De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 12 septembrie 2013

C.C.M Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar


Cuprinde prevederi aplicabile salariaţilor din învăţământul preuniversitar privind:
  • TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
  • SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE
  • SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
  • CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ  
  • FORMAREA PROFESIONALĂ  
  • ALTE  PREVEDERI ÎN LEGĂTURĂ CU DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE