De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 3 octombrie 2013

Recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ, după pensionare, fără concurs - declarată neconstituţională

Curtea Constituţională a stabilit că recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de către consiliul de administraţie şi, respectiv, senatul universitar, într-o altă modalitate decât concursul este neconstituţională.   


În şedinţa din data de 1 octombrie 2013, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul art.146 lit.d) teza a doua din Constituţie, excepţie având ca obiect dispoziţiile art.284 alin.(7) şi art.289 alin.(7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.284 alin.(7) şi art.289 alin.(7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale.

Curtea a reţinut, în esenţă, că textele de lege menţionate încalcă dispoziţiile art.16 din Constituţie – Egalitatea în drepturi, întrucât permit recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de către consiliul de administraţie şi, respectiv, senatul universitar, într-o altă modalitate decât concursul.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Art.284 alin.(7):  Personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte această calitate de către consiliul de administraţie, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular.

Art.289 alin.(7): Personalului didactic care a avut calitatea de titular i se poate recunoaşte această calitate, anual, de către senatul universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular 


sursa: site-ul oficial al Curţii Constituţionale -www.ccr.ro3 comentarii:

sindicalist spunea...

Care este diferenta dintre articolul acesta din legea nr 1/2011, declarat neconstitutional
-Art.284 alin.(7): Personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte această calitate de către consiliul de administraţie, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular.
....si aceasta modificare din OUG 117/2013(35. La articolul 284, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat,
alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
(7) Reincadrarea in functia de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu a depasit cu 3 ani varsta de pensionare se face anual, cu mentinerea drepturilor si obligatiilor care decurg din desfasurarea activitatii didactice avute anterior pensionarii, cu acordul consiliului de administratie, potrivit metodologiei prevazute la alin. (6), cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii.)
Va multumesc!

Emilian Avrămescu spunea...

Aceasta noua varianta nu mai vorbeste despre recunoasterea calitatii de titular dupa pensionare - ceea ce era un aberant artificiu de ordin juridic. S-ar deduce ca e vorba despre angajarea pe perioada determinata, intr-un regim similar celui in care sunt incadrati suplinitorii calificati, fiind necesar acordul anual al CA. Totusi, sintagma "reincadrarea" este cel putin discutabila, dupa parerea mea fiind mai potrivita sintagma "incadrarea".

sindicalist spunea...

In decizia nr. 397/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Curtea Constitutionala da la punctul VII aliniatul 6 urmatorul verdict, ca raspuns la cererea Avocatului Poporului:
6. Constatarea neconstituţionalităţii soluţiei legislative consacrate de textele legale criticate, respectiv a instituirii posibilităţii recunoaşterii calităţii de titular în învăţământ a personalului didactic pensionat, determină ca examinarea condiţiilor pe care aceleaşi texte le impun pentru dobândirea acestui statut (renunţarea la pensie, la care face referire critica de neconstituţionalitate) să rămână fără obiect.
Avocatul Poporului a cerut scoaterea din lege si a conditiei renuntarii la pensie .
II. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate Avocatul Poporului susţine că textul de lege criticat încalcă principiul egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, prin impunerea condiţiei renunţării la pensie pe perioada în care personalului didactic îi este recunoscută calitatea de titular.
Curtea Constitutionala spune ca aceasta cerere ramane fara obiect, considerand ca ministerul va scoate din lege intreg aliniatul 7. Dar ministerul modifica numai aliniatul prin reglementarea calitatii de titular.
Dupa parerea mea urmeaza o noua cerere de neconstitutionalitate adresata Curtii Constitutionale de catre Avocatul Poporului, avand ca obiect de aceasta data principiul egalitatii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, prin impunerea condiţiei renunţării la pensie a cadrului didactic pe rperioada reincadrarii.
Va multumesc pentru raspuns!