De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 13 ianuarie 2015

Un student la drept "desființează" noul Regulament de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar

Alexandru Bajdechi a fost Președintele Consiliului Județean al Elevilor Constanța (2013-2014).  Este Președinte fondator Asociației Elevilor din Constanța. În prezent este student la drept.
Opinia lui Alexandru Bajdechi a fost publicată şi de site-ul www.romaniacurata.ro

În spațiul public atenția este concentrată pe legea Big Brother însă un amănunt a scăpat din atenția opiniei publice: regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). De ce ar fi acest regulament așa de special în primul rând ? Pentru că legile Big Brother sunt nimic pe lângă prevederile acestui regulament care ignoră inclusiv tratatele internaționale la care România a aderat.
Elevii nu sunt Charlie! Ce spune Constituția și ce a semnat Pricopie

Libertatea de exprimare, Constituția României
ARTICOLUL 30
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.


Art. 136 (2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, directorul poate propune consiliului de administraţie suspendarea redactării şi difuzării acestora şi, ca urmare, le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv (s.a.).

Cu prima parte a normei trebuie să fim de acord deoarece are ca izvor Constituția, dar nu vi se pare ciudată partea a doua ? Hai să ne reamintim ce zice Constituția: Cenzura de orice fel este interzisă [art. 30, alin (2)]! În acest caz se poate ajunge foarte ușor la un abuz, fiind lăsată la discreția directorului (cu un consiliu de administrație docil, din care nu face parte un reprezentant al elevilor) să suspende orice fel de acțiune publicistică. Cunoașteți publicații ale elevilor cumva? Sincer nu cred că există pentru că și acest segment a fost monopolizat de directori care au făcut Revista școlii, evident sub coordonarea unui profesor care nu va permite ca elevii să scrie ce vor. Are dreptul un elev să-și facă o revistă în care să critice directorul și/sau consiliul de administrație? Da. Va putea oare? Nu. Cred că am demonstrat de ce această prevedere din ROFUIP intră chiar în contradicție cu Constituția, ceea ce e foarte grav. Un ministru al educației a dat un ordin prin care drepturile fundamentale ale omului sunt îngrădite. Mai menționez că art. 120 din ROFUIP ar trebui să asigure elevilor toate drepturile constituționale. Cam tristă ipocrizia…


Ia statutul, nu-i statutul

Când s-a adoptat Legea Educației în anul 2010, s-a convenit ca elevii și studenții să aibă câte un statut distinct în care să se menționeze toate drepturile și îndatoririle (pentru elevi) sau obligațiile (pentru studenți). Nu vreau să mă concentrez pe diferența dintre îndatorire și obligație însă trebuie menționat că elevii au îndatoriri pentru că fac parte din învățământul obligatoriu iar studenții obligații deoarece acest tip de învățământ este unul facultativ iar studenții semnează un contract de studii și își asumă obligațiile din contract. Dacă ministerul face confuzia, deși în lege nu este făcută, între îndatoriri și obligații înseamnă că școala ar putea să execute silit elevul să învețe. Sună foarte aberant, de aceea trebuie sesizată eroarea gravă făcută de minister. Cum să execuți silit elevul să învețe? Poate ne lămurește domnul Cîmpeanu dar nici dumnealui nefiind doctor în drept sarcina rămâne la aceeași direcție juridică a ministerului care a avizat un asemenea regulament.

Statutul elevului trebuie să fie un document distinct, așa s-a urmărit, așa trebuia făcut. Dacă cercetăm după metoda teleologică (adică a scopului urmărit), ne punem întrebarea: De ce s-a menționat în Legea Educației că trebuie adoptat un statut al elevului și după adoptarea acestuia se realizează regulamentele școlare? În mod cert, nu pentru a ajunge în situația actuală. Cui i se adresează acest statut al elevului? Profesorilor? Părinților? Nu. Elevilor! Primul pas în realizarea dreptului este conformarea, or dacă elevii nu au cum să își citească drepturile și îndatoririle cum să-și formeze conduita pe care o dorim? De aceea era necesar un document distinct de 15-20 de pagini în care să fie incluse absolut toate drepturile, fie că decurg din tratatele internaționale, Constituția României, legea educației sau legea  privind drepturile copiilor. Acest ROFUIP are 79 de pagini. Îl va deschide vreodată un elev? Nu cred. După cum se observă, până cum și în continuare, fac trimiteri la articole din ROFUIP, deoarece statutul elevului nu există, lucru ce încalcă dispozițiile art. 80 alin. (2) din Legea educației, motiv numai bun pentru anularea ROFUIP în instanță.


Asociere și reuniune

Noul ROFUIP, ca și vechiul ROFUIP încalcă legea în privința asocierii. Deși Constituția prevede limitarea dreptului fundamental la asociere și întrunire numai în cazurile de siguranță națională și regulilor necesare într-o societate democratică, ROFUIP lasă acest drept la discreția directorului. În fine, regulamentul condiționează constituirea unei asociații de aprobarea directorului, lucru care încalcă O.G. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

Privarea de libertate

ROFUIP stabilește că elevii nu pot părăsi unitatea de învățământ fără avizul profesorului de serviciu. Prevederea e din start ilegala, pentru că reprezintă o privare ilegală de libertate (Art. 205 C.Pen.). Pedeapsa pentru privarea ilegală de libertate este de 1 și 7 ani de închisoare. Dacă persoana vătămată este minoră atunci pedeapsa este între 3 și 10 ani de închisoare. Cine va plăti pentru eroarea asta? Ministrul, directorii sau profesorii de serviciu?


Elevii, paznicii școlilor

Prin noul ROFUIP, elevii sunt obligați să devină paznicii școlilor. Da, pentru asta plătim taxe și impozite, ca elevii să devină paznici. Spunea cineva că lipsește practica? Poate mulți își vor descoperi vocația de bodyguarzi, că e la modă, nu?


Protestele – interzise

Protestele nu se pot desfășura dacă afectează activitatea la ore. Cum se traduce asta nu îmi dau seama, însă în mod cert reprezintă o metodă de intimidare pentru elevi de a nu-și manifesta libertatea de întrunire, drept fundamental.


Contractul educațional – o aberație

Dacă ai drepturi și îndatoriri stabilite prin ordin de ministru, pentru ce să mai închei un contract? Nimeni nu poate fi obligat să încheie un contract, deci acest contract este inutil. Ne place birocrația. De asemenea contractul nu respectă regimul actelor semnate de minor. Începând de la vârsta de 14 ani, minorul poate semna acte de conservare (să-și prezerve un drept), de administrare (valorificarea drepturilor) și dispoziție de mică valoare (nu poate vinde decât bunuri de mică valoare). Aceste prevederi din Codul Civil au fost ignorate complet de minister. Cu așa juriști, nu mă mir.


Manualele școlare – uitate

Ministrul Educației a comis o gravă abatere aprobând acest regulament. Față de draftul pus pe site-ul MEN acum câteva luni, acest regulament adoptat nu mai are inclusă prevederea referitoare la manualele școlare. Există o problemă. Ministerul Educației, deși este obligat de lege, refuză să acorde manuale școlare elevilor de clasa a XI-a și a XII-a. Nu se mai putea ascunde de această obligație și a descoperit o metoda ingenioasă, să tacă. Recunosc că sunt impresionat de viclenia celor din MEN în defavoarea elevilor.


Consiliul Elevilor

Consiliul Elevilor este reglementat prin ROFUIP. De ce nu îmi dau seamă dar tocmai mi-a demonstrat că este o structură vasală ministerului. Au introdus o prevedere că nu poți fi reprezentant al elevilor dacă nu ai notă peste 9 la purtare. Pentru mine, din acest moment, Consiliul Elevilor a devenit atât în fapt cât și în drept o jucărie a ministerului și nu mai are nici un fel de respect. Cine crede în independența lui ar trebui să se trezească din vis.

Cine e de vină? Bajdechi!

Toate aceste idei reprezintă doar o parte din problemele ROFUIP. Pentru că trebuie să existe și un vinovat, recunosc că eu sunt vinovatul. Cel puțin așa spune președintele Consiliului Național al Elevilor, Eduard Mititelu, care își anunță colegii de victoria obținută împotriva oamenilor răi ca mine care o să moară cu legea în brațe.
Alexandru Bajdechi