De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 31 martie 2011

Noi instrucţiuni nelegale şi inaplicabile ale M.E.C.T.S.

M.E.C.T.S. a emis o instrucţine privind finanţarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar  de stat, cu excepţia celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit.
Instrucţiunea este inaplicabilă, urmăreşte inducerea în eroare a salariaţilor din învăţământ şi, mai grav, încalcă flagrant legislaţia specială privind sănătatea şi securitatea în muncă. Mai grav, această instrucţiune nu rezolvă problema de fond şi nici problema finanţării. 

Pe scurt:

1)  Instrucţiunile nu sunt fundamentate pe legislaţia specială privind sănătatea şi securitatea în muncă. Obligaţiile generale ale angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt reglementate de dispoziţiile Codului muncii şi sunt completate şi dezvoltate de cele ale Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.  
2)  Nu există examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar  de stat care, potrivit legii, să se efectueze gratuit. Eventualele examinări medicale gratuite ce se pot realiza prin intermediul medicului de familie nu se confundă cu examinarea medicală obligatorie periodică vizând sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor, care se efectuează exclusiv prin intermediul medicului de medicina muncii. 
3)  M.E.C.T.S. a uitat, probabil, de Ordinul comun al Ministrului Educaţiei şi Cercetării, Ministrului Sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 4840/2005 privind controlul medical anual pentru personalul din învăţământul preuniversitar, ordin care încalcă, la rândul său, legilaţia privind sănătatea şi securitatea în muncă.
4) Nu există acel un formular de certificat medical specific la care face referirea instrucţiunea. Acest formular a fost promis încă din 2005, de la emiterea Ordinului 4840, fără a fi elaborat vreodată. 

Mai multe argumente legate de acest subiect - AICI 

Niciun comentariu: