De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

miercuri, 1 februarie 2012

Prevederile care împiedicau reţinerea cotizaţiei pe statul de plată au fost suspendate

Prin Sentinţa civilă nr.70/27.01.2012, pronunţată în dosarul nr. 1689/59/2011, Curtea de Apel Timişoara – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal  a admis acţiunea promovată şi precizată de reclamantul Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar din Judeţul Timiş împotriva pârâţilor Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice şi a dispus suspendarea executării anexelor nr. 2 şi 4 ale Ordinului comun al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 4576/11.07.2011/230/18.10.2011/ 2445/15.09.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal din învăţământul preuniversitar de stat, până la pronunţarea instanţei de fond.

sursa: portalul instanţelor de judecată - Curtea de Apel Timişoara