De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 14 septembrie 2011

Instituirea prin lege a unei singure organizaţii profesionale a consilierilor juridici – o necesitate

Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa a transmis tuturor parlamentarilor constănţeni o solicitare privind acordarea sprijinului necesar modificării legii profesiei, în sensul instituirii unei organizaţii profesionale unice a consilierilor juridici.
La 8 ani de la adoptare, Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic se dovedeşte lipsită de eficienţă, fiind, în mare măsură, inaplicabilă şi nocivă pentru un corp profesional care numără peste 30 de mii de membri.
În mod cu totul nefiresc şi în totală contradicţie cu normele europene şi modul de organizare a altor profesii juridice, pentru consilierii juridici nu există în acest moment un set unitar de criterii şi standarde de exercitare a profesiei sau un cod deontologic unic.

Actuala reglementare, care permite infiinţarea a sute de organizaţii profesionale, duce la slăbirea şi la deprofesionalizarea corpului consilierilor juridici şi prejudiciază interesele statului român. Astfel, sub pretextul slabei pregătiri a consilierilor juridici şi al lipsei unor standarde profesionale unitare, foarte multe instituţii şi autorităţi publice alocă sume uriaşe pentru externalizarea serviciilor juridice, deşi beneficiază de departamente juridice şi consilieri juridici salarizaţi. Această situaţie a fost caracterizată ca fiind foarte gravă şi de Curtea de Conturi a României, într-un recent raport remis Parlamentului.
În consecinţă, Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa solicită parlamentarilor tuturor partidelor politice să sprijine demersul Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România privind instituirea unei organizaţii profesionale unice a consilierilor juridici, cu atribuţii de reglementare a profesiei, în limitele legii. 
Demersul ar urma să se concretizeze într-o iniţiativă legislativă a Ministerului Justiţiei, elaborată în urma consultării organizaţiilor profesionale ale consilierilor juridici.