De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 2 februarie 2012

180 de grădiniţe noi

În mediul rural ar putea  fi construite 180 de grădiniţe noi, cu program normal - potrivit unui proiect de hotărâre de guvern publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Documentaţia tehnico-economică prezentată spre aprobare propune construirea în mediul rural a 180 grădiniţe noi cu 3 și 4 săli de grupă, cu program normal, având funcţiunile cerute de normele educaţionale în vigoare (săli de grupă, vestiar, izolator, grup sanitar interior, spaţii auxiliare pentru personal şi depozitare, instalaţii de apă curentă, încălzire centrală).
Construcţiile vor avea regim de înălţime parter, structură din zidărie portantă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă şi termoizolaţie pe exterior.
Incinta va cuprinde spaţii de joacă, spaţii verzi, căi de acces pietonale şi auto, inclusiv dotări pentru persoane cu dizabilităţi (rampe şi grup sanitar).
Finanţarea obiectivelor de investiţii se face din împrumutul acordat Guvernului României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Prin finanţarea acestor obiective de investiţii se dezvoltă reţeaua învăţământului preşcolar în cadrul comunităţilor dezavantajate.