De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 31 mai 2011

Plata indemnizaţiei de concediu de odihnă - precizări


Având în vedere practica nelegală, întâlnită la nivelul mai multor unităţi de învăţământ, prin care indemnizaţia de concediu de odihnă este acordată fragmentat (în mai multe tranşe), lună de lună, şi nu o singură dată pentru toată perioada concediului de odihnă efectuat în vacanţa de vară, se impun următoarele precizări: 
  • Potrivit art. 267(1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
  • Potrivit art. 150 din Codul Muncii - republicat, pentru perioada concediului de odihnă, salariaţii beneficiază de plata indemnizaţiei de concediu de odihnă “cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.”  
  • Acelaşi termen este stabilit şi de prevederile art. 7(5) din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată,  de art. 10(5) din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ - aprobate prin Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5559/2011. 
Faţă de dispoziţiile legale amintite, unităţile de învăţământ şi ordonatorii principali de credite (primarii) au obligaţia să acorde plata indemnizaţiei de concediu de odihnă pentru cadrele didactice o singură dată, cu cel puţin 5 zile înainte de plecare în concediul de odihnă, pentru întreaga perioadă a concediului de odihnă ce urmează a fi efectuat.