De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 19 iunie 2013

Concediul de odihnă la "plata cu ora" - un calcul discutabil

Cel puţin discutabilă, dacă nu nelegală ultima notă transmisă de MEN în legătură cu modul de calcul al concediului de odihnă pentru personalul didactic încadrat în sistem plata cu ora.

Pe lângă superficialitatea şi ambiguitatea redactării, apreciez că şi metoda de calcul pare greşită. După logica mea, pornind tocmai de la art. 2 din   O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011, trebuia utilizată regula de trei simplă.
Astfel, dacă pentru 12 luni integral lucrate se acordă un număr de 62 de zile de concediu de odihnă, pentru 9 luni integral lucrate rezultă un număr de 46,5 zile de concediu de odihnă şi nu 45 de zile, aşa cum se susţine în calculul transmis de MEN.

Pentru 12 luni integral lucrate ..............................62 de zile de concediu de odihnă

Pentru 9 luni integral lucrate ................................X zile de concediu de odihnă

X= 62 x 9: 12 = 46,5


Art. 2 din O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ :

(1)Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală dacă au prestat activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durată nedeterminată ori determinată, în tot cursul anului şcolar sau universitar.
(2)Cadrul didactic care a desfăşurat activitate la catedră o parte din anul şcolar/universitar are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporţional cu numărul lunilor lucrate în anul şcolar/universitar respectiv.
(3)În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar sau universitar, durata concediului de odihnă este proporţională cu perioada lucrată.
(4)Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului şcolar/universitar un anumit număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învăţământ dacă din însumarea zilelor respective rezultă 30 de zile calendaristice.
(5)Personalul didactic încadrat pe fracţiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) şi (3).