De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 18 iunie 2014

Concediul de odihnă suplimentar pentru personalul didactic auxiliar/nedidacticÎn conformitate cu art. 29(5) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, [1] personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară de la nivelul unităţii.. 
Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi este necesară întrunirea Comisiei paritare de la nivelul unităţii, în vederea stabilirii programării şi duratei exacte a concediului de odihnă suplimentar de care urmează să beneficieze personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.

[1] Publicat în Monitorul Oficial nr. 5/14.11.2012 – partea V- contracte colective de muncă