De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 27 februarie 2009

Modelul şi conţinutul formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice

ORDIN nr. 193 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice
În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002,
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:
1."Adeverinţă de venit", cod 14.13.21.13;
2."Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit", cod 14.13.25.13.
Art. 2
Adeverinţa de venit atestă veniturile impozabile anuale realizate sau estimate, existente în evidenţa fiscală, la data solicitării, pe baza datelor declarate de persoanele fizice sau de plătitorii de venituri.
Art. 3
Procedura de completare a formularului menţionat la art. 1 pct. 1 este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 4
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 7
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.