De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 29 decembrie 2010

miercuri, 22 decembrie 2010

27 decembrie, zi nelucrătoare

În conformitate cu art. 26(4) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Invăţământului Preuniversitar din Judeţul Constanţa, ziua de 27 decembrie este zi nelucrătoare.

marți, 21 decembrie 2010

OUG 113 - certificatul de deces al statului de drept

Aceasta este o nouă ordonanţă de urgenţă semnată de profesorul de drept constituţional, zis şi primul ministru, Emil Boc! Pentru România, această ordonaţă de urgenţă are valoarea unui certificat de deces al statului de drept. 
Nu-mi pun speranţe în Curtea Constituţională, nu mai cred în această instituţie. 


miercuri, 15 decembrie 2010

Spre 400

387. Acesta este astăzi  numărul cererilor de intervenţie depuse sau care urmează a fi depuse de S.L.S.I.P. în interes alăturat membrilor de sindicat din Municipiul Mangalia, chemaţi în instanţa de Primar pentru a returna contravaloarea tichetelor cadou primite în anul 2008.  

vineri, 10 decembrie 2010

670 de lei - valoarea salariului minim brut pe ţară

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 Art. 1.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora. 
Art. 2. 
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1. 
Art. 3
(1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 4
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abroga.
Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decembrie 2010


joi, 9 decembrie 2010

Proiectul Codului dialogului social - atac la mişcarea sindicală !

În esenţă, proiectul Codului dialogului social se remarcă printr-o redactare defectuasă, atât din punct de vedere al tehnicii legislative, cât şi din punct de vedere al chestiunilor de fond pe care incercă să le introducă sau să le modifice.Atrag atenţia, în mod deosebit, următoarele aspecte menite să îngreuneze/îngrădească drepturile şi libertăţile sindicale şi desfăşurarea normală şi echitabilă a relaţiilor de muncă şi a dialogului social:
1) Impunerea, în mod surprinzător, a unui aşa numit “mandat solemn” (noţiune nedefinită), necesar declanşării de către organizaţiile sindicale a acţiunilor în instanţă formulate în numele membrilor; acest fapt va naşte interpretări şi va împiedica exercitarea unei funcţii esenţiale a sindicatelor, aceea de a acţiona în numele membrilor săi.
2) Introducerea unor formalităţi inutile şi complicate cu privire la înregistrarea şi dobândirea personalităţii juridice ale organizaţiilor sindicale
3) Impunerea a obligaţiei de distribuire către formele asociative de organizare sindicală a cotizaţiei plătite de membrii de sindicat: 30% către federaţie şi 10% catre confederaţie. Acest fapt va duce, inevitabil, la tensionarea şi scindarea mişcării sindicale (se încalcă principii constituţionale şi europene elementare privind dreptul de proprietate, dreptul de asociere şi independenţa organizatorică şi patrimonială a sindicatelor). Similar, ridică probleme art. 23 din proiect.
4) Diminuarea substanţială a protecţiei acordate de lege liderilor de sindicat.
5) Introducerea unor criterii şi a unei proceduri extrem de complexe şi de birocratice privind obţinerea reprezentativităţii sindicatelor, negocierile colective, definirea şi declanşarea conflictelor colective de muncă, declanşarea grevei. În acest context, actuala legislaţie privind contractele colective şi conflictele de muncă, apreciată oricum ca fiind destul de restrictivă, pare mai flexibilă şi mai explicită în raport cu prezentul proiect.
6) Nu rezultă cu claritate dacă proiectul Codului dialogului social este corelat cu proiectul privind modificarea Codului muncii.

Concluziile aparţin Departamentului Juridic al F.S.L.I. 

miercuri, 8 decembrie 2010

Încă 200 de procese. Deocamdată.

200. Acesta este numărul cererilor de intervenţie formulate (deocamdată) de S.L.S.I.P. în interes alăturat membrilor de sindicat din Municipiul Mangalia, chemaţi în instanţa de Primar pentru a returna contravaloarea tichetelor cadou primite în anul 2008. Numărul cererilor de intervenţie nu se va opri aici, atingând, probabil, câteva sute. 

duminică, 28 noiembrie 2010

Întâlnire de lucru a Departamentului Juridic al F.S.L.I.

30 noiembrie - 02 decembrie,  întâlnirea de lucru a Departamentului Juridic al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.
Tematica discuţiilor:
1) Proiectul Codului dialogului social;
2) Analiza practicii judiciare referitoare la aplicarea Legii nr.118/2010;
3) Aspecte juridice curente.

miercuri, 24 noiembrie 2010

Curtezana se-ntoarce - episodul ţ'şpe

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DĂ DREPTATE GUVERNULUI - ASUMAREA LEGII EDUCAŢIEI POATE CONTINUA
Am spus eu şi cu altă ocazie şi am avut dreptate: asta e Curtezană Constituţională, nu Curte Constituţională !

luni, 22 noiembrie 2010

Retorică de luni dimineaţa...

Mă gândeam zilele trecute că, dacă ar fi să aşteptăm până când s-o duce totul de râpă şi Boc o să primească o ultimă însărcinare, aceea de a stinge lumina în ţară, s-ar putea să aşteptăm mult şi bine; că  ăsta nu ajunge nici la întrerupător.  

miercuri, 17 noiembrie 2010

Tribunalul Constanţa consideră că diminuarea cu 25% a indemnizaţiei de concediu de odihnă s-a făcut nelegal

Tribunalul Constanţa a admis o primă acţiune în instanţa formulată de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa împotriva diminuării cu 25% a indemnizaţiei de concediu de odihnă aferentă anului şcolar 2009-2010. Sentinţa se referă la acei salariaţi care au început efectuarea concediului de odihnă anterior datei de 3 iulie 2010, data intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010.        
Tribunalul Constanţa a obligat pârâta, Scoala ................., să calculeze indemnizaţia de concediu a reclamanţilor aferentă anului scolar 2009-2010 fără aplicarea diminuarii cu 25% prevazută de Legea nr. 118/2010 şi să platească către reclamanţi diferenţa dintre indemnizaţia astfel calculată şi cea efectiv încasată.
Hotărârea este definitivă şi executorie de drept.  

miercuri, 10 noiembrie 2010

Curtea Constituţională versus mişcarea sindicală?

Potrivit unor surse sindicale, prin Decizia nr.1276 din 12 octombrie 2010 (nepublicată) Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a art.35 alin.(1) din Legea sindicatelor nr.54/2003.
Acest articol stabilea că, membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale.
Curtea a constatat că, în lipsa muncii prestate, angajatorul nu poate fi obligat la plata unei remuneraţii care să facă abstracţie de această situaţie concretă şi obiectivă. În această situaţie, Curtea reţine că textul legal criticat afectează în esenţa sa dreptul de proprietate al angajatorului, ceea ce contravine art.44 din Constituţie.
Curtea constată că restrângerea operată asupra dreptului de proprietate nu poate fi justificată prin dispoziţiile art.53 din Constituţie, din moment ce măsura criticată nu este necesară într-o societate democratică. Totodată, Curtea nu poate reţine nici faptul că soluţia legislativă criticată a fost promovată pentru apărarea unui drept sau unei libertăţi, întrucât, în lipsa ei, libertatea sindicală, ca formă de manifestare a dreptului la asociere, nu ar fi fost grav afectată (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia Curţii Constituţionale nr.139/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.353 din 21 decembrie 1994). O atare teză este susţinută şi de dispoziţiile art.34 alin.(1) din lege, care prevăd că „membrii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaţi din fondurile organizaţiei sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă”, ceea ce înseamnă că, pe perioada în care aceste persoane desfăşoară activităţi sindicale, ele pot fi remunerate din fondurile organizaţiei sindicale. Astfel, textul de lege criticat creează premisele unei duble remunerări a aceleiaşi activităţi sindicale desfăşurate: pe de o parte, din fondurile sindicatului, pe de altă parte, din cele ale angajatorului. Or, dintr-o atare perspectivă, scopul reglementării, acela de a proteja activitatea sindicală, vine într-o evidentă coliziune cu interesele angajatorului, care este pus în situaţia de a suporta o sarcină excesivă, de natură a-i afecta esenţa dreptului de proprietate.
În consecinţă, Curtea ajunge şi la concluzia că textul legal criticat cuprinde o măsură care nu instituie un raport just de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul legitim urmărit (întărirea libertăţii sindicale prin limitarea dreptului de proprietate al angajatorului).
Fără a reveni asupra jurisprudenţei sale şi având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că teza finală a textului art.35 alin.(1) din Legea nr.54/2003 încalcă art.44 şi art.53 din Constituţie.
 

 

joi, 4 noiembrie 2010

La mulţi ani şi LASĂ-NE !

Cică azi e ziua lui. Să fie sănătos, da' să ne lase în pace !

miercuri, 3 noiembrie 2010

Legea educaţiei a căzut. Când urmează Guvernul ?

Legea educaţiei a "căzut" din nou la Curtea Constituţională. Potrivit Curţii, există un conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern, deoarece Executivul şi-a asumat raspunderea pe o lege care era deja în dezbatere parlamentară.

Rapid eye movement

Azi am aflat că ieri am câştigat toate procesele. Evident, este vorba despre toate procesele de ieri. Pesemne că am presimţit ceva, pentru că azi noapte am visat chiar că Înalta Noastră Curte Constituţională a hotărât că noua lege a educaţiei naţionale a fost adoptată cu încălcarea Legii fundamentale. Când m-am trezit mi-am zis că e posibil ca visul ăsta al meu să se împlinească azi. Şi m-am bucurat. M-am spălat pe faţă, mi-am băut cafeaua, mi-am dus copilul la grădiniţă şi am ajuns la serviciu. Am mai băut o cafea, am deschis calculatorul şi mi-am verificat termenele de judecată - au mai rămas multe şi săptămâna asta, atât cât a mai rămas din ea, din săptămâna asta, dar vor fi şi mai multe săptămâna viitoare. Într-o noapte am visat că o Înaltă Curte Extraordinară ne anulase toate procesele câştigate. M-am trezit speriat şi mi-am zis că visul ăsta nu trebuie să se împlinească niciodată. Îmi amintesc că în ziua aceea, după vis, m-am ridicat cu greu din pat, m-am spălat pe faţă, mi-am băut cafeaua, mi-am dus copila la grădiniţă şi am ajuns la serviciu. Am mai băut o cafea, am deschis calculatorul şi mi-am verificat termenele de judecată. Apoi am plecat la instanţă. În ziua aceea am câştigat toate procesele din ziua aceea. Am plecat de la serviciu împăcat, mi-am luat copila de la grădiniţă, am ajuns acasă, mi-am băut ceaiul şi am adormit aproape fericit. Am visat că visam că azi noapte am visat că noua lege a educaţiei naţionale era neconstituţională şi când m-am trezit fericit am vrut să-mi duc fetiţa la grădiniţă, dar mi-am dat seama  că n-aveam cu ce, pentru că peste noapte cineva îmi furase maşina. Şi atunci m-am rugat în gând să fie doar un coşmar şi mi-am impus să mă trezesc; ceva în adâncul meu îmi spunea că e doar un vis urât, cu alte cuvinte eu visam că ştiu că visez. Şi am reuşit să mă trezesc. Maşina era la locul ei, în faţa blocului. M-am spălat pe faţă, mi-am băut cafeaua, mi-am dus copila la grădiniţă şi am ajuns la serviciu. Am mai băut o cafea, am deschis calculatorul şi mi-am verificat termenele de judecată - toate termenele de judecată erau şi ele acolo, la locul lor, în calcultor şi transcrise frumos pe fiecare dosar. Apoi am plecat la instanţă. Am pledat frumos şi sala m-a aplaudat. Dar în ziua aceea am pierdut toate procesele din ziua aceea. O, Doamne, atunci mi-am dorit să fie doar un coşmar. Am închis ochii, sperând să readorm, dar ceva în adâncul meu, în subconstientul meu, îmi spunea că n-ar trebui, pentru că, în cazul astă, m-aş putea trezi în visul în care mi se furase maşina. Asta n-ar fi fost o problemă, dacă aş fi ştiut sigur că am casco. Dar eu nu mai ştiam dacă am sau nu casco. Pe tema asta avusesem vise diferite şi contradictorii. Când aveam casco era bine, îmi puteam permite să mi se fure maşina, pentru că, astfel, aveam garanţia că voi câştiga toate procesele. Dar când n-aveam casco trebuia să fac în aşa fel încât să mă pot întoarce în visul în care doar visasem că mi se furase maşina, dar fără să pierd toate procesele din ziua aceea. Sau să visez în aşa fel, încât, deşi mi s-ar fi furat  maşina şi aş fi avut casco, instanţa şi-ar fi schimbat practica şi mi-ar fi dat câştig de cauză în toate procesele. Or visul ăsta este extrem de greu de obţinut, atât de greu încât nu ştiu dacă mi-a reuşit vreodată. De fapt, nu-mi mai amintesc. 
Dar problema mea e alta: în toate procesele pe care le-am câştigat s-au formulat recursuri. Dacă, Doamne fereşte, recursurile sunt admise, înseamnă că, finalmente, voi pierde procesele. Dacă pierd procesele, nu-mi mai fură maşina. Dar n-ar fi o problemă că-mi fură maşina, dacă visez că am casco. Deci, prefer să-mi fure maşina şi să câştig procesele, cu condiţia să fie în visul în care am casco. E complicat. Mai bine vând maşina. Mda, dar pentru asta trebuie să cer voie băncii care mi-a acordat creditul pentru maşină. Deci, eu n-am achitat încă maşina, ceea ce înseamnă că am casco, pentru că altfel banca nu mi-ar fi acordat creditul. Păi, Doamne, pe cale de consecinţă, voi pierde toate procesele? 

P.S. 
Să-mi spună cineva, dintre cei care mă cunosc, dacă am sau nu maşină în realitate. A fost visul meu din copilărie - e tot ce-mi amintesc. Poate pentru că mi-e somn foarte tare.

vineri, 29 octombrie 2010

Patronii mei sunt "membri" sau "membrii" de sindicat?

O doamnă îmi scrie pe e-mail: 
"Buna ziua!
 Am dat din intamplare peste blogul dumneavoastra si nu am putut sa nu remarc greseala din propozitia "Patronii mei sunt membrii de sindicat". Din cate stiu, in situatia de mai sus, substantivul "membru" trebuie folosit la plural sub forma "membri". Mai multe detalii aveti aici http://dexonline.ro/definitie/membru/paradigma ."


Doamna nu înţelege că am folosit intenţionat pluralul articulat, pentru că patronii mei sunteti dumneavoastră, TOŢI MEMBRII DE SINDICAT.

joi, 28 octombrie 2010

Legea educaţiei naţionale, avortonul perechii Boc -Funeriu

Oameni buni, nu treceţi cu aşa mare uşurinţă peste ideea asumării Legii educaţiei naţionale ! Mai devreme sau mai târziu sau poate chiar din ziua intrării în vigoare a legii oricare dintre noi poate fi afectat. Nu intru în dezbaterea sterilă, cu tentă politicianistă, dusă pe seama asumării Legii educaţiei naţionale. Nu mă interesează ce interese individuale, de grup sau de haită sunt atinse prin această lege. 
Simt însă nevoia să reacţionez ca părinte şi ca jurist. Legea educaţiei naţionale, aşa cum şi-o doreşte acest guvern, este nefuncţională. Am mai spus-o şi cu alte ocazii, inclusiv în faţa unor persoane presupus responsabile şi cunoscătoare în domeniu (o amintesc aici pe doamna deputat PDL, Stavrositu ***, membru în Comisia pentru învăţământ a CD), că marele pericol pe care îl aduce această lege este acela de a produce blocaje majore în funcţionarea sistemului de învăţământ. Legea este proastă, pentru că, în primul rând, este redactată prost. Din punct de vedere al tehnicii legislative este un dezastru. Legea este proastă, pentru că nu ţine cont de realitate, pentru că introduce forme fără fond şi construieşte mecanisme din care lipsesc deja piese esenţiale. Sistemul de finanţare pe care îl aduce această lege, dacă va fi adoptată, se va dovedi inaplicabil pentru că nu are nici legătură cu economia reală, cu modul de organizare şi de funcţionare a autorităţilor publice locale şi, mai grav, pentru că este rupt de realitatea şcolii. Este un proiect insuficient dezbătut, în ciuda întâlnirilor formale organizate de actuala putere cu membrii de partid din şcoli, chemaţi la ordin de inspectorii generali. Un proiect care conţine multe naivităţi, un proiect clădit pe aparenţe şi idei demagogice, o lege avortată de PDL în poala societăţii civile, incapabilă, după cum se vede, de reacţie. 

*** 
Chiar în momentul în care scriu acest post, doamna Stavrositu vorbeşte la TV, lăudând legea. Am avut mari aşteptări cu ocazia discuţiei publice pe care am avut-o în primăvara acestui an cu doamna deputat Maria Stavrositu, atunci când, la Constanţa, s-a dezbătut forma iniţială a proiectului. Aşteptarea mea era legată, în primul rând, de tinereţea domniei sale. Mi-aş fi dorit să asist la un discurs proaspăt, argumentat, în cunoştinţă de cauză. Un discurs care să-i aparţină, nu unul care să-i fie impus. Din păcate, doamna deputat m-a dezamăgit şi mi-a demonstrat că, din punct de vedere politic, deja a îmbătrânit înainte de vreme. Repet, în ciuda tinereţii domniei sale, doamna Stavrositu este construită politic după chipul şi asemănarea politicianului de tip vechi, demagog şi umil, fără păreri proprii şi supus până la ridicol unei aşa-numite discipline partid, care până la urmă, nu este altceva decât o formă de laşitate şi nepăsare.
Nu mi s-a părut nicio clipă că doamna deputat Maria Stavrositu ne-a auzit, deşi a părut că ne ascultă. Acum, la TV, are acelaşi tip de discurs. 

Et in Arcadia ego (II)

Miercuri, 27 octombrie 2010, cu o zi înainte ca Guvernul să îşi asume în Parlament Legea educaţiei naţionale.

 
Spre Palatul Parlamentului

Haltă la Palatul Victoria


Solidaritate

Concentrare

Au murit pentru noi, iar acum se răsucesc în morminte


Forţă


Forţe...

Nepăsare


Furie

Pentru moţiune !


Retragerea. Deocamdată...


marți, 26 octombrie 2010

Poate pică...

Dacă azi e miercuri, 27 noiembrie, înseamnă că sunt la miting. Cred că ultimul miting organizat în Bucureşti la care am participat a fost undeva prin anii 2000, în guvernarea lui Năstase. Atunci mi se părea că mai rău  ca în vremurile alea nu se poate....     

luni, 25 octombrie 2010

Haideţi miercuri la miting ! Pentru că România nu e săracă, ci furată !

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, Blocul Naţional Sindical, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian cheamă pe toţi lucrătorii, pensionarii şi şomerii, pe toţi cetăţenii României nemulţumiţi de măsurile absurde ale Guvernului Boc să vină în stradă şi să participe alături de noi la MITINGUL ŞI MARŞUL DE PROTEST ce vor avea loc la Bucureşti pe data de 27 octombrie 2010 
MITINGUL va debuta la ora 10,00 în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului.

MARŞUL va începe la ora 11,00 şi se va desfăşura pe traseul: Piaţa Victoriei – Piaţa Unirii – Piaţa Constituţiei.
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, Blocul Naţionbal Sindical, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian au decis organizarea acestei ample manifestaţii de protest după ce au discutat despre revendicările sindicale cu reprezentanţii Guvernului şi cu grupurile parlamentare ale partidelor politice
Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Guvernului nu au rezultat soluţii privind rezolvarea revendicărilor legitime ale părţii sindicale.

Din acest motiv Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, Blocul Naţionbal Sindical, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian au fost obligate să continue desfăşurarea acţiunilor sindicale, respectiv organizarea unui MITING şi MARŞ de protest în Bucureşti în ziua dezbaterii în Parlament a moţiunii de cenzură, susţinând împreună schimbarea unui executiv care refuză cu obstinaţie să accepte soluţiile propuse şi revendicările părţii sindicale.

Pentru că România nu e săracă, ci furată, căpuşată şi batjocorită, cele cinci mari confederaţii sindicale din România vă cheamă să spunem împreună:

1. NU disponibilizărilor

2. NU salariilor de mizerie

3. NU îngheţării pensiilor

4. NU creşterii vârstei de pensionare

5. NU modificării Codului Muncii


Ca membru a Uniunii Judeţene a Sindicatelor Democratice Constanţa, afiliată la Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa va participa la aceste ample acţiuni cu două autocare (90 de persoane,membri de sindicat).

Pentru buna desfăşurare a respectivei acţiuni legale de protest vă rugăm, ca cel mai târziu până marţi – 26.10.2010 -, ora 11, să transmiteţi nominal persoanele care doresc şi pot să participe.

Participanţii la miting vor fi prezenţi în faţa sediului S.L.S.Î.P. Constanţa la ora 5,45, pentru ca plecarea spre Bucureşti să aibă loc la ora 6,00.
N.B.
Toţi membrii de sindicat care vor participa la mitingul din 27.10.2010 trebuie  să-şi asigure suplinirea pentru derularea normală a tuturor activităţilor pe care sunt obligaţi să le desfăşoare în ziua respectivă. BIROUL OPERATIV AL S.L.S.Î.P. CONSTANŢA

Pentru informaţii suplimentare:

Vicepreşedinte Popescu Ion, 0241617022

Vicepreşedinte Iosif Mitică,  0241617022

*** Material publicat cu acordul conducerii S.L.S.Î.P. CONSTANŢA

vineri, 22 octombrie 2010

Cerere de legalizare a sentintelor privind aplicarea Legii nr. 221/2008 (model orientativ)

Tribunalul ..........................
Dosar nr. .......................


Domnule Preşedinte,

Subsemnatul........................, în calitate de reclamant, vă rog să aprobaţi legalizarea Sentinţei civile nr. ............... pronunţată de Tribunalul Constanţa în Dosarul nr. ..................., cu menţiunea definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul).
S-a taxat cu..................., conform chitanţei nr. ................ şi timbru judiciar în valoare de ............

Data.............                                                                                                   Semnatura..............

Domnului Preşedinte al Tribunalului................


N.B.
La cererea de legalizare se vor anexa:
- hotărârea a cărei legalizare se solicită;
- taxă judiciară de timbru în valoare de 2 lei (se plăteşte la Primarie-serviciul încasări impozite şi taxe; în cazul Judeţului Constanţa taxa se achită la Centrul de Informare Cetăţeni, str. Ecaterina Varga nr. 25-27);
- timbru judiciar în valoare de 0,15 lei (poate fi achiziţionat de la oficiile poştale).
Cererea de legalizare se depune la Tribunal (la registratură sau, după caz, la arhiva civilă)

miercuri, 20 octombrie 2010

Arcadia

Arcadia - un blog de Cristiana Irina Anghel (încă în greva foamei)

joi, 14 octombrie 2010

Şi totuşi

Şi totuşi, de ce atât de multă linişte în şcolile constănţene? E chiar aşa de bine?

Liga Consilierilor Juridici Constanţa solidară cu protestul personalului din Ministerul Finanţelor

Asociaţia Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa se solidarizează cu protestul personalului din Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii.
Apreciem că nemulţumirile funcţionarilor din aceste ministere şi din instituţiile subordonate sunt îndreptăţite. Salarizarea sub limita decenţei şi situaţia în care se află aceştia, alături de cei din alte domenii de activitate, cum ar fi sănătatea sau educaţia, sunt de natură să afecteze grav funcţionarea statului şi echilibrul social. 
În consecinţă, solicităm ministrului Finanţelor Publice, precum şi celorlalte autorităţi publice responsabile să respecte legislaţia în vigoare cu privire la salarizarea funcţionarilor publici, acordând totodată respectul şi statusul cuvenite unei asemenea categorii socio-profesionale într-o ţară membră a Uniunii Europene.

14.10.2010

Preşedinte, 
c.j. Emilian Avrămescu

miercuri, 13 octombrie 2010

Aproape jumătate din cotizaţia membrilor de sindicat ar putea "pleca" la Bucureşti

Sunt multe semne de întrebare în legătura cu ultima variantă a Proiectului de Lege privind Codul Dialogului Social, dar o chestiune mi-a atras atenţia imediat, la o lectură sumară, pe diagonală. E vorba despre art. 24, care sună cam aşa:
(1) Cotizaţia plătită de membrii organizaţiei sindicale este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit, în cuantum de maximum 2% din venitul brut realizat.
(2) Cotizaţia stabilită conform alin.(1), se distribuie către formele asociative de organizare sindicală la care sunt afiliate, după cum urmează: 30% către federaţie, 10% către confederaţie.
Revin, cât de curând, cu un comentariu. Până atunci, tu ce părere ai, dragă cetitorule? Că mie nu-mi miroase a bine...
Cel puţin în învăţământ, în condiţiile actualului sistem de descentralizare, dar, mai ales, în perspectiva hiperdescentralizării care se preconizează prin viitoarea lege a educaţiei, tocmai sindicatele teritoriale şi de unitate ar trebui întărite, pentru că acestea duc greul bătăliei sindicale. Revin.

vineri, 8 octombrie 2010

Diminuarea salariilor cu 25% nu presupune modificări în carnetele de muncă

Potrivit Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, diminuarea salarială prevăzută de Legea nr. 118/2010 nu presupune modificarea înscrierilor din carnetul de muncă sau emiterea unui act administrativ. 


joi, 7 octombrie 2010

E oficial:pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei nu se mai suspendă


LEGE nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I


Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"Art. 27

(1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori."

2.La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanţa de judecată va trimite Curţii Constituţionale şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora."

3.La articolul 29, alineatul (5) se abrogă.

4.La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:


"(4) Deciziile pronunţate în condiţiile alin. (1) se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională."

5.La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:


"(5) În cazul în care la data comunicării deciziei Curţii Constituţionale potrivit alin. (4) cauza se află pe rolul altui organ judiciar, instanţa comunică acestuia decizia."

Art. II


Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 322, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:


"10. dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare."

2.La articolul 324, alineatul 3 va avea următorul cuprins:


"Pentru motivele prevăzute la art. 322 pct. 9 şi 10, termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. III


Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 303, alineatul 6 se abrogă.

2.După articolul 4081 se introduce un nou articol, articolul 4082, cu următorul cuprins:


"Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale

Art. 4082

Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate pot fi supuse revizuirii, dacă soluţia pronunţată în cauză s-a întemeiat pe dispoziţia legală declarată neconstituţională sau pe alte dispoziţii din actul atacat care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare.

Pot cere revizuirea:

a) oricare parte din proces, în limitele calităţii sale procesuale;

b) soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia;

c) procurorul.

Cererea de revizuire se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea rămasă definitivă a cărei revizuire se cere.

Cererea de revizuire se poate face în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale.

Dispoziţiile art. 4081 alin. 5-11 se aplică în mod corespunzător.

Hotărârea instanţei de revizuire este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea supusă revizuirii."

Art. IV


Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V


Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 4 octombrie 2010

Vechea formă a art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
SUBSECŢIUNEA 5: Soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial
Art. 29
(1)Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.
(2)Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de procuror în faţa instanţei de judecată, în cauzele la care participă.
(3)Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.
(4)Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare.
(5)Pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspendă.
(6)Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.

***

Prostia are multe faţete. Înţelepciunea populară spune că unii pot fi catalogaţi ca fiind atât de proşti, încât dau în gropi, alţii sunt proşti de bubuie ori proşti ca noaptea. Mai nou, s-a constatat că unii sunt atât atat de proşti, încăt se pot împiedica de firul unui telefon mobil. Ieri însă, urmărind la TV o emisiune politică, unde, evident era reprezentat şi partidul de la putere, mi-am dat seama că folclorul nostru se poate îmbogăţii cu o noua zicătoare: prost ca o plăcintă. Acesta este un pamflet. Orice asemănare cu persoane reale este pur întâmplătoare. 

miercuri, 6 octombrie 2010

Curtea Constituţională - arma politică majoră a PDL?

Decizia Curţii Constituţionale de a declara constituţională noua legea a pensiilor, în ciuda evidenţei fraudării votului din Camera Deputaţilor, nu este altceva decât o demonstraţia de forţă a PDL şi a preşedintelui Băsescu. Din punct de vedere juridic, competanta Curţii era, intr-adevar, discutabilă în această speţă. Raţional, este clar că nu era nevoie ca această dispută dintre putere şi opoziţie să ajungă la Curtea Constituţională, simpla repetare a votului putând rezolva fără dubii problema. Însă, din punct de vedere politic, obstinaţia PDL de a nu accepta întoarcerea la vot are o justificare (cinică, e drept), pentru că pune în evidenţă o miză extrem de importantă -  eliminarea oricărui semn de întrebare cu privire la deţinătorii puterii absolute în stat (adică PDL şi Traian Băsescu) şi, în subsidiar, întărirea mesajului până mai ieri oarecum subînţeles: Avem tot, inclusiv Curtea Constituţională !

marți, 5 octombrie 2010

Măcar...

Poate sunt sub impulsul momentului, dar, în timp ce o văd la TV pe doamna profesor Cristina Anghel, aflată în greva foamei, iar pe cealaltă jumătate a ecranului pe domnul Marius Nistor (perorând precipitat, ca de obicei), mă întreb de ce niciun mare lider sindical din învăţământ nu a recurs până acum la un asemenea gest. Dacă nu pentru dascălii aflaţi la limita subzistenţei (care ar merita cu prisosinţă acest scrificiu), "măcar" pentru miile de hotărâri judecătoreşti irevocabile neexecutate sau a căror executare este amânată la nesfârşit, cu complicitatea sfidătoare a unei curţi constituţionale care, parcă, pe zi ce trece, devine principalul actor politic din România. O grevă a foamei de măcar trei zile dusă de un mare lider sindical pentru aplicarea egală a legii. În semn de solidaritate cu Doamna Profesor. Sau "măcar" ca exerciţiu de imagine. Că de-astea (exerciţii) am tot vazut în ultimii ani.

sursa video: realitatea.net

De Ziua Mondială a Educaţiei

Mii de membri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ protestează astăzi în Piaţa Victoriei sub sloganul "Salvaţi şcoala românească!". Alte două federaţii sindicale din învăţământ protestează la Palatul Cotroceni.
Potrivit preşedintelui FSLI, Aurel Cornea profesorii sunt umiliţi prin salarii indecent de mici, elevii îşi desfăşoară activitatea în condiţii insalubre şi total nesatisfăcătoare, iar toţi au manuale şi programe de învăţământ învechite.  
sursa video: realitatea.net

luni, 4 octombrie 2010

Boc ar putea "risca" în Parlament cu Legea educaţiei naţionale

Potrivit variantei online a cotidianului Gandul, Cabinetul Boc ar urma să-şi angajeze răspunderea în Parlament în privinţa Legii educaţiei naţionale, dacă într-o săptămână sau maximum 10 zile dezbaterile nu se finalizează în Senat.
În ceea ce priveşte salarizarea din 2011,  reprezentanţii minorităţile naţionale ar fi propus o majorare cu 14% a salariilor, urmând ca cei care au sub 1.000 de lei pe lună să primească ulterior "compensaţii", în funcţie de evoluţia PIB. Liderii UDMR propun o creştere etapizată a salariilor sub 1.000 de lei, urmând ca cele peste acest prag să se majoreze doar cu 12%.

marți, 21 septembrie 2010

Acoperiţi. Dar nu de glorie...

Astăzi am primit nu mai puţin de 30 de citaţii, urmare a recursurilor formulate de directorii noştri, dragii dumneavoastră colegi, stimaţi membrii de sindicat; 30 de recursuri, formulate de tot atâţia directori, la ordinul verbal al ISJ Constanţa, împotriva sentinţelor care consfinţesc aplicarea legii de majorare a salariilor. Evident, mulţi dintre semnatarii cererii de recurs sunt ei înşişi reclamanţi în procesul câştigat, invocând calitatea de membri de sindicat. Nu le reproşez nimic acelora dintre directori care nu se regăsesc pe lista reclamanţilor, dar mi se pare jalnic gestul celor care, aşezaţi în capul tabelului, semnează acum împotriva sentinţei unde sunt declaraţi câştigători. Ce postură dezonorantă! Aşadar, în loc să fim lăsaţi să ne ocupăm de celelalte probleme cu care se confruntă învăţământul preuniversitar (nu puţine), trebuie să ne prezentăm în instanţa pentru a ne apăra faţă de acei directori nemulţumiţi că sindicatul a câştigat (culmea, şi pentru ei) procesele.  Da, toţi aceştia vor fi acoperiţi de hârtia care le va asigura, poate, în continuare, funcţia. Vor fi acoperiţi. Dar nu de glorie...

joi, 16 septembrie 2010

Navetiştilor

Chiar dacă primarii vă descurajează, chiar dacă  directorii se fofilează, chiar dacă aceste drepturi băneşti au fost reduse cu 25%, nu ezitaţi să solicitaţi în scris, lună de lună, decontarea cheltuielilor pentru navetă! Înregistraţi fiecare cerere, păstraţi copii ale tuturor documentelor de transport depuse şi insistaţi ca, în fiecare lună, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ să solicite consiliului local sumele necesare decontării cheltuielilor de transport! Toate acestea pentru a putea recupera banii pe calea instanţei de judecată. Dacă această procedură este respectată, şansele de reuşită sunt  de 99%. Şi cereţi sindicatului din care faceţi parte să formuleze acţiuni în justiţie în numele dumneavoastră !
Amănunte şi formulare utile privind această procedură găsiţi aici. 

luni, 13 septembrie 2010

Cu ceafa

Poziţia mea faţă de mesajele de început de an şcolar ale preşedintelui şi premierului.

joi, 9 septembrie 2010

Habemus papam!

Da, e adevarat, avem inspector(i) generali. Noua echipă de la I.S.J. Constanţa, constituită cu greu, pe principii atavice, după mai bine de o săptămână de aşteptare, pare că împacă cele două tabere din PDL Constanţa: aripa Stavrositu - reprezentată, probabil, prin inspectorul general şi aripa Banias - având ca purtători de mesaj, probabil, pe cei doi inspectori generali adjuncţi. 
Aşadar:  Aliss Andreescu - inspector şcolar general; Elena Buhaiev (sic!) şi Cristina Merscic - inspectori generali adjucţi. Se anunţa lupte grele... Cu sindicatul, vreau să spun... 

joi, 2 septembrie 2010

Încă un ordin care încalcă legea

Ministerul a emis un ordin care încalcă dreptul recunoscut de lege liderilor de sindicat degrevaţi de a preda, maximum 4 ore pe săptămână, la plata cu ora.
Potrivit art. 51(11) din Legea nr. 128/1997, liderii sindicatelor din invatamant cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remunerati prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore saptamanal.
Prin Ordinul 405/31.08.2010 acest drept este anulat, deşi, întotdeauna un ordin se emite în aplicarea legii, ca act normativ cu forţă juridică superioară. Un simplu ordin nu poate adauga la lege şi, în niciun caz, nu o poate modifica. 
Prin acest ordin, sunt exceptaţi liderii de sindicat degrevaţi înscrişi la examenele pentru obţinerea gradelor didactice II şi I. Cel puţin teoretic, această excepţie produce însă o discriminare a celor care sunt lideri de sindicat degrevaţi şi sunt înscrişi la examenul pentru obţinerea definitivatului. 
Deci, oricum l-am privi,  Ordinul 405/31.08.2010 tot pe lângă lege dă.
Nu pun în discuţie moralitatea sau oportunitatea unei asemenea măsuri. Mă interează doar principiul în sine, acela al respectării legii, principiu care a fost încălcat. Ordinul 405/31.08.2010 reprezintă un precedent periculos, care naşte multe semne de întrebare.

 

Decalogul legislativ al învăţământului

La început de an şcolar, revin cu un articol mai vechi, util tuturor celor care lucrează în învăţământ: Decalogul legislativ al învăţământului

marți, 31 august 2010

Ministerul modifică în mod nelegal structura consiliului de administraţie al şcolii

Recentul Ordin nr. 4.717/23.08.2010 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ încalcă flagrant Legea învăţământului, stabilind o altă structură a consiliului de administraţie, diferită de cea impusă de lege. În mod nepermis,  Ordinul nr. 4.717/23.08.2010 adaugă la lege, reglementând situaţii care nu au fost avute în vedere de autoritatea legiuitoare (Parlamentul). 


Potrivit  art. 145 din Legea învăţământului nr. 84/1995, Consiliul de administraţie al unităţii de învaţamânt este format din:
1) director
2) director adjunct
3) reprezentantul consiliului local
4) reprezentantul primarului
5) reprezentanti ai parintilor
6) 1-5 reprezentanti ai cadrelor didactice
7) reprezentantul agentilor economici
8) un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior

Se poate oserva că, într-o primă situaţie, Ordinul exclude reprezentantul agenţilor economici  din structura obligatorie a consiliului de administraţie (deşi legea nu permite o asemenea posibilitate), incluzând însă contabilul sau contabilul şef *** al unităţii de învăţământ, persoană/funcţie care nu a fost avută în vedere de lege.  
De asemenea, deşi legea nu permite acest lucru, Ordinul impune ca, pentru unităţile de învăţământ din mediul rural, care au în componenţă structuri şcolare din satele care aparţin localităţii respective, reprezentarea cadrelor didactice să fie facută de către cadrul didactic coordonator al structurii - fapt ce încalcă dreptul cadrelor didactice şi al consiliului profesoral de a-şi alege toţi reprezentanţii în consiliul de administraţie; astfel, este contrazisă atât legea, cât şi paragraful anterior al ordinului.
În mod nelegal, Ordinul vorbeşte despre prezenţa în consiliul de administraţie a reprezentantului asociaţiei de părinţi, în condiţiile în care legea face trimitere la reprezentantul părinţilor. Între cele doua noţiuni - reprezentantul asociaţiei de părinţi şi reprezentantul părinţilor - nu există identitate. Ordinul încalcă astfel şi dreptul constituţional al persoanelor la libera asociere, pentru că induce obligativitatea constituirii asociaţiilor de părinţi la nivelul unităţilor de învăţământ, întrucât permite numai reprezentanţilor acestor asociaţii (şi nu reprezentanţilor părinţilor în ansamblul lor, cum ar fi legal) participarea la consiliul de administraţie.

Adoptarea acestui ordin este un simulacru de tehnică legislativă, este  încă un exemplu de incompetenţă şi reacredinţă.

*** Dacă memoria nu mă înşeală, în învăţământul preuniversitar, funcţia de contabil a fost înlocuită demult cu cea de administrator financiar.  Cu toate acestea, Ordinul vorbeşte despre contabil şi contabil şef.  

vineri, 27 august 2010

Cât mai acceptăm să înghiţim rahatul portocaliu?

La ordinele demente, dospite în laboratoarele diareicului partid care conduce astăzi România, I.S.J. Constanţa a iniţiat pe şest, fără niciun fel de informare sau consultare prealabilă a comisiei paritare, acţiunea de desfiinţare a zeci de locuri de muncă din unităţile de învăţământ. 
Prin comasarea şi închiderea unor şcoli, mulţi salariaţi vor deveni şomeri, afectat fiind, în primul rând, personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 
Deşi a promis iniţial că se va consulta cu sindicatele în acestă privinţă, pentru a se indentifica soluţii de redistribuire a persoanelor vizate de concediere, conducerea inspectoratului şi cea a ministerului a ordonat directorilor să taie în carne vie, fără să ofere alternativă. Şi, cu toate astea, nu văd nicio revoltă, n-am auzit ca vreun director să fi demisionat în semn de protest faţă de o asemenea măsură. Vorbesc de revoltă pe faţă, căci mulţi sunt cei care cârcotesc pe la colţuri şi se plâng la sindicat, cerând soluţii. 
Cu onoare, curaj şi demnitate încercăm să ne opunem, domnilor directori ? Împreună !


miercuri, 25 august 2010

Am fost un dobitoc. Dar nici chiar aşa...

După logica infailibilă a domnului Băsescu trebuie că sunt şi eu unul dintre mulţii dobitoci care l-au votat în 2004. Tot după părerea domniei sale, rămân un dobitoc şi pentru că nu l-am votat în 2009. Aş îndrăzni să afirm însă, cu riscul de a-l contrazice pe domnul preşedinte, că, totuşi, chiar atât de dobitoc, încât să-l fi votat şi în 2008, nu pot fi nici măcar eu. Voi ce credeţi?

miercuri, 11 august 2010

Ce mai zice Băsescu? Zice că profesorii sunt mai bine plătiţi decât el

Nu mă pot abţine să nu comentez revoltat noua tâmpenie debitată de primul matelot al ţării la postul public de radio. Băsescu a răspuns unui profesor titular la un liceu care se plângea că primeşte doar 927 de lei lunar, că dacă ar socoti, ar constata că e mai bine plătit decât el. Toţi am avut salarii mici în anumite etape ale carierei noastre. Dânsul are 16 ore pe săptămână. Eu muncesc 16 ore pe zi. Dacă ar face socoteala pe oră, s-ar putea să constate că e mai bine plătit decât mine, a declarat Traian Băsescu.
Preşedintele dă dovadă, încă o data, de cinism, încercând în mod subversiv, prin tehnica intoxicării, să întoarcă opinia publică împotriva cadrelor didactice, mutând dezbaterea de la problemele reale cu care se confruntă învăţământul. Traian Băsescu minte pe postul naţional de radio, afirmând că un profesor munceşte doar 16 ore pe săptămână, confundând (voit sau nu) norma de predare (care, apropo, ca regulă este de 18 ore pe săptămână) cu timpul de lucru săptămânal; care este de 40 de ore şi pentru cadrele didactice, aşa cum este pentru orice salariat cu normă întreagă. Lucrul acesta ar trebui explicat clar opiniei publice şi m-aş fi aşteptat ca sindicatele să reacţioneze imediat. Mai ales că asemenea afirmaţii au mai fost făcute şi anterior de către unii politicieni. N-ar strica o dezbatere publică pe această temă.

Iată ce spune legea despre timpul de muncă al unui cadru didactic:

Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

În învăţământul preuniversitar, atât în cazul personalului nedidactic, cât şi în cazul personalului didactic sau didactic auxiliar, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Pentru personalul didactic, durata timpului de muncă rezultă din însumarea activităţilor prevăzute de art. 42-47 din Legea nr. 128/19987 coroborat cu prevederile Ordonanţei nr. 103/1998 privind structura normei didactice, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 109/1999 şi art. 12 din C.C.M.U.N.R.Î.

Astfel, norma didactică a personalului de predare din învăţământul preuniversitar cuprinde :
a) activităţi didactice de predare-învăţare, de educaţie, de instruire practică şi de evaluare, conform planurilor de învăţământ (exemplu : 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul preuniversitar secundar, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Legea nr. 128/1997, 24 de ore pentru maiştrii instructori) ;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi activităţi de educaţie, complementare procesului de învaţământ (săptamânal, 9 ore de pregătire si 3-4 ore de activităţi ştiinţifico-metodice, 2 ore de comunicare cu familiile elevilor, 4-5 ore de evaluare a elevilor, inclusiv prin participarea la consiliile profesorale ale şcolii şi ale claselor, 1 oră de dirigenţie, 1-2 ore de serviciu pe şcoală).

Dezbaterea privind curricula şi manualele şcolare

Imagini de la dezbaterea privind curricula, manualele şcolare şi implicaţiile noii legi a educaţiei. Constanţa, 11 august 2010. A participat deputatul Adriana Săftoiu, vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor.joi, 5 august 2010

Tribunalul Constanţa confirmă: de la 01.01.2010 salariile ar fi trebuit majorate cu 34%

Un preşedinte de care mi-e silă !

Mă întreb dacă vreuna dintre fiicele domnului Traian Băsescu a debutat la locul de muncă, având un salariu mai mic decât cel al femeii de serviciu. Din propria-i mărturisire de aseară  înţeleg că domnia sa aşa a păţit la început de carieră, acum 30-40 de ani, în perioada comunistă, şi nu s-a supărat. Prin urmare, nu-i nicio problemă că un tânăr profesor păţeşte la fel în anul 2010, într-o ţară membră a Uniuniii Europene. Un argument imbecil, care denotă cinism, lipsă de respect şi lipsă de raţiune. Deci, din spusele întâiului matelot al ţării, a fi cadru didactic debutant, cu un salariu mai mic decât cel al femeii de serviciu, este un fel de virtute. Probabil că domnul preşedinte habar n-are ce salariu ridică lunar o femeie de serviciu dintr-o şcoală (dacă ştie, e cu atât mai grav). E vorba despre salariul minim pe economie, undeva pe-acolo. Deci, după logică lui Băsescu, e firesc, iată, ca un profesor debutant să câştige mai puţin decât salariul minim pe economie. Ce tupeu inimaginabil !

Poate că acesta este preşedintele României, dar ăsta nu este preşedintele meu! Un preşedinte de care mi-e silă ! Mi-e silă !


vineri, 30 iulie 2010

Site-ul lunii

Salut cu multă căldură noul site www.costelgilca.ro - drept social , un proiect care promite să devină un instrument foarte util, atât pentru specialişti, cât şi pentru toţi cei interesaţi de domeniul dreptului social.
Succes şi trafic intens !

joi, 29 iulie 2010

Mare e Grădiniţa ta, Doamne! Şi e cu orar prelungit...

Documentul de mai jos este real, fiind emis la nivelul unei unităţi de învăţământ din Judeţul Constanţa. Din punct de vedere juridic este, evident, o batjocură. Rar mi-a fost dat să văd ceva mai penibil. De observat însă şi "grija" cu care este redactat, într-un dispreţ total faţă de limba română.

miercuri, 28 iulie 2010

Solidaritatea e în vacanţă şi ea...

Poate nu sunt eu la curent, dar n-am vazut şi n-am auzit ca vreuna dintre marile organizaţii sindicale din educaţie, fie ea sindicat judeţean sau federaţie naţională, să protesteze faţă de desfiinţarea a zeci de instituţii de cultură din România. Din spirit de solidaritate, din bun simţ, dar şi pentru că educaţia nu se poate face fară cultură, iar cultura nu poate exista fără educaţie, mă aşteptam ca sindicatele din învăţământ să reacţioneze vehement (măcar prin nişte amărâte de comunicate de presă). N-au făcut-o. Şi e dezamăgitor pentru mine. Şi oarecum surprinzător - înţeleg că liderii de sindicat nu prea merg la operă, dar unii dintre ei joacă de atâta vreme teatru, încât ar fi putut protesta măcar din colegialitate cu actorii.

joi, 22 iulie 2010

Caz revoltător la Constanţa

Cine va da socoteală pentru prejudiciul cauzat unuia dintre tinerii candidaţi la titularizarea de la Constanţa, care nu a fost evaluat, pentru că "cineva" din comisie a uitat să ştampileze lucrarea? Când va fi iniţiată o cercetare în acest sens? Cine va răspunde disciplinar şi, de ce nu, penal? Cum se numeşte aceasta situaţie? Neglijenţă sau incompetenţă? 
Regretabilă este atât atitudinea reprezentanţilor I.S.J., cât şi a preşedenitelui centrului de concurs, care, neavând pe unde scoate cămaşa, au tendinţa de a bagateliza cazul. Asta doar pentru că Judeţul Constanţa trebuie să iasă bine la raport? Să facem reclamaţie la P.D.L.? Poate se rezolvă...

  
Extras din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Art. 46
Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au următoarele atribuţii:
a) Preşedintele:
.....................
13. Semnează lucrările candidaţilor din centrul de concurs.
.....................
23. Răspunde din punct de vedere material şi financiar de organizarea şi desfăşurarea concursului.
b) Secretarul:
..................
10. Aplică ştampila rotundă (circulară cu diametrul de 35 mm) cu înscrisul "Concurs 2010" pe lucrările candidaţilor. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru.

miercuri, 21 iulie 2010

"Organizaţia ajunge până la urmă să fie după chipul şi asemănarea cui o conduce"

Ca şi cititor fidel al blogului doamnei Diana Cismaru descopăr încă un articol care îmi merge la suflet. Aviz tuturor şefilor, fie că sunt ei directori, preşedinţi, miniştri sau lideri sindicali ! Un articol pe care oamenii aceştia ar trebui să-l citească în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, înainte ca secretara să le servească, pe tavă, cafeaua. Şi pe care ar trebui să şi-l rostească în gând, ca pe o rugăciune, înainte de culcare.  

Management şi creaţie
"Spuneam mai demult că managementul este cu totul altceva decât îşi închipuie angajaţii. Exerciţiul puterii şi al controlului este o probă spirituală. Ce face cineva când se trezeşte cu puterea în mână? Cum reacţionează faţă de greşelile angajaţilor? Cum reuşeşte, până la urmă, să îi facă să lucreze – căci nimeni nu poate fi făcut să lucreze cu forţa, şi câtă vreme nu îi place  ceea ce face va lucra cu lehamite, iar produsul activităţii va fi slab calitativ? Şi cum gestionează provocările, ispitele, falşii devotaţi care nu vor decât să profite?…Întrebări la care se cere nu numai un răspuns, ci şi decizii şi acţiuni. Din aceste răspunsuri se construieşte o organizaţie, piatră cu piatră…astfel încât fiinţa colectivă ajunge până la urmă să fie după chipul şi asemănarea cui o conduce." <<< articol complet>>>
Doctor în sociologie, Universitatea Bucureşti
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, S.N.S.P.A. Bucureşti, conferenţiar universitar
Coordonator executiv Masterat Comunicare şi Relaţii Publice
 

marți, 20 iulie 2010

O.U.G. nr. 74/ 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

Având în vedere că situaţia socioeconomică actuală din România necesită reducerea cheltuielilor bugetare, văzând şi priorităţile Guvernului de reformă a administraţiei publice, astfel încât să se pună accent pe eficientizarea activităţii administrative, se impune reorganizarea instituţiilor din subordinea autorităţilor centrale, pentru sporirea eficienţei acestora şi reducerea costurilor de personal şi materiale necesare desfăşurării activităţii acestora.
În vederea respectării angajamentelor internaţionale asumate de România,
întrucât domeniul de acţiune specific Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, Centrului Naţional de Management Programe şi Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica) este similar,
având în vedere atribuţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul formării profesionale, pentru eficientizarea actului administrativ şi evitarea paralelismului instituţional este necesara comasarea secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor cu Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Privat.
În temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se înfiinţează Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, ca urmare a comasării prin fuziune a Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, Centrului Naţional de Management Programe şi a Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)."
2.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Atribuţiile Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării sunt:
a) asistă Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi alte consilii din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza propunerilor consiliilor;
b) asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării competiţiilor pentru granturi, realizează întregul proces operativ pentru selectarea şi auditarea proiectelor şi programelor propuse spre finanţare de către consilii şi sprijină managementul financiar al acestora;
c) întocmeşte documentaţia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat şi din alte venituri pentru finanţarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării, în conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza legislaţiei în vigoare;
d) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a consiliilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în relaţiile cu instituţiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de învăţământ superior, cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private;
e) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi ale altor consilii desemnate din minister, în conformitate cu deciziile celor două consilii, în condiţiile legii;
f) conduce în sistem descentralizat, implementează, monitorizează şi evaluează programe şi proiecte de dezvoltare instituţională şi de sistem, precum şi programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică, cu finanţare naţională sau internaţională, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
g) organizează competiţii pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
h) elaborează şi/sau definitivează documentaţia necesară pentru desfăşurarea competiţiilor pe programele pe care le conduce, care este supusă aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
i) evaluează şi selectează proiectele în cadrul competiţiilor organizate;
j) contractează şi finanţează proiectele selectate, după aprobarea lor în prealabil de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
k) monitorizează şi evaluează modul de derulare a proiectelor contractate;
l) asigură consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea şi conducerea de proiecte la programele interne şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi stimulare a inovării;
m) gestionează resursele financiare contractate prin programele de profil naţional şi internaţional pe care le conduce;
n) pregăteşte şi perfecţionează resursele umane în domenii de conducere şi execuţie a proiectelor, prin organizarea de sesiuni de pregătire şi de formare continuă;
o) diseminează la nivel naţional şi internaţional informaţiile cu privire la programele pe care le conduce;
p) asigură consultanţă în găsirea de parteneri şi formarea de parteneriate pentru proiecte la programele internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de stimulare a inovării;
q) organizează manifestări tehnico-ştiinţifice, editare-multiplicare, publicitate, precum şi alte servicii în corelare cu obiectul său de activitate;
r) promovează transferul tehnologic şi inovarea în vederea sporirii competitivităţii economiei româneşti;
s) propune şi coordonează programe multidisciplinare şi proiecte de dezvoltare în acord cu priorităţile naţionale şi internaţionale;
ş) atrage, pe baze competitive, resurse financiare din surse naţionale şi internaţionale şi răspunde cererilor de piaţă prin contracte negociate direct cu beneficiarii;
t) gestionează resursele financiare atrase prin programe de profil naţionale şi internaţionale;
ţ) participă la dezvoltarea resurselor umane prin creşterea competenţei profesionale, fiind implicată în procesul de pregătire şi formare continuă a studenţilor, a doctoranzilor şi a altor specialişti;
u) diseminează rezultatele şi cunoştinţele de specialitate la nivel naţional şi internaţional;
v) colaborează cu alte instituţii publice sau private, interne sau internaţionale, inclusiv cu organizaţii profesionale, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;
x) administrează drepturile de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
3.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Organizarea, funcţionarea, statul de funcţii şi condiţiile de încadrare ale Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului."
4.La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Numărul de posturi aprobat pentru Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării este 120, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat."
5.La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare şi audit, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării are dreptul să utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."
6.La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Cheltuielile curente şi de capital ale Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat."
Art. II
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 44
(1) Colegiul consultativ are în componenţă specialişti propuşi de comunităţile ştiinţifice, de ministere, de operatori economici. Structura şi componenţa colegiului consultativ este aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."
2.La articolul 47, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
3.La articolul 47, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării conducerea de programe prevăzute în Planul naţional."
Art. III
Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, care se reorganizează sub denumirea de Consiliul Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA), este ajutat de Unitatea Executivă a CNCFPA, structură care se organizează prin comasarea secretariatului tehnic şi Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Privat, care se desfiinţează.
(2) Numărul de posturi aprobat pentru Unitatea Executivă a CNCFPA este 70, iar salarizarea se face în conformitate cu dispoziţiile legale pentru instituţiile publice centrale."
2.Articolul 13 se abrogă.
3.La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) Finanţarea cheltuielilor CNCFPA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru următoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de personal;
b) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital;
c) indemnizaţiile preşedintelui şi ale membrilor CNCFPA;
d) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în ţară şi în străinătate, pentru membrii CNCFPA şi pentru personalul unităţii executive a acestuia."
4.La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de aceste comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului unităţii executive, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."
Art. IV
Organizarea, funcţionarea şi mecanismele procedurale specifice Unităţii Executive a CNCFPA se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. V
(1)Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se substituie în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acte administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice ale instituţiilor publice care se desfiinţează.
(2)Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3)Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii aferente, de la instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
Art. VI
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 983/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management Programe, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 776 din 25 august 2004.
Art. VII
(1)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(2)Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) în bugetele lor şi în anexele la acestea şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.
(3)Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice reorganizate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din care au fost finanţate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 448 din data de 1 iulie 2010