De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 28 mai 2014

SLSIP - în dezacord cu modul în care este organizată evaluarea naţională

sursa: www.sinv.ro 

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța se declară în dezacord cu modul în care Direcția Generală de Educație și Învățare pe tot Parcursul Vieții, Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Națională și Centrul Național de Evaluare și Examinare au gândit organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale din acest an la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a - se arată într-un comunicat de presă postat pe www.sinv.ro  
Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța se referă la efectele asupra elevilor și personalului angajat cauzate de modificările impuse de adaptarea orarului școlar și al utilizării spațiilor școlare, la numeroasele dificultăți privind asigurarea dotărilor tehnice necesare multiplicării fișelor de evaluare.
În același timp, se remarcă totalul dispreț al reprezentanților instituțiilor menționate privind respectarea drepturilor prevăzute în Codul muncii (art. 112-137), referitoare la reglementările privind programul de muncă – programul de repaus, în condițiile în care membrii comisiei se implică atât în participarea la evaluare cât și în desfășurarea programului didactic curent, acumulând în acest fel 10-12 ore de activitate continuă. Sunt menţionate, de asemenea, dificultățile întâmpinate în deplasarea personalului navetist către unitățile de învățământ la orele dimineții când nu circulă mijloace de transport în comun (conform Procedurii nr.646/06.05.2014 prezența comisiei la unitate este la ora 5.00). În unitățile de învățământ mai mici există riscul insuficienței personalului didactic ținând cont de condițiile impuse de procedurile elaborate privind rolurile membrilor comisiei de evaluare. 
"Toate acestea ne confirmă, încă o dată, că în educație nu există o strategie clară pe termen lung, că multe documente se întocmesc și se adoptă fără consultarea beneficiarilor cărora li se adresează și că personalul din învățământul preuniversitar este supus unor abuzuri ce decurg din nerespectarea legislației în vigoare." - conclzionează comunicatul S.L.S.I.P. Constanţa