De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 11 ianuarie 2016

Costul standard per elev/preşcolar

Hotărârea nr. 993/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) Pentru anul 2016, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3.043 lei.
(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2016, sunt prevăzute în anexa nr. 2."

2.La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"
(2) Pentru anul 2016, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 321 lei.
(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2016, sunt prevăzute în anexa nr. 5."3.
Anexele nr. 2, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.


(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
Nr. crt.
Nivel/filieră/profil
Forma de învăţământ
Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri
- lei -
Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)
- lei -
Urban
Rural
Urban
Rural
1
Învăţământ preşcolar cu program normal
zi
0,663
0,725
0,000
0,000
2
Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal
zi
1,216
1,216
0,000
0,000
3
Învăţământ primar
zi
0,763
0,909
0,170
0,170
3.1
Învăţământ primar - integrat*
zi
1,297
1,297
0,170
0,170
4
Învăţământ primar "step-by-step"
zi
1,216
1,216
0,170
0,170
5
Învăţământ primar "A doua şansă"
-
0,588
0,708
0,170
0,170
6
Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)
zi
0,960
1,148
0,148
0,148
7
Învăţământ primar cu specializarea muzică
zi
1,700
1,700
0,100
0,100
7.1
Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar
zi
0,837
0,837
0,000
0,000
8
Învăţământ gimnazial
zi
1,000
1,150
0,143
0,143
8.1
Învăţământ gimnazial - integrat*
zi
1,700
1,700
0,143
0,143
9
Învăţământ secundar inferior "A doua şansă"
-
0,666
0,800
0,143
0,143
10
Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)
zi
1,200
1,370
0,130
0,130
10.1
Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar
zi
0,200
0,200
0,000
0,000
11
Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică
zi
2,100
2,100
0,100
0,100
11.1
Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar
zi
1,000
1,000
0,000
0,000
12
Învăţământ gimnazial
FR
0,405
0,480
0,143
0,143
13
Învăţământ liceal teoretic
zi
1,000
1,000
0,120
0,120
14
Învăţământ liceal teoretic
seral
0,741
0,741
0,120
0,120
15
Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic
zi
1,034
1,034
0,120
0,120
16
Învăţământ liceal tehnologic
seral
0,806
0,806
0,120
0,120
17
Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv
zi
1,320
1,320
0,120
0,120
18
Învăţământ liceal specializarea muzică
zi
2,800
2,800
0,120
0,120
19
Învăţământ liceal
FR
0,390
0,390
0,120
0,120
19.1
Învăţământ liceal integrat*
zi
1,700
1,700
0,143
0,143
20
Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)
zi
1,095
1,095
0,100
0,100
21
Învăţământ postliceal/maiştri
zi
1,095
1,095
0,000
0,000
21.1
Învăţământ postliceal/maiştri
seral
0,806
0,806
0,120
0,120
22
Cantine-cămine (elevi cazaţi)
-
0,396
0,396
0,000
0,000

* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

ANEXA nr. 3: Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2016
(- Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
Praguri numerice
Tipuri de unităţi
Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
1-300
Grădiniţă
344
347
354
364
375
385
Şcoală gimnazială
330
333
340
349
359
369
Liceu tehnologic/Şcoală profesională
340
343
350
360
370
380
Liceu
365
369
376
387
398
409
Colegiu
374
378
386
397
408
419
Şcoală postliceală
257
259
264
272
280
287
301-800
Grădiniţă
345
349
356
366
376
387
Şcoală gimnazială
331
335
341
351
361
371
Liceu tehnologic/Şcoală profesională
341
345
352
362
372
382
Liceu
367
371
378
389
400
411
Colegiu
376
380
387
398
410
421
Şcoală postliceală
258
261
266
274
281
289
peste 800
Grădiniţă
349
352
359
370
380
391
Şcoală gimnazială
335
338
345
355
365
375
Liceu tehnologic/Şcoală profesională
345
348
355
366
376
386
Liceu
371
374
382
393
404
415
Colegiu
379
383
391
402
414
425
Şcoală postliceală
262
264
270
278
285
293
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

ANEXA nr. 4: Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri şi servicii" (- Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
Praguri numerice
Tipuri de unităţi
Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
1-300
Grădiniţă
1,0710
1,0817
1,1031
1,1352
1,1674
1,1995
Şcoală gimnazială
1,0270
1,0373
1,0578
1,0886
1,1194
1,1502
Liceu tehnologic/Şcoală profesională
1,0582
1,0688
1,0899
1,1217
1,1534
1,1851
Liceu
1,1386
1,1500
1,1727
1,2069
1,2411
1,2752
Colegiu
1,1661
1,1778
1,2011
1,2361
1,2711
1,3061
Şcoală postliceală
0,7995
0,8075
0,8235
0,8474
0,8714
0,8954
301-800
Grădiniţă
1,0760
1,0868
1,1083
1,1406
1,1728
1,2051
Şcoală gimnazială
1,0320
1,0423
1,0630
1,0939
1,1249
1,1559
Liceu tehnologic/Şcoală profesională
1,0632
1,0738
1,0951
1,1270
1,1589
1,1908
Liceu
1,1436
1,1550
1,1779
1,2122
1,2465
1,2808
Colegiu
1,1711
1,1829
1,2063
1,2414
1,2765
1,3117
Şcoală postliceală
0,8045
0,8125
0,8286
0,8528
0,8769
0,9010
peste 800
Grădiniţă
1,0870
1,0979
1,1197
1,1523
1,1849
1,2175
Şcoală gimnazială
1,0431
1,0535
1,0744
1,1057
1,1370
1,1682
Liceu tehnologic/Şcoală profesională
1,0742
1,0850
1,1065
1,1387
1,1709
1,2032
Liceu
1,1547
1,1662
1,1893
1,2239
1,2586
1,2932
Colegiu
1,1822
1,1940
1,2177
1,2531
1,2886
1,3241
Şcoală postliceală
0,8155
0,8237
0,8400
0,8645
0,8889
0,9134
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 964 din data de 24 decembrie 2015