De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 4 ianuarie 2010

În atenţia absolvenţilor ciclului I de studii universitare - profesor pentru învaţământul preşcolar si profesor pentru învatamântul primar

Actuala formă a art. 5 şi 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic  aşa cum au fost modificate de Legea nr. 387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

TITLUL II: Invatamantul preuniversitar

CAPITOLUL I: Functiile didactice si didactice auxiliare. Conditiile pentru ocuparea acestora

Sectiunea 1: Functiile didactice si didactice auxiliare

 Art. 5

(1)Functiile didactice sunt:
a) în învatamântul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru învatamântul prescolar; profesor;
b) în învatamântul primar: învatator/învatatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru învatamântul primar; profesor.
c) în învatamântul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, profesor corepetitor/acompaniament, maistru-instructor;
d) în învatamântul special si în comisiile de expertiza complexa: educatoare/educator, învatator, învatator itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educatie speciala, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, profesor-pedagog social, maistru-instructor, învatator-educator, profesor-educator.
e) în centrele de documentare si informare: profesor documentarist;
f)în unitatile de învatamânt preuniversitar, pentru asigurarea formarii initiale si a insertiei profesionale: cadre didactice-mentori si cadre didactice-tutori.
 
(2) În unitatile conexe si în cele cu activitati extrascolare ale învatamântului preuniversitar functiile didactice sunt: 
a) în centrele de plasament: educatoare/educator, institutor-educator, învatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;
b) în centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-pedagog social;
c) în centrele logopedice interscolare si în cabinetele scolare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie, profesor-pedagog social;
d) in casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;
e) in cluburile sportive scolare: profesor, antrenor;
f) in unitatile cu activitati extrascolare: educator/educatoare, invatator, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.

Art. 7

(1) Pentru ocuparea functiilor didactice trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii:
a) pentru functia de educator/educatoare in invatamantul prescolar - absolvirea cu examen de diploma a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs in domeniul psihopedagogic si metodic specific;
b) pentru functia de invatator - absolvirea cu examen de diploma a liceului pedagogic, sectia pentru invatatori, sau a sectiei educatoare-invatatori ori a unei scoli echivalente;
c) pentru functia de institutor - absolvirea cu examen de diploma a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmata de absolvirea cu diploma a unei institutii de învatamânt superior de lunga durata sau de scurta durata ori de absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs specific în domeniul psihopedagogie si metodic; prevederile prezentei litere nu se aplica absolventilor de Pedagogia învatamântului Prescolar si Primar, care beneficiaza de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);
d) pentru functia de profesor pentru învatamântul prescolar si profesor pentru învatamântul primar - absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmata de absolvirea unei institutii de învatamânt superior de scurta sau de lunga durata în profilul pedagogic;
d1) pentru functia de profesor în învatamântul gimnazial si scoala de arte si meserii - absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei institutii de învatamânt superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum si îndeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
d2) pentru functia de profesor la anul de completare - absolvirea cu examen de licenta ori examen de absolvire a unei institutii de învatamânt superior de lunga sau scurta durata ori a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum si îndeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
e) pentru functia de profesor în învatamântul liceal si postliceal - absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de învatamânt superior de lunga durata sau echivalenta acesteia în profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum si îndeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic si detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
f) pentru functia de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale în domeniu sau absolvirea, cu examen de licenta sau de absolvire, a unei institutii de învatamânt superior în profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum si îndeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
g) pentru functiile de profesor documentarist, cadru didactic-tutore si cadru didactic-mentor - absolvirea cu examen de licenta, examen de diploma ori examen de absolvire a unei institutii de învatamânt superior de lunga sau scurta durata în profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate în acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum si îndeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
(2) Pentru ocuparea functiilor didactice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d), in invatamantul special trebuie indeplinite, dupa caz, conditiile de studii mentionate la alin. (1), precum si un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatia speciala.
(3) Pentru ocuparea functiilor didactice din unitatile conexe invatamantului preuniversitar trebuie indeplinite, in mod corespunzator, conditiile de studii prevazute la alin. (1).
(4) Pentru ocuparea functiei de antrenor in cluburile sportive scolare, in palatele si in cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diploma a unui liceu si a unei scoli de antrenori ori a unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil, cu specializarea in ramura de sport respectiva si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995.
(5) Personalul didactic titular care, ulterior titularizarii, dobândeste prin studii si alte specializari didactice poate solicita trecerea în noua specializare, cu pastrarea statutului de personal didactic titular. Au prioritate cadrele didactice aflate în restrângere de activitate.
(6) Antrenorii de la cluburile sportive scolare pot fi angajati cu contract de munca, de regula, pe o perioada de 4 ani, un ciclu olimpic.

Art. II din Legea nr. 387/2009 mai stabileşte că:
Începând cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se va face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.