De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 14 august 2012

Cerere pentru acordarea compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat (salariaţi la plata cu ora)

Având în vedere că pentru salariaţii din învăţământ salarizaţi la plata cu ora (în special pensionari) trebuie încheiate contracte individuale de muncă cu timp parţial pe perioadă determinată (în acest sens-adresa MMFPS nr. 73/DCRM/31.01.2012), persoanele în cauză beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, în condiţiile stabilite de art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.  
Salariaţii la plata cu ora (în special pensionari) care nu au efectuat concediul de odihnă înainte de încetarea contractului individual de muncă, se aplică dispoziţiile art. 146(4) din Codul muncii – republicat: compensarea în bani (compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă).
Precizăm că nu ne referim la situaţia cadrelor didactice care au deja încheiat un contract individual de muncă cu normă întreagă şi care prestează activităţi care exced normei didactice, fiind remunerate pentru acestea în regim de plata cu ora.

Mai jos - un model orientativ de cerere pentru acordarea compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat. În curând, revin şi cun model de plângere către Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Domnule director,


Subsemnatul ......................................, domiciliat în ............................................, legitimat cu B.I./C.I. seria .... nr. ............., salariat în cadrul unităţii de învăţământ............................., având încheiat contract individual de muncă pentru perioada ............................., în funcţia de.........................., în regim plata cu ora, vă rog să aprobaţi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, în conformitate cu art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.   


Data                                                                                              SemnăturaDomnului director al ............................................