De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 18 februarie 2011

Inadmisibil: instrucţiunea MECTS nr. 3 adaugă la lege

Instrucţiunea nr. 3 privind aplicarea art. 253 din Legea educaţiei naţionale este nelegală. Instrucţiunea, ca reglementare inferioară, adaugă pur şi simplu la lege. Astfel, sunt impuse criterii despre care legea nu vorbeşte şi pe care nici nu le lasă la latitudinea ministerului, prin adoptarea unui eventual act normativ subsecvent.
Potrivit art. 253, singurele 4 condiţii care trebuie îndeplinite pentru titularizare sunt:
1) participarea la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a legii şi cel puţin nota 7 la unul dintre aceste concursuri 
2) ocuparea unui post/catedră la momentul solicitării
3)  certificarea viabilităţii postului/catedrei;
4) aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Se poate observa foarte clar că organismul care decide titularizarea este doar consiliul de administraţie. În mod evident, legea lasă la latitudinea consiliului de adminstraţie alegerea criteriilor care s-ar impune în situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ cele două condiţii de mai sus.  
Inventarea şi impunerea unor alte criterii de către minister fac praf principiul descentralizarii deciziei atât de mult trâmbiţat şi, mai grav, încalcă o regulă de bază în interpretarea juridică:  unde legea nu distinge nici interpretul nu trebuie să distingă ( nu putem adăuga sau exclude cazuri care n-au fost adăugate sau excluse de legiuitorul însuşi).


Art. 253 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a prezentei legi, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră devin titulari ai şcolii respective dacă:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord
Vezi şi Instrucţiunea MECTS nr. 3, AICI 

2 comentarii:

Anonim spunea...

Nu i la fel si in cazul in care in Metodologia miscarii personalului didactic apare peste tot art.13 din legea 128/1997 dar care este diferita de legea 1/2011?

Anonim spunea...

De ce nu se aplica noua lege si pentru titulari? Cei care se afla in restrangere de activitate raman fara posturi? Cum sa faci alte angajari cand ai angajati fara post?