De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

vineri, 22 octombrie 2010

Cerere de legalizare a sentintelor privind aplicarea Legii nr. 221/2008 (model orientativ)

Tribunalul ..........................
Dosar nr. .......................


Domnule Preşedinte,

Subsemnatul........................, în calitate de reclamant, vă rog să aprobaţi legalizarea Sentinţei civile nr. ............... pronunţată de Tribunalul Constanţa în Dosarul nr. ..................., cu menţiunea definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul).
S-a taxat cu..................., conform chitanţei nr. ................ şi timbru judiciar în valoare de ............

Data.............                                                                                                   Semnatura..............

Domnului Preşedinte al Tribunalului................


N.B.
La cererea de legalizare se vor anexa:
- hotărârea a cărei legalizare se solicită;
- taxă judiciară de timbru în valoare de 2 lei (se plăteşte la Primarie-serviciul încasări impozite şi taxe; în cazul Judeţului Constanţa taxa se achită la Centrul de Informare Cetăţeni, str. Ecaterina Varga nr. 25-27);
- timbru judiciar în valoare de 0,15 lei (poate fi achiziţionat de la oficiile poştale).
Cererea de legalizare se depune la Tribunal (la registratură sau, după caz, la arhiva civilă)