009

Răzvan Bobulescu: Rezultatele întâlnirii dintre sindicate şi preşedintele Traian Băsescu sunt zero

"Niciuna dintre federaţiile sindicale nu-şi retrage semnătura de pe Pactul pentru Educaţie" - a declarat azi Preşedintele României, Traian Băsescu, în urma întâlnirii pe care a avut-o la Cotroceni cu reprezentanţii sindicaliştilor din învăţământ. 
Băsescu a precizat că, în legătură cu descentralizarea există, abordări diferite ale părţilor implicate în acest proces.
"Ca o concluzie a acestei întâlniri este foarte clar că pentru mine sistemul de educaţie rămâne o prioritate, inclusiv într-o perioadă de criză economică" - a conchis Traian Băsescu.
După Sărbătorile de Paşti federaţiile sindicale şi Preşedintele Băsescu vor avea o nouă rundă de discuţii.


REALITATEA.NET - Răzvan Bobulescu: Rezultatele întâlnirii dintre sindicate şi preşedintele Traian Băsescu sunt zero


REALITATEA.NET - Răzvan Bobulescu: Rezultatele întâlnirii dintre sindicate şi preşedintele Traian Băsescu sunt zero

Alte ştiri despre întâlnirea Băsescu - federaţii sindicale din învăţământ pe http://www.realitatea.net/

Solicitare fonduri decont navetă-hotărâre a consiliului de administraţie(model orientativ)

Unitatea de învăţământ..........................
Consiliul de Administraţie
HOTĂRÂREA NR. …………/...................*

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.............................., întrunit astăzi, ..............., în temeiul art. 2 din INSTRUCŢIUNILE M.E.C.T.S. nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, cu un nr. de ........voturi pentru, .......voturi împotrivă, ....... abţineri,  adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
(1) Se aprobă suma de .................... lei, reprezentând fondurile necesare pentru luna..........** anul..........., în vederea achitării drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă (se precizează unitatea/unităţile de învăţământ) şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinta, după cum urmează:
- ............ lei - cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru un nr. de ....... salariaţi personal didactic - se indică rutele/traseele;
-................. lei - contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru un nr. de ............ salariaţi personalul didactic care efectuează deplasarea cu autoturismul proprietate personală (în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învaţământ) - se indică rutele/traseele;
- ................. lei - contravaloarea abonamentului lunar pe un mijloc de transport în comun pentru un nr. de ............ salariaţi personalul didactic (în cazul în care exista mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învatamânt, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală) - se indică rutele/traseele;
(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local al ........................................., în termen de.... zile de la adoptare.
(3) Formalităţile privind comunicarea către cosiliului local a prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de .......... 
Preşedinte C.A.,
Director
.................
Membrii C.A.
...................
Observator - lider grupă sindicală***,
........................
* Poate fi folosit şi ca model orientativ pentru procesul-verbal al şedinţei consiliului de admnistraţie
** Se are în vedere luna următoare celei curente
*** Liderul grupei sindicale nu are drept de vot în cadrul consiliului de administraţie, dar semnătura şi poziţia sa faţă de cele discutate se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei
Vezi aici întreaga procedură privind decontul navetei personal didactic

Parlamentul aprobă OUG care interzice cumul funcţiei sindicale cu cea de funcţionar public-ordonator de credite

ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125/2008 pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
Articol unic
Articolul 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.Alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) În situatia în care înaltii functionari publici sau functionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt alesi în organele de conducere a organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizatiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii. În cazul în care functionarul public opteaza pentru desfasurarea activitatii în functia de conducere în organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioada egala cu cea a mandatului în functia de conducere din organizatia sindicala.
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 694 din data de 13 octombrie 2008


LEGE nr. 81 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 13 octombrie 2008.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 221 din data de 6 aprilie 2009

Statutul personalului didactic actualizat la zi (XII)

Continuare
Drepturile si obligatiile personalului didactic
Art. 104
(1)Cadrele didactice titulare care functioneaza in mediul rural si isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva pot beneficia, la cerere, de 0,1-1 ha pamant in folosinta. Acestora li se asigura locuinta de catre administratia locala pentru perioada de timp cat lucreaza in acea localitate.
(2)Personalul didactic titular, in varsta de pana la 35 de ani, va fi sprijinit dupa caz, in construirea locuintei proprietate personala, in localitatea rurala unde este titular, cu acordarea de credite pe termen lung, cu dobanda minima, in conditiile legii.(3)Personalului didactic din unitatile de învatamânt de stat, care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, în cazul în care nu exista mijloace de transport în comun între localitatea de resedinta si sediul unitatii de învatamânt, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala. În cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de învatamânt la care îsi desfasoara activitatea cadrul didactic, în urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel:
a)decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfârsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învatamânt, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala;
b)solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei care-si asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de învatamânt.
(3ind1)Consiliul de administratie al unitatii de învatamânt propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.
(4)Institutiile de invatamant superior pot asigura, integral sau partial, din surse proprii, transportul si cazarea cadrelor didactice care domiciliaza in alte localitati.
Art. 105
(1)Personalul din invatamant beneficiaza de asistenta medicala in cabinete medicale si psihologice scolare sau in policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul invatamantului si Ministerul Sanatatii.
(2)Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazarii, a mesei si a tratamentului in bazele de odihna si de tratament ale invatamantului si ale sindicatelor, precum si in alte spatii coritractate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Contractele colective de munca pot cuprinde compensari din alte surse referitoare la cheltuielile mentionate anterior.
Art. 106
(1)Personalul didactic are dreptul la intreruperea activitatii didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 3 ani. De acest drept poate beneficia numai unul dintre parinti sau sustinatorii legali.
(2)In caz de deces al unui cadru didactic sau didactic auxiliar, cuantumul ajutorului acordat celor indreptatiti este de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurarilor sociale.
Art. 107
(1)Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul de cercetare integrat in catedre, trimis de unitatea sau de institutia de invatamant la activitati de perfectionare sau la manifestari stiintifice, beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul aflat in deplasare, precum si de plata taxei de participare, in limita fondurilor bugetare alocate acestor activitati si din alte surse, inclusiv din contracte de cercetare stiintifica sau sponsorizari.
(2)Personalul didactic si personalul de cercetare integrat in catedre beneficiaza, in limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri extrabugetare, inclusiv prin contractele de cercetare stiintifica sau sponsorizari, de acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice organizate in strainatate, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, respectiv al biroului senatului universitar.
(3)Personalul prevazut la alin. (1) si (2) va inainta institutiei de invatamant respectiv unitatii, in termenul prevazut de regulament sau de Carta universitara, propuneri de valorificare a rezultatelor actiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.
(4)Personalul didactic beneficiaza de reducere cu 50%, pentru 6 calatorii pe an dus-intors pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne.
(5)Personalul didactic care se deplaseaza in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza de reducere cu 50% pe mijloacele de transport interne.
Art. 108
(1)Cadrele didactice si copiii acestora in varsta de pana la 14 ani, care insotesc prescolari, elevi sau studenti in tabere si excursii, beneficiaza de gratuitate privind transportul, cazarea si masa, in conditiile legii.
(2)Copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat dupa cel putin 10 ani de activitate didactica sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învatamântul superior si beneficiaza de gratuitate la cazarea în camine si internate.
(3)Unitatile si institutiile de invatamant precum si organizatiile profesionale si sindicale ale cadrelor didactice beneficiaza de gratuitate pentru corespondenta oficiala si expedierea de materiale stiintifice si metodice.


vineri, 10 aprilie 2009

Rămânem şi fără creşterile de 5% programate pentru acest an

Profesorii rămân şi fără creşterile de 5% programate de executiv pentru acest an (3% din luna aprilie şi 2% din luna octombrie), procent considerat oricum nesatisfăcător de către dascăli.
„Legea 221 prevedea majorarea cu 50%, dar din aceasta a fost deja alocată o cotă de 9%. Dacă ar intra în vigoare iar Legea 221, aceasta ar presupune o creştere salarială cu 33,6%, începând cu 1 ianuarie 2010, când, probabil, economia îşi va reveni", a declarat ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, citată de Mediafax, precizând că, în schimb, sporurile vor fi menţinute.
În replică la anunţul făcut de Ecaterina Andronescu, sindicaliştii aşteaptă pe de o parte documentul oficial care să ateste respectiva măsură, iar pe de altă parte rezultatul referendumului organizat în teritoriu de toate cele patru federaţii.

sursa: www.gandul.info

A treia zi de Paşti rămâne nelucrătoare


Precizăm că adresa M.E.C.I. nr. 31.507/09.04.2009 cu privire la zilele de sărbătoare legală are doar valoare informativă şi nu influenţează aplicabilitatea art. 26 (4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, nefăcându-se nicio precizare în acest sens. 
Oricum, orice precizare contrară contractului colectiv ar fi fost lovită de nulitate, întrucât:
- Contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor. Acest principiu îşi are fundamentul în Constituţia României, care consacră caracterul obligatoriu al respectării contractelor colective de muncă. Astfel, art. 41(5) din Constituţie stabileşte fără echivoc că dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.
- Art. 243 din Codul Muncii stabileşte, cu valoare de principiu, că executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta.

Prin urmare, a treia zi de Paşti este nelucrătoare în unităţile de învăţământ preuniversitar din Judeţul Constanţa.

  
Potrivit art. 26 (4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, a doua şi a treia zi de Paşti sunt zile nelucrătoare.  
- Extras -
Art.26 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
 (2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.
 (3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.
 (4) Sunt zile nelucrătoare :
  - zilele de repaus săptămânal ;
  - 1 şi 2 ianuarie;
  - a doua zi şi a treia zi de Paşti;

  ......................................................................

Nou: a se vedea şi comunicatul de confirmare al ISJ Constanţa, pe forum.

Ceea ce era de demonstrat...

Am avertizat în numeroase rânduri, atât pe acest blog (aici, de exemplu), cât şi în şedinţele cu directorii sau în cadrul discuţiilor purtate în şcoli, cu privire la importanţa îndeplinirii corecte şi la timp a procedurii privind decontul navetei.
Conform art. 104(3) indice 1 din Legea nr. 128/1997,  consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.
Din păcate, în puţine şcoli se întâmplă acest lucru.
Am explicat că au apărut şi vor mai apărea situaţii în care primăriile speculează (pe bună dreptate) lipsa acestei proceduri, pentru a nu acorda cheltuielile de transport, ce se cuvin personalului didactic navetist. Pentru aceste situaţii culpa aparţine consiliilor de administraţie şi directorilor unităţilor de învăţământ.
Neîndeplinirea procedurii de solicitare a fondurilor pentru decontul navetei nu doar lipseşte personalul didactic de acest drept, dar poate îngreuna şi/sau împiedica recuperarea acestor sume pe calea instanţei.
În imaginea alăturată - răspunsul unei primării din Judeţul Constanţa la petiţia înaintată de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa.
Din informaţiile pe care le deţinem, situaţia prezentată de primăria respectivă nu este în totalitate reală. Tocmai de aceea, până la verificările ce urmează a fi făcute, nu oferim date cu privire la localizarea primăriei şi a unităţilor de învăţământ la care se face referire.
Recomand consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ să urmeze întocmai procedura stabilită de lege pentru cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. 
Detalii privind procedura aici !
În următoarele zile voi încerca să postez un model orientativ de hotărâre a consiliului de administraţie. 

Statutul personalului didactic actualizat la zi (XI)

Secţiunile dedicate învăţământului superior vor fi postate ulterior.
Astăzi continuăm cu:
TITLUL IV: Drepturile si obligatiile personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control
 
CAPITOLUL I: Drepturile si obligatiile personalului didactic

Art. 95
(1)Personalul didactic de la toate nivelurile invatamantului are drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prezentul statut din Carta universitara, precum si din prevederile contractului colectiv.de munca.
(2)Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura profesionala, materiala si morala, care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.
Art. 96
Libertatea initiativei profesionale a personalului didactic se refera, in principal, la:
a)conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de invatamant prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;
b)utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamantului in scopul realizarii obligatiilor profesionale;
c)punerea in practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de invatamant;
d)organizarea, cu elevii sau cu studentii, a unor activitatii extrascolare cu scop educativ sau de cercetare stiintifica;
e)colaborarea cu parintii, prin lectorate, si alte actiuni colective cu caracter pedagogic;
f)infiintarea in unitatile si in institutiile de invatamant a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formatii artistice si sportive, publicatii, conform legii si Cartei universitare;
g)evaluarea performantelor la invatatura ale elevilor sau ale studentilor in baza unui sistem validat si potrivit constiintei proprii;
h)participarea la viata scolara si universitara, in toate compartimentele care vizeaza organizarea si desfasurarea procesului de invatamant conform Cartei universitare, deontologiei profesionale si, dupa caz contractului colectiv de munca.
Art. 97
(1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul desfasurarii activitatii didactice de nici o autoritate scolara sau publica.
(2)Inregistrarea magnetica sau prin procedee echivalente a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce.
(3)Multiplicarea, sub orice forma, a inregistrarilor activitatii didactice de catre elevi, studenti sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
Art. 98
In spatiile scolare sau universitare, ori in vecinatatea acestora, cadrui didactic este protejat de catre autoritatile responsabile cu ordinea publica. Protectia se asigura impotriva persoanei sau grupului de persoane care aduce atingere demnitatii umane si profesionale a cadrului didactic sau care impiedica exercitarea drepturilor si a obligatiilor sale. Protectia este solicitata de persoana autorizata prin regulamentul scolar, respectiv, prin Carta universitara.
Art. 99
(1)Personalul didactic este incurajat sa participe la viata sociala si publica, in beneficiul propriu, in interesul invatamantului si al societatii romanesti.
(2)Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din organizatii politice legal constituite, in conformitate cu prevederile legii.
(3)Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale in spatiul scolar sau universitar si poate intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de educator.
Art. 100
Cadrele didactice au obligatia morala sa-si acorde respect reciproc si sprijin in indeplinirea obligatiilor profesionale.
Art. 101
(1)Cadrele didactice titulare, alese in Parlament, numite in Guvern sau indeplinind functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului si in Ministerul invatamantului, precum si cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functii.
(2)Prevederile alin. (1) se aplica si cadrelor didactice titulare care indeplinesc functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, primar, viceprimar, precum si cadrelor didactice trecute in functii de conducere, de indrumare si de control in sistemul de invatamant de cultura, de tineret si sport. De aceleasi drepturi beneficiaza si personalul de conducere si de specialitate de la casa corpului didactic, precum si cadrele didactice titulare numite ca personal de conducere sau in functii de specialitate specifice la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului.
(3)Liderii sindicatelor din invatamant au dreptul de rezervare a catedrei sau a postului, conform Legii cu privire la sindicate si contractului colectiv de munca la nivel de ramura.
(4)De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul didactic trimis in strainatate cu misiuni de stat cel care lucreaza in organisme internationale, precum si insotitorii acestora, daca sunt cadre didactice titulare.
(5)Personalului didactic titular, solicitat in strainatate pentru predare, cercetare, activitate artistica sau sportiva, pe baza de contract ca urmare a unor acorduri, conventii guvernamentale, interuniversitare sau intre institutii, ori trimis pentru specializare, i se rezerva postul didactic sau catedra, pentru perioada respectiva.
(6)Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei, in conditiile prezentului articol, se considera vechime la catedra.
Art. 102
(1)Personalul didactic titular, care din proprie initiativa solicita sa se specializeze sau sa participe la cercetare stiintifica in tara sau in strainatate, are dreptul la concedii fara plata. Durata totala a acestora nu poate depasi 3 ani intr-un interval de 7 ani. Aprobarile in aceste situatii sunt de competenta conducerii institutiei de invatamant superior sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, daca se face dovada activitatii respective.
(2)Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fara plata pe timp de un an scolar sau universitar, o data la 10 ani, cu aprobarea institutiei de invatamant superior sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, cu rezervarea catedrei pe perioada respectiva.
(3)Personalul didactic, care se afla in situatia prevazuta la alin. (1), beneficiaza de prevederile art. 101 alin. (6). Personalul didactic aflat in conditiile alin. (2) nu beneficiaza de prevederile art. 101 alin. (6), cu exceptia celui care a desfasurat activitati de invatamant sau in interesul invatamantului.
Art. 103
Cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel:
a)concediul anual cu plata, in perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale; in cazuri bine justificate, conducerea institutiei de invatamant poate intrerupe concediul legal, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul invatamantului impreuna cu sindicatele recunoscute pe plan national;
b)perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de catre consiliul de administratie sau senatul universitatii si de sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza;
c)12 luni de concediu platit la fiecare 7 ani de predare efectiva la catedra, pentru conferentiarii si profesorii universitari care finalizeaza cercetari, tratate, studii cuprinse in programele de cercetare ale institutiilor de invatamant superior; esalonarea efectuarii acestui concediu este aprobata de senatul unversitar.
d)6 luni de concediu platit o singura data, pentru cadrele didactice aflate la catedra, care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare sau de editare, cu aprobarea senatului universitar, respectiv a consiliului de administratie al inspectoratului scolar;
e)neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar sau universitar urmator.
f)personalul de cercetare si personalul didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de concediu de odihna stabilit prin lege, la care se adauga un supliment de pana la 10 zile lucratoare, in functie de calitatea activitatii desfasurate; pentru personalul didactic auxiliar, acesta se efectueaza in afara perioadelor de activitate didactica;
g)personalul didactic aflat in situatiile prevazute la lit. c) si d) nu poate fi incadrat in activitati de cumul sau plata cu ora.


joi, 9 aprilie 2009

Băsescu va pierde

Băsescu va pierde alegerile, nu mai am nicio îndoială. Faptul că Principele Radu va candida la preşedinţia României mă bucură enorm. Aşa cum mă bucură şi o eventuală candidatură a lui Crin Antonescu. Sper ca Băsescu să nu intre în turul doi şi aştept cu interes o confruntare finală între Crin Antonescu şi Principele Radu. Pentru prima dată în ultimii 20 ani, românii au ocazia să nu mai voteze negativ, împotriva cuiva, ci pentru cineva anume. Să avem de ales între Crin Antonescu şi Principele Radu este unul dintre cele mai bune lucruri care ni se puteau întâmpla. Sper să nu ratăm ocazia. Şi sper ca eventuala confruntare între cei doi intelectuali să fie un spectacol al ideilor, o lecţie de patriotism simplu, un exemplu de decenţă şi inteligenţă. 
.
Potrivit ziarului Gândul, Principele Radu îşi va anunţa, în această seară, candidatura la preşedinţia României, într-un discurs pe care îl va rosti la Palatul Elisabeta

La Constanţa, descentralizarea funcţionează perfect. Numai că nu este pusă în aplicare...

1. Se spune că directorul unei şcoli din Municipiul Constanţa (nu-i dăm numele deocamdată) şi-a trimis bibliotecara la Primărie pentru a-şi cere/încasa sporul pentru condiţii vătămătoare. Deci, să nu mai spună cineva că directorii nu-şi doresc descentalizarea... 
.
2. Se spune că alt director, dintr-o altă şcoală din Municipiul Constanţa (nu-i dăm numele deocamdată), se opune acordării  sporului, deşi alte şcoli, aparţinând aceluiaşi centru bugetar, îl aplică demult.
Există şi situaţii inverse. Adică: şcoala, directorul şi consiliul de admnistraţie vor, dar nu vrea centrul bugetar. 
Eu nu mai înţeleg nimic. 

miercuri, 8 aprilie 2009

Ce spunea viitorul ministru al Educaţiei?

Duminica, 26 Octombrie 2008
.
Vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu a declarat că, dacă Guvernul nu e capabil să aplice legea de majorare a salariilor profesorilor, să lase locul altora, adăugând că social-democraţii vor folosi "toate mijloacele constituţionale" pentru ca prevederile respective să fie aplicate.

"Dacă acest guvern nu este capabil să aplice această lege trebuie să lase locul celor care au calificările necesare ca să găsească resursele necesare şi să aplice legea aşa cum a fost ea votată de Parlament. (...) PSD va face toate demersurile necesare în aşa fel încât această lege să fie pusă în practică. Nu excludem niciunul dintre demersurile constituţionale pentru a pune în aplicare legea", a declarat fostul ministru al Educaţiei, într-o conferinţă de presă, deşi nu a menţionat explicit posibilitatea depunerii unei moţiuni de cenzură dacă Executivul refuză să aplice legea.
Andronescu a mai spus că, în cazul în care Guvernul ar emite o orodonanţă de urgenţă prin care să îngheţe majorările salariale respective, ar da dovadă de lipsă de respect faţă de Parlament şi un semnal că legea e respectată doar de unii. "Mi se pare total nepotrivită pentru că în felul acesta nu mai este respect pentru instituţiile ţării. N-am face decât să ne jucăm între cele două instituţii", a opinat ea. Andronescu a adăugat că, aşa cum legea este obligatorie pentru cetăţeni, trebuie să fie obligatorie şi pentru Guvern, în caz contrar s-ar ajunge la situaţia în care ţara ar deveni neguvernabilă.
sursa:
www.realitatea.netCe spunea viitorul preşedinte al Senatului?


REALITATEA.NET - Mircea Geoană: Legea salarizării profesorilor este prioritate

Ce spunea viitorul prim-ministru?


REALITATEA.NET - PD-L ameninţă Guvernul cu moţiunea de cenzură dacă blochează majorarea salariilor

marți, 7 aprilie 2009

Voi continua !


Mi s-a sugerat azi, din nou, să mă potolesc cu blogul ăsta... S-a adus în discuţie, pe după vişin, şi varianta unei posibile sancţiuni disciplinare. Cică aş aduce prejudicii mişcării sindicale şi sindicatului. Toate astea spuse pe ocolite. Adică nu pe faţă, dar suficient de sugestiv...
Şi când mă gândesc că intenţia mea a fost una extrem de generoasă şi a avut în vedere, în primul rând, sprijinirea cu informaţii utile a salariaţilor din învăţământ şi a membrilor de sindicat... Dorinţa de a întinde o mână în jungla asta legislativă...
Aşadar, mă văd nevoit să fac, din nou, următoarele precizări:
- Acesta nu este un blog oficial. Sinvlex nu reprezintă poziţia sindicatului pentru care lucrez, ci o poziţie personală, bazată pe dreptul constituiţional la libera exprimare. O postură pe care mi-o asum în totalitate.
- Toate materialele emise de organizaţiile sindicale (comunicate de presă, informări, adrese, petiţii etc) au fost postate pe acest blog după ce deveniseră deja publice (fie prin postarea pe site-urile/blogurile oficiale, fie pe diverse forumuri sau alte bloguri/site-uri  neoficiale). Deci, n-am furat informaţiile confidenţiale ale nimănui.
- Nu ştiu ca măcar un singur post de pe acest blog să fi fost îndreptat împotriva simplilor salariaţi din învăţământ. Criticile mele au fost îndreptate întotdeauna împotriva acelor situaţii, acelor instituţii sau acelor persoane care, am considerat eu (şi nimeni altcineva), au adus sau au încercat să aduca atingere intereselor şi drepturilor salariaţilor din învăţământ.
- Am fost încurajat să dezvoltat acest proiect de către cititorii mei, de către sutele de oameni cu care m-am întâlnit în şcoli sau care mi-au scris. Lor trebuie să le mulţumesc !
- Sinvlex nu este o mişcare "subversivă", aşa cum încercă să insinueze unii. Nu duc o luptă de gherilă. Păi cu cine să lupt? Poate cu sistemul. Da, poate că mi-am propus, ca un naiv, să lupt cu sistemul. Ei şi? Ce e rău în asta? În plus, nu m-am ascuns după paravanul anonimatului. Mi-am făcut publice numele şi statusul profesional pentru că nu am nimic de ascuns. În niciun caz pentru a-mi face imagine (aşa cum iarăşi s-a sugerat). Imagine pentru ce?  

În concluzie, pentru a nu lungi vorba şi pentru a nu se înţelege că ma victimizez, VOI CONTINUA !
Mă vor apăra Dumnezeu, cititorii, bunul simţ şi Constituţia României:

ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.


Relaţii Publice România

Salut cu multă căldură lansarea site-ului PR România, un loc de unde leadership-ul sindical are multe de învăţat !

PR Romania se adresează în primul rând profesioniştilor de relaţii publice, studenţilor preocupaţi de domeniul comunicării şi, nu în ultimul rând, publicului larg interesat de informaţie, analiză, cercetare şi studii de caz în domeniul PR.

Structura site-ului este simplă, informaţia cea mai bogată regăsindu-se în rubrica "Articole", structurată momentan pe 15 subdomenii: "PR şi management", "Din istoria Relaţiilor Publice", "Concepte de bază", "Responsabilitate socială corporatistă", "Comunicarea inovaţiei", "PR 2.0", "Comunicare corporatistă", "Etică în PR", "Comunicare internă", "ong-PR", "Comunicare de criză", "PR cultural", "Reputaţie şi încredere", "Cercetare, Planificare şi Evaluare", "Creativitate în PR".
 

http://www.pr-romania.ro

Suntem în pragul declanşării conflictului de muncăFederaţiile sindicale din învăţământ au notificat M.E.C.I. în privinţa existenţei premiselor declanşării uni conflict de muncă, ca rezultat al blocării negocierii contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ. Acesta este primul pas spre înregistrarea conflictului de muncă la Ministerul Muncii, demers care va permite declanşarea grevei în condiţii legale (în cazul în care membrii de sindicat vor semna în acest sens). În imaginile alăturate: divergenţele dintre M.E.C.I. şi federaţiile sindicale, apărute în cadrul negocierii colective. 

Politica M.E.C.I. produce îngrijorare în învăţământul preuniversitar constănţean

Am avut onoarea şi plăcerea de a vizita ieri 8 unităţi de învăţământ din oraşul Constanţa. Împreună cu domnul vicepreşedinte Mihai Contanu, am încercat să aflăm care sunt problemele cu care se confruntă atât salariaţii, cât şi conducerile şcolilor. Eu am ajuns la următoarele concluzii:
- Politica haotică şi labilă dusă de M.E.C.I. în privinţa "reformei" învăţământului preuniversitar produce îngrijorare şi disconfort psihic în rândul salariaţilor din învăţământ. Cele mai mari semne de întrebare le ridică proiectul descentralizării învăţământului preuniversitar.
- Cea mai mare dezamăgire este legată de sistemul de salarizare şi de neaplicarea majorărilor votate în Parlament şi promise în campania electorală de actuala putere politică.
- Există o mare dezamgire şi faţă de Consiliul Local Constanţa, care nu are în vedere alocarea de fonduri pentru tichete cadou.
-  Sporul pentru condiţii vătămătoare - bibliotecari este acordat sau este în curs de acordare în toate şcolile vizitate ieri.
Mulţumim directorilor, liderilor grupelor sindicale şi salariaţilor din unităţile de învăţământ vizitate pentru disponibilitatea şi deschiderea cu care ne-au primit şi pentru pertinenţa discuţiilor purtate.
Mulţumiri speciale pentru conducerea Liceului G. Călinescu, unde s-a reuşit rezolvarea cu bine a unei situaţii ce părea, la un moment dat, insurmontabilă !
Unităţile de învăţământ vizitate: Liceul G. Călinescu; Liceul Decebal; Colegiul M. Eminescu; Colegiul Naţional de Artă, Şcoala nr. 12, Şcoala  nr. 22, Şcoala nr. 24, Palatul Copiilor, Casa Corpului Didactic.

luni, 6 aprilie 2009

Primarii mai au de învăţat...

Principial, teoretic, descentralizarea învăţământului preuniversitar trebuie implementată. Totul poate să pară viabil la prima vedere.
În realitate însă, descentralizarea propusă de "echipa" Andronescu nu va putea fi puse în practică decât cu nişte consecinţe dezastruoase, în primul rând pentru elevi şi, mai apoi, pentru comunităţile locale şi oamenii învăţământului.
Am discutat în ultimele luni cu zeci de primari din mediul rural. Primarii, în mare lor majoritate, ca reprezentanţi ai comunităţilor locale, nu sunt pregatiti mental pentru o asemenea abordare radicală a descentralizarii. Pe cale de consecinţă, nici comunităţile locale, căci până la urmă, ce altceva reprezintă un primar decât emanaţia grupului care l-a ridicat" pe soclu". 
Pentru primari, descentralizarea nu este nimic altceva decât o modalitate de a controla în mod arbitrar şcoala şi oamenii şcolii. O modalitate de a-i umili, de a-i desfiinţa, dacă e cazul. Şi o declară în mod explicit, de câte ori au ocazia. Mulţi primari percep şcolile (şi mai ales cadrele didactice) ca pe nişte pietre de moară pentru comunitate, ca pe nişte găuri negre ale bugetului local. Pentru simplul motiv că banii alocaţi şcolii nu pot fi convertiţi aproape niciodata în voturi. În mod direct, profesorii nu aduc voturi, elevii la fel. Voturile sunt aduse de pomenile electorale, de ajutoarele sociale (una dintre cele mai eficiente arme electorale), de ţuica servită pe gratis, la momentul potrivit, din partea lu' dom' primar, la cârcima din centrul satului. E şi o chestiune de percepţie a comunităţilor locale, în general degradate de săracie şi nevoi - mai ales în comunităţile rurale, scara valorilor este total răsturnată şi nu include aproape niciodată educaţia şi nevoia reală de educaţie.
S-ar impune, deci, adoptarea şi aplicarea unei variante de mijloc a descentralizării, o variantă care, pentru un timp, ar trebui să temporizeze legal/juridic eventualele excese ale reprezentanţilor comunităţii locale. Pentru că primarii mai au de învăţăt; cel puţin câţiva ani...

vineri, 3 aprilie 2009

Majorări salariale nesemnificative pentru învăţământ

O nouă ordonanţă de urgenţă care blochează aplicarea legii de majorare a salariilor în învăţământ
.
Ordonanţa de urgenţă nr. 31 din 1 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

Având în vedere faptul că actele normative care reglementează salarizarea şi încadrarea categoriilor de personal din sectorul bugetar sunt aplicabile doar până la data de 31 martie 2009, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009, şi ţinând cont de numeroasele categorii de persoane care fac obiectul acestor acte normative, se impune promovarea în regim de urgenţă a unei ordonanţe de urgenţă, astfel încât acestea să poată fi aplicate în continuare şi în cursul lunii aprilie 2009,
luând în considerare faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la un vid legislativ care ar afecta personalul din sectorul bugetar, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
În luna aprilie 2009, în ceea ce priveşte salarizarea personalului din sectorul bugetar, se aplică următoarele acte normative:
a)Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b)Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 238/2008;
c)Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 304/2008;
d)Ordonanţa Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 272/2008;
e)Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008;
f)Ordonanţa Guvernului nr. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 209/2008;
g)Ordonanţa Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 237/2008.
Art. 2
Alineatul (1) al articolului 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) pentru perioada 1-30 aprilie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;"
2.Litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) pentru perioada 1 mai - 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;"
Art. 3
Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 1 aprilie 2009

Relaţia şcoală - autoritate locală a fost dezbătută în comisia paritară

Problema decontului navetei şi a relaţiei şcoală - autoritate locală a fost dezbătută în comisia paritară în prezenţa noului Inspector şcolar general, prof. Petrică Miu.

Comisia Paritara I.S.J. Constanţa- S.L.S.I.P. s-a întrunit azi, 03.04.2009, pentru a lua în discuţie următoarele aspecte:

1. Validarea posturilor vacante pentru titularizare, respectiv soluţionarea restrângerilor de activitate şi a celorlalte etape ale mobilităţii cadrelor didactice din Judeţul Constanţa;

- numărul total al posturilor vacante şi rezervate este de 2.691 (norme întregi şi fracţii de normă)

- numai un număr de 385 de posturi vacante din total  au viabilitate pentru 4 ani 

2. Decontarea navetei pentru personalul didactic

- legat de acest subiect  a fost discutată relaţia şcoală - autoritate locală, director- primar, consiliu de administraţie - consiliu local

- s-a evidenţiat necesitatea conştientizării de către directori şi consiliile de administraţie a importanţei întocmirii în mod corect şi la timp a documentaţiei cerute de lege privind decontarea cheltuielilor de transport şi a proiectării bugetului unităţii de învăţământ

- s-au pus în discuţie cazurile ce au ridicat probleme în ultima perioadă în legătură cu decontarea navetei şi cu relaţia şcoală - autoritate locală (Târguşor, Dobromir, Dumbrăveni)

3. În virtutea statutului său de partener de dialog social şi de reprezentant al salariaţilor, Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar a solicitat deschiderea unei secţiuni proprii pe forumul electronic al I.S.J. Constanţa. Solicitarea rămâne în discuţie.

miercuri, 1 aprilie 2009

A treia zi de Paşti este nelucrătoare în învăţământul preuniversitar constănţean

Potrivit art. 26 (4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, a doua şi a treia zi de Paşti sunt zile nelucrătoare.  
- Extras -
Art.26 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
 (2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.
 (3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.
 (4) Sunt zile nelucrătoare :
  - zilele de repaus săptămânal ;
  - 1 şi 2 ianuarie;
  - a doua zi şi a treia zi de Paşti;
  - 1 Mai;
  - 1 Decembrie;
  - 25, 26 si 27 decembrie;
  - două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre sărbătorile religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.