De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 29 octombrie 2014

Calendarul examenului naţional de definitivare în învăţământ ( 2014-2015)

Ordinul nr. 4801 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015

În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie

ANEXĂ: CALENDARUL de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014-2015 (a se vedea şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ )

până la 31 octombrie 2014
Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti

până la 21 noiembrie 2014
Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora

21 noiembrie - 19 decembrie 2014
Înregistrarea candidaţilor în aplicaţie
Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la 5 iunie 2015
Efectuarea inspecţiilor la clasă

8-30 iunie 2015
Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

9 iulie 2015
Susţinerea probei scrise


14 iulie 2015
Afişarea rezultatelor


14-15 iulie 2015
Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

16-17 iulie 2015
Soluţionarea contestaţiilor

18 iulie 2015
Afişarea rezultatelor finale

20-31 iulie 2015
Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

până la 1 septembrie 2015
Eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 769 din data de 23 octombrie 2014