De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

luni, 18 ianuarie 2010

Ordinele privind monitorizarea si controlul aplicarii Legii nr. 330/2009 -salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Ordinul nr. 32/2010 - M.M.F.P.S; Ordinul nr. 42 din 8 ianuarie 2010 - Minsiterul Finanţelor Publice pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale
Avand in vedere:
prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba organizarea unui sistem de monitorizare si control al aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale, prin agentiile teritoriale pentru prestatii sociale si directiile generale ale finantelor publice teritoriale, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si, respectiv, Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2
(1) Pana la data de 31 ianuarie 2010 agentiile teritoriale pentru prestatii sociale, cu sprijinul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale, vor proceda la instruirea ordonatorilor principali de credite ai autoritatilor publice locale (primarii si consilii judetene), precum si a persoanelor din cadrul acestora cu responsabilitati in reincadrarea personalului propriu, in legatura cu modul de stabilire a salariilor in primul an de aplicare a Legii nr. 330/2009, pe baza precizarilor metodologice aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice.
(2) Pentru ordonatorii secundari si tertiari de credite, al caror personal urmeaza sa fie reincadrat, instruirea asupra modului de aplicare a cadrului legal se va face de catre ordonatorii principali de credite.

Art. 3
(1) Controlul aplicarii Legii nr. 330/2009 de catre autoritatile publice locale revine in sarcina agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale, in privinta actelor de decizie interna ale ordonatorilor de credite ai institutiilor si autoritatilor publice locale, prin care se stabileste salarizarea personalului propriu.
(2) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1), ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritatilor publice locale au obligatia sa transmita unitatilor de trezorerie teritoriale unde au contul deschis, pana la data de 3 februarie 2010, situatia privind modul de reincadrare a personalului, conform statului de personal pe luna ianuarie 2010 al carui modelul este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin. Unitatile de trezorerie teritoriale transmit situatiile grupate pe ordonatori principali de credite ai bugetelor locale la activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene. Activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene transmit situatiile grupate pe ordonatori principali de credite ai bugetelor locale agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale.
(3) Controlul prevazut la alin. (1) se realizeaza de catre agentiile teritoriale pentru prestatii sociale in perioada 1 februarie—31 martie 2010.
(4) Dupa verificarea situatiilor privind modul de reincadrare a personalului, agentiile teritoriale pentru prestatii sociale comunica ordonatorilor de credite rezultatul verificarii. Adresa de comunicare va fi transmisa prin unitatile de trezorerie teritoriale.
(5) Ordonatorii de credite au obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii sa corecteze eventualele reincadrari eronate si sa retransmita situatia prevazuta la alin. (2). In caz contrar, agentiile teritoriale pentru prestatii sociale vor sesiza Curtea de Conturi asupra neregulilor constatate.
Art. 4
Controlul aplicarii Legii nr. 330/2009 de catre autoritatile publice locale revine in sarcina directiilor finantelor publice teritoriale, in privinta concordantei dintre totalul de plata inscris in situatia recapitulativa prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul ordin si documentele de plata privind drepturile de personal. In cazul in care, pentru plata drepturilor aferente lunii martie a.c., ordonatorii de credite ai bugetelor locale nu detin documentul eliberat de catre agentiile teritoriale pentru prestatii sociale, care atesta verificarea modului de reincadrare a personalului, unitatile Trezoreriei Statului vor sesiza Curtea de Conturi asupra neregulilor constatate.

Art. 5
Controlul exercitat de agentiile teritoriale pentru prestatii sociale si directiile generale ale finantelor publice teritoriale nu exonereaza de raspundere ordonatorii de credite, in eventualitatea unor iregularitati, constatate ulterior, in legatura cu modul de reincadrare a personalului.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 15 ianuarie 2010


Notă:
După părerea mea, aceste ordine nu sunt aplicabile în sistemul de învăţământ preuniversitar, referindu-se doar la salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autoritatilor publice ale administraţiei locale. Rămâne de văzut care va fi interpretarea oficială.