De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 2 iunie 2009

Un profesor cu gradul I ar putea ajunge la nivelul 9 de salarizare

Propunerile M.E.C.I. şi ale federaţiilor sindicale  pentru întocmirea unei grile de salarizare unitară.
În învăţământul preuniversitar au fost propuse următoarele categorii de funcţii didactice de predare: 
.
.


Profesor I, categorie din care fac parte: Profesor S ; Profesor ciclul II Bologna ; orice alte cadre didactice cu nivelul maxim al studiilor S;
Profesor II, categorie care include: Profesor SSD ; Profesor ciclul I Bologna (inclusiv absolvenţii cu specializarea Pedagogia Învăţământului Precolar şi Primar) ; orice alte cadre didactice cu nivelul maxim al studiilor SSD;

Institutor: absolvenţii colegiilor universitare pedagogice care nu au liceul pedagogic la bază şi absolvenţii institutelor pedagogice de 2 ani;

Educatoare M (absolvenţi liceu pedagogic/şcoală normală), Învăţător M (absolvenţi liceu pedagogic/şcoală normală), Maiştri-instructori (PL / şcoală de maiştri);

Profesor, învăţător, educatoare, maistru-instructor fără studii de specialitate.

În învăţământul preuniversitar, vor exista următoarele categorii de funcţii din punct de vedere al salarizării:

1. Profesor I, categorie care include: Profesor S + Profesor ciclul II Bologna + orice alte cadre didactice cu S; categorie care include: Profesor SSD + Profesor ciclul I Bologna (inclusiv absolvenţii cu specializarea Pedagogia Învăţământului Precolar şi Primar) + orice alte cadre didactice cu SSD;

3. Institutor (absolvenţii colegiilor universitare pedagogice care nu au liceul pedagogic la bază; în prezent colegiile universitare pedagogice nu mai există – ultima promoţie fiind 2007);

4. Educatoare M (absolvenţi liceu pedagogic/şcoală normală) + Învăţător M (absolvenţi liceu pedagogic/şcoală normală) + Maiştri-instructori (PL / şcoală de maiştri);

5. Profesor, învăţător, educatoare, maistru-instructor fără studii de specialitate.

Funcţia didactică/gradul didactic/nivelul de salarizare
.
Educatoare, Invăţător, Maistru-instructor - Gradul I 6, Gradul II 5, Definitivat 4,5, Debutant 3,5

Institutor - Gradul I 6,2, Gradul II 5,2 , Definitivat 4,5, Debutant 3,5 

Profesor II - Gradul I 7,5, Gradul II 6,5, Definitivat 5,5, Debutant 4,5

Profesor I Gradul I 9,2, Gradul II 8,2, Definitivat 7,2, Debutant 5,5

Profesor, învăţător, educatoare, maistru-instructor fără studii de specialitate - 3