De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 10 ianuarie 2012

Puterea tranşează tranşele

În bătaie de joc faţă de orice principiu de drept, puterea actuală ciopârţeşte şi cele 5 procente care s-ar fi cuvenit în anul 2012 salariaţilor bugetari care au câştigat anumite drepturi băneşti prin hotărâri judecătoreşti.
Potrivit Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat, în anul 2012, cele 5 procente din drepturile băneşti obţinute prin hotărârile judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2011 urmează a fi achitate în 4 tranşe egale.

Art. 43
(1) În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.
(2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", la titlul "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, plata sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2011, se va realiza dupa o procedura de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d)în anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în anul 2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.


5 comentarii:

MD-afiliat FSLI spunea...

DOAR HOTARARILE JUDECATORESTI DEFINITIVE SI EXECUTORII PANA LA
31/12/2011 SE REESALONEAZA 2012-2016!!!

HOT.JUD. DEFINIVE SI EXECUTORII INCEPAND CU 01/01/2012(PANA LA EVENTUALA PUBLICARE A UNEI OUG DE AMANARE) SE EXECUTA CF. CODULUI MUNCII(CERERE EXECUTARE H.J.)

ART 261 CODUL MUNCII(LA ZI)
============================
Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

P.S.: 1. Am semnat petitia referitoare la publicarea electronica a M.O.(cel putin sa ne informam- cati am mai ramas.., ca de actionat....)
2. Dupa 3/02/2012 poate se opereaza in EDUSAL retinerea sindicatului( depinde de decizia luata la Curtea de Apel Bucuresti - dosar 9691/2/2011 in privinta suspendarii actului administrativ)

Elena spunea...

Felicitari pentru articolele interesante si utile de pe blogul Dumneavoastar!

Anonim spunea...

Emilian scoate oamenii sa protesteze! Sindicatul Organizeaza ceva!! priveste ce este in tara! asteptam semnalul

Anonim spunea...

Nu e Emilian trebuie sa scoata oamenii in strada. Avem lideri, platim cotizatii ! Oricum, cu sau fara lideri, haideti sa facem ceva!

Anonim spunea...

convocare la inspectorat la pichet