De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 19 decembrie 2014

Oficial: 24 şi 31 decembrie 2014 - zile libere

Hotărârea nr. 1090 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Art. 1
(1)Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 se stabilesc ca zile libere.
(2)Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 şi 20 decembrie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2015, potrivit planificărilor stabilite.
(3)Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.
 
Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.
 
Art. 3
(1)Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 şi nici participanţilor în aceste procese.
(2)Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Trezoreriei Statului care desfăşoară în zilele respective activităţi stabilite prin Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
 
Art. 4
Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 901 din data de 11 decembrie 2014