De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 27 aprilie 2012

E oficial: 30 aprilie 2012, zi liberă. Dar se va recupera în ziua de 5 mai

Hotărârea nr. 370 din 24 aprilie 2012 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi liberă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 30 aprilie 2012 se stabileşte ca zi liberă.
(2) Ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1) se va recupera în ziua de 5 mai 2012.
(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2
Prevederile art. 1 nu se aplică la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. 

Art. 3
Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 30 aprilie 2012 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4
Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 272 din data de 24 aprilie 2012