De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 20 februarie 2014

S.L.S.I.P. solicită din nou I.S.J. respectarea legii în privința predării orelor de educație fizică în învățământul primar

S.L.S.I.P. Constanţa solicită ISJ să clarifice contradicţia dintre prevederile legale şi situaţia de fapt de la nivelul judeţului, respectiv încadrarea profesorilor de educaţie fizică pe catedrele constituite din orele de educaţie fizică la învăţământul primar, cu respectare dispoziţiilor legale în vigoare, care primează oricărei alte justificări - precizează un articol publicat pe site-ul S.L.S.I.P.
Potrivit art. 263 (7) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, în învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.Odată cu intrarea în vigoare a acestui text de lege, singura categorie de personal didactic de predare calificată pentru predarea orelor de educaţie fizică în învăţământul primar este aceea a profesorilor cu studii superioare de specialitate (absolvirea cu diplomă a studiilor universitare/absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în specializarea educaţie fizică şi sport). 
Cu ignorarea acestor dispoziţii legale, în anii şcolari 2011-2012, 2012-2013, şi 2013-2014, I.S.J. Constanţa, prin directorii unităţilor de învăţământ, a impus includerea orelor de educaţie fizică în norma didactică la nivelul claselor din ciclul primar şi predarea acestora de către învăţătorii sau profesorii pentru învăţământul primar.
Se pare că această “politică” de încălcare a legii va fi impusă de M.E.N. şi în anul şcolar 2014-2015 - se arată în informarea publicată pe site-ul S.L.S.I.P. >>> articol complet
sursa: www.sinv.ro