De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 28 aprilie 2010

Încă o declaraţie hazardată a inspectorului şcolar general de la Constanţa

Potrivit cotidianului "Telegraf" inspectorul şcolar, Elena Buhaiev a declarat, referitor la excluderea de la discuţii a liderului SLSIP şi a consilierului juridic al organizaţiei, că nu era necesară prezenţa lor: „Nu era o dispută, nu era o comisie paritară, prin urmare, nu aveau ce căuta acolo” (articol integral).

Prof. Lucian Petre a intrat în greva foamei pe 21 aprilie, cerând anchetarea abuzurilor făcute de directorul Silvius Becherescu. În data de 27 aprilie, cu ocazia desfăşurării unui consiliu de administraţie al grupului şcolar, unde au fost discutate acuzaţiile profesorului Petre Lucian, acesta a cerut asistenţa juridică a sindicatului. La intrarea în incinta şcolii a preşedintelui S.L.S.I.P. şi a consilierului juridic, directorul unităţii de învăţământ a solicitat intervenţia poliţiei, considerând că reprezentanţii sindicatului au pătruns fără drept în şcoală (vezi video)

Declaraţia doamnei inspector general este cel puţin hazardată şi dovedeşte fie ignorarea Legii sindicatelor, fie necunoaşterea acesteia.

Pentru conformitate îi citez doamnei inspector general, care nu este la prima declaraţie fără acoperire legală, următoarele:

Legea nr. 54/2003 a sindicatelor

Art. 27. - În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizaţiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluţionare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau conciliere, petiţia, protestul, mitingul, demonstraţia şi greva, potrivit statutelor proprii şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 28. - (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la judecată.

Art. 53. - (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:

...............................................................

b) condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale;

c) furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobândirea personalităţii juridice a organizaţiei sindicale, precum şi în timpul fiinţării acesteia.