De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 3 aprilie 2014

Decontul navetei personalului didactic/didactic auxiliar trebuie solicitat în cuantum integral autorităţilor locale

Potrivit Hotărârii Comisiei Paritare nr. 1/2014, publicată pe site-ul S.L.S.I.P. Constanţa, instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Judeţul Constanţa vor parcurge în continuare procedura stabilită prin Hotărârea Comisiei Paritare nr. 1/21 octombrie 2013, solicitând autorităţilor administraţiei publice locale să asigure finanţarea integrală a acestor cheltuieli.
  • În vederea aplicării prevederilor art. 105 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Judeţul Constanţa vor parcurge în continuare procedura stabilită prin Hotărârea Comisiei Paritare nr. 1/21 octombrie 2013, solicitând autorităţilor administraţiei publice locale să asigure finanţarea integrală a acestor cheltuieli.
  • Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din finanţarea de bază, conform procedurii stabilite în nota nr. 3-Anexa 4 şi nota nr. 5-Anexa 5 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014, se poate realiza, ca variantă suplimentară şi opţională, după parcurgerea procedurii stabilite la alin. (1), numai în următoarele condiţii:
- Instituțiile de învățământ preuniversitar realizează economii la cheltuielile cu bunuri şi servicii;
- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ hotărâşte utilizarea acestor economii în vederea decontării cheltuielilor de navetă, în limita distanţei de 50 km şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru. Decontarea cheltuielilor de navetă se va aproba după plata tuturor facturilor pentru utilităţi şi a celorlalte cheltuieli.
- Sumele acordate spre decont întregesc/completează sumele care au fost acordate sau urmează a fi acordate de autorităţile administraţiei publice din finaţarea complementară, conform aplicării prevederilor art. 105 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- Decontul vizează numai perioada cursurilor.

  • Având în vederea modificarea art. 105 alin. (2) lit. (f) din Legea nr. 1/2011, realizată prin Legea nr. 1/2014, decontarea cheltuielilor de transport va fi solicitată autorităţilor administraţiei publice locale, în cuantum integral, şi pentru personalul didactic auxiliar, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul.
Vezi Hotărârea Comisiei Paritare