De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 8 iunie 2011

Model orientativ de cerere de executare a sentinţelor pronunţate după 31.12.2010

Domnule Director,


Subsemnatul/subsemnaţii, .................................................., în calitate de reclamant/reclamanţi, solicit/socităm executarea Sentinţei civile nr. ......../............, pronunţată de Tribunalul ........................... în Dosarul nr. ............................, prin care pârâta (pârâţii) unitatea de învăţământ ...................................................... a/au fost obligată/obligaţi să ................................................................................................................
  Sentinţa a cărei executare o cer/cerem este definitivă şi executorie de drept, în conformitate cu art. 274 din Codul muncii – republicat.  
  De asemenea, precizez/precizăm că, fiind pronunţată după data de 31 decembrie 2010, Sentinţa civile nr. ......../............ nu intră sub incidenţa O.U.G. nr. 71/2009, cu toate modificările şi completările ulterioare (O.U.G. 18/2001, O.U.G. 45/2010, O.U.G. 113/2010).
Anexez/anexăm prezentei copia legalizată ** a Sentinţei civile nr. ......../............, pronunţată de Tribunalul ........................... în Dosarul nr. ............................, cu menţiunea definitivă şi executorie (şi irevocabilă, dacă este cazul).


Data *                                                     Semnătura                                                                                            
                                                                                                                          
   Domnului Director al unităţii de învăţământ ..........................

* La depunerea cererii se va solicita, obligatoriu, nr. de înregistrare. 
**  Vezi AICI un model de cerere de legalizare