De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

marți, 22 mai 2012

Salariaţii "la plata cu ora" au dreptul la plata/compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat

Având în vedere că pentru salariaţii din învăţământ salarizaţi la plata cu ora  (în special pensionari) trebuie încheiate contracte individuale de muncă cu timp parţial (vezi aici adresa Ministerului Muncii), persoanele în cauză beneficiază de concediu de odihnă în condiţiile stabilite de art. 267 din Legea nr. 1/2011, coroborat cu dispoziţiile art. 144-146 din Codul muncii.
Pentru salariaţii la plata cu ora care nu au efectuat concediul de odihnă  înainte de încetarea contractului individual de muncă, se aplică dispoziţiile art. 146(4) din Codul muncii - compensarea în bani.  (Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă).

NORME METODOLOGICE din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ

Art. 2
(1)Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală dacă au prestat activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durată nedeterminată ori determinată, în tot cursul anului şcolar sau universitar.
(2)Cadrul didactic care a desfăşurat activitate la catedră o parte din anul şcolar/universitar are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporţional cu numărul lunilor lucrate în anul şcolar/universitar respectiv.
(3)În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului şcolar sau universitar, durata concediului de odihnă este proporţională cu perioada lucrată.
(4)Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului şcolar/universitar un anumit număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învăţământ dacă din însumarea zilelor respective rezultă 30 de zile calendaristice.
(5)Personalul didactic încadrat pe fracţiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) şi (3).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 723 din data de 13 octombrie 2011