De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 14 ianuarie 2014

Oficial - decontul navetei se acordă şi personalului didactic auxiliar

LEGE nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic

1.Articolul 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;"
****
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 24 din data de 13 ianuarie 2014