De câtă forță, sacrificiu, demnitate, conștiință și luciditate este nevoie pentru a putea schimba un sistem tocmai cu oamenii care sunt rezultatul lui?


Abonează-te la sinvlex și pe Facebook !

joi, 15 octombrie 2009

Adresa M.E.C.I. nr. 38.271/2009 nu impune, în mod automat, concedieri

Adresa M.E.C.I. nr. 38.271/2009 privind încadrarea în numărul total de posturi de la nivelul I.S.J. nu conduce în mod automat la concedieri prin desfiinţarea unor posturi, aşa cum în mod eronat s-a înţeles la nivelul unor unităţi de învăţământ din Judeţul Constanţa.

Punerea în aplicare a acestei adrese se va putea face numai după comunicare unei statistici clare de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ privind încadrarea în normativele de personal în vigoare şi numai după consultarea sindicatului/sindicatelor reprezentative în cadrul comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene. 

Orice concediere prin desfiinţarea unor posturi trebuie să aibă în vedere prevederile legale şi criteriile sociale stabilite de contractele colective de muncă aplicabile şi hotărârile comisiilor paritare.