De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 6 aprilie 2011

Să ne păstrăm calmul !

Pentru că aseară am auzit pe toate canalele TV numai tâmpenii  despre efectele recursului în interesul legii, admis de Î.C.C.J. cu privire la aplicarea Legii nr. 221/2008 (inclusiv de la persoane cu oarece pregătire juridică), reproduc mai jos dispoziţiile art. 330 ind. 7 din Codul de procedură civilă, invocat de Curte în decizie.
Art. 330 ind. 7 din Codul de procedură civilă
Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese.
Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare şi se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.