De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 9 octombrie 2014

Notele cuprinse în Legea bugetului, care au produs confuzie în privinţa decontului navetei, au fost abrogate

În acest moment, avînd în vedere abrogările intervenite prin O.U.G. nr. 59/2014, singura modalitate legală privind acordarea decontului pentru naveta personalului didactic şi didactic auxiliar, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, rămâne cea stabilită de art.105 (2) lit f) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în aplicarea căruia au fost emise InstrucţiunileMinistrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/2011 


Potrivit O.U.G. nr. 59/2014, în cuprinsul Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, la anexa nr. 3 (anexa nr. 4 în forma iniţială a legii) "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2014", nota de subsol nr. 2 se abrogă.

 Nota de subsol nr. 2 - care a fost abrogată
2)Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională la cheltuieli cu bunuri şi servicii, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.

De asemenea, la anexa nr. 4 (anexa nr. 5 în forma iniţială a legii) "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2014", nota de subsol nr. 4 se abrogă.

Nota de subsol nr. 4 - care a fost abrogată 
4)Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km, şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.